Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri

Zoom, özgür ve açık düşünce ve fikir alışverişini desteklemektedir. Dünya çapında anlamlı sohbetlere ve profesyonel iş birliğine olanak sağlamaktan gurur duyuyoruz. Zoom, bazı yerlerde başka türlü gerçekleşmeyebilecek yurtiçi ve sınır ötesi iletişim için yüksek kaliteli bir portal sağlar. Aşağıda, tüm kullanıcılarımızdan beklediğimiz davranış standartları hakkında bir kılavuzunu bulabilirsiniz.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerinin ihlallerine yönelik durumlar olması halinde bu formu kullanarak ihlali bize bildirmenizi istiyoruz.

Zoom'un Güven ve Güvenlik İlkeleri

Zoom, kullanıcılarımıza mutluluk sunma amacıyla çalışmaktadır.

 • Birbirimizle iş birliği yapmak için çok çeşitli bir insan topluluğunu bir araya getiriyoruz.
 • İşletmedeki köklerimizden ailelere ve arkadaşlara, hastanelere, yasama organlarına, okullara ve üniversitelere kadar iletişimlerini korumakla görevli olduğumuz çok sayıda kullanıcıyı desteklemeyi büyük bir ayrıcalık olarak görüyoruz.
 • Zoom'da özgür ve açık düşünce ve fikir alışverişini koruma görevimizi ciddiye alıyoruz.
 • Kullanıcılarımızı ve içinde bulundukları, çalıştıkları ve oyun oynadıkları sanal ve fiziksel toplulukları son derece önemsiyoruz.
 • Kullanıcılarımıza çalışmak, öğrenmek, oynamak ve fikirlerini paylaşmak için samimi, saygılı ve güvenli bir yer sağlamak için çalışıyoruz.

Taciz

Birini hedef alan tacize ortak olamaz veya başkalarını bunu yapmaya teşvik edemezsiniz. İstismar içeren davranışı, taciz etmek, korkutmak veya başkasının sesini susturma yönünde bir teşebbüs olarak görüyoruz. Bunu yapan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

Nefret davranışı

Irk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, mensup olunan din, yaş, engellilik veya ciddi hastalık temelinde diğer insanlara karşı şiddeti teşvik edemez, diğer insanları tehdit edemez veya taciz edemezsiniz. İlave kategorileri değerlendirme ve ekleme hakkımızı saklı tutarız. Kullanıcı adınızı, görünen adınızı veya profil bilgilerinizi herhangi birini taciz veya tehdit etmek için kullanamazsınız. Bunu yapan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir. Ayrıca ırk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, mensup olunan din, yaş, engellilik veya ciddi hastalık temelinde diğer insanlara karşı şiddeti teşvik eden, diğer insanları tehdit veya taciz eden kuruluşlar Zoom'a kabul edilmemektedir.

Nefret Davranışı Politikası

Nefret davranışlarına Zoom'da yer yoktur. Örneğin, nefret içeren görüntüler yayınlamak veya göndermek, şiddet içeren tehditlerde bulunmak, küfür de dahil olmak üzere nefret dolu veya istismar içeren konuşmalarla başkalarını hedef almak ya da başkalarını bunları yapmaya teşvik etmek de dahil olmak üzere nefret davranışlarında bulunmanız halinde Zoom sizi engelleyecektir.

