Kanadalı Müşteriler İçin Zoom Voice Communications, Inc. 911 Müşteri Bildirimi

Mart 2019 itibariyle yürürlükte

Bu bildirim, Zoom Phone Hizmeti kullanılarak 911 acil durum çağrısı hizmetlerine bağlanma özelliği hakkında önemli bilgiler sağlar. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Zoom Phone 911 Hizmeti: Zoom Phone 911 Hizmeti, geleneksel 911 hizmetinden farklı çalışır. CRTC, 911'in kullanılamayacağı veya geleneksel 911 hizmeti ile karşılaştırıldığında bir şekilde sınırlı olabileceği durumlar hakkında müşterilerimize bilgi vermemizi gerektirir. Bu gibi durumlar şunları içerir:

(1) Herhangi bir hizmet kesintisi sırasında hazırlıklı olun. VoIP telefon hizmeti yalnızca hizmet için devam eden aboneliğinize (ve ödemenize) değil, aynı zamanda çalışmak için İnternet bağlantısına ve elektriğe de bağlıdır. Güç, ağ veya internet kesintileri (tıkanıklık dahil) durumunda veya ödeme yapılmaması nedeniyle hizmetinizin bağlantısı kesilirse veya askıya alınırsa, 9-1-1 hizmetinizde bir arıza, aksama veya gecikme yaşayabilirsiniz. Herhangi bir hizmet kesintisi sırasında acil servislere erişiminizin güvenilirliğini artırmak için alternatif bir telefon hizmetini (cep telefonu gibi) elinizin altında bulundurmanızı öneririz.

(2) Bağlantıyı kesmeyin. Acil durum görevlisi tarafından size söylenene kadar, 9-1-1 çağrınızın bağlantısını kesmeyin. Yanlışlıkla bağlantınız kesilirse, hemen geri arayın.

(3) Ağ Yapılandırması.Şirketinizin ağ yapılandırması Zoom Phone Hizmetinin bağlanmasına izin vermezse şirketinizin Zoom Phone Hizmetine erişimi olmayacak ve bu yüzden 911 hizmetine erişimi olmayacak.

(4) Hizmetin Yer Değiştirmesi ve Yerel Olmayan Telefon Numaraları. Geleneksel 911 hizmeti, 911 çağrılarını otomatik olarak kullanıcının telefon numarasına bağlı olarak uygun yerel acil çağrı merkezine veya ulusal acil çağrı merkezine gönderir. Geleneksel Geliştirilmiş 911 hizmeti (E911 olarak da bilinir), 911 çağrılarını otomatik olarak kullanıcının adresi ve telefon numarasıyla birlikte uygun yerel acil çağrı merkezine veya ulusal çağrı merkezine gönderir. Zoom Phone Hizmeti, müşterilerin (ve müşterilerin kullanıcılarının) Zoom Phone Hizmetini geniş bant İnternet erişiminin olduğu her yerde kullanmalarına ve mevcut konumlarıyla uyuşmayan numaraları almalarına izin verdiğinden dolayı Zoom Phone 911 Hizmeti, belirli açılardan geleneksel 911 hizmetinden farklı çalışır:

Bir kullanıcının telefon numarasının kullanıcının fiziksel konumuyla uyuşmadığından dolayı tüm kullanıcıların Zoom Voice Communications, Inc. (“Zoom Voice”) şirketine, şirket hizmetlerini kurduğunda, Kayıtlı Konumlarını sağlaması gerekir. Kayıtlı Konum, kullanıcıların Zoom Phone Hizmetini kullanacakları açık adrestir.

Zoom Voice mümkün olduğunda bir kullanıcının Kayıtlı Konumunu uygun acil durum çağrı merkezine otomatik olarak iletecektir. Buna göre, bir kullanıcı Zoom Phone Hizmetine erişmek için kullanılan ekipmanın (örneğin, dizüstü bilgisayar, tablet, mobil cihaz, masaüstü telefon veya masaüstü bilgisayar) yerini değiştirmesi halinde kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellemesi gerekir. Kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellememesi halinde kullanıcının Zoom Phone Hizmetini kullanarak yaptığı herhangi bir 911 araması, kullanıcının önceden sağlanan Kayıtlı Konumuna göre yönlendirilecek olup bu yüzden de kullanıcının mevcut konumu için uygun acil durum çağrı merkezine yönlendirilmeyebilir.

