Ujednolicona komunikacja dla hybrydowej organizacji opieki zdrowotnej

Dowiedz się, jak platforma Zoom może wspierać komunikację w całej organizacji opieki zdrowotnej, od administracji po usługi dla pacjentów.

Ujednolicona komunikacja dla hybrydowej organizacji opieki zdrowotnej

Od lat organizacje w sektorze opieki zdrowotnej przechodziły w kierunku cyfrowych sposobów komunikacji w celu poprawy doświadczeń pacjentów i wydajniejszego łączenia ludzi z zespołami opieki zdrowotnej.  

Przy użyciu narzędzi cyfrowych i portali online pacjenci mogą wysyłać bezpieczne wiadomości do swoich lekarzy, sprawdzać wyniki badań laboratoryjnych online i planować konsultacje telefoniczne, aby porozmawiać z dostawcą usług bez potrzeby stawienia się na miejscu w klinice. Kiedy świat musiał zmierzyć się z pandemią, wizyty wirtualne ze wsparciem wideo stały się popularną i niezbędną opcją, dzięki której pacjenci mogli uzyskać zdalny dostęp do opieki wtedy, gdy osobiste wizyty były niedostępne – napędzając trwałe przejście do bardziej hybrydowego modelu opieki zdrowotnej.

Chociaż te zmiany poprawiły połączenia na linii pacjent – dostawca opieki zdrowotnej, komunikacja wśród personelu i administratorów, dostawców i partnerów oraz rad nadzorczych i członków społeczności nadal stanowi wyzwanie dla wielu szpitali i organizacji z sektora opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie widoczne w przypadku systemów opieki zdrowotnej z wieloma lokalizacjami biurowymi i rozproszonymi zespołami pracującymi w całym regionie lub kraju.

Może któraś z poniższych sytuacji brzmi znajomo.

 • Korzystasz z jednej platformy komunikacyjnej do obsługi telemedycyny i z innej platformy do wewnętrznych wideokonferencji. Możliwe, że masz nawet oddzielne rozwiązanie do komunikacji opartej na czacie. Pracownicy muszą codziennie przełączać się w obszarze dwóch lub większej liczby systemów.
 • Twój lokalny system telefoniczny nie zapewnia elastyczności pracownikom ani dostawcom, którzy muszą poruszać się między klinikami lub są często w trasie. Pracownicy mają przypisanych wiele numerów telefonów (stacjonarny numer biurowy, telefon komórkowy, pager, osobisty telefon komórkowy) i zapamiętanie tego, jak skontaktować się z konkretnym dostawcą w danym dniu przysparza wielu trudności.
 • Twoi pracownicy chcą przejść na hybrydowy model pracy, ale nie masz odpowiednich narzędzi do komunikacji i współpracy, które mogłyby wspierać pracowników wykonujących zadania czasami w biurze, a czasami zdalnie. Nawet z narzędziami do prowadzenia wideokonferencji pracownicy zdalni wydają się mniej zaangażowani i mają problemy z udziałem w spotkaniach.

Czy jest na to rozwiązanie? Jeśli już korzystasz z Zoom do obsługi usług telemedycyny, zobacz, jak możesz wdrożyć platformę Zoom w całej organizacji. Jednym rozwiązaniem, które spełnia wszystkie potrzeby związane z komunikacją i opieką wirtualną, możesz uprościć i poprawić doświadczenia pracowników i pacjentów.

Ujednolicenie komunikacji w opiece zdrowotnej

Ujednolicenie komunikacji w opiece zdrowotnej

Organizacje opieki zdrowotnej mają unikatowe potrzeby związane ze świadczeniem opieki. Wiele niszowych rozwiązań jest projektowanych pod kątem konkretnych zastosowań klinicznych, np. telemedycyny, dlatego organizacje muszą wdrażać więcej ogólnych rozwiązań wideo do realizacji codziennych zadań. 

Ponadto organizacje w sektorze opieki zdrowotnej w znacznym stopniu polegają na systemach telefonicznych w ramach komunikacji. Ponieważ coraz więcej pracowników pracuje zdalnie lub w środowiskach hybrydowych, powoduje to dodatkowe zwiększanie złożoności stosu komunikacyjnego. 