 • Nefret davranışının ırk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, mensup olunan din, yaş, engellilik veya ciddi hastalık temelinde diğer insanlara karşı şiddeti teşvik eden veya doğrudan diğer insanlara saldıran veya tehdit eden bir davranış olduğuna inanıyoruz. Bu kategoriler temelinde başkalarını tahrik etmek amacıyla Zoom'u kullanan veya kullanmayı planlayanların Zoom'a erişmesine izin vermeyeceğiz.
 • Nefret görüntülerinin ırkları, etnik kökenleri, ulusal kökenleri, sosyal sınıfları, cinsel yönelimleri, cinsiyetleri, cinsel kimlikleri, mensup olunan dinleri, yaşları, engellilik durumları veya ciddi hastalıkları temelinde amacı başkalarına karşı düşmanlığı ve kötülüğü teşvik etmek olan logoları, sembolleri veya görüntüleri içerdiğine inanıyoruz. Nefret görüntülerine bazı örnekler:
  • tarihsel olarak nefret gruplarıyla ilişkilendirilen semboller (örn., Nazi gamalı haç);
  • başkalarını insandan daha aşağı olarak gösteren veya nefret uyandıran semboller içerecek şekilde değiştirilen görüntüler (örn., bireylerin resimlerini hayvansal özellikler içerecek şekilde değiştirmek);
  • nefret sembolleri veya korunan bir kategoriyi hedef alan bir toplu cinayete referanslar içerecek şekilde değiştirilmiş görüntüler (örn., bireylerin resimlerini Holocaust'ta atıfta bulunarak sarı Yahudi Yıldızı rozetleri içerecek şekilde manipüle etmek).
 • Şiddet içeren tehditler arasında ölümle veya ciddi ve kalıcı bedensel zararla sonuçlanacak yaralanmalara yol açma niyetini ifade eden beyanları olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, taciz veya istismara yönelik küfür kullanımı da dahil olmak üzere nefret dolu veya küfürlü konuşmanın Zoom'da yeri olmadığına inanıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen bkz. Şiddet İçeren Tehditler Politikamız.
 • Bu politikayı ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde Zoom'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacaksınız. Bulgumuzun yanlış olduğuna inanmanız halinde itirazda bulunabilirsiniz.

Şiddetin övülmesi

Bir bireyi veya grubu şiddet, ciddi fiziksel zarar, ölüm veya hastalıkla tehdit etmek veya bunun için çağrıda bulunmak amacıyla Zoom'u kullanamazsınız. Başkalarını onu tekrarlamaya teşvik edebilecek veya korunan bir gruba üyelikleri nedeniyle insanları hedef alan herhangi bir şiddet eyleminin kutlanmasını da yasaklıyoruz. Tekrarlanan ihlaller kalıcı olarak uzaklaştırmaya yol açar.

Şiddet İçeren Tehditler Politikamız

Şiddet içeren tehditler veya şiddetin övülmesi Zoom'da kabul edilmez.

 • Şiddet içeren tehditlerin belirli bir kişiyi veya grubu öldürme amacı veya ciddi fiziksel zarar verme niyetini içeren beyanları kapsadığına inanıyoruz. Niyeti "X yaparsan yapacağım" gibi koşullu ifadelerin yanı sıra "Yaparım", "Yapacağım" veya "Planlıyorum" gibi ifadeleri içermesi olarak tanımlarız. Şiddet içeren tehditlere bazı örnekler:
  • birini öldürmekle tehdit etmek;
  • birine cinsel istismarda bulunmakla tehdit etmek;
  • birini ciddi şekilde yaralamakla ve/veya birinin ölümüne veya ciddi fiziksel yaralanmasına yol açabilecek şiddet içeren bir eylemde bulunmakla tehdit etmek;
  • belirli bir kişi veya grup üzerinde şiddete yönelik maddi bir ödül istemek veya teklif etmek.

Yasadışı veya belirli düzenlemelere tabi mal veya hizmetler

Zoom'u aşağıdakileri tanıtmak, bunların ticaretini yapmak veya bunlarla meşgul olmak için kullanamazsınız:

 • Sahte mal ve hizmetler;
 • İlaçlar ve kontrol altında tutulan maddeler;
 • İnsan kaçakçılığı veya ticareti;
 • Nesli tükenmekte olan veya korunan türlerden yapılan ürünler;
 • Cinsel hizmetler;
 • Kumar veya bahis faaliyetleri;
 • Yetki dışı çok katlı pazarlama işletmeleri;
 • Çalıntı eşyalar; veya
 • Silahlarla (ateşli silahlar, mühimmatlar ve patlayıcılar dahil) ilgili olarak güvenli ve kontrollü bir ortam dışında gerçekleşen içerikler. Zoom'u ev yapımı silahlarla (bombalar, 3D yazıcıda hazırlanan silahlar gibi) ilişkili içeriklere yönelik olarak kullanamazsınız. Buna ek olarak, Zoom'u diğer Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerini ve Zoom'un Hizmet Şartları'nı ihlal edecek şekilde silahlarla ilişkili iletişimler için de kullanamazsınız.

