Global Müşteriler için Zoom Phone
Acil Durum Çağrısı Hizmetleri Müşteri Bildirimi

Şubat, 2020'den itibaren geçerli

Bu bildirim, Zoom Phone kullanılarak acil durum çağrısı hizmetlerine bağlanma özelliği hakkında önemli bilgiler sağlar.  Lütfen dikkatle okuyun.

Zoom Phone Acil Durum Çağrısı Hizmeti: Zoom Phone Acil Durum Çağrısı Hizmeti, geleneksel acil durum çağrısı hizmetinden farklı çalışır.  Zoom Phone’un, acil durum çağrısının kullanılamayacağı veya geleneksel acil durum çağrısı hizmeti ile karşılaştırıldığında bir şekilde sınırlı olabileceği durumlar hakkında müşterilerimize bilgi vermesi gerekir.  Lütfen aşağıdaki önemli bilgilere dikkat edin.

(1) Herhangi bir hizmet kesintisi sırasında hazırlıklı olun. VoIP telefon hizmeti yalnızca hizmet için devam eden aboneliğinize (ve ödemenize) değil, aynı zamanda çalışmak için İnternet bağlantısına ve elektriğe de bağlıdır. Elektrik, ağ veya internet kesintileri (tıkanıklık dahil) durumunda veya ödeme yapılmaması nedeniyle hizmetinizin bağlantısı kesilirse veya askıya alınırsa, acil durum çağrısı hizmetinizde bir arıza, aksama veya gecikme yaşayabilirsiniz. Herhangi bir hizmet kesintisi sırasında acil servislere erişiminizin güvenilirliğini artırmak için alternatif bir telefon hizmetini (cep telefonu gibi) elinizin altında bulundurmanızı öneririz.

(2) Bağlantıyı kesmeyin. Acil durum görevlisi tarafından size söylenene kadar, acil servis çağrınızın bağlantısını kesmeyin. Yanlışlıkla bağlantınız kesilirse, hemen geri arayın.

(3) Ağ Yapılandırması. Şirketinizin ağ yapılandırması Zoom Phone hizmetinin bağlanmasına izin vermezse şirketinizin Zoom Phone hizmetine erişimi olmayacak ve bu yüzden acil durum çağrısı hizmetlerine erişimi olmayacaktır.

(4) Hizmetin Yer Değiştirmesi ve Yerel Olmayan Telefon Numaraları.  Geleneksel acil durum çağrısı hizmetleri, acil durum çağrılarını otomatik olarak kullanıcının telefon numarasına bağlı olarak uygun yerel acil çağrı müdahale merkezine gönderir.  Geleneksel Gelişmiş Acil Durum Çağrısı hizmetleri, acil durum çağrılarını kullanıcının adresi ve telefon numarasıyla otomatik olarak uygun yerel acil çağrı müdahale merkezine gönderir.  Zoom Phone hizmeti, müşterilerin (ve müşterilerin kullanıcılarının) geniş bant İnternet erişimi olan her yerde Zoom Phone hizmetini kullanmalarına ve mevcut konumlarıyla uyuşmayabilecek numaraları almalarına olanak sağladığından, Zoom Phone Acil Durum Çağrısı Hizmeti belirli açılardan geleneksel Acil Durum Çağrısı hizmetinden farklı çalışır:

Bir kullanıcının telefon numarası mutlaka kullanıcının fiziksel konumuna karşılık gelmediğinden, şirket hizmetini kurarken tüm kullanıcıların Zoom Phone’a Kayıtlı Konum bilgilerini vermeleri gerekir. Kayıtlı Konum, kullanıcıların Zoom Phone hizmetini kullanacakları açık adrestir.

Zoom Phone mümkün olduğunda bir kullanıcının Kayıtlı Konumunu uygun yerel acil durum çağrısı müdahale merkezine otomatik olarak iletecektir.  Buna göre, bir kullanıcı Zoom Phone Hizmetine erişmek için kullanılan ekipmanın (örneğin, dizüstü bilgisayar, tablet, mobil cihaz, masaüstü telefon veya masaüstü bilgisayar) yerini değiştirmesi halinde kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellemesi gerekir.  Kullanıcının Kayıtlı Konumu güncellememesi halinde kullanıcının Zoom Phone Hizmetini kullanarak yaptığı herhangi bir acil durum çağrısı, kullanıcının önceden sağlanan Kayıtlı Konumuna göre yönlendirilecek olup bu yüzden de kullanıcının mevcut konumu için uygun yerel acil durum çağrısı müdahale merkezine yönlendirilmeyebilir.

