Yüksek Öğrenimdeki Kullanıcılarımız İçin Akademik Özgürlük Üzerine

Tarih: 13 Nisan 2021

Zoom olarak yüksek öğrenimdeki kullanıcılarımız ile aramızda eşsiz bir bağ olduğunun farkındayız. Akademi dünyasında ve sanal iletişim alanında hızlı değişimler yaşanıyor ve pek çok öğrenim kurumunun bu değişimlere ayak uydurabilmek için bizi tercih etmiş olmalarından gurur duyuyoruz.

Yüksek öğrenim akademik özgürlük yorumumuz işte bu evrimden doğmuştur. Bu bildiriyi, yüksek öğrenimdeki kullanıcılarımızın bu konudaki yaklaşımımızı bilmek istediklerini düşündüğümüz için hazırladık. Şeffaf olma ve tüm aktivitelerimizi müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri de hesaba katarak gerçekleştirme gibi değerlerimize sadık kalmak istiyoruz. Aşina olduğumuz ve sevdiğimiz fiziksel kampüslerin günümüzün sanal dünyasına henüz düzgün bir şekilde yansıtılamadığının farkındayız. Bununla birlikte, ifade ve eylem özgürlüğü ile ilgili yaklaşımımızı hizmet verdiğimiz akademik kurumların yaklaşımlarıyla elimizden geldiğince uyumlu hale getirmeyi yüksek öğretimdeki kullanıcılarımıza borç biliyoruz.

Yüksek öğrenimdeki kullanıcılarımızın çoğu için hem sınıfta hem de kampüsün genelinde akademik özgürlüğün ve ifade özgürlüğünün sağlanması son derece önemli bir taahhüttür. Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin (AAUP) 1940 Akademik Özgürlük ve Görev Süresi İlkeleri Beyanı belgesi, bu açıklamanın taslağını hazırlarken başvurduğumuz oldukça kıymetli bir kılavuz oldu.

Bu açıklama, AAUP'nin sınıf içi özgürlük ile ilgili politikalarına büyük ölçüde benzer akademik özgürlük politikalarına veya kampüs genelinde ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili ABD devlet üniversitelerindeki idari kurallara benzer politikalara sahip olan tüm yükseköğretim kurumlarına yöneliktir.

Bir yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenen Zoom toplantıları ve web seminerleri için, Güven ve Güvenlik ekibi sadece toplantının oturum sahibinden veya hesap sahiplerinden veya yöneticilerinden gelen ve Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri veya Hizmet Şartları kurallarımızın ihlal edildiğini iddia eden raporlara göre hareket edecektir, aşağıdakiler bu kapsamda değildir:

  • Zoom'un, Zoom tarafından harekete geçilmemesi halinde kendisine yönelik yasal veya mevzuat ilişkili bir riskin oluşacağını tespit etmesi;
  • Raporda, herhangi bir kişinin fiziksel güvenliğine yönelik acil olarak önlem alınması gereken bir tehdit olduğunun iddia edilmesi; veya
  • Toplantının veya web seminerinin kurumun akademisyenleri veya faaliyetleri ile ilgili olmaması.

Zoom, Zoom'un Kabul Edilebilir Kullanım Yönergeleri veya Hizmet Şartları kapsamındaki kuralların ihlal edilmesiyle ilgili herhangi bir şikayet üzerine harekete geçmeden önce mümkün olan en kısa sürede yükseköğretim kurumuna danışmak için en iyi çabayı gösterecektir. Bazı durumlarda Zoom, yükseköğretim kurumundan belirli bir toplantının kurumun akademisyenleri veya faaliyetleri ile ilgili olduğunu, kurumun toplantının kendi hesabında düzenlenmesini kabul ettiğini ve toplantının kampüsteki ve online ortamdaki etkinliklere yönelik kurum standartlarını karşıladığını yazılı olarak belirtmesini talep edebilir.

Zoom bu açıklamada zaman zaman düzenleme yapabilir. Güncellemeler için bu sayfayı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Sürekli gelişen sanal öğrenim dünyasında ortaya çıkan yeni sorunları çözmek için çalışıyor ve yüksek öğrenimdeki kullanıcılarımızla birlikte gelişme fırsatına sahip olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.