Hassas içerik

Zoom'da hassas içerik yasaktır. Hassas içeriği, sansür uygulanmamış şiddet görüntüsünü, yetişkinlere yönelik içeriği, sebepsiz vahşeti, nefret dolu görüntüleri ve çocuk istismarı materyallerini tasvir eden veya teşvik eden içerik olarak tanımlıyoruz. Sansür uygulanmamış şiddet görüntüsünü ölüm, ciddi yaralanma, şiddet veya cerrahi prosedürlerle ilgili her türlü kanlı medya içeriği olarak kabul etmekteyiz. Yetişkinlere yönelik içeriğin, pornografi ve cinsel uyarılmaya neden olan ve çoğunlukla çıplaklık içeren diğer içeriği kapsadığını kabul etmekteyiz. Çocuk istismarına yönelik materyalleri, çocukların dahil olduğu cinsel istismarı veya faaliyetleri tasvir eden veya teşvik eden içerik olarak kabul etmekteyiz. Bu tür içerikler Zoom'da tolere edilmemektedir. Hassas İçerik Politikasını ihlal eden hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

Hassas İçerik Politikası

Sansür uygulanmamış şiddet görüntüsünü, yetişkinlere yönelik içeriği, sebepsiz vahşeti, nefret dolu görüntüleri ve çocuk istismarı materyallerini içeren belirli hassas içerik Zoom'da kabul edilmez.

 • Sansürlenmemiş şiddetin tüm ayrıntısıyla ekrana yansıtarak ölüm, şiddet veya ciddi fiziksel yaralanmayı gösteren bir medya içeriği olduğuna inanıyoruz. Bazı örnekler:
  • şiddet içeren suçlar veya kazalar;
  • fiziksel kavgalar;
  • fiziksel çocuk istismarı;
  • kan, dışkı, meni vb. dahil vücut sıvıları;
  • görünür yaralar da dahil ciddi fiziksel zarar; ve
  • ciddi şekilde yaralanmış veya sakat bırakılmış hayvanlar.
 • Yetişkinlere yönelik içeriğin fotoğraf veya video, çizgi film veya animasyon olması fark etmeden pornografik veya cinsel olarak tatmin edici olması amaçlanan medya olduğuna inanıyoruz. Çıplaklık söz konusu olduğunda insanların rızası olmadan veya reşit olmayan içerikleri paylaşmasını önlemek için ve topluluklarımızda buna duyarlı olabilecek kişileri dikkate alarak, varsayılan olarak kısıtlarız. Çıplaklığın eğitim veya tıbbi nedenlerle de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle paylaşılabileceğini anlıyoruz. Bu tür bir niyetin açık olduğu durumlarda izin verebiliriz.
 • Gereksiz vahşetin ölümle ilgili aşırı derecede sansürsüz veya ürkütücü içerik, şiddet veya ciddi fiziksel yaralanma, sadist amaçlarla paylaşılan şiddet içeriği tasvir eden medya içeriği olduğuna inanıyoruz. Bazı örnekler:
  • uzuvları kesilmiş veya sakat bırakılmış insanlar;
  • kömürleşmiş veya yanmış insan kalıntıları;
  • açılmış iç organlar veya kemikler;
  • hayvan işkencesi veya cinayeti (gıda hazırlama veya işleme ve avlanma için istisnalar yapılır).
 • Çocuk istismarına yönelik materyallerin çocuklara yönelik cinsel istismarı veya faaliyeti tasvir eden veya teşvik eden her türlü içerik olduğuna inanıyoruz. Bazı örnekler:
  • bir çocuğun cinsellik içeren çıplaklık veya müstehcen eylemlerde bulunduğu görsel tasvirler;
  • bir çocuğun müstehcen bir bağlamda resimli, bilgisayar tarafından oluşturulmuş veya diğer gerçekçi tasvirleri veya müstehcen eylemlerde bulunduğu eylemler;
  • bilinen veya bilinmeyen bir reşit olmayana yönelik cinsel içerikli yorumlar;
  • çocuk cinsel istismarı materyali barındıran üçüncü taraf sitelerine bağlantılar;
  • çocukların cinsel istismarıyla ilgili fantezilerin paylaşılması veya bunlara yönelik teşvik;
  • çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri elde etme arzusunu ifade etmek;
  • bir çocuğun dahil olduğu ticari bir seks eyleminde veya bir çocuğu cinsel amaçlarla barındırma ve/veya nakletmede işe almak, reklamını yapmak veya bir ilgiyi ifade etmek;
  • bir çocuğa cinsel medya içeriği göndermek;
  • bir çocuğu cinsel içerikli bir sohbete dahil etmek veya dahil etmeye çalışmak;
  • bir çocuktan müstehcen medya elde etmeye çalışmak ya da şantaj veya diğer teşvikler yoluyla bir çocuğu cinsel faaliyete dahil etmeye çalışmak; ve
  • çocukluğunda cinsel istismara uğradığı iddia edilen mağdurları isim veya görüntü ile belirlemek.
 • Hassas İçerik politikasını ihlal etmenizin tespit edilmesi halinde Zoom platformundan engellenirsiniz. Bulgumuzun yanlış olduğuna inanmanız halinde itirazda bulunabilirsiniz.
 • İhlalin çocukların cinsel istismarı materyali ile ilgili olması halinde Zoom, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne veya yasaların gerektirdiği diğer kuruluşlara bildirimde bulunacaktır. Gerektiğinde, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliriz.