A co jeśli można by wykorzystać jedną platformę do obsługi opieki wirtualnej i wszystkich rodzajów komunikacji – wideokonferencji, połączeń telefonicznych, a nawet czatu?

Wszechstronna platforma może uprościć komunikację wśród pracowników i ułatwić nawiązywanie połączeń z pacjentami oraz członkami społeczności w ramach usług klinicznych i innych niż kliniczne.

Uproszczenie administracji w opiece zdrowotnej

Uproszczenie administracji w opiece zdrowotnej

Pacjenci stanowią serce każdej organizacji w sektorze opieki zdrowotnej, a administratorzy są jej kręgosłupem – wspierają działania w zakresie opieki, a także wykonują zadania związane z personelem, zgodnością z przepisami, budżetem i finansami, szkoleniami itp. 

Sposób zarządzania operacjami i komunikacją z interesariuszami wpływa na każdy aspekt opieki zdrowotnej i doświadczeń pacjentów. Dlatego rozwiązania do komunikacji stosowane w opiece klinicznej i administracji powinny być takie same.

Platforma ujednoliconej komunikacji może wspierać działania biznesowe i kliniczne, upraszczając połączenia między dostawcami usług, personelem, pacjentami, członkami rodzin i administratorami.

Wzmocnij komunikację i popraw dostęp do informacji

 

Komunikacja wewnętrzna

Przekazuj pracownikom niezbędne informacje i utrzymuj ich zaangażowanie w działania organizacji, informuj ich o nowych procesach i zapewnij im możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od kadry zarządzającej. Wirtualne spotkania z udziałem wszystkich i spotkania oddziałów mogą pomóc w przekazywaniu ważnych informacji w całej organizacji, nawet jeśli pracownicy nie mogą zebrać się w jednym miejscu. 

W przypadku spotkań hybrydowych, w których niektórzy uczestnicy są na miejscu, a inni dołączają w połączeniu wideo z lokalizacji zdalnej, Zoom Rooms ułatwia nawiązywanie połączeń, udostępnianie treści i angażowanie wszystkich uczestników w konwersację.

Pomiędzy spotkaniami można użyć usługi Zoom Team Chat do wysyłania szybkich aktualizacji lub udostępniania zasobów i informacji dla wybranej grupy lub całej organizacji. 

Spotkania zarządu i społeczności

Oferowanie opcji wirtualnych podczas spotkań zarządu może pomóc dyrektorom, administratorom, kuratorom i członkom kadry kierowniczej w znalezieniu czasu na udział w spotkaniu, co mogłoby być trudne w przypadku konieczności udziału osobistego. Organizowanie spotkań, wydarzeń lub sesji edukacyjnych otwartych publicznie przy użyciu Zoom Events lub Zoom Webinars umożliwia ludziom udział wirtualny, dzięki czemu członkowie społeczności mogą zdobywać informacje i łączyć się z organizacją.

 

Szkolenia i rozwój

Szkolenia i rozwój w świecie wirtualnym mogą zapewniać lepszy dostęp osobom mieszkającym w dużej odległości od lokalizacji szkoleniowych lub mającym zobowiązania rodzinne, dzięki czemu mogą one uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje. Możesz prowadzić sesje szkoleniowe w Zoom Meetings, aby wszyscy uczestnicy mogli wchodzić w interakcje w komunikacji wideo, lub w Zoom Webinars, aby zapewnić prowadzącemu większą kontrolę nad tym, kto może zabierać głos i udostępniać ekran, jednocześnie gwarantując możliwość interakcji w sesjach pytań i odpowiedzi, na czacie i w ankietach. Nagrywaj sesje szkoleniowe, aby pracownicy, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, mogli zobaczyć treść na żądanie wtedy, gdy pozwoli im na to czas.

 

Zapewnianie elastyczności i mobilności

 

Telefonia na dowolnym urządzeniu

Kiedy wszyscy pracownicy stawiali się do pracy w biurze, tradycyjny lokalny system telefoniczny mógł mieć sens. Teraz, gdy niektórzy pracownicy działają zdalnie lub w środowisku hybrydowym, Zoom Phone zapewnia im możliwość korzystania z biznesowej linii telefonicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Z rozwiązaniem Zoom Phone pracownicy mogą wykonywać lub odbierać połączenia i SMSy przy użyciu firmowego numeru telefonu (który tradycyjnie byłby powiązany z ich telefonem stacjonarnym) na telefonie komórkowym, tablecie, laptopie lub komputerze. Dzięki temu pracownicy mogą utrzymać łączność w dowolnym momencie, nawet gdy pracują z domu lub innej lokalizacji. Osoby pozostające w nieustannym ruchu mogą nawet zawiesić połączenie i bezproblemowo wznowić je na innym urządzeniu.

