Modernizowanie służb bezpieczeństwa publicznego

Agencje rządowe zmieniają sposób obsługi klientów w erze cyfrowej, a agencje bezpieczeństwa publicznego nie są tu wyjątkiem. Niniejszy przewodnik omawia modernizację współczesnych systemów bezpieczeństwa publicznego – oferuje wskazówki pozwalające wykorzystać technologię Zoom do usprawnienia komunikacji z personelem terenowym, zabezpieczania społeczności i ratowania życia.

Cyfrowa transformacja operacji ratujących życie

Zadaniem zespołów ds. bezpieczeństwa publicznego jest prowadzenie działań o kluczowym znaczeniu i ratowanie życia – zarządzanie służbami ratowniczymi i ich rozmieszczanie, zapobieganie pożarom i ich gaszenie, akcje poszukiwawcze i ratownicze, egzekwowanie prawa, ochrona zdrowia publicznego, reagowanie na katastrofy itp. W operacjach tych tradycyjnie stosowano takie rozwiązania, jak telefony stacjonarne, sprzęt radiowy, kamery, dokumentacja fizyczna i inne, z których wszystkie były kluczowe dla sposobu, w jaki zespoły wymieniały na czas ważne informacje. Te środki komunikacji często bywają jednak powolne i zawodne, co utrudnia skuteczną komunikację z ludźmi w terenie. Nadszedł czas na nowocześniejsze, zintegrowane podejście do wdrażania technologii.

Gdy pandemia COVID-19 zapoczątkowała w sektorze publicznym szeroko zakrojoną transformację cyfrową, wiele zespołów musiało pozbyć się analogowych procesów i przejść na działanie bez papieru, a na czele tej zmiany paradygmatu znalazły się sprawna współpraca i technologie komunikacyjne. Wkrótce jednak zespoły zdały sobie sprawę, że zdalne i hybrydowe usługi rządowe mogą stanowić nową drogę do poprawy warunków, prowadząc do oszczędności kosztów, poprawy doświadczenia pracowników i lepszej ochrony obywateli.

Dzięki technologii współpracy, która jest centralnym elementem tej szeroko zakrojonej transformacji cyfrowej, usługodawcy tacy jak Zoom stanowią podstawę dla organizacji rządowych, które pracują nad szybką i skuteczną ochroną i opieką nad obywatelami.

Z tego przewodnika dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać platformę Zoom do działań związanych z bezpieczeństwem publicznym, aby poprawić wyniki, i zobaczysz, w jaki sposób niektóre organizacje już zastosowały te techniki w praktyce.

Zwiększanie wsparcia zespołu w terenie

Osobisty element bezpieczeństwa publicznego jest podstawą wszystkich operacji – zespoły pracujące w terenie ratują ludzkie życie, łagodzą skutki katastrof, a nawet wydobywają ludzi z niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Technologia nie zastąpi tej pracy, ale może ją rozszerzyć i wesprzeć.

Dzięki strategicznemu zastosowaniu technologii współpracy można stworzyć doskonały zespół ludzi i maszyn. Integrując Zoom z nagraniami z drona, technologią kamer wewnętrznych i innymi elementami fizycznymi na miejscu, służby bezpieczeństwa publicznego mogą zmniejszyć ryzyko dla członków zespołu, jednocześnie zwiększając widoczność i świadomość sytuacyjną.

Oto kilka sposobów, na jakie technologia współpracy może wspierać zespoły pracujące w terenie.