Bir kullanıcı Zoom Phone’a Kayıtlı Konumdaki bir değişikliği bildirdiğinde yeni Kayıtlı Konumun acil durum çağrılarını doğru şekilde yönlendirmek ve yerel acil durum çağrısı müdahale merkezlerine kullanıcının Kayıtlı Konumunu bildirmek için kullanılabilir hale getirilmesinde bir gecikme olabilir.

Bir kullanıcının Kayıtlı Konumu doğru değilse veya başka teknik nedenlerle, yerel acil durum çağrısı müdahale merkezinde kullanıcının adresi ve telefon numarası olmayabilir.  Buna göre, kullanıcılar bağlandıklarında hemen yanıtlayan bir yerel acil durum çağrısı müdahale merkezine ad, konum ve telefon numaralarını vermeye hazır olmalıdır.

(5) Diğer Kullanıcıları bilgilendirin.  Çalışanlarınızı, ziyaretçilerinizi veya VoIP hizmetinizin diğer potansiyel kullanıcılarını acil durum çağrılarının doğası ve sınırlamaları hakkında bilgilendirmeniz gerekir.  Bunu kolaylaştırmak için Zoom Phone tarafından sağlanan çıkartmaları ekipmanınızda görünür bir konuma takın.

(6) Yalnızca Giden Uzantılar.  Şirketiniz, sadece giden çağrılar için belirli uzantıları etkinleştirmeyi seçebilir.  Yalnızca giden uzantılara, gelen çağrıları yanıtlamak için bir telefon numarası atanmayacaktır.  Acil durum çağrıları yapmak için yalnızca Zoom Phone giden uzantısı kullanırsanız, bu çağrı şirketinizin ana adresi kullanılarak yönlendirilir ve acil çağrı yanıt merkezi şirketinizin ana adresini ve şirketinizin Zoom tarafından atanan ana telefon numarasını geri arama numarası olarak alır.

(7) Sorumluluğun Sınırlandırılması.  Zoom Phone, yerel acil durum çağrısı müdahale merkezlerinin Zoom Phone hizmeti kullanılarak yapılan acil durum çağrılarını yanıtlayıp yanıtlamayacağı veya yanıt verme şekli üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir.  Zoom Phone, yerel acil durum çağrısı müdahale merkezlerinin yürütülmesiyle ilgili tüm sorumluluğu reddeder.  Zoom Phone, acil durum çağrılarını yerel acil durum çağrısı müdahale merkezlerine yönlendirmek için üçüncü taraflara güvenmektedir.  Zoom, bu tür bir üçüncü tarafın çağrıları yanlış yönlendirmesi veya çağrıları yönlendirmek için kullanılan verilerin yanlış olması durumunda her türlü yükümlülüğü veya sorumluluğu reddeder.  Ne Zoom Phone ne de görevlileri, yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, temsilcileri ve Zoom Phone Hizmeti ile bağlantılı olarak size hizmet veren diğer hizmet sağlayıcıları (“Zoom Teminatları”), Zoom Phone’un Acil Durum Çağrısı Hizmetinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü talep, hasar veya kayıp, para cezası, ceza, maliyet ve masraflardan (topluca “Talepler”) sorumlu tutulabilir ve bu tür Talepler Zoom’un ağır ihmalinden, pervasızlığından veya kasıtlı suistimalinden kaynaklanmadığı sürece bu tür taleplerden feragat edersiniz. Zoom Phone Hizmetinin mevcut olmaması, arızalanması veya kesintiye uğraması, yanlış yönlendirilmiş acil durum çağrıları ve/veya hizmetin herhangi bir kullanıcısının acil durum çağrısı hizmetini kullanamaması veya acil servis personeline erişememesi ile ilgili olarak, Zoom Teminatlarını savunacak, tazmin edecek ve sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın talepleri karşısında sorumlu tutmayacaksınız.

Müşteri hesabı yöneticileri, kullanıcıları Zoom Phone’a kaydetmeden önce bu bildirimi okuduklarını ve anladıklarını onaylamalıdır. Müşteriler, Kayıtlı Konum’un kullanıcıları için güncel tutulmasını sağlamaktan ve acil durum çağrısı hizmetleri bildiriminin tüm gereksinimlerine uymaktan sorumludur.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.