Devlet Talepleri Kılavuzu

Son güncelleme: 28 Şubat 2023

Zoom, özgür ve açık düşünce ve fikir alışverişini desteklemektedir. Dünya çapında anlamlı sohbetlere ve profesyonel iş birliğine olanak sağlamaktan gurur duyuyoruz.  Kullanıcı gizliliği ve güvenlikle ilgili taahhütlerimiz nedeniyle, Zoom tüm devlet taleplerini dikkatli bir incelemeden geçirir ve bu incelemeden geçemeyen devlet taleplerine yanıt vermez.

Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”), Zoom’un müşterileri hakkında herkese açık olmayan bilgiler isteyen kolluk kuvvetlerine ve devlet kurumlarına bu yönergeleri sağlar. Bu yönergeler, kolluk kuvvetleri veya devlet kurumları haricindeki kişiler (bir davanın tarafları ve sanıklar gibi) tarafından yapılan müşteri verileriyle ilgili talepler için geçerli değildir.

Hızlıca göz atmak için lütfen konuma özel talimatların bulunduğu aşağıdaki bağlantılara bakın.

Tüm yargı alanları için gereksinimler >

ABD'nin devlet düzeyindeki talepleri >

ABD dışındaki ülkelerin devlet düzeyindeki talepleri >

Nasıl talep gönderilir?

Başlık Görüntüsü

Kolluk kuvvetleri ve devlet kurumları, bilgi alma veya saklama (ve uzatmaya) ilişkin tüm sorgu ve talepleri Kolluk Kuvvetleri Müdahale Sistemimizi (LERS) kullanarak buraya göndermelidir.

Tüm yargı alanları için gereksinimler

Başlık Görüntüsü

Talepler:

 • İngilizce olmalıdır;
 • Belirli acil durumlar haricinde .pdf biçiminde olmalıdır;
 • Toplantılarla ilgili talepler için Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113 adresi kullanılmalıdır. Zoom Phone çağrılarıyla ilgili talepler ise aynı adres kullanılarak Zoom Voice Communications, Inc.'e hitaben hazırlanmalıdır;
 • Devlete ait resmi bir e-posta adresinden iletilmelidir ve
 • Şunları içermelidir:
  • Talep eden yetkilinin adı,
  • Talep eden kurumun adı,
  • Talep eden yetkilinin sicil/kimlik numarası,
  • Talep eden yetkilinin devlet tarafından verilen e-posta adresi,
  • Talep eden yetkilinin telefon numarası (dahili numarası dahil),
  • Talep eden yetkilinin posta adresi (posta kutusu girilmemelidir),
  • Tarih, yetkili memurun imzası ve
  • Yasal süreçte en son yanıt verilmesi gereken tarih.

Taleplerin içeriği

Talepler yasal olarak geçerli olmalı, uygun bir kapsama ve yeterli ayrıntılara sahip olmalıdır. Bunun için talepler:

 • Geçerli bir yasal dayanağa sahip olmalıdır ve talepte bulunan kurumun yargı alanında geçerli olan yasalar ve kurallara göre düzenlenmiş olmalıdır.
 • Talepte bulunma yetkisi olan bir kişi tarafından imzalanıp gönderilmelidir.
 • Açık olmalı ve yüzeysel olmamalıdır.
 • Talep bir toplantı hakkındaysa toplantı numarası, tarihi ve UTC olarak saati, toplantıyı oluşturmak için kullanılan e-posta adresi ve hedeflenen alıcıların kullanıcı adları gibi belirli tanımlayıcıları ekleyin. Mümkün olduğunda makul tarih aralıkları belirtin.

Doğru tanımlayıcılara ve/veya makul bir kapsam ve tarih sınırlamasına sahip olmadan gönderilen talepler işleme konmadan önce söz konusu taleplerin daraltılması istenebilir.

Kullanıcı bilgileri için ABD'nin devlet düzeyindeki talepleri

Başlık Görüntüsü

ABD'nin devlet düzeyindeki talepleri, yukarıdaki Tüm Yargı Alanları İçin Gereksinimlere uygun olmalıdır. Aşağıda kabul ettiğimiz taleplerin türlerini ve bunlara karşılık olarak ifşa edebileceğimiz bilgileri görebilirsiniz:

