Beta Programı - Kullanım Şartları

18 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiştir

LÜTFEN BETA PROGRAMININ BU KULLANIM ŞARTLARINI (İŞBU "SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN. BU SÖZLEŞME, SİZİN İLE VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VE İŞTİRAKLERİ ("ZOOM") ARASINDADIR VE BETA PROGRAMINA ("BETA PROGRAM") KATILIMINIZI VE BETA PROGRAMININ BİR PARÇASI OLARAK ZOOM TARAFINDAN SİZE SUNULAN BETA ÜRÜNLERİNE VE HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZİ, DEĞERLENDİRMENİZİ VE KULLANIMINIZI YÖNETİR. BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZDE VEYA HERHANGİ BİR BETA ÜRÜN VEYA HİZMETİNE ERİŞİM SAĞLADIĞINIZDA YA DA BU HİZMETLERİ KULLANDIĞINIZDA, BETA PROGRAMINA KATILMAYI VE BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.   

BU SÖZLEŞMEYİ KENDİ ADINIZA VEYA BİR TÜZEL KİŞİLİK ADINA İMZALAYABİLİRSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMEYİ TÜZEL BİR KİŞİLİK ADINA YAPARSANIZ BU TÜZEL KİŞİLİĞİ İLGİLİ SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINDAN SORUMLU TUTMAYA KONUSUNDA USULÜNE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ BİR TEMSİLCİ OLDUĞUNUZU BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN TÜM "SİZ" VE "SİZE" İFADELERİ, DURUMA GÖRE TEMSİLCİNİN ROL OYNADIĞI BİREYSEL VEYA TÜZEL KİŞİLİK OLARAK BU ŞARTLARI KABUL EDEN KİŞİYİ BELİRTİR.  

LÜTFEN DİKKAT: BU SÖZLEŞME, BELİRLİ HASAR TÜRLERİNİN HARİÇ TUTULMASINI VE ZOOM'DAN BELİRLİ ZARARLARI TAZMİN ETME YETKİNİZİN İBRA VE FERAGAT EDİLMESİ OLARAK İŞLEV GÖREN TOPLAM SORUMLULUK SINIRLAMASINI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞME AYRICA AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 18'DE (İDDİALARI TAHKİME GÖTÜRME VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİ ANLAŞMASI) BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİNİ DE İÇERMEKTEDİR.  

  1. Beta Teklifi; Destek

Beta teklifi, başka bir teklifle entegre olan veya Zoom tarafından bağımsız olarak sağlanan ve Zoom tarafından Beta Programının (her biri "Beta Teklifi" olarak adlandırılır) bir parçası olarak belirlenen donanım, yazılım, ürün, hizmet, özellik, işlevsellik veya diğer teknolojileri içerir. Her bir Beta Teklifi, Beta Teklifine erişim izni verildiği sırada Zoom tarafından Size sağlanan belgelerde daha ayrıntılı olarak açıklanabilir. Zoom, Beta Teklifi için herhangi bir hizmet düzeyi sözleşmesi sunmaz ve Zoom, herhangi bir bakım veya teknik destek sağlamakla yükümlü değildir. Zoom, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeksizin her türlü Beta Teklifi kullanımında değişiklik yapma, sınırlama yapma ve feragat etme hakkını saklı tutar.

2. Uygunluk; Katılım

Beta Programına Zoom'un ön onayına tabi olarak talep veya Zoom'un daveti ile katılabilirsiniz. Verilen süre içinde (Bölüm 5'te tanımlandığı gibi (Sözleşmenin Süresi ve Feshi; Feshin Etkisi) her zaman Zoom tarafından belirlenen uygunluk kriterlerini karşılamanız gerekir. Uygunluk kriterleri arasında, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Zoom ile iyi durumda olan bir müşteri olmanız ve Beta Teklifini kullanmak için gerekli olan temel Zoom hizmetlerini satın almanız bulunur. Zoom'un uygunluk kriterlerini artık karşılamadığınızda, Zoom tarafından Beta Programına katılımınız, herhangi bir Beta Teklifine erişiminiz veya her ikisini birden derhal sonlandırılabilir.  

Zoom tarafından istenen tüm bilgileri sağlamalı ve gerekirse Beta Teklifini kullanmak için hesap oluşturmalısınız. Beta Teklifine erişmek, Beta Teklifini kullanmak ve Beta teklifi için hesap oluşturmak için Zoom'un tüm talimatlarına uymalısınız. Zoom tarafından talep edilen güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlamalı ve korumalısınız. Beta Teklifini kullanmanın bir parçası olarak oluşturulan veya sürdürülen herhangi bir parolanın gizliliğini ve güvenliğini korumalısınız. Herhangi bir parolanın veya hesabın yetkisiz kullanıldığından veya hesabın güvenliğinin ihlal edildiğinden şüphelenilmesi durumunda Zoom'u derhal bilgilendirmelisiniz. 

 

3. Kullanım Hakkı; Lisans Verme

Zoom, verilen Süre içinde Zoom tarafından Tarafınıza sağlanan her Beta Teklifine erişim ve kullanım hakkı verir. Beta Teklifi erişimi ve kullanımı için yazılım indirmeniz, kullanmanız veya yüklemeniz gerekmesi veya bu işlemlere izin verilmesi durumunda, Zoom Tarafınıza, yalnızca verilen Süre içinde Beta Teklifine erişmek ve kullanmak üzere hizmete özel olarak yazılım için münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez, alt lisansı verilemez, telifsiz bir lisans verir. İşbu Bölüm 3 (Kullanım Hakkı; Lisans Verme) tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak iptal edilebilir.