İntihar veya kendine zarar verme

İntiharı veya kendine zarar vermeyi teşvik edemez ya da bu konuda cesaretlendiremezsiniz. Bir kişinin intihar veya kendine zarar verme tehdidinde bulunduğuna dair ihbar aldığımızda, o kişiye ulaşmak ve ruh sağlığı uzmanları için iletişim bilgileri gibi kaynaklar sağlamak gibi onlara yardımcı olmak için birkaç adım atabiliriz. Zoom'da birinin kendine zarar verebileceğini belirten herhangi bir bilgi görmeniz halinde lütfen en kısa bu raporu doldurarak sürede bize bildirin.

Şiddet yanlısı aşırılık gruplar

Platformda veya platform dışında amaçlarını ilerletmek için sivillere karşı şiddeti kullanan veya teşvik eden kuruluşlarla bağlantılı hesapları yasaklıyoruz.

Terörizm ve Şiddet Yanlısı Aşırılık Politikası

Terörist veya şiddet yanlısı aşırı gruplar veya onlarla bağlantılı olanlar veya faaliyetlerini teşvik edenler Zoom'a kabul edilmez.

 • Terör örgütlerinin ulusal ve uluslararası terörizm tanımlamalarına tabi olan gruplar olduğuna inanıyoruz.
 • Şiddet yanlısı aşırı grupların aşağıdaki özellikleri taşıdığına inanıyoruz:
  • bir aşırı grup olarak belirtilen amaçları, yayınları veya eylemleri aracılığıyla bilinen; amaçlarını ilerletmek için araç olarak şiddete ve/veya şiddete teşvik eden faaliyette bulunan ya da şu anda dahil olan gruplar; ve
  • eylemleri ve/veya şiddeti teşvik eden sivilleri hedef alan.
 • Siyasi, dini ve/veya sosyal bir amaç için sivillere yönelik şiddete katılıp katılmadıklarını ve/veya teşvik edip etmediklerini belirlemek için bir grubun Zoom'daki ve Zoom dışındaki faaliyetlerini inceleyeceğiz.
 • Bu politika kapsamında yasaklanmış davranışlara ilişkin bazı özel örnekler:
  • bir terör örgütü veya şiddet yanlısı aşırı grup adına eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri teşvik etmek;
  • bir terör örgütü veya şiddet yanlısı aşırı gruba üye alımı yapmak;
  • bir terör örgütünün veya şiddet yanlısı aşırı grubun belirtilen hedeflerini ilerletmek için hizmetler (örn., finans, medya/propaganda) sağlamak veya dağıtmak;
  • Terör örgütlerinin veya şiddet yanlısı aşırı grupların işaretlerini veya sembollerini onları tanıtmak için kullanmak.
 • Bu politikayı ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde Zoom platformundan engellenirsiniz. Bulgumuzun yanlış olduğuna inanmanız halinde itirazda bulunabilirsiniz.