Yasal talep türü Elde edebilecekleriniz Zoom tarafından işlenen veri örnekleri (ayrıntılı değil; müşteri ayarlarına bağlı)
Mahkeme celbi (idari, duruşma veya tahkikat jürisi)* 18 U.S.C. 2703(c)(2) no'lu yasada listelenen içerikle ilgili olmayan bilgiler Kullanıcı adları, e-postalar, faturalama bilgileri, toplantı veya web semineri meta verileri (kullanıcının katılma zamanı gibi)
Bir ifadeyle desteklenerek geçerli bir nedene dayalı olan ve tam olarak hangi mekânın/mekânların aranacağının ile nelerin talep edildiğinin açıklandığı arama izni Kullanıcı içeriği ve içerikle ilgili olmayan bilgiler Yukarıdaki örneklerle birlikte Zoom bulut kayıtları, profil resimleri, sesli mesajlar ve sesli mesaj istemleri, kısa mesaj (Zoom Phone ve Zoom Contact Center)

*2703(c)(2) no'lu yasada listelenenlerin dışında içerikle ilgili olmayan bilgiler talep edildiğinde veya celbin yasal olarak yeterli olmadığı belirli durumlarda celp yerine bir 2703(d) emri gerekli kılabiliriz.

Müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın yaşadıkları yerlerde yürürlükte olan gizlilik yasalarına saygı gösterir ve uymaya çalışırız. Kişisel bilgi veya müşteri içeriklerine yönelik talepleri, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi yabancı gizlilik yasalarının ihlal edilmesini gerekli kılmaları durumunda reddedebiliriz.

Kullanıcı bilgileri için ABD dışındaki ülkelerin devlet düzeyindeki talepleri

Başlık Görüntüsü

Talebiniz, yukarıdaki Tüm Yargı Alanları İçin Gereksinimleri karşılamanın yanı sıra yasal olarak geçerli olmalıdır. Zoom, ABD dışındaki ülkelerden gelen devlet düzeyindeki talepleri şu şartları karşılamadıkları takdirde yasal olarak geçerli görmez:

 • Belirli bir yasal dayanağa sahiptir ve talep edilen ülkenin yerel yasalarındaki geçerli gereksinimleri karşılar ve
 • Yargı alanınızda bir suçun iyi niyetle önlenmesi, tespit edilmesi veya soruşturulmasıyla ilgilidir.

ABD dışından gelen bir talep yukarıdaki gereksinimleri karşılamazsa Zoom bu talebi soruşturabilir veya reddedebilir. Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması, bir CLOUD Yasası sözleşmesi veya istinabe talepnameleri uyarınca bir talepte bulunabilirsiniz.

ABD dışından gelen talepler, her ülke ve talep için ayrı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bunu, fikirlerin özgür ve açık şekilde ifade edilmesi, kullanıcılarımızın güvende tutulması ve gizliliklerinin korunmasına yönelik taahhütlerimizi de içeren yukarıda belirtilmiş temel ilkeleri yerel hukuki yükümlülüklerimizle dengelemek için yaparız. Bu ilkeler yerel yasalarla çakıştığında, bir talep yerel yasaya göre uygun olarak görülse bile talebi reddedebiliriz.

Kullanıcı toplantı içeriklerinin gerçek zamanlı olarak dinlenmesi ve izlenmesine yönelik talepler 

Zoom, kolluk kuvvetlerinin müşteri toplantılarını ve web seminerlerini dinlemesini kolaylaştıracak ve çalışanları veya başkalarını toplantılara katılımcılar olarak görünmeden ekleme olanaklarına sahip değildir.

Saklama talepleri

Başlık Görüntüsü

Hem ABD'den hem de ABD dışı devletlerden gelen saklama taleplerini kabul ederiz. İlgili kayıtların tek seferlik anlık görüntüsünü 90 gün boyunca saklarız. Saklama talebini ayrı ve resmi bir uzatma talebiyle 90 güne kadar uzatabiliriz.

Saklama talepleri, yukarıdaki Tüm Yargı Alanları İçin Gereksinimleri karşılamalı ve saklanacak hesap, oturum sahibi veya toplantı bilgilerini belirtmelidir.

Zoom’un elinde olabilecek veri türleri

Başlık Görüntüsü

Hesap bilgileri

Elimizdeki hesap bilgileri hesabın türüne, müşterinin neleri bizimle paylaşmak veya bizde depolamak için seçtiğine ve veri saklama politikalarımıza bağlıdır. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımız tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu tespit veya garanti edemeyiz.