 

4. Beta Teklifindeki Değişiklikler; Erişim ve Kullanımın Askıya Alınması, Sonlandırılması ve Feshedilmesi

Beta Teklifi, Beta Programı veya her ikisinin şekil ve niteliğinin Size önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değişebileceğini onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir hükme bakılmaksızın Zoom, bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve Size, son kullanıcılarınıza veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeksizin tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak, Sizin veya son kullanıcılarınızdan herhangi birinin Beta Teklifini, Beta Programına katılımını veya her ikisini herhangi bir zamanda sonlandırabilir, sınırlayabilir, bağlantısını kesebilir, bunlara erişimi reddedebilir, sonlandırabilir, vazgeçebilir, değiştirebilir veya askıya alabilir. Zoom'un Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerinin ihlali de dahil olmak üzere, Sizin veya Son kullanıcınızın Bölüm 6'yı (Kabul Edilebilir Kullanım; Yasaklanan Kullanımlar) ihlal etmesinin, Beta Teklifine erişimin derhal askıya alınmasına, bağlantısının kesilmesine veya sonlandırılmasına neden olabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. 

 

5. Sözleşmenin Süresi ve Feshi; Feshin Etkisi

Bu Sözleşmenin süresi ("Süre"), Beta Teklifine ilk eriştiğiniz veya Beta Teklifini ilk kullandığınız tarihten itibaren başlar ve taraflardan biri tarafından aşağıda belirtildiği şekilde feshedilene kadar devam eder. Zoom, işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, sebepli veya sebepsiz olarak, Size yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Açıklık sağlamak amacıyla ve sınırlama olmaksızın, Bölüm 6'nın (Kabul Edilebilir Kullanım; Yasaklanan Kullanımlar) veya bu Sözleşmenin diğer herhangi bir önemli şartının Siz veya son kullanıcılarınızdan biri tarafından ihlal edilmesi durumunda, Zoom bu Sözleşmeyi derhal gerekçeli olarak feshedebilir. Bu Sözleşmeyi, sebepli veya sebepsiz olarak, Zoom'a en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. 

Bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, Beta Tekliflerinin kullanımı ve erişimine yönelik verilen tüm haklar sona erer. Siz ve son kullanıcılarınız (i) tüm Beta Tekliflerinin kullanımını durdurmayı ve (ii) Zoom'un tüm Gizli Bilgilerini (Bölüm 9'da (Gizli Bilgiler) tanımlandığı şekilde) iade etmeyi veya imha etmeyi ve Zoom tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, Zoom'a aynı konuda yazılı belge vermeyi kabul etmiş sayılırsınız.

 

6. Kabul Edilebilir Kullanım; Yasaklı Kullanımlar

a. Beta Tekliflerinin Siz ve son kullanıcılarınız tarafından kullanılmasının, her biri zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir olan Kabul Edilebilir Kullanım YönergeleriGizlilik Bildirimi, 911 ABD Bildirimi, 911 Kanada Bildirimi, AB Acil Durum Çağrısı Bildirimi ve Devlet Talepleri Kılavuzu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Zoom'un zoom.us/legal adresinde yer alan geçerli kılavuz, beyan, bildirim ve politikalarına tabi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Şunları yapmayacağınızı ve son kullanıcılarınızdan hiçbirinin şunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız: (i) Beta Teklifini kiralayamaz veya satamaz, kullanamaz veya teklif edemez veya yeniden üretemez, yeniden satamaz, dağıtamaz, ödünç veremez, devre mülk veya hizmet bürosu bazında kullanamaz veya Beta Teklifinin kullanımı için diğer taraflardan ücret talep edemez; (ii) Beta Tekliflerini değiştiremez, özelleştiremez, parçalarına ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, türevlerini hazırlayamaz, iyileştirmeler oluşturamaz, bunlardan yenilikler türetemez, tersine mühendislik yapamaz veya Beta Tekliflerinin herhangi bir temel teknolojisine (ör., herhangi bir kaynak kodu, süreç, veri seti veya veritabanı, yönetim aracı, geliştirme aracı, sunucu veya barındırma sitesi vb.) erişim elde etmeye çalışamaz; (iii) Beta Tekliflerini, Zoom'un ağlarını kötüye kullanacak, bunlara müdahale edecek veya kesintiye uğratacak şekilde bilerek veya ihmalkar bir şekilde kullanamaz; (iv) yasa dışı, hileli, yanlış veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunamaz veya (v) Beta Tekliflerini, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir kişinin diğer haklarını ihlal eden, kötüye kullanan veya başka bir şekilde ihlal eden veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal eden herhangi bir şekilde veya amaç için kullanamaz.

b. Zoom, (i) aksini önceden yazılı olarak kabul etmediği veya (ii) Beta Teklifini üretim verileriyle kullanılmak üzere üretim ortamında doğrudan kullanımınıza sunmadığı sürece, Beta Tekliflerini yüksek düzeyde hassas veya gizli iletişimler için kullanmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Önceki cümlede geçen madde (i) veya (ii) geçerli olmadığı sürece, elektronik korumalı sağlık bilgileri (1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası uyarınca ilan edilen kurallar ve düzenlemeler kapsamında tanımlandığı gibi), kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, finansal veriler, eğitim kayıtları veya benzer hassas bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir düzenlenmiş verinin alınması, kullanılması, elde tutulması, ifşa edilmesi, saklanması, iletilmesi veya işlenmesi için herhangi bir Beta Teklifi kullanmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

 

7. Olduğu Gibi Sunma; Garanti Reddi

ZOOM VE LİSANS VERENLERİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME VEYA BETA TEKLİFİNE SÜREKLİ, KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA GÜVENLİ ERİŞİM VEYA BETA TEKLİFİNİN İŞLETİLMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR BETA TEKLİFİ İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ZOOM'UN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA İLGİLİ OLARAK BU TÜR BİR GARANTİYİ REDDEDEMEYECEĞİ DURUMLARDA, SÖZ KONUSU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILACAKTIR. BETA TEKLİFİNİN HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VEYA "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SAĞLANDIĞINI VE KULLANIMA SUNULDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. 