Bir kullanıcı Zoom Voice'a Kayıtlı Konumdaki bir değişikliği bildirdiğinde yeni Kayıtlı Konumun 911 çağrılarını doğru şekilde yönlendirmek ve acil durum çağrı merkezlerine kullanıcının Kayıtlı Konumunu bildirmek için kullanılabilir hale getirilmesinde bir gecikme olabilir.

Bir kullanıcının Kayıtlı Konumu doğru değilse veya başka teknik nedenlerle, acil durum çağrı merkezinde kullanıcının adresi ve telefon numarası olmayabilir. Buna göre, kullanıcıların bir acil durum merkezine isimlerini, konumlarını ve telefon numaralarını vermeleri gerekir.

(5) Diğer Kullanıcıları bilgilendirin. Çalışanlarınızı, ziyaretçilerinizi veya VoIP hizmetinizin diğer potansiyel kullanıcılarını 911 acil çağrılarının doğası ve sınırlamaları hakkında bilgilendirmeniz gerekir. Bunu kolaylaştırmak için Zoom Voice tarafından sağlanan çıkartmaları ekipmanınızda görünür bir konuma takın

(6) Yalnızca Giden Uzantılar. Şirketiniz, sadece giden çağrılar için belirli uzantıları etkinleştirmeyi seçebilir. Yalnızca giden uzantılara, gelen çağrıları almak için bir telefon numarası atanmayacaktır ve bunlar 911'i aramak için kullanılamaz.

(7) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Zoom Voice, yerel acil durum müdahale merkezlerinin veya ulusal çağrı merkezinin Zoom Phone'un Hizmeti kullanılarak yapılan 911 aramalarını yanıtlayıp yanıtlamayacağı veya yanıt verme şekli üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Zoom Voice, yerel acil müdahale merkezlerinin ve ulusal acil durum çağrı merkezinin yürütülmesiyle ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Zoom Voice, 911 çağrılarını yerel acil durum müdahale merkezlerine ve ulusal acil durum çağrı merkezine yönlendirmek için üçüncü taraflara güvenir. Zoom, bu tür üçüncü taraf rotalarının çağrıları yanlış yapması veya çağrıları yönlendirmek için kullanılan verilerin yanlış olması durumunda her türlü yükümlülük veya sorumluluğu reddeder. Ne Zoom Voice ne de yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, temsilcileri ve Zoom Phone Hizmeti ile bağlantılı olarak size hizmet veren diğer hizmet sağlayıcıları ("Zoom Teminatları"), Zoom Phone'un 911 Hizmetinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü talep, hasar veya kayıp, para cezası, ceza, maliyet ve masraflardan (topluca "Talepler") sorumlu tutulabilir ve bu tür Talepler Zoom'un ağır ihmalinden, umursamazlığından veya kasıtlı suistimalinden kaynaklanmadığı sürece bu tür taleplerden feragat edersiniz. Zoom Phone Hizmetinin yokluğu, arızalanması veya kesintiye uğraması, yanlış yönlendirilmiş 911 çağrıları ve/veya Hizmetin herhangi bir kullanıcısının 911 hizmetini kullanamaması veya acil servis personeline erişememesi ile ilgili olarak, Zoom Teminatlarını savunacak, tazmin edecek ve sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın talepleri karşısında sorumlu tutmayacaksınız.

Müşteri hesabı yöneticileri, kullanıcıları Zoom Phone Hizmetine kaydolmadan önce bu bildirimi okuduklarını ve anladıklarını onaylamalıdır. Müşteriler, Kayıtlı Konumun kullanıcıları için güncel tutulmasını sağlamakla ve 911 bildiriminin tüm gereksinimlerine uymakla sorumludur.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.