Aşağıda, Zoom’un bir hesapla ilgili olarak elinde tutabileceği bilgi türleri için örnekler bulabilirsiniz:

İçerik dışı Müşteri içeriği
 • Ad
 • Kullanıcı adı
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Hesap sahibinin adı
 • Fatura adı ve adresi (ücretli kullanıcılar için)
 • Ödeme yöntemi (kullanıcının kredi kartı bilgilerini saklamayız).
 • Profil resmi
 • Toplantı kayıtları ve dökümleri, sohbet mesajları ve bir toplantı sırasında paylaşılan ve müşterinin Zoom bulutta saklamayı tercih ettiği dosyalar.
 • Zoom Phone ve Zoom Contact Center kullanılıyorsa kısa mesajlar, sesli mesajlar ve sesli mesaj istemleri

İçerik hakkında: Zoom, toplantı içeriğine yalnızca (1) hesap sahibi veya yöneticinin kayıt yapılmasını etkinleştirmesi, (2) oturum sahibinin bir toplantıyı veya web seminerini kaydetmesi ve (3) oturum sahibinin Zoom’dan kaydı Zoom bulutta depolamasını istemesi durumunda sahip olur. Oturum sahibi toplantıyı Zoom bulut yerine yerel olarak (cihazına) kaydediyorsa Zoom toplantıdaki hiçbir içeriğe erişemez. Oturum sahibi toplantıyı kaydetmezse hiçbir içerik mevcut olmaz.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın ve Gizlilik Bildirimimizi inceleyin.

Zoom Meetings, Webinars, Phone ve Contact Center hakkında bilgi

Zoom tarafından Zoom Meetings, Webinars, Phone ve Contact Center hakkında aşağıdaki bilgiler işlenebilir:

İçerik dışı Müşteri içeriği
 • IP adresi
 • MAC adresi
 • Cihaz Kimliği 
 • Cihaz türü
 • İşletim sistemi türü ve sürümü
 • Kullanıcının bağlantı kurma yöntemi
 • Ağ performansı 
 • Zoom istemci sürümü
 • Kamera, mikrofon ve hoparlör türü
 • Toplantının/görüşmenin tarihi ve saati
 • Toplantının/görüşmenin uzunluğu
 • Katılımcıların profillerine girmeyi tercih ettiği ya da toplantıda kendilerini tanımlamak için kullandıkları e-posta adresi, ad veya diğer bilgiler
 • Katılımcıların toplantıya katıldığı ve toplantıdan ayrıldığı zaman
 • Kullanıcının video veya ses kullanıp kullanmadığı ya da ekranını paylaşıp paylaşmadığı
 • Etkinlikleri yeniden adlandırma
 • Katılımcının bağlantısını kesme yöntemi
 • Zoom Phone ve Zoom Contact Center kullanıcıları için “aranan” ve “arayan” numaralar
 • Toplantı adı
 • Müşterinin Zoom bulutta depolamayı seçtiği içerikler (yukarıya bakın)

İşlediğimiz bilgiler (1) kullanıcının kayıtlı Zoom hesabı olup olmadığına, (2) hesabın türüne (3) ve ilgili Zoom ürününe bağlıdır.

Zoom'un işlediği veriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Veri Sayfamızı ziyaret edin.

Zoom Phone veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Zoom Phone Gizlilik Veri Sayfamızı ziyaret edin.

Zoom Contact Center veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Zoom Contact Center Veri Sayfamızı ziyaret edin.

Kullanıcı bildirimi

Başlık Görüntüsü

Politikamız gereği yasalar uyarınca yasaklanmadığı (örn. bir hakim tarafından 18 U.S.C. § 2705 no'lu yasaya istinaden) veya konu tehlike altındaki bir çocuk, bir kişinin ölümüyle ya da ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanabilecek acil durum ya da Zoom hizmetleri, hakları veya mülkiyeti üzerindeki bir tehditle alakalı olmadığı sürece kullanıcıları bilgilerine yönelik talepler hakkında bilgilendiririz. İfşa etmemeye ilişkin bir emrin sabit bir süresi olmalıdır. Bildirim politikamızda istisna yapılmasını istiyorsanız şartları değerlendirebilmemiz için acil durumun veya bildirimin yol açabileceği olumsuz sonuçların açıklamasını ekleyin.

Talep; Hizmet Şartlarımız, Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimiz, Gizlilik Bildirimimiz ya da diğer geçerli politikalar, yönergeler veya yasal gereksinimlerle ilgili devam eden ya da eski bir ihlale dikkat çekiyorsa ihlali gidermek ya da ileride oluşabilecek suistimali önlemek için harekete geçebiliriz.

Kayıtların üretimi

Başlık Görüntüsü

Başka bir şekilde uzlaşılmadığı sürece yanıt kayıtlarını elektronik biçimde sunarız. Yasal sürece istinaden ve yasalar tarafından izin verildiği şekilde bilgilerin üretilmesiyle ilişkili maliyetler için ödeme talep edebiliriz. Olağan dışı veya külfetli taleplere yanıt vermek için girdiğimiz masraflar için ek ödeme de talep edebiliriz.