 

Zachowaj prywatność osobistych numerów telefonów

Dostawcy lub pracownicy, którzy muszą wykonywać połączenia zewnętrzne do pacjentów lub członków rodzin podczas pracy zdalnej, mogą wybrać numer telefonu wyświetlany jako wychodzący identyfikator dzwoniącego – może to być bezpośrednia linia biznesowa, główna linia szpitalna lub linia przypisana do konkretnego oddziału. Nawet jeśli korzystają z własnych telefonów komórkowych do nawiązywania połączenia, nie muszą ujawniać swojego osobistego numeru telefonu.

 

Przechodź w biegu z czatu do połączenia telefonicznego i połączenia wideo

Rozwiązania do wideokonferencji, połączeń telefonicznych i czatu na tej samej platformie oznaczają, że możesz cieszyć się elastycznością komunikacji, nawet w miarę rozwoju konwersacji. Jeśli rozmawiasz o przypadku klinicznym przez telefon ze współpracownikiem i zechcesz omówić wyniki badań laboratoryjnych pacjenta, możesz nacisnąć przycisk, aby natychmiast zamienić połączenie telefoniczne w bezpieczne spotkanie wideo, podczas którego możesz udostępnić ekran.

Napędzaj łączność w kontinuum opieki zdrowotnej

Jednym miejscem, w którym zachodzi na siebie komunikacja kliniczna i administracyjna, jest koordynacja opieki zdrowotnej pomiędzy wieloma zakładami lub opiekunami. Możesz mieć świadczeniodawców, koordynatorów wypisów szpitalnych, pracowników socjalnych i członków rodziny, którzy muszą być zaangażowani w rozmowy na temat kolejnego etapu opieki nad pacjentem.

Niezależnie od tego, czy pacjent zostaje wypisany do domu czy przeniesiony do zakładu rehabilitacyjnego lub opiekuńczego, pacjenci i ich opiekunowie muszą zyskać informacje dotyczące stanu zdrowia, natychmiastowych potrzeb, np. wyposażenia medycznego, kolejnych wizyt lub badań, a nawet zasobów finansowych. Skonfiguruj spotkanie Zoom Meeting, aby wszyscy zainteresowani, w tym pacjent i jego członkowie rodziny, mogli dołączyć w tym samym czasie i korzystać z wydajnego, skoordynowanego planowania.

Optymalizacja hybrydowych miejsc pracy w opiece zdrowotnej

Optymalizacja hybrydowych miejsc pracy w opiece zdrowotnej

Coraz więcej interakcji związanych z opieką zdrowotną i administracją odbywa się w zespołach hybrydowych – lekarze dołączający do konsultacji z innego zakładu opieki zdrowotnej, spotkania personelu w transmisji wideo podczas pracy z domu… Współczesne przestrzenie opieki zdrowotnej muszą być projektowane z uwzględnieniem zespołów hybrydowych.  

Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę w przypadku projektowania przestrzeni ułatwiających współpracę i zwiększających jej wydajność:

Parzystość komunikacji

Zdalni uczestnicy podczas spotkań wideo mogą mieć trudności z zobaczeniem lub usłyszeniem współpracowników w sali konferencyjnej, przez co trudno jest nadążać za rozmową, odczytywać wyrazy twarzy i oceniać język ciała. Funkcje takie jak Inteligentna galeria Zoom Rooms mogą pomóc w pokonaniu tej luki i zapewnić uczestnikom zdalnym bardziej sprawiedliwe środowisko.

Spójne środowisko

Jeśli lekarze i pracownicy pracują w wielu zakładach, warto zapewnić im spójne środowisko wideo w każdym momencie, niezależnie od sali konferencyjnej lub wózka do obsługi telemedycyny, z którego korzystają. Z Zoom Rooms możesz dołączać do połączeń wideo lub udostępniać treść jednym dotknięciem, więc personel może z łatwością poruszać się pomiędzy salami lub zakładami, bez potrzeby poznawania kolejnych systemów.