BETA TEKLİFİYLE İLGİLİ ŞUNLARI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ: (A) GELİŞTİRME AŞAMASI TAMAMLANMAMIŞTIR VE ZOOM TARAFINDAN TİCARİ OLARAK SATIŞA SUNULMAMIŞTIR; (B) TAM OLARAK İŞLEVSEL OLMAYABİLİR VE ALTYAPINIZIN VEYA ZOOM VEYA BAŞKA BİR TARAFÇA SAĞLANAN HİZMETLERİN ÇALIŞMASINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLECEK SORUNLAR DA DAHİL BOZUKLUK, HATA, TASARIM KUSURU VEYA DİĞER SORUNLAR İÇEREBİLİR; (C) GÜVENİLİR OLMAYABİLİR; (D) MEVZUATA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMEMİŞ OLABİLİR VE ELEKTRONİK KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİNİN, KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLERİN, KİŞİSEL BİLGİLERİN VEYA DİĞER HASSAS VEYA GİZLİ BİLGİLERİN İLETİLMESİ, DEPOLANMASI, OLUŞTURULMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMAYABİLİR; (E) KULLANILDIĞINDA, BEKLENMEDİK SONUÇLARA, İÇERİK VEYA VERİ KAYBINA VEYA SİZİN İÇİN DİĞER ÖNGÖRÜLEMEYEN HASAR VEYA KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR. ZOOM, BETA TEKLİFİ İLE İLGİLİ OLARAK ERİŞİLEN VEYA KULLANILAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, İÇERİĞİN VEYA VERİNİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER.

 

8. Yasalara Uygunluk; Onaylar

Zoom ve Sizin veya Zoom tarafından yetkilendirilen üçüncü tarafların İçeriğe (Bölüm 12'de [İçerik] tanımlandığı gibi) erişmesine, işlemesine ve kullanmasına izin vermek için gerekli olabilecek uygun son kullanıcı bildirimlerini sağlamanızı ve uygun son kullanıcı onaylarını almanızı gerektiren yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Beta Programına katılımınız ve Beta Teklifinin kullanımı, erişimi ve alınması için yürürlükte olan tüm yasalara uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Beta Tekliflerine erişim ve kullanım dahil bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmenizle bağlantılı olarak, yürürlükteki tüm ithalat ve ihracat, rüşvetle mücadele, yabancı yolsuzluk uygulamaları, fikri mülkiyet ve gizlilik yasa ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki tüm yerel, eyalet, ulusal ve yabancı yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalısınız. Son kullanıcılarınızın bu Sözleşmeye ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak Beta Tekliflerine erişiminden ve kullanımından yalnızca siz sorumlusunuz.

 

9. Gizli Bilgiler 

Siz ve Zoom, Sizin ve Zoom'un bu Sözleşme, Beta Programı veya herhangi bir Beta Teklifinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak birbirinize sağladığınız kamuya açık olmayan, tescilli veya gizli tüm bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş sayılırsınız. Siz ve Zoom ayrıca, Sizin veya Zoom'un bu Sözleşme kapsamında aldığı Gizli Bilgileri (bu Bölüm 9'da (Gizli Bilgiler)) yalnızca paylaşılan bilgileri kesinlikle bilmesi gereken ve en az bu Sözleşmede belirtilen yükümlülükler kadar kısıtlayıcı olan Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklere bağlı olan sizin veya Zoom'un bünyesindeki çalışan, danışman ve avukatlarına (duruma göre) ifşa etmeyi de kabul etmiş sayılırsınız.  "Gizli Bilgiler", sınırlama olmaksızın, iş bilgisi, gelişim planı, ürün yol haritası ayrıntısı, sistem, stratejik plan, kaynak kodu, hizmet, ürün, fiyatlandırma, yöntem, süreç, finansal veri, program, ticari sır, teknik bilgi ve "gizli" olarak tanımlanan herhangi bir biçimde veya makul bir kişinin gizli olduğunu bildiği veya makul olarak anladığı pazarlama planlarını içerir. 

İşbu Bölüm 9'daki (Gizli Bilgiler) kısıtlamalara bakılmaksızın, Siz ve Zoom, bu Sözleşme kapsamında yasa, yönetmelik veya mahkeme kararlarının gerektirdiği ölçüde alınan Gizli Bilgileri, öncelikle Siz veya Zoom (duruma göre) (i) ilgili yasal merci tarafından bildirimde bulunmak yasaklanmadığı sürece diğer tarafı bilgilendirmek ve (ii) koruyucu bir emir almak veya bilgilerin üçüncü taraflara açıklanmasını önlemek veya sınırlamak için diğer tarafın makul talepleri konusunda işbirliği göstermek şartıyla ifşa edebilirsiniz.

 Siz ve Zoom, bu Sözleşme kapsamında alınan tüm Gizli Bilgileri, (a) söz konusu bilgiler alındığı anda Tarafınızca veya Zoom tarafından zaten haklı olarak bilindiği bu tür bilgileri gizli tutma yükümlülüğünden muaf olduğu (b) veya Sizin veya Zoom'un veya herhangi bir üçüncü tarafın yanlış olmayan bir fiili yoluyla kamuya açık hale geldiği veya erişilebilir olduğu, (c) kısıtlama olmaksızın ve bu Sözleşmeyi ihlal etmeden üçüncü bir taraftan haklı olarak alındığı veya (d) bu Sözleşme kapsamında alınan herhangi bir tescilli, kamuya açık olmayan bilgi kullanılmadan Tarafınızca veya Zoom tarafından geliştirildiği zamana kadar ve yalnızca bu kapsamda en sıkı gizlilik içinde tutmalısınız. Siz ve Zoom, Sizin ve Zoom'un aldığı Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için, en azından Size veya Zoom'a ait benzer hassasiyetteki bilgileri korumak için alınanlar kadar koruyucu ancak hiçbir durumda makul bir özen standardından daha az olmayacak önlemleri kullanarak makul adımlar atmalısınız.  Diğer tarafın Gizli Bilgilerinin herhangi bir yetkisiz kullanımı veya ifşası durumunda, Siz ve Zoom, etkilenen tarafa bu tür yetkisiz kullanım veya ifşa konusunda bildirimde bulunmayı ve Gizli Bilgilerin kontrolünü yeniden ele almak ve daha fazla yetkisiz kullanımını veya ifşasını önlemek için işbirliği yapmayı kabul etmiş sayılırsınız.  