Başlık Görüntüsü

Bir devlete hesap veya toplantı bilgilerini alması için izin vermiş bir Zoom müşterisi hakkında bilgi istiyorsanız bu bilgiyi Zoom’dan istemek yerine mümkün olduğunca doğrudan müşteriden istemeniz gerekir.

Acil durum talepleri

Başlık Görüntüsü

Acil durum taleplerini her talep için ayrı olarak değerlendiririz. Bir kişinin ölümüyle veya ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanabilecek acil durumun ilgili bilgileri gecikmeden ifşa etmemizi gerekli kıldığına samimi olarak inanırsak bu bilgileri Gizlilik Bildirimimize ve geçerli yasaya (ör. 18 U.S.C. § 2702(b)(8) ve (c)(4)) uygun şekilde sağlayabiliriz. Kayıtların belirli koşullarla ya da belirli bir süre içerisinde üretilmesiyle ilgili taahhütte bulunmayız ve talep veya talep sahibinin kimliği hakkında ek bilgi isteyebiliriz.

Acil durum taleplerini Kolluk Kuvvetleri Müdahale Sistemimizi (LERS) kullanarak buraya gönderin ve aşağıdaki bilgilerin tümünü ekleyin:

 • Tehdidi nasıl öğrendiğiniz, sosyal medya gönderilerinin bağlantıları, sohbet günlükleri vb. dahil acil durumla ilgili ayrıntılar;
 • Ölüm tehlikesi veya ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya olan kişinin kimliği;
 • İstenen bilgilerin alınması veya zararın oluşması için belirli bir son tarihin (ör. bu gece, yarın öğlen) olduğunu belirten bilgiler dahil tehdidin neden acil müdahale gerektirdiğine dair açıklama;
 • Zoom’dan talep ettiğiniz bilgilerle ilgili açıklama. Talebinizin kapsamını çok geniş tutmayın. Bir kullanıcı, hesap veya toplantıyla ilişkili tüm bilgilerin talep edilmesi işlemleri geciktirebilir.
 • İstediğiniz bilgilerin acil durumun önlenmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair açıklama.

Platformumuzda hizmetlere erişimi kısıtlamak için Zoom’a yapılan talepler

Başlık Görüntüsü

Birçok ülke, sakinlerinden biri veya daha fazlasının belirli Zoom toplantılarına ya da web seminerlerine katılmasını veya bunları düzenlemesini yasaklayabilecek yasalara sahiptir. Bir toplantıyı sonlandırmamızı veya Zoom platformunun herhangi bir kısmına kullanıcı erişiminin kısıtlanmasını talep eden devlet taleplerini dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Meşru bir devlet kurumundan yasal olarak geçerli, uygun bir kapsama ve yeterli ayrıntılara sahip bir talep alırsak kapsamı uygun şekilde belirlenmiş yargı alanından katılımı sınırlamak için harekete geçebiliriz. Bu standardı karşılamayan talepleri reddedecek veya soruşturacağız.

Yasal yükümlülüklerimize uymak için yaptığımız işlemleri yalnızca gerekli olanlarla sınırlamaya çalışırız. Hizmet Şartlarımızın veya Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimizin ihlal edildiğini tespit etmediğimiz sürece, talepte bulunan devlet kurumunun yargı alanı dışında bulunan veya geçerli yerel yasalara tabi olmayan kullanıcıların hizmetlerimize erişmesini engellemeyeceğiz.

Yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, erişimi yasaklama talebinde adı geçenleri bilgilendirmeye çalışacağız. Hesapla ilişkili e-posta adresine bildirim göndereceğiz.

Meşru bir devlet kurumundan talep aldığımız ve bir kişinin ölümüyle veya ciddi şekilde yararlanmasıyla sonuçlanabilecek acil bir durum olduğuna samimi bir şekilde inandığımız koşullar (bu, ana hatları doğrudan devletlerle belirlenecek bir süreçtir) haricinde, ABD dışında bulunan ve erişimin kısıtlanmasını talep eden devlet personeli, resmi devlet e-posta adreslerini kullanarak bir Zoom Kolluk Kuvvetleri Müdahale Sistemi (LERS) hesabı talebinde bulunmalı ve tüm talepleri buradan LERS üzerinden göndermelidir.

Bilirkişi tanıklığı ve kayıtların doğrulanması

Başlık Görüntüsü

Geçerli yasalar ve düzenlemeler tarafından gerekli kılınmadığı sürece bilirkişi tanıklığı için destek vermeyiz. İlgili yasalara uygun olarak kayıtlarımız kendi kendilerini doğrular ve kayıt muhafaza personelinin tanıklığını gerektirmez. Yargı alanınızda özel bir doğrulama biçimi gerekiyorsa lütfen bunu talebinize ekleyin.