Mobilne wózki do hybrydowej interakcji z pacjentami

Kiedy pacjent potrzebuje konsultacji w formie telemedycyny lub wirtualnego tłumacza, często łatwiej jest przenieść technologię do pacjenta niż transportować pacjenta do pomieszczenia wyposażonego w rozwiązania do wideokonferencji. Możesz użyć Zoom Rooms i kompleksowego urządzenia do prowadzenia wideokonferencji, aby budować mobilne wózki, które mogą dojechać wszędzie tam, gdzie jest pacjent.

Mobilne wózki do hybrydowej interakcji z pacjentami

Poprawa opieki i usług

Poprawa opieki i usług

Jeśli korzystasz z platformy Zoom w telemedycynie, prawdopodobnie znasz już aplikacje do wizyt wideo „twarzą w twarz” realizowanych pomiędzy pacjentem i dostawcą opieki zdrowotnej, w domu lub w klinice. Wirtualne wizyty oparte na transmisjach wideo stały się fundamentem świadczenia opieki zdrowotnej – pomagają w poprawianiu dostępu do opieki zdrowotnej przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów w bardziej efektywny sposób.

Organizacje opieki zdrowotnej korzystają z Zoom, aby poprawiać opiekę nad pacjentami również na inne sposoby. Oto kilka przykładów nawiązywania łączności z pacjentami wykraczającej poza wirtualny gabinet lekarski.

Ułatwianie koordynacji opieki

Zbierz ze sobą wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem, w tym dostawców opieki podstawowej i specjalistycznej, pielęgniarzy, farmaceutów, pracowników socjalnych, terapeutów, członków rodziny i samych pacjentów. Dzięki wirtualnym spotkaniom koordynacji opieki zdrowotnej nie musisz martwić się o znalezienie odpowiedniego czasu, w którym wszystkie zainteresowane strony mogłyby znaleźć się jednocześnie w tym samym pokoju. Członkowie rodziny mogą być zaangażowani w opiekę nad swoimi bliskimi nawet wtedy, gdy nie mieszkają w tym samym mieście. Dzięki funkcjom takim jak udostępnianie ekranu i tworzenie notatek możesz upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie podczas omawiania wyników badań laboratoryjnych, obrazowania, wykresów dotyczących pacjenta lub innych dokumentów.

Oferowanie terapii grupowej i edukacji pacjentów

Zdalna terapia z zakresu zdrowia psychicznego, sesje rehabilitacji pulmonologicznej, zajęcia z odżywiania – sprawdź możliwości rozwoju programów ułatwiających połączenie z daleka. Ze zdalnymi sesjami grupowymi pacjenci mogą znaleźć systemy pomocy i wsparcia oraz angażować się w działania z lekarzami i innymi pacjentami, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu własnego domu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku osób o ograniczonej mobilności lub braku możliwości transportu.

Organizacja Central & North West London NHS Foundation Trust spotyka się z pacjentami tam, gdzie są, korzystając z programów zdalnych
Central & North West London

Zobacz, jak organizacja NHS Foundation Trust zaprojektowała zdalne programy grupowe, które docierają do pacjentów tam, gdzie są.

przeczytaj historię

Zapewniaj oceny stanu pacjenta w czasie rzeczywistym

Programy telemedycyny w zakresie udarów sprawdziły się jako efektywny sposób dostarczania szybkiej pomocy w przypadku udaru, umożliwiając zdalnym specjalistom diagnozowanie i konsultowanie leczenia pacjenta w sytuacjach wymagających krytycznej pomocy. Oceny wideo stanu pacjenta w czasie rzeczywistym mogą być wdrożone w nagłych sytuacjach, aby zapewniać wsparcie w kryzysach zdrowia psychicznego, w przypadku katastrof i w innych sytuacjach, w których przeniesienie specjalistów na miejsce może być trudne lub niebezpieczne. 