  • Podejmowanie świadomych decyzji przez kadrę dowódczą: korzystając z wysokiej jakości wideo Zoom, kadra dowódcza może zdalnie zobaczyć i usłyszeć warunki panujące w danej operacji lub lokalizacji w czasie rzeczywistym, co pozwala jej podejmować bardziej świadome decyzje. Może to obniżyć koszty, zwiększyć trafność i poprawić wyniki operacyjne.
  • Lepsze wsparcie dla pracowników w terenie: pracownicy terenowi, w tym osoby udzielające pierwszej pomocy i żołnierze, mogą korzystać z informacji i danych wywiadowczych uzyskanych od zdalnych uczestników dzięki współpracy w czasie rzeczywistym na platformach Zoom Meetings oraz Zoom Phone.
  • Integracja z istniejącym sprzętem: zespoły dowodzenia i misji mają możliwość integracji Zoom z dronami i innymi systemami bezzałogowymi, istniejącym sprzętem radiowym oraz urządzeniami wykorzystującymi różne mechanizmy transmisji, co pozwala im na dostęp do niebezpiecznych miejsc i zdobywanie informacji bez zagrożenia życia ludzkiego.
  • Rozmowy i wysyłanie SMSów w odległych lokalizacjach: platforma Zoom jest zoptymalizowana do działania w obszarach o niskiej przepustowości łączy. W przypadku Zoom Phone pracownicy terenowi mogą używać krajowych urządzeń i numerów telefonów do komunikacji w miejscach, w których szybkości przesyłu danych są ograniczone, a nawet wykorzystywać funkcję SMS do wysyłania wiadomości tekstowych.

Wyróżnienie od klienta

Departament policji w Oceanside

Gdy w grę wchodzi życie ludzkie, dostęp do aktualnych informacji i podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym mogą mieć kluczowe znaczenie. Departament Policji w Oceanside używa zdalnie sterowanych dronów wideo, udostępnianych za pośrednictwem aplikacji Zoom, aby zapewnić widoczność dowodzenia i kontroli operacji prowadzonych przez policję, osoby udzielające pierwszej pomocy i innych pracowników służb ratunkowych. Dzięki wykorzystaniu platformy Zoom do usprawnienia sposobu przetwarzania i wymiany informacji departament policji w Oceanside może ratować życie, prowadzić bezpieczniejsze działania i rozszerzyć możliwości w zakresie poszukiwań i ratownictwa oraz bezpieczeństwa publicznego.

Przykładowy materiał filmowy z symulacji drona/figcaption>

Usprawnianie pracy na rzecz dobrostanu społeczności

Jeśli ostatnie lata czegoś nas nauczyły, to tego, że zdrowie publiczne jest podstawową służbą. Niezależnie od tego, czy chodzi o lokalne wydziały zdrowia koordynujące szczepienia, czy o specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy zajmują się skutkami globalnego kryzysu, praca nad naszym wspólnym dobrostanem wymaga odpowiednich zasobów i wsparcia, aby można było realizować tak ważną misję.

Platforma Zoom umożliwia sprawną i szybką komunikację współczesnym organizacjom zdrowia publicznego, wyposażając urzędników w funkcje zaprojektowane z myślą o bezproblemowej i bezpiecznej współpracy w środowisku zgodnym z ustawą HIPAA. Kilka sposobów, na jakie Zoom może wspierać działania na rzecz zdrowia publicznego, to m.in:

  • Sprawne rozmowy telefoniczne w czasie kryzysu: osoby pracujące w sytuacjach kryzysowych oraz specjaliści ds. zdrowia psychicznego mogą używać Zoom Phone do odbierania telefonów służbowych w drodze na miejsce zdarzenia, zachowując przy tym prywatność swojego osobistego numeru. Osoby pracujące w sytuacjach kryzysowych mogą również korzystać z funkcji nagrywania rozmów, aby śledzić komunikację, która będzie wymagała dokumentacji rządowej.
  • Konferencje prasowe mające na celu zwiększanie świadomości: urzędnicy publicznej służby zdrowia mogą strategicznie wykorzystywać usługę Zoom Webinars do szybkiej komunikacji z tysiącami wyborców w pilnych sprawach, takich jak wiedza o szczepieniach i aktualizacje, testy i informacje o COVID-19 i inne. Mogą także odpowiadać na pytania zadawane w czasie rzeczywistym przez uczestników za pośrednictwem funkcji pytań i odpowiedzi webinaru lub transmitować sesję na żywo na innych platformach w celu zwiększenia świadomości.
  • Koordynacja między działami: lokalne wydziały zdrowia, których zadaniem jest przekazywanie stale zmieniającej się polityki zdrowotnej, mogą szybko spotkać się ze szkołami i innymi organizacjami na platformie Zoom Meetings, aby koordynować działania i wymieniać informacje.
  • Zwiększenie dostępu do ważnych informacji: lokalne organizacje zdrowotne mogą usprawnić sposób odpowiadania na pytania od wyborców za pomocą funkcji kolejki połączeń Zoom Phone.
  • Personalizacja opieki poprzez teleporady: klienci mogą teraz kontaktować się z personelem medycznym lub specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego za pośrednictwem wideorozmów, co zwiększa zaufanie, poprawia jakość życia obywateli i zapewnia personelowi lepszy wgląd w warunki rzeczywiste.