 

10. Mülkiyet Hakları

Zoom'un, Beta Programı ve her bir Beta Teklifi, Geri Bildirimi ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet (ve diğer mülkiyet) haklarına veya bunlardan kaynaklanan tüm telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal hak, unvan, patent, patent başvurusu, ticari sır, ticari marka ve diğer haklar ve menfaatlere sahip olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Zoom'un bu Sözleşme kapsamında belirtilen hakları kullanması için gerekli olan fikri mülkiyet (veya diğer mülkiyet) haklarını uygulama veya lisanslama hakkına sahip olduğunuz ölçüde, işbu belge ile Zoom'a bu hakları kullanmak (yararlanmak dahil) için bu haklar kapsamında kalıcı, geri alınamaz, alt lisansı verilebilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans vermiş olursunuz. Bu Sözleşmede Size açıkça verilen lisans ve diğer haklar dışında, bu Sözleşmede yer alan hiçbir şeyin Zoom'un herhangi bir fikri mülkiyet (veya diğer mülkiyet) hakları kapsamında Size doğrudan veya zımnen, itiraz hakkı veya başka bir şekilde herhangi bir hak, müsamaha ya da herhangi bir fikri haktan feragat ettiğinin kabul edilmeyeceğini onaylamış sayılırsınız.  

Her bir Beta Teklifi, Zoom'un Siz ve başkalarının yararına iyileştirmeler oluşturmasını sağlamak için değerlendirme ve geri bildirim almak amacıyla Zoom'dan herhangi bir maddi tazminat veya geri ödeme olmaksızın sunulmaktadır. Beta Programına katılırken Zoom ile iletişimin önemini kabul eder ve Zoom'dan yazışma ve güncellemeler almayı onaylamış sayılırsınız. Talep edildiği gibi makul geri bildirim ve bilgi sağlamalısınız. Bu iletişimlerden çıkmayı talep ederseniz, Beta Programına katılımınız, Beta Teklifine erişiminiz veya her ikisi birden iptal edilebilir. Beta Programı sırasında, Sizden ve son kullanıcılarınızdan Beta Teklifinin kullanımıyla ilgili geri bildirim ve bilgi sağlamanız istenecektir ve Siz veya başka herhangi bir tarafça Beta Teklifi veya Beta Programı ile ilgili olarak sağlanan öneri, fikir, teknik bilgi, kavram, geliştirme, geri bildirim, tavsiye veya diğer bilgilerin tüm hak, unvan ve menfaatlerinin Zoom'a ait olduğunu ve bunlarla (topluca "Geri Bildirim") ilgili yeni özellikler veya işlevler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunların mülkiyetini elinde tutacağını kabul edersiniz. Zoom veya lisans verenleri, her bir Beta Teklifi ve Geri Bildirimle ilgili tüm telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka, ticari ad ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları dahil tüm mülkiyet haklarına sahiptir ve bu hakları saklı tutar. İşbu belge ile Zoom'a tüm hak, unvan ve menfaatleri devretmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Zoom, Size herhangi bir atıfta bulunmadan veya tazminat ödemeden, Beta Teklifiyle ilgili herhangi bir Geri Bildirimi veya Beta Teklifi kapsamındaki teknolojiyi kullanmakta özgürdür. Tüm Geri Bildirimler, Zoom tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli bir Geri Bildirimi gizli tutmaktan vazgeçene kadar gizlidir ve gizli olarak kabul edilmeye devam eder. 

 

11. Zoom Phone Hizmetleri; Acil Durum Çağrısı Hizmetleri; Ücretler 

Telefon operatörü, kablosuz sağlayıcı ve diğer ses, veri iletim sağlayıcısı veya benzer operatörler ya da sağlayıcılar tarafından Beta Teklifine erişmek ve kullanmak için ihtiyaç duyulan ses ve veri iletiminde uygulanan tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. Beta Teklifi, Zoom telefon hizmetlerinin kullanımını içeriyorsa, söz konusu Beta Teklifi, Beta Teklifinin bir kısmı veya tamamı için tasarlanmamış veya acil durum hizmetleri bağlantısı sağlamayabilir ve başka bir hizmet aracılığıyla acil durum hizmetlerine erişim sağlamayı veya sürdürmeyi ve Beta Programındaki son kullanıcıları Beta Teklifi aracılığıyla acil durum aramalarının kullanılamadığını ve alternatif erişim yöntemini kullanmayı kabul edersiniz. Zoom, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Beta Teklifi için geçerli olan acil çağrı hizmetleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