Zapewnianie usług wsparcia

Usługi dodatkowe i pomocnicze sprawiają, że pacjenci mogą lepiej zarządzać swoją opieką zdrowotną lub lepiej ją zrozumieć. Jednak nie trzeba mieć dedykowanych tłumaczy lub specjalnego personelu na miejscu w szpitalu, aby zapewniać pacjentom dostęp do potrzebnych informacji. Wspieraj pacjentów przy użyciu bogatej gamy usług, zapewniając dostęp do tłumaczy, opieki duchowej, wsparcia finansowego lub innych ważnych usług w środowisku wirtualnym.

Czego należy szukać w rozwiązaniu do komunikacji?

Czego należy szukać w rozwiązaniu do komunikacji?

Twoja platforma komunikacji może zrobić coś więcej niż tylko ułatwiać organizację wizyt w telemedycynie – może pomóc Ci przygotować się na spełnienie potrzeb hybrydowego miejsca pracy, wspierać pracowników i budować pozytywną kulturę promującą elastyczność, równowagę między pracą i życiem oraz rozwój kariery. 

Jeśli chcesz rozwinąć rozwiązanie z zakresu telemedycyny do kompleksowej platformy do komunikacji biznesowej, administracyjnej i klinicznej, szukaj poniższych cech i funkcji rozwiązania.

 • Proste dla dostawców i personeluTwoje rozwiązanie komunikacyjne powinno być proste do wdrożenia i bezproblemowo dopasowane do codziennych przepływów pracy wśród dostawców i personelu. Dlatego podejście oparte na jednej platformie ma większy sens dla zespołów w sektorze opieki zdrowotnej – ponieważ nie muszą przełączać się między rozwiązaniami w zależności od tego, z kim rozmawiają.
 • Intuicyjne dla pacjentówDowolne rozwiązanie kliniczne musi być proste i intuicyjne dla wszystkich pacjentów (o zróżnicowanych zdolnościach technicznych), którzy powinni być w stanie używać rozwiązania bez szkolenia lub wsparcia bądź z niewielkim wsparciem. Powinno działać na słabszych urządzeniach i ze słabą łącznością internetową.
 • Bezpieczne
  Zabezpieczanie poufnych danych pacjentów i informacji dotyczących zdrowia ma kluczowe znaczenie we wszystkich organizacjach opieki zdrowotnej. Szukaj rozwiązania, które nadaje priorytet bezpieczeństwu i prywatności, a także pomaga Ci w zapewnianiu zgodności z przepisami poprzez dostosowane funkcje i metody szyfrowania, w tym opcję włączenia w razie potrzeby szyfrowania kompleksowego (szyfrowania end-to-end) w przypadku spotkań.
 • NiezawodnePacjenci muszą być w stanie komunikować się z zespołem zajmującym się ich zdrowiem bez przerywanego dźwięku lub zacinającego się obrazu wideo. Wybierz niezawodne rozwiązanie o potwierdzonej jakości i wydajności, aby nie martwić się wpływem technologii na środowisko pacjenta lub podejmowanie ważnych decyzji.
 • ElastyczneZ transmisjami wideo, połączeniami telefonicznymi i czatem wbudowanymi w jedno rozwiązanie zyskujesz elastyczność wyboru sposobu komunikacji z różnymi osobami – niezależnie od tego, czy musisz zadzwonić do pacjenta w celu omówienia wyników badań, czatować ze współpracownikiem o przełożeniu lunchu lub wziąć udział w wirtualnym spotkaniu dotyczącym budżetu. Platforma zaprojektowana pod kątem potrzeb klinicznych, administracyjnych i biznesowych zapewnia większą elastyczność w zakresie sposobu wykorzystania rozwiązania przez pracowników w organizacji.
 • Możliwość integracjiWiele organizacji opieki zdrowotnej ma centralny system EHR lub HIT, wokół którego organizowane są wszystkie inne procesy i przepływy pracy. Rozwiązanie integrujące się z tymi systemami stworzy płynne środowisko, wspierając i naśladując istniejące przepływy pracy.

Połącz zespoły opieki zdrowotnej

Środowisko ujednoliconej komunikacji może pomóc w usunięciu luki pomiędzy przypadkami użycia klinicznego i związanymi z administracją w opiece zdrowotnej, wzmacniając komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz wspierając hybrydową siłę roboczą.

Dowiedz się więcej o wszechstronnej platformie do zapewniania opieki zdrowotnej, współpracy i wprowadzania innowacji.