Wyróżnienie od klienta

Departament więziennictwa stanu Kansas

Departament więziennictwa stanu Kansas dąży do zapewnienia większego bezpieczeństwa w stanie Kansas i poprawy sytuacji osób osadzonych w zakładach karnych. Harold Sass, dyrektor ds. informatyki w departamencie więziennictwa stanu Kansas, miał silne poczucie, że praca jego departamentu na rzecz konstruktywnej kultury mieszkańców musi „nadać priorytet scenariuszom rodzinnym, społecznym i zdrowotnym”.

Wykorzystując fundusze z CARES Act, uruchomił ponad 60 pokoi Zoom Rooms, aby stworzyć miejsce do nauki i pomóc w nawiązywaniu cyfrowych kontaktów. Dzięki Zoom Rooms osadzone matki mogły częściej widywać się ze swoimi dziećmi, mimo że w okresie COVID-19 wizyty osobiste musiały zostać wstrzymane. Zespół wykorzystał również Zoom Rooms, aby wspierać zdalne leczenie uzależnień, tworzyć społeczności mieszkańców różnych placówek oraz utrzymywać telemedycynę poprzez partnerstwo z Centurion Health. Wykorzystując Zoom do wspierania dobrego samopoczucia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, Sass utorował drogę do płynniejszej reintegracji społecznej osób osadzonych w więzieniach.

Chcesz poznać możliwości finansowania?

Dowiedz się o dostępnych funduszach stymulacyjnych i innych federalnych programach grantów, które mogą pomóc w modernizacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

Odwiedź naszą stronę poświęconą finansowaniu

Dostosowane opcje platform podstawowych usług

Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego mają zasadnicze znaczenie dla dobrostanu obywateli i rozwoju całego społeczeństwa. Przy tak wyjątkowych obowiązkach i wymaganiach współczesne agencje bezpieczeństwa publicznego potrzebują sprawnej i zaawansowanej platformy komunikacyjnej, która dotrzyma im kroku. Zarówno usługa Zoom, jak i Zoom dla rządu zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu tych specyficznych potrzeb.

W Stanach Zjednoczonych Zoom oferuje oddzielną platformę, zwaną Zoom dla rządu, zaprojektowaną zgodnie z federalnymi wymogami bezpieczeństwa. Platforma Zoom dla rządu jest dostępna dla klientów z amerykańskich władz federalnych, stanowych i lokalnych, a także dla zatwierdzonych wykonawców rządowych, integratorów i instytucji edukacyjnych, które obsługują klientów rządowych. Platforma Zoom dla rządu jest zlokalizowana w USA i obsługiwana wyłącznie przez osoby z USA.
Platforma Zoom dla rządu zapewnia intuicyjną i bezpieczną obsługę podobną do tej, z której korzystają komercyjni użytkownicy Zoom. Obie wersje platformy są skalowalne i elastyczne, dzięki czemu współczesne organizacje rządowe dysponują technologią niezbędną do osiągnięcia swoich celów, a jednocześnie pomagają chronić ważne informacje udostępniane za pośrednictwem platformy.

Platformę Zoom dla rządu autoryzowano na poziomie FedRAMP Moderate i uzyskała ona autoryzację do działania z warunkami (ATO-C) na czwartym poziomie wpływu departamentu obrony dla Zoom Meetings z departamentem sił powietrznych. Platforma Zoom dla rządu obsługuje również kryptografię FIPS 140-2, jest zgodna z ustawą HIPAA oraz ponad 300 kontrolami NIST.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Zoom może pomóc Twojemu zespołowi ds. bezpieczeństwa publicznego usprawnić działania i udoskonalić sposób ochrony społeczeństwa, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.

Podaj swoje dane

* Wymagane informacje

Dodatkowe informacje związane z Twoimi potrzebami biznesowymi*

Musisz wyrazić zgodę na tę politykę, aby kontynuować.

Wysyłając ten formularz, akceptuję Politykę prywatności.