12. İçerik

Siz veya son kullanıcınız, Beta Teklifinin kullanımında, Sizden gelen talimatlara veya Beta Teklifinin niteliğine (topluca "İçerik") dayanarak Zoom tarafından içe aktarılabilen, erişilebilen, kullanılan, depolanabilen, iletilebilen, gözden geçirilebilen, çıkarılabilen veya işlenebilen veri, içerik veya diğer materyalleri sağlayabilir, yükleyebilir veya oluşturabilir. İçerik, Tarafınızca veya son kullanıcınız tarafından sağlanan veri, içerik veya diğer materyal veya kaynaklardan elde edilen Zoom tarafından oluşturulan türev, analiz, çıktı, görsel metin, ekran veya veri kümelerini de içerir. Zoom'un İçeriğe aşağıdaki nedenlerle erişmesini aşağıdaki nedenlerle kullanmasına onay vermektesiniz ("İzin Verilen Kullanımlar"): (i) işbu Sözleşme ile tutarlı bir şekilde ve yükümlülüklerimizi ifa ederek Beta Teklifini sağlamamız için gerektiği şekilde; (ii) Gizlilik Bildirimimiz uyarınca; (iii) verdiğiniz izin veya talimat doğrultusunda; (iv) Hukukun gerektirdiği şekilde; (v) Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimize uyulması ve bunların uygulanması dahil hukuk, güvenlik ve emniyet amaçlarıyla. Zoom'a kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslandırılabilir ve devredilebilir bir lisans ve İzin Verilen Kullanımlar için ihtiyaç duyulan veya gereken diğer tüm hakları vermektesiniz. Ayrıca, Zoom'un Sizin veya Son Kullanıcılarının Beta Teklifini kullanmasıyla bağlantılı telemetri verileri, ürün kullanım verileri, tanı verileri ve benzer veriler üzerindeki tüm haklara, menfaate ve çıkarlara sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Zoom, Beta Teklifinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak danışmanlar, yükleniciler, hizmet sağlayıcılar, alt işleyiciler ve Zoom tarafından yetkilendirilen başka üçüncü taraflar kullanabilir.

Herhangi bir İçerikle ilgili olarak İçeriğin başka birinin haklarını ihlal ettiği iddiaları da dahil tüm hak taleplerinden siz sorumlusunuz. Zoom, Zoom tarafından belirlenen şekilde, Zoom için risk oluşturan herhangi bir İçeriği Beta Teklifinden veya sistemlerinden kaldırma hakkını saklı tutar. Zoom'un, Beta Teklifinin kullanımı yoluyla sürdürülen veya iletilen İçeriğin ve diğer iletişimlerin silinmesi veya depolanmamasından dolayı hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. İçeriğin güvenliğini sağlamak ve yedeklemek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Mümkün olduğu durumlarda, üretim dışı bir ortamda "işlevsiz veriler" kullanmalısınız.  

Beta Teklifini kullanımınız aracılığıyla herhangi bir İçeriği kullanıma sunmadan önce, Beta Programına katılım ve Beta Teklifinin kullanımı için, söz konusu İçeriğin Zoom ve Zoom çalışanı, danışmanı ve yetkili üçüncü taraflarıyla paylaşılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İçerikle ilgili gerekli tüm onayları aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Zoom'un Beta Teklifiyle bağlantılı olarak kullanımınız için özelleştirilebilir bir örnek bildirim sağlayabileceğini, ancak geçerli yasaların gerektirdiği şekilde Siz, Zoom ve diğerleri tarafından İçeriğin toplanması ve kullanılması konusunda toplantı katılımcılarına yeterli bildirimde bulunmak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli gizlilik ve veri güvenliği gereksinimlerine uyumu sağlamaktan nihai olarak sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Zoom ayrıca, yasal olarak gerekli olması halinde veya bu tür bir erişim, kullanım, koruma veya açıklamanın yasal sürece veya talebe uymak için makul olarak gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek veya önlemek veya Zoom'un, son kullanıcılarının, müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini yasaların izin verdiği şekilde korumak için işbu Sözleşme hesap bilgilerine ve İçeriğine erişebilir, bunları kullanabilir, saklayabilir veya ifşa edebilir.

 

13. Genel Kullanılabilirlik; Geleceğe Yönelik Yol Haritası

Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, Beta Teklifini genel kullanıma sunabilir ve Beta Teklifini Beta Programından kaldırabilir. Zoom, Beta Teklifini genel kullanıma sunmadan önce, Beta Teklifinin Beta Programı kullanımı sırasında potansiyel olarak uygulanabilir yasalara (düzenlemeler dahil) uygun olacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz. (i) Genel kullanıma sunulduktan sonra Beta Teklifi için ek yasa ve düzenlemelerin geçerli olacağını ve (ii) ek sözleşme şartlarını kabul etmeniz durumunda, sürekli kullanımı sağlamak için Beta Teklifinin genel kullanıma sunulan sürümüne erişim için ödeme yapmanız gerektiğini veya her ikisini birden kabul etmiş sayılırsınız. Katılımın gönüllü olduğunu ve yalnızca Beta Programının ve Beta Teklifinin geliştirilmesinde Zoom'a yardımcı olmak ve fayda sağlamak amacıyla olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. (a) Zoom'un Beta Teklifinin duyurulacağına, genel kullanıma sunulacağına veya başka bir şekilde herhangi birinin kullanımına sunulacağına dair herhangi bir beyan, vaat veya garanti vermediğini ve (b) Zoom'un Beta Teklifini genel kullanıma açık veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirme veya duyurma konusunda Size karşı açık veya zımni bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.  

Beta Programı sırasında sağlanan geleceğe yönelik planlar veya yol haritası bilgileri yalnızca ürünün genel gidişatını ana hatlarıyla belirtmeyi amaçlamaktadır ve satın alma kararı verilirken bu bilgilere bel bağlanmamalıdır. Bu bilgiler; malzeme, kod veya işlevsellik sunma konusunda herhangi bir taahhüt veya yasal yükümlülük de teşkil etmemektedir. Geleceğe yönelik planlar veya yol haritası bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir özellik veya işlevin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi ve zamanlaması dahil ürünler için planların ileriye dönük herhangi bir göstergesi ön hazırlık aşamasıdır. Gelecekteki tüm sürüm tarihleri geçicidir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Beta Teklifi veya Beta Programının kamuya açık olmayan önemli bilgiler olabileceğini veya içerebileceğini ve bu nedenle, Zoom'un kamuya açık olmayan önemli bilgilerinden herhangi birinin farkında olmanız veya bunlara sahip olmanız durumunda, Zoom hisseleriyle bağlantılı olarak herhangi bir işlem yapmayı, satmayı veya başka bir şekilde işlem yapmayı teklif etmeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. 

 

14. Teminat

Zoom'u, Bağlı Kuruluş ve ilgili görevli, yönetici, üye, çalışan, danışman, acente, tedarikçi ve temsilcilerini Sizin veya Sizin son kullanıcılarınızın (a) bu Sözleşmeyi ihlal etmesinden, (b) bir başkasının fikri mülkiyet haklarını çiğnemesinden veya ihlal etmesinden, (c) herhangi bir yasayı ihlal etmesinden veya (d) kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan eylem veya ihmallerinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiası, davası, istek veya talebine ve ilgili yükümlülük, maliyet, zarar ve masraflara (avukatlık ücreti, bilirkişi ücreti ve mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (topluca "İddialar") karşı savunmalı, tazmin etmeli ve zarardan uzak tutmalısınız.

 

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Zoom'un Size karşı sorumluluğu sınırlı olduğu için lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun.

ZOOM VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, İSTER HAKSIZ FİİLDEN, SÖZLEŞME İHLALİNDEN, GARANTİDEN VEYA BAŞKA BİR EYLEM BİÇİMİNDEN KAYNAKLANSIN, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ, CEZAİ VEYA EMSAL NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TÜRDEKİ ZARARDAN VE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINI ZOOM'A BİLDİRMİŞ OLSANIZ BİLE SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TARAFA KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. TARAFLAR, YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASININ İŞBU SÖZLEŞME İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU VE BU SINIRLAMALARIN, HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN ESAS AMACININ AKSAMASINA RAĞMEN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIR. BAZI EYALETLERDE VE YARGI BÖLGELERİNDE SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 

16. Uluslararası Kullanım; İhracat Kontrolleri; Yaptırımlar 

Beta Tekliflerinin veya bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nin İhracat İdaresi Yönetmeliği, 15 C.F.R. 730-774 Sayılı Bölümlerine tabi olduğunu ve diğer geçerli ülke ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına tabi olabileceğini ("İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasaları") kabul edersiniz. Beta Teklifi son kullanıcılarının hiçbirinin, yürürlükteki herhangi bir ihracat kontrolü veya ticari yaptırım yasasını veya yönetmeliğini ihlal ederek, Beta Teklifinin herhangi bir bölümüne veya ilgili teknik bilgi veya materyallere doğrudan veya dolaylı olarak erişmesine, kullanmasına, ihraç etmesine, yeniden ihraç etmesine, yönlendirmesine, aktarmasına veya ifşa etmesine izin vermemelisiniz. Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (i) Siz ve son kullanıcılarınız (a) ABD ticari yaptırımlarına veya diğer önemli ticari kısıtlamalara (Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tabi olan ve Sizin ve son kullanıcılarınızın bir Beta Teklifine erişemeyeceği veya bunları kullanmayacağı ya da ihraç etmeyeceği, yeniden ihraç etmeyeceği, Beta Teklifini söz konusu ülke veya bölgelere yönlendireceği veya devredeceği bir ülke veya bölgenin vatandaşları veya bu ülke veya bölgede ikamet etmemelisiniz; (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi veya Yabancı Yaptırım Kaçakçıları Listelerinde tanımlanan kişiler veya bireysel veya toplu olarak kişilerin %50 veya daha fazlasına sahip olmamalısınız ve (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler Listesi, Kuruluş Listesi veya Doğrulanmamış Listesi ya da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayılmayla ilgili listelerinde yer alan kişiler olmamalısınız ve (ii) Siz ve Çin, Rusya veya Venezuela'da bulunan son kullanıcılarınız Askeri son kullanıcılar değilsiniz ve 15 C.F.R 744.21'de tanımlandığı gibi Zoom'un Beta Tekliflerini Askeri bir son kullanıcıya sunmamalısınız. İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına uymak ve herhangi bir değişiklik için bunları izlemekle yalnızca siz sorumlusunuz. 

 

17. Ticari Anlaşmalar; Veri İşleme Eki; ABD Gizlilik Yasası Eki

a. Taraflar, bu Sözleşmenin temel bir abonelik sözleşmesi, hizmet şartları ve Zoom ile yapmış olabileceğiniz Zoom hizmetlerine ilişkin diğer herhangi bir sözleşmeden (her biri bir "Ticari Sözleşme") ayrı ve farklı olmasını amaçlar ve bu Sözleşme Siz ve Zoom arasındaki herhangi bir Ticari Sözleşmenin parçası olamaz, bunları değiştiremez, yerine geçmez veya tadil etmez. Herhangi bir Ticari Sözleşme veya bir Ticari Sözleşmede yer alabilecek beta şartlarını değil de, Beta Teklifi kullanımı ve erişimi ile Beta Programına katılımınızı bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının yönettiğini ve kontrol ettiğini kabul etmiş sayılırsınız.

