Prowadź ukierunkowane dyskusje przy użyciu Oddzielnych pokoi

Czasami musisz z kimś porozmawiać na boku lub zebrać wybraną grupę osób, aby przeprowadzić skupioną na konkretnym temacie dyskusję. Dotyczy to zarówno spotkań twarzą w twarz, jak i wirtualnych, pomiędzy którymi w dzisiejszych czasach poruszają się pracownicy. Dzięki funkcji Oddzielne pokoje w Zoom możesz przenieść tę dynamiczną strukturę spotkań do przestrzeni cyfrowej.

Create focused discussions using breakout rooms
What is a breakout room?

Czym jest oddzielny pokój?

Oddzielne pokoje umożliwiają prowadzącemu spotkanie Zoom tworzenie oddzielnych, mniejszych grup w ramach większego spotkania lub sesji szkoleniowej. Funkcja ta pozwala wszystkim pracować w mniejszych zespołach, które prowadzący mogą w razie potrzeby przywrócić z powrotem do wspólnej sesji. Uczestnik może powiadomić prowadzącego, że potrzebuje pomocy, a ten z kolei może odwiedzić każdą z grup, aby pomóc i odpowiedzieć na pytania.

Podczas sesji w oddzielnym pokoju można korzystać z funkcji wideo, audio, czatu, tablic i udostępniania ekranu.

Jak korzystać z Oddzielnych pokoi w Zoom?

Oddzielne pokoje są kluczowym składnikiem budowania znaczących relacji, niezależnie od tego, czy prowadzisz dużą sesję szkoleniową, próbujesz ożywić wirtualną klasę, czy chcesz, by integracja zespołu była bardziej angażująca. Zapewniają szereg korzyści, w tym:

Easy delegation

Łatwe delegowanie zadań

Gdy potrzebujesz wsparcia podczas sesji, z pomocą przychodzą współprowadzący – mogą oni pomóc w organizacji i prowadzeniu spotkania oraz odpowiednich oddzielnych pokoi. Współprowadzący w oddzielnych pokojach mają pełne uprawnienia prowadzącego, w tym możliwość ich przypisywania, rozpoczynania i kończenia, a także przemieszczania się między oddzielnymi pokojami i przekazywania wiadomości do wszystkich uczestników.

Communicate with back-office experts

Zorganizowane i ukierunkowane dyskusje

Chociaż uczestnicy znajdują się w oddzielnych pokojach, prowadzący mogą wysłać wiadomość do każdego z nich, gdy chcą o czymś poinformować. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz powiadomić uczestników, że, na przykład, nadszedł czas na zakończenie dyskusji lub ukończenie zadania.

Support effective agency