Z badania wynika, że urzędnicy państwowi chętniej wybierają Zoom

Ankieta zlecona przez Zoom w listopadzie 2021 roku¹ wskazuje, że wybrani pracownicy władz federalnych, stanowych i lokalnych pozytywnie oceniają korzystanie z Zoom.

Widok Zoom

Działania rządowe nie są takie same jak 10, czy nawet 5 lat temu. W miarę jak społeczeństwo stawało się coraz bardziej cyfrowe, wiele agencji rządowych musiało znaleźć sposób, aby dotrzymać mu kroku i postawić na postęp, zamiast polegać na urządzeniach analogowych i starszych procesach.

Aby służyć takiemu nowemu społeczeństwu w sieci, a jednocześnie sprostać wyzwaniom misyjnym, agencje rządowe w całym kraju rozpoczęły nową erę cyfrowej transformacji, której katalizatorem była wyłącznie powszechna ostatnio praca zdalna. 

Ze względu na leżącą u podstaw transformacji cyfrowej wirtualną współpracę dostawcy usług komunikacji wideo stanowili filary codziennych operacji organizacji rządowych. Jednak wraz z przyjęciem wideokonferencji pojawiły się również pytania dotyczące ich wdrożenia:

 • Jak dokładnie pracownicy rządowi wykorzystują komunikację wideo w swojej codziennej pracy?
 • Jakie platformy preferują i dlaczego?
 • Jakie platformy komunikacji wideo są wykorzystywane do określonych zadań?

Aby odpowiedzieć na te pytania, zleciliśmy przeprowadzenie ankiety wśród 300 pracowników amerykańskich urzędów federalnych, stanowych i lokalnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu korzystają z platform komunikacji audio i wideo w miejscu pracy. Jak wynika z ankiety, większość ankietowanych pracowników rządowych uważa, że platformy do komunikacji audio i wideo odegrają w przyszłości dużą rolę zarówno w całym rządzie (84%), jak i w ich indywidualnych miejscach pracy (77%). A przyszłość może być dzięki temu nieco bardziej elastyczna – większość badanych (78%) zgodziła się, że komunikacja audio i wideo ułatwiła im pracę zdalną.

Odkryliśmy, że badani pracownicy rządowi woleliby korzystać z Zoom niż z innych platform w kilku okolicznościach – ponad połowa badanych wolałaby używać Zoom do prezentacji publicznej na żywo (56%), a więcej niż jedna trzecia do prowadzenia poufnych spotkań (39%). Na pytanie, jaką jedną platformę wybraliby do pracy, prawie połowa (47%) badanych pracowników rządowych odpowiedziała, że Zoom. 

Ale popularność nie była jedyną cechą kojarzoną z Zoom. Najważniejsze dla ankietowanych były łatwość obsługi oraz wysoka jakość dźwięku i obrazu, a następnie niezawodność – cechy, które ich zdaniem Zoom posiada w porównaniu z innymi dostawcami.

Czytaj dalej, aby dokładniej przyjrzeć się wynikom ankiety.

Popularny sposób na współpracę? Wideo

Popularny sposób na współpracę? Wideo

Nowoczesny sektor publiczny wykorzystuje trendy pojawiające się w innych branżach – redukując koszty i zwolnienia dzięki technologii, umożliwiając posiadanie rozproszonej siły roboczej i rozszerzając zasięg oddziaływania na wyborców za pomocą środków wirtualnych. Sprawiło to, że technologia komunikacji audio i wideo odegrała znaczną rolę w urzeczywistnieniu tych trendów. Gdy zapytano ankietowanych, w jaki sposób zazwyczaj korzystają z takiej technologii, 44% podało, że wykorzystują ją do spotkań wewnętrznych.

 

Wielu respondentów stwierdziło, że używa technologii zarówno do komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, gdy łączą się ze współpracownikami, członkami innych agencji i obywatelami. Spośród badanych większość (80%) wykorzystuje technologię do kontaktów ze współpracownikami, a około jedna trzecia do kontaktów z pracownikami administracji spoza swojej organizacji (33%) oraz z obywatelami/ogółem społeczeństwa (29%).

 

 

W jednej chwili pracownicy rządowi mogą przedstawiać prezentację przed publicznością na żywo, a w następnej prowadzić wysoce poufne spotkanie. W erze cyfrowej pracownicy administracji państwowej, którym powierzono szeroki zakres obowiązków, rozwinęli preferencje dotyczące tego, jakie medium preferują do określonej komunikacji. Podczas gdy telefony i czat online przeważają wśród odpowiedzi, ankietowani woleliby wykorzystywać komunikację wideo do kluczowych zadań rządowych w sytuacjach, gdy spotkanie osobiste nie jest możliwe.