Özel bilgiler

Başkalarının özel bilgilerini açık izinleri olmadan yayınlayamazsınız ya da bunu yapmakla tehdit edemez veya başkalarına bunu yaptırmaya çalışamazsınız. Başka bir deyişle, ifşa yasaktır. Bunu yapan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir. Özel bilgiler, sokak adresleri, GPS koordinatları veya özel kabul edilen konumlarla ilgili diğer tanımlayıcı bilgiler de dahil olmak üzere ev adresi veya fiziksel konum bilgilerini; devlet tarafından verilen kimlikler ve sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları dahil olmak üzere kimlik belgelerini; bunların fotoğraf görüntülerini; banka hesabı ve kredi kartı ayrıntıları da dahil olmak üzere finansal hesap bilgilerini; ve biyometrik veriler veya tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere diğer özel bilgileri içerebilir.

İstenmeyen E-postalar

Kimseye istenmeyen e-posta göndermek için Zoom'u kullanamazsınız. Bunu yapan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir. İstenmeyen e-posta genellikle alakasız hesaplara, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere ziyaretçi çekmek veya dikkat çekmek için Zoom'u veya Zoom kullanıcılarının deneyimini manipüle etmeye veya bozmaya çalışan toplu istenmeyen veya saldırgan faaliyet olarak tanımlanır.

Telif hakkı, ticari marka, karalama, tanıtım hakkı ve taklit

Ticari marka ve telif hakkı yasası da dahil olmak üzere herhangi bir yasa veya sözleşme veya güvene dayalı ilişki kapsamında iletme hakkınız olmayan içerikleri Zoom'a yükleyemezsiniz veya dağıtamazsınız. Ayrıca Zoom'u başkalarını karalamak, birini taklit etmek veya izni olmadan başka birinin adını veya resmini kullanmak için de kullanamazsınız. Bunu yapan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

 • Telif hakkı, kitaplar, filmler, fotoğraflar ve müzik gibi orijinal eserler için bir tür yasal korumadır. Telif hakkı yasası, en yaygın olarak adil kullanım olmak üzere, birkaç istisna dışında, başkalarının çalışmalarını izinsiz olarak kopyalamasını veya görüntülemesini engeller. "Adil kullanım" genellikle eleştiri, yorum, haber raporlama, öğretim, burs veya araştırma amaçlı kullanımdır.
 • Ticari marka, ticari marka sahibinin mal veya hizmetini pazarda ayırt eden kelime, logo, deyim veya tasarımdır. Ticari marka kanunu, bir kişinin ticari markayı, ürün veya hizmetin orijinal olup olmadığı konusunda başkalarını şaşırtmak veya olmadığı halde ticari marka sahibi ile bir ilişki olduğunu öne sürmek için kullanmasını engeller.
 • Karalama (iftira/hakaret), bir kişi hakkında o kişinin itibarına zarar veren yanlış beyanlarda bulunmaktır.
 • "Reklam hakkı", bir başkasının adını, kişiliğini veya imajını, kişinin izni dışında pazarlama veya reklam amaçları doğrultusunda kullanmaktır.
 • Taklit etme, olmadığınız biri gibi görünmektir.

Yürürlükteki yasalar ve mevzuata ilişkin gerekliliklere uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.