Zoom Phone Communications, Inc. 911 Müşteri Bildirimi

Mart 2019 itibariyle yürürlükte

Bu bildirim, Zoom Phone Hizmeti kullanılarak 911 acil durum çağrısı hizmetlerine bağlanma özelliği hakkında önemli bilgiler sağlar. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Zoom Phone 911 Hizmeti: Zoom Phone 911 Hizmeti, geleneksel 911 hizmetinden farklı çalışır. FCC, 911'in kullanılamayacağı veya geleneksel 911 hizmeti ile karşılaştırıldığında bir şekilde sınırlı olabileceği durumlar hakkında müşterilerimize bilgi vermemizi gerektirir. Bu tür durumlar şunları içerir:

(1) İnternet Bağlantısı Arızası. Zoom Phone Hizmetinin verildiği internet bağlantısının kesilmesi halinde bu kesinti sırasında siz ve/veya şirketiniz Zoom Phone Hizmetine erişemeyeceksiniz ve bu yüzden bu kesinti sırasında 911 hizmetine erişiminiz olmayacak.

(2) Ağ Yapılandırması.Şirketinizin ağ yapılandırması Zoom Phone Hizmetinin bağlanmasına izin vermezse şirketinizin Zoom Phone Hizmetine erişimi olmayacak ve bu yüzden 911 hizmetine erişimi olmayacak.

(3) Hizmet Yer Değiştirme ve Yerel Olmayan Telefon Numaraları.Geleneksel 911 hizmeti, kullanıcının telefon numarasına göre uygun yerel acil durum yanıtlayıcısına veya Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktasına (“PSAP”) 911 çağrısını otomatik olarak gönderir. Geleneksel Gelişmiş 911 hizmeti (E911 olarak da bilinir) 911 çağrısını kullanıcının adresi ve telefon numarasıyla birlikte uygun PSAP'ye otomatik olarak gönderir. Zoom Phone Hizmeti, müşterilerin (ve müşterilerin kullanıcılarının) Zoom Phone Hizmetini geniş bant İnternet erişiminin olduğu her yerde kullanmalarına ve mevcut konumlarıyla uyuşmayan numaraları almalarına izin verdiğinden dolayı Zoom Phone 911 Hizmeti, belirli açılardan geleneksel 911 hizmetinden farklı çalışır:

Bir kullanıcının telefon numarasının kullanıcının fiziksel konumuyla uyuşmadığından dolayı tüm kullanıcıların Zoom Phone Communications, Inc. (“Zoom Phone”) şirketine, şirket hizmetlerini kurduğunda, Kayıtlı Konumlarını sağlaması gerekir. Kayıtlı Konum, kullanıcıların Zoom Phone Hizmetini kullanacakları açık adrestir.

Zoom Phone mümkün olduğunda bir kullanıcının Kayıtlı Konumunu PSAP'ye otomatik olarak iletecektir. Buna göre, bir kullanıcı Zoom Phone Hizmetine erişmek için kullanılan ekipmanın (örneğin, dizüstü bilgisayar, tablet, mobil cihaz, masaüstü telefon veya masaüstü bilgisayar) yerini değiştirmesi halinde kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellemesi gerekir. Kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellememesi halinde kullanıcının Zoom Phone Hizmetini kullanarak yaptığı herhangi bir 911 araması, kullanıcının önceden sağlanan Kayıtlı Konumuna göre yönlendirilecek olup bu yüzden de kullanıcının mevcut konumu için uygun PSAP'ye yönlendirilmeyebilir.

Bir kullanıcı Zoom Phone'a Kayıtlı Konumdaki bir değişikliği bildirdiğinde yeni Kayıtlı Konumun 911 çağrılarını doğru şekilde yönlendirmek ve PSAP'lere kullanıcının Kayıtlı Konumunu bildirmek için kullanılabilir hale getirilmesinde bir gecikme olabilir.

PSAP'lere doğrudan yönlendirmenin mümkün olmadığı durumlarda, Zoom Phone 911 çağrılarını, eğitimli temsilcilerin 911'i arayan kişinin adını, yerini ve telefon numarasını soracağı ve yardım göndermek için uygun PSAP ile iletişime geçeceği 7/24 acil durum çağrı merkezine yönlendirecektir. Çağrı merkezi, kullanıcının adresini ve telefon numarasını otomatik olarak almaz.

(4) Elektrik Gücü Kaybı.İnternet bağlantısını besleyecek bir yedekleme sistemi ve Zoom Phone Hizmetine erişmek için kullanılan herhangi bir ekipmanın olmadığı durumlarda telefon hizmeti ve 911 hizmeti elektrik kesintileri sırasında kullanılamayacaktır.

(5) Yalnızca Giden Uzantılar. Şirketiniz, sadece giden çağrılar için belirli uzantıları etkinleştirmeyi seçebilir. Sadece giden dahili hatlara, gelen aramaları almak için bir telefon numarası atanmaz ve 911'i aramak için kullanılamaz.

Müşteri hesabı idarecilerinin kullanıcıları Zoom Phone Hizmetine kaydetmeden önce bu bildirimi okuyup anladıklarını onaylamaları gerekir. Müşteriler, Kayıtlı Konumun kullanıcıları için güncel tutulmasını sağlamakla ve 911 bildiriminin tüm gereksinimlerine uymakla sorumludur.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.