W przypadku braku możliwości komunikacji osobistej większość ankietowanych woli korzystać z komunikacji audio i wideo w celu przeprowadzenia webinaru (81%), spotkania zewnętrznego z publicznością wysokiego szczebla (80%) oraz prezentacji na żywo przed publicznością (79%), natomiast prawie połowa polega na wideokonferencji w przypadku spotkań poufnych (47%). Telefon zajmuje drugie miejsce w przypadku spotkań poufnych (40%), co odzwierciedla ciągłe zaufanie do rozwiązań głosowych.

 

Zalety komunikacji wideo

Zalety komunikacji wideo

Gwałtowny wzrost znaczenia platform do komunikacji audio i wideo w ciągu ostatnich kilku lat zwrócił uwagę wszystkich, a sektor publiczny nie jest tu wyjątkiem. W miarę przekonywania się do komunikacji audiowizualnej użytkownicy wyrabiali sobie opinie i preferencje na temat tej technologii, co też starało się uchwycić badanie Morning Consult. Wyniki odzwierciedlają to, jak badani pracownicy postrzegają takie rozwiązania w kontekście produktywności, zaangażowania i nie tylko.  

Prawdopodobnie nie będzie niespodzianką, iż badanie wykazało, że większość badanych pracowników rządowych uważa, że korzystanie z narzędzi do komunikacji audio i wideo podczas pracy zdalnej wspomaga ją.

 • 59% odczuwa większą wydajność  
 • 55% czuje, że są bardziej związani ze swoimi rozmówcami
 • 55% uważa, że łatwiej jest im przekazać swoje myśli
 • 52% deklaruje większe zaangażowanie
 • 49% uważa, że wywiera większy wpływ, niż gdyby nie korzystali z komunikacji wideo

Z badań wynika również, że 79% ankietowanych pracowników rządowych uważa technologię komunikacji audio i wideo za bardzo bezpieczną lub całkiem bezpieczną. Platformy audio i wideo plasują się tuż za „Rozmową telefoniczną z wykorzystaniem telefonu stacjonarnego” jako formą komunikacji postrzeganą przez respondentów jako bezpieczną.

 

 

Chociaż komunikacja wideo stała się bardziej powszechna wraz z nagłym pojawieniem się powszechnej pracy zdalnej, badania wykazują, że pozostanie z nami na dłużej. Zasadniczo większość badanych pracowników rządowych (84%) uważa, że technologia audio i wideo będzie nadal odgrywać kluczową rolę w ich pracy w przyszłości, a wielu z nich jest przekonanych, że będzie miała wpływ na sprawowaną przez nich funkcję w przyszłości (77%). 

Jej długotrwałość można przypisać kilku kluczowym aspektom, jednak to dostępność jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których komunikacja audio i wideo ma poparcie w sektorze publicznym. Ankieta Morning Consult ujawniła, że 72% respondentów uważa, że platformy do komunikacji audio i wideo ułatwiają wszystkim równy wkład w rozmowę.

 

Którego dostawcę wolisz?

Którego dostawcę wolisz?

W miarę jak komunikacja audio i wideo stawała się coraz bardziej powszechna w codziennych działaniach rządu, często rozpoczynano współpracę od pytania: jaką platformę komunikacji wideo znasz i lubisz używać? 

Z ustaleń Morning Consult wynika, że 87% respondentów wypowiada się przychylnie na temat Zoom.

 

 

Co więc wpływa na przychylną opinię pracowników rządowych o Zoom? Czy wynika ona z tego, że rozwiązanie to jest lepsze do prowadzenia dużych spotkań i webinarów dzięki możliwości nagrywania, czy może funkcji tablicy? Wyniki ankiety wskazują, że wszystko to, co powyżej, a nawet trochę więcej. 

Respondenci uważają, że Zoom wypada lepiej niż inne platformy uwzględnione w badaniu pod względem pewnych kluczowych możliwości – wszystkie z nich zostały uwzględnione w badaniu Morning Consult. 

Pięćdziesiąt pięć procent respondentów lubi organizować duże spotkania na platformie Zoom. Pięćdziesiąt procent ankietowanych lubi używać Zoom do nagrywania spotkań, 46% preferuje Zoom do udostępniania ekranu, a 45% do dzielenia uczestników spotkania na mniejsze grupy.

 

 

Niezależnie od tego, czy ankietowani pracownicy rządowi przedstawiają prezentację na żywo, prowadzą webinar, czy też organizują wysoce poufne spotkanie — wolą używać Zoom.Pięćdziesiąt sześć procent respondentów woli używać Zoom do prezentacji na żywo w porównaniu do 21% w przypadku Microsoft Teams. 39% woli używać Zoom do poprowadzenia poufnego spotkania w porównaniu do 34% w przypadku Microsoft Teams. 

 

Dlaczego Zoom?

Dlaczego Zoom?

Uzasadnione jest pytanie o powód, z jakiego pracownicy rządowi preferują Zoom pod względem różnych możliwości w porównaniu do innych platform uwzględnionych w badaniu. Respondenci, którzy preferowali Zoom, opisywali tę platformę jako „przyjazną dla użytkownika” i „niezawodną” oraz „znaną” i kojarzoną ze względu na „pomocne funkcje”¹.

Wiedza o tym, dlaczego badani pracownicy rządowi wolą jedną platformę od drugiej wymaga zrozumienia, czego oczekują od platformy do komunikacji audio i wideo. Ankietowani zostali zapytani, które trzy atrybuty z podanej listy są dla nich najważniejsze. „Łatwość użytkowania” pojawiła się na szczycie listy, jako że 52% respondentów wybrało ją jako cechę dla nich najważniejszą, a jako kolejne uplasowały się:

 • „Dobra jakość audio/wideo” (44%)
 • „Rzetelność” (35%)
 • „Bezpieczeństwo” (33%)

 

 

W porównaniu z innymi platformami uwzględnionymi w badaniu więcej respondentów zgodziło się, że Zoom posiada te ważne cechy we wszystkich aspektach swojego działania. Większość respondentów uważa, że platforma Zoom jest łatwa w użyciu (91%) i pomaga użytkownikom wywierać wpływ (64%). 

Badanie ujawnia również, w jaki sposób dostępność może potencjalnie wpłynąć na przyjęcie rozwiązania. Osiemdziesiąt cztery procent respondentów uważa, że Zoom pozwala wszystkim uczestnikom spotkania na równe uczestnictwo, a 80%, że umożliwia równy dostęp do platformy dla wszystkich. Dla porównania: 64% i 62% respondentów ma takie samo zdanie na temat Microsoft Teams, 62% i 59% na temat Google Meet oraz 54% i 50% na temat Cisco Webex.

 

Respondenci wybraliby Zoom w pracy

Respondenci wybraliby Zoom w pracy

Zapytaliśmy ankietowanych, którą jedną platformę do komunikacji audio i wideo wybraliby do pracy, gdyby mieli taką możliwość. W przypadku 47% ankietowanych była to platforma Zoom, którą preferowali bardziej niż Microsoft Teams, Cisco Webex i inne uwzględnione w badaniu.

Pracownicy rządowi mają swoje zdanie i ważne jest, aby liderzy uwzględniali ich preferencje przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązań audio i wideo. Wchodzimy w erę definiowaną przez doświadczenie pracowników, co sprawia, że strategiczne rozwiązania są kluczem do stworzenia miejsc pracy na nich skoncentrowanych. Bez względu na to, czy pracownicy agencji pracują w domu, w biurze, czy też w obu tych miejscach, priorytetem liderów powinno być stworzenie przestrzeni roboczej zdefiniowanej przez technologię dostosowaną do potrzeb pracowników, a nie na odwrót.

W miarę jak agencje rządowe wkraczają w cyfrową rzeczywistość, współpraca z dostawcami takimi jak Zoom pomaga im zapewnić lepsze doświadczenia swoim pracownikom. Zoom oferuje wiodące w branży rozwiązania z zakresu wideo, czatu, telefonu i przestrzeni roboczej, które pomogą Twojej agencji wejść w nową erę definiowaną przez innowacyjność i pomysłowość.

Metodologia

Badanie wpływu rozwiązania Zoom na agencje rządowe przeprowadzono w okresie od 5 listopada do 13 listopada 2021 r. wśród 300 pracowników administracji federalnej, stanowej i lokalnej w Stanach Zjednoczonych, którzy zgłosili, że korzystają z platformy do komunikacji audio i wideo w pracy przynajmniej raz w miesiącu. Ankietowani posiadali wystarczającą wiedzę na temat Zoom i konkurentów, aby móc dokonać porównania. Dane były nieważone, a firma Morning Consult użyła parytetów do przybliżenia składu odpowiadających. Margines błędu dla tego badania wynosi +/- 6%.