b. Bir işletme, kuruluş veya eğitim hesabı sahibiyseniz ve Beta Teklifini kullanımınız son kullanıcılarınızın kişisel verilerinin Zoom tarafından Bölüm 6(b) uyarınca bir veri işleme sözleşmesi veya eki ("DPA") kapsamında işlenmesini gerektiriyorsa Zoom'un bu tür kişisel verileri Zoom'un Küresel Veri İşleme Eki'ne tabi olarak işleyeceğini (Siz ve Zoom daha önce bir Ticari Sözleşme kapsamında veya başka bir şekilde bir DPA yapmadıysanız – aksi takdirde daha önce yaptığınız DPA geçerli olacaktır) ve söz konusu DPA'nın yalnızca bu tür amaçlar için işbu Sözleşmeye dahil edilip Sözleşmenin bir parçası haline getirildiğini kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

c. (i) bir "işletme" iseniz ve "kişisel bilgileri" (bu terimlerin 2020 tarihli Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası ile değiştirilen 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanununda tanımlandığı şekliyle) sizin adınıza işliyorsak, (ii) bir "veri sorumlusuysanız" ve Zoom "kişisel verileri" sizin adınıza işliyorsa (bu terimlerin diğer geçerli ABD eyalet veri gizliliği kanunlarında tanımlandığı şekliyle) veya (iii) (i) ve (ii)'de belirtilen kriterlerin her ikisini de karşılıyorsanız Zoom'un ABD Eyalet Hukuku Gizlilik Eki, kendisine atıfta bulunulması suretiyle buraya dahil edilmiştir ve Zoom'un "kişisel bilgilerinizi" ve "kişisel verilerinizi" (bu terimlerin yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında tanımlandığı şekliyle) "işlemesi" için geçerlidir.

 

18. İDDİA TAHKİME GÖTÜRMEYİ VE TOPLU DAVA FERAGATİNİ KABUL ETME  

Zoom ile olan anlaşmazlıkları Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") nezdinde bağlayıcı tahkim yoluyla çözmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Tahkim, hakim veya jüriden ziyade, bir hakemin anlaşmazlığa karar vereceğini ifade eder. Bu Sözleşme ayrıca, herhangi bir sınıfsal, toplu veya müşterek dava, genel hususi temsilci davası gibi herhangi bir dava açmanızı ya da başka biri tarafından Zoom'a karşı açılan davalara katılmanızı da engeller.

a. Kapsanan İhtilaflar Burada yer alan konuyla ilgili yazılım, donanım, reklam veya pazarlama iletişimleri dahil Beta Programı ve Beta Teklifi ile ilgili olarak Siz ve Zoom arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddianın mahkeme yerine bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul etmiş sayılırsınız.

b. Tahkim İstisnaları Bu Sözleşme, aşağıdaki iddia türlerinin tahkimini gerektirmez: (1) mahkemenin gereklilikleri karşılanıyorsa ve iddialar yalnızca bireysel bazdaysa, Tarafınızca veya Zoom tarafından açılan küçük davalar mahkemesi davaları ve (2) ticari markalar, ticari takdim şekli, ticari sır, telif hakkı ve patentler dahil alan adları veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin talepler.

c. Tahkim Prosedürü Siz bir birey olmadığınız ve Beta Teklifini kişisel veya ev içi kullanım için uygulamadığınız sürece, AAA herhangi bir tahkimi Ticari Tahkim Kuralları kapsamında yürütür. Bu durumda AAA'nın Tüketici Tahkim Kuralları geçerli olacaktır. Daha fazla bilgi için www.adr.org adresini ziyaret edin. Geçerli herhangi bir AAA kuralı ile bu Sözleşmenin şartları arasında çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları, anlaşmazlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde geçerli olacaktır. AAA tahkim için uygun değilse taraflar alternatif bir tahkim forumu seçecek ve anlaşmaya varamazlarsa mahkemeden 9 U.S.C. Bölüm 5 uyarınca bir hakem atamasını isteyeceklerdir. Tahkim duruşmaları aşağıdaki konumlardan birinde gerçekleşecektir: (i) ikamet ettiğiniz veya Beta Teklifini kullandığınız yerlerde, (ii) San Jose, Kaliforniya'da veya (iii) Sizin ve Zoom'un yazılı olarak üzerinde anlaştığı başka bir yerde. Tek bir hakem atanacak. Hakem tazminat, beyan veya ihtiyati tedbir kararı ve masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil) konusunda karar verebilir. Herhangi bir tahkim kararı, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede (bir karar yoluyla) uygulanabilir. Hakem, AAA Kurallarına istinaden herhangi bir talebin tahkim yoluyla çözülebilmesi dahil olmak üzere kendi yetkisi doğrultusunda karara varır. Ancak bir mahkeme tahkimle ilgili hükmü toplu yargı esasıyla veya temsil yetkisiyle icra etmek için münhasır yetkiye sahiptir.

d. Tahkim Ücretleri Herhangi bir dosyalama, idari ve hakem ücretini ödeme sorumluluğunuz yalnızca AAA kurallarında belirtildiği gibi olacaktır. Brüt aylık geliriniz federal yoksulluk yönergelerinde belirtilen değerin %300'ünden daha azsa tahkim ücretlerinden ve maliyetlerinden feragat etme hakkına sahipsiniz. AAA'nın ücretlerini ödeyemeyecek durumdaysanız ve AAA, ücretlerden feragat etme talebinizi reddederse, Zoom bu ücreti Sizin için ödeyecektir.

e. Bir Yıl İçinde Dava Açma Zorunluluğu Diğer herhangi bir sınırlama statüsüne bakılmaksızın ve Bölüm 18'e (Tahkim İstisnaları) tabi olan herhangi bir iddia veya dava nedeni hariç olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir iddia veya dava nedeni, söz konusu iddia veya dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde sunulmalıdır, aksi takdirde bu iddia veya dava nedeni kalıcı olarak engellenecektir.

f. Toplu Dava Feragatinin Bölünebilirliği Toplu dava feragatinin bir anlaşmazlığın tamamı veya bazı bölümleri için yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu kısımlar tahkim edilmeyecek, ancak tahkim yoluyla denge çözülerek mahkemede çözülecektir. 

 

19. Muhtelif Şartlar

a. Bildirim Zoom (i), hesap bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresinize elektronik posta yoluyla, (ii) ulusal düzeyde tanınan bir gecelik teslimat hizmeti tarafından gönderilen mektupla gönderilen yazılı bildirim veya (iii) hesap bilgilerinizde kayıtlı adresinize birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla bildirimde bulunabilir. Zoom'a, ulusal olarak tanınan ekspres teslimat hizmeti aracılığıyla veya birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, ABD adresinden veya legal@zoom.us adresinden şunların dikkatine e-posta göndererek bildirimde bulunabilirsiniz: Hukuk.

b. Acentelik İlişkisi Olmaması Tarafların, bu Anlaşmanın federal veya eyalet ortak acentelik hukukuna uygun olarak açık veya örtülü bir acentelik ilişkisi oluşturma amacı olmaz. Tarafların her birinin bağımsız bir yüklenici olması amaçlanmıştır ve bu Sözleşme kapsamında hiçbir acentelik ilişkisi oluşturulmamıştır. 

c. Üçüncü Taraf Hakları veya Çözüm Yollarının Olmaması Bu Sözleşme, Zoom ve Sizin dışınızdaki herhangi bir kişiye uygulanabilir herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlamaz ve hak vermeyi amaçlamaz.

d. Devir; Halefler ve Devralanlar Zoom'un açık yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı temlik edemez veya yükümlülüklerinizden herhangi birini devredemezsiniz ve bu tür bir onay tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak verilebilir veya alıkonulabilir.  Zoom, herhangi bir zamanda, Size önceden bildirimde bulunmaksızın, haklarından feragat edebilir veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmını ya da tamamını devredebilir. Bu bölümü ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir feragat veya devir geçersiz ve hükümsüzdür. Bu Sözleşme, taraflar ve izin verilen halefleri ve vekilleri için bağlayıcıdır ve kendi yararlarına hüküm ifade eder. 

e. Bu Sözleşmedeki Değişiklikler; Ek Şartlar Zoom, zaman zaman bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar ve Zoom, herhangi bir maddi değişikliği Size iletmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Beta Teklifinin kullanımı, zaman zaman Siz, yöneticiniz veya diğer hesap sahibi tarafından yeni, değiştirilmiş veya ek kullanım koşullarının kabul edilmesini gerektirebilir. Beta Teklifini kullanmaya devam ederek veya Beta Programına katılarak ve yasalarca açıkça yasaklanmadığı sürece bu Sözleşmenin feshine ilişkin bir bildirimde bulunmayarak, bu tür eylemlerin yeni, değiştirilmiş veya ek şartların kabulü ve sözleşmenize bağlı olduğu anlamına geleceğini kabul etmiş sayılırsınız. 

f. Birleşme; Anlaşmazlıklar Taraflar, bu Sözleşmenin taraflar arasındaki nihai anlaşmayı oluşturmasını ve tarafların burada yer alan konulardaki anlaşmasının tam ve münhasır ifadesi olmasını amaçlamaktadır. Konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki veya eş zamanlı tüm yazışma, müzakere ve tartışmalar açıkça birleştirilir ve bu Sözleşme ile değiştirilir. Bu Sözleşmeyi akdederken taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmede açıkça yer alan kapsam dışında, diğer tarafın herhangi bir beyanı, temsili, garantisi veya sözleşmesine güvenmemiştir. Taraflar arasındaki diğer herhangi bir anlaşma ile bu Sözleşme arasında ilgili Sözleşmenin konusuna dair çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları geçerli olacaktır. Herhangi bir satın alma siparişinde, önceden basılmış formda veya başka bir belgede belirtilen hiçbir metin veya bilginin bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını ekleyemeyeceğini veya değiştiremeyeceğini kabul etmiş sayılırsınız.

g. Bölünebilirlik Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu belirlenirse taraflar bu kararın bu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve uygulanabilirliğini herhangi bir şekilde etkilemesini veya bozmasını amaçlamaz.

h. Geçerlilik Bu Sözleşmenin, doğası gereği fesihten sonra da geçerliliğini koruması gereken tüm bölümleri, gizli bilgiler, herhangi bir ödeme yükümlülüğü, garanti feragatnamesi, tazminat, tahkim ve sorumluluk sınırlaması ile ilgili bölümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

i. Geçerli Yasa; Forum Seçimi ABD'nin Kaliforniya Eyaleti yasaları, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, Federal Tahkim Yasası'nın tahkimle ilgili hükümleri yönetmesi dışında, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili tüm konuları yönetir. Bölüm 18'de (İddia Tahkim Etme ve Toplu Dava Feragat Anlaşması) aksi belirtilmedikçe, taraflar Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan ve hizmet veren eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yerini ve Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki federal mahkemeleri kabul eder. Yukarıdakilere bakılmaksızın, taraflar bu paragrafın taraflardan herhangi birinin Patent veya Ticari Marka Davası ve Temyiz Kurulları, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Ofisi, herhangi bir yabancı patent, telif hakkı veya ticari marka ofisi veya benzeri herhangi bir yabancı veya yerli idari veya düzenleyici kurum nezdinde bu Sözleşmenin taraflarından herhangi birine verilen herhangi bir telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının geçerliliği veya uygulanabilirliği ile ilgili olarak herhangi bir yasal, idari veya düzenleyici işlem (hükümsüzlük işlemleri dahil) başlatmasını engellemediğini kabul eder.

j. Belirsizlik ve Konu Başlıkları Taraflar, bu Sözleşmedeki herhangi bir belirsizliğin çözülmesini ve tarafların amaçlarına mümkün olduğunca yakın bir şekilde yorumlanmasını amaçlamaktadır. Bu Sözleşmede yer verilen başlıklar ve konu başlıkları yalnızca referans amaçlıdır ve bu Sözleşmenin yorumlanmasında dikkate alınması hedeflenmemiştir.