Şeffaflık Raporu

Genel Bakış

Yayın tarihi: 7 Temmuz 2023

1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan şeffaflık raporumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu raporda Zoom Video Communications Şirketi'nin (Zoom) kolluk kuvvetleri ve devlet yetkililerinin kullanıcı verisi taleplerine nasıl yanıt verdiğine ilişkin bilgi verilmektedir. Zoom olarak, şeffaflığın güven inşa etmek ve özgür ve açık fikir alışverişini teşvik etmek için kritik önem taşıdığına inanıyoruz.

Zoom’un Gizlilik Bildirimi'nde de belirtildiği gibi ve kullanıcıların gizliliğini sağlamak konusundaki kararlılığımızla paralel olarak, kullanıcı verileri yalnızca Devlet Talepleri Kılavuzumuza uygun olan geçerli ve yasal talepler üzerine devletlere verilmektedir.

Zoom tarafından, devlet taleplerinin işlenmesinde üç aşamalı bir yaklaşım uygulanmaktadır: (1) Devlet Talepleri Kılavuzumuzda kolluk kuvvetlerinin ve devlet mercilerinin bir şikayette ve özel talepte bulunmak için yerine getirmesi gereken şartlar belirtilmiştir, (2) devletler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan talepler yeni geliştirilen Kolluk Kuvvetleri Müdahale Sistemimiz (Law Enforcement Response System – LERS) üzerinden gönderilir ve yanıtlanır ve (3) Kolluk Kuvvetleri Müdahale Ekibimiz, her talebi verimli bir şekilde değerlendirip işleme alır.

Son aşamada ise talepler, sahip olduğumuz merkezi sistem üzerinden takip edilir ve her taleple ilişkili veriler vaka yönetimi sistemimizde kategorilere ayrılır. Politika ekibimizin katkılarıyla, çalışmalarımızın yönetimini sağlayan şirket içi yönergeler ve kalite kontrol süreçleri de oluşturduk. Tüm bu özellikler, şeffaf raporlama prensibi dikkate alınarak hayata oluşturulmuştur.

Güncellenen bu şeffaflık raporunda, ilgili yasal şartlara bağlı kalınmıştır ve 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında işleme koyduğumuz taleplerin ve verdiğimiz yanıtların özeti sunulmaktadır.

ABD Talepleri

Zoom'a ABD tarafından yapılan talepler arama emri, mahkeme celbi (tahkikat jürisi, duruşma ve idari), mahkeme emri, alıkoyma talebi, acil durum talebi ve milli güvenlik talebi şeklinde olabilir.

Bildirim erteleme emirleri (yalnızca ABD'de)

Bu dönemde, ABD tarafından yapılan 142 talepten 54 tanesi geçerli bir bildirim erteleme emri eşliğinde yapılmıştır.

Milli Güvenlik Mektupları (National Security Letters – NSL'ler) Federal Soruşturma Bürosu tarafından yapılan milli güvenliğe yönelik taleplerdir. Bu talepler kapsamında şirketlerin bir kullanıcının içerik dışı kısıtlı kimlik bilgilerini bilgileri ifşa etmesi gerekir.

Aşağıdaki tabloda, Zoom'a gelen NSL'lerin sayısı (0-499 ile başlayarak 500'lük gruplar halinde) ve Devlet Tanımlı Hesapların sayısı (0-499 ile başlayarak 500'lük gruplar halinde) gösterilmiştir. Bu aralık, ABD Yasaları uyarınca Zoom tarafından NSL'ler hakkında paylaşılabilecek azami bilgidir.

Raporlama Dönemi NSL'lerin Sayısı NSL'lerin Konusu Olan Müşteri Seçicilerinin Sayısı
Temmuz 2022 – Aralık 2022 0-500 0-500
Ocak 2023 – Haziran 2023 0-500 0-500

 

Raporlama Dönemi İçeriğe Yönelik Milli Güvenlik Emirlerinin veya Direktiflerinin Toplam Sayısı Alınan İçerikler İçin Milli Güvenlik Emirlerinin veya Direktiflerinin Konusu Olan Müşteri Seçicilerinin Toplam Sayısı
Temmuz 2022 – Aralık 2022 0-500 0-500
Ocak 2023 – Haziran 2023 0-500 0-500

 

Raporlama Dönemi İçerik Dışı Verilerle İlgili Milli Güvenlik Emirlerinin veya Direktiflerinin Toplam Sayısı İçerik Dışı Verilerle İlgili Milli Güvenlik Emirlerinin veya Direktiflerinin Konusu Olan Müşteri Seçicilerinin Toplam Sayısı
Temmuz 2022 – Aralık 2022 0-500 0-500
Ocak 2023 – Haziran 2023 0-500 0-500

Uluslararası Talepler

Zoom, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerinden talep alır. Yalnızca yasal geçerliliği bulunan ve kapsamları uygun bir şekilde oluşturulmuş taleplere yanıt verdiğimizden emin olmak için her uluslararası (ABD dışından gelen) talebi dikkatle tarıyoruz. Karşılıklı hukuki yardımlaşma sözleşmeleri (MLAT'ler), ABD Verilerin Denizaşırı Ülkelerde Kullanım Şeklinin Netleştirilmesi (Clarifying Lawful Overseas Use of Data – CLOUD) Yasası veya istinabe talepleri kapsamında bir süreç olmadıkça içerikleri uluslararası olarak temin etmiyoruz.

Bir yargı yetkisi veya talep tablonun açılır menüsünde listelenmemiş ise bu, bu raporlama döneminde bu tip bir talep veya yargı yetkisi işleme almadığımız anlamına gelmektedir.

Uluslararası talepleri nasıl incelediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Devlet Talepleri Kılavuzumuza bakın.

Tanımlar

Bu raporda, bu bağlamda belirli hukuki anlamları olan bazı terimler kullanılmıştır. Tablolarda belirli bir talep türünün olmaması veya bununla ilişkili bir sonucun bulunmaması bu dönemde söz konusu türde hiç talep alınmadığı anlamına gelir. Bu raporda özel hukuki dava taleplerine yer verilmemiştir.

 • Hesap Konumu – Fatura adresine veya fatura adresi mevcut değilse kayıt IP adresine göre hedef hesabın konumudur.
 • Hesap Türü

  • Temel: Ücretsiz planlarımıza aboneliği olan hesaplar.
  • İşletme: İşletme planlarımıza aboneliği olan hesaplar.
  • Eğitim: Öğrenciler, öğretim üyeleri, idari personel ve mezunlar tarafından bir sınıf ortamında pedagojik etkileşim veya bu ortamın yönetimi için kullanılan hesaplar.
  • Kurumsal: Kurumsal planımıza aboneliği olan hesaplar.
  • Hesap Yok: Hedef kullanıcının herhangi bir Zoom hesabı yok.
  • Pro: Pro planımıza aboneliği olan hesaplar.
  • Zoom Phone: Zoom Phone planlarımıza aboneliği olan hesaplar.
 • CLOUD Yasası Talebi – CLOUD Yasası uyarınca yapılan bir taleptir. CLOUD Yasası uyarınca yapılan taleplerde içerik talebinde bulunulabilir.
 • İçerik – Bu kapsamda video içeriği, sohbet günlükleri, dökümler, toplantı başlıkları veya profil resimleri gibi bir kişinin söylediği, yazdığı veya yaptığı şeyleri gösteren medyalar bulunur. "İçerik açıkladığımızı bildirdiğimizde bu hem içerik hem de içerik dışını açıkladığımız" anlamına gelir.
 • Bildirim erteleme emri (yalnızca ABD'de) – Devlet tarafından yapılan bir bilgi edinme talebinin konusu olan bir veya daha fazla Zoom kullanıcısının, Zoom tarafından bilgilendirmesini belirli bir süreliğine engelleyen, hakim imzalı emirdir.
 • Acil Durum Talebi (ABD ya da uluslararası) – Bir kişinin ölüm ya da ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi olması nedeniyle, kullanıcı verilerinin standart yasal süreç gerçekleştirilmeden alınmasına yönelik taleptir.
 • Genel Bilgi – Kolluk kuvvetleri talep süreciyle ilgili genel bilgi verdiğimiz ama içerik veya içerik dışı bilgi sağlamadığımız anlamına gelir.
 • İstinabe Talepleri – Bir ülkedeki mahkemelerin, bir eylemin yerine getirilmesi konusunda başka bir ülkedeki mahkemelere yaptığı taleplerdir.
 • Karşılıklı Hukuki Yardımlaşma Sözleşmelerine Dayalı Talepler (Yalnızca uluslararası) – Yabancı bir ülke tarafından Karşılıklı Hukuki Yardım Sözleşmesi uyarınca, ABD Adalet Bakanlığı aracılığıyla sunulan bir taleptir. Karşılıklı hukuki yardımlaşma sözleşmeleri uyarınca yapılan taleplerde içerik talep edilebilir.
 • İçerik Dışı Bilgiler – Meta verilerdir veya içerikler hakkındaki bilgilerdir. İçerik dışı, görüşmelerin tarih ve saatleri, bir kullanıcının IP adresi veya platformları hakkında bilgi gibi şeyleri kapsayabilir. "İçerik dışı bilgiler" ifşa ettiğimizi bildirdiğimizde bu, içerik dışı bilgiler dışında bir bilgiyi ifşa etmediğimiz anlamına gelir.
 • Emir (yalnızca ABD) – mahkeme tarafından verilen başka herhangi bir emir türü. Emirler kapsamında içerik talep edilemez.
 • Diğer – Başka herhangi bir talep veya çözümü ifade eder. Örneğin, bir kolluk görevlisi elinde mahkeme celbi, arama emri veya mahkeme emri olmadan kullanıcı verilerini talep ederse veya verilerin sahibi verilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi için yazılı yetki verirse.
 • Saklama Talebi (ABD veya uluslararası) – Kullanıcı verilerinin belli bir süre (genellikle 90 ila 180 gün arasında) saklanmasına (ifşa edilmeden) yönelik bir taleptir.
 • Reddedilmiş – Yanıt niteliğinde verinin olmadığı veya verilerin bulunabilmesi için kurum tarafından yeterli bilgi sağlanmadığı durumlarda geçersiz hizmet ve yasal geçersizlik yüzünden reddedilen talepleri içerir.
 • Arama Emri (yalnızca ABD) – Bir savcı tarafından bir suçun gerçekleştiği veya gerçekleşmek üzere olduğuna inanılması için "geçerli sebep" olduğunun iddia edildiği ve bir hakim tarafından imzalanmış bir arama talebidir. Arama emirleri uyarınca yapılan taleplerde içerik veya içerik dışı bilgiler talep edilebilir.
 • Mahkeme Celbi (yalnızca ABD) – Soruşturma yetkisine sahip olan (jüri heyeti gibi) bir devlet kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir taleptir. Mahkeme celbi uyarınca yapılan taleplerin bir hakim tarafından imzalanması gerekli değildir ve bu taleplerle içerik talep edilemez.
 • ABD Milli Güvenlik Talepleri – Dış İstihbarat Servisi Yasası (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA) kapsamında yapılan içerik dışı bilgi veya içerik talepleridir veya Milli Güvenlik Mektupları (National Security Letters – NSL'ler) kapsamında yapılan içerik dışı bilgi talepleridir.
 • Geri Çekilmiş – Talebin, biz herhangi bir karara varmadan önce talebi yapan tarafça geri çekildiği anlamına gelir.
 • Erişimi Durdurma Talebi – Bir kişinin Zoom ürünün herhangi bir kısmına erişimini engellemeye veya belirli bir görüşmeyi engellemeye ya da sonlandırmaya yönelik olarak devlet tarafından yapılan bir taleptir.

Hesap Konumu ve Türü hakkında bir not: Hesap konumunu ve türünü yalnızca bir devlet talebini yerine getirirken açıklarız. Bu sebeple rapora yansıtılan hesap konumu ve türü, raporlama döneminde tamamlanan taleplere karşılık gelir.

Erişimi Durdurma Talepleri hakkında bir not: Birçok ülke, vatandaşlarından bazılarının belirli Zoom toplantılarına ya da web seminerlerine katılmasını veya bunları düzenlemesini yasaklayabilecek yasalara sahiptir. Zoom, meşru bir devlet kurumundan Zoom'un, vatandaşlarından birinin Zoom'u kullanmasının kısıtlamasını isteyen, yasal geçerliliğe sahip ve uygun kapsamda bir talep alırsa bu talebi dikkatle inceler.

Zoom, talepte bulunan ülkelerin ve/veya devlet kurumlarının yetki alanlarının dışında bulunan ya da yerel yasalara başka türlü tabi olmayan kullanıcıların platforma olan erişimini hiçbir şekilde kısıtlamaz. Toplantı, talepte bulunan yargı bölgesinin dışında gerçekleştiriliyorsa, coğrafi konuma dayalı bir bloklama işlemi yaparak belirli bir yargı bölgesinde bulunan kullanıcıların konumlarına göre bu toplantıya katılmalarını engelleyebiliriz. Bu, yerel yetkililerden gelen geçerli taleplere riayet ederken aynı zamanda bahsi geçen toplantıya o sınırların dışından katılan katılımcıları da koruyabileceğimiz anlamına gelir.

Özgür ve açık fikir alışverişini teşvik etmeye olan bağlılığımız ve yasal yükümlüklerimiz arasındaki dengeyi sağlamaya çalıştığımızdan, Erişimi Durdurma Taleplerine riayet ederken seçici davranırız.

Veri Kümesi

Bu şeffaflık raporunda yer alan tüm taleplerin veri kümesi burada bulabilirsiniz.

Önceki Şeffaflık Raporumuz

İşte ilk Şeffaflık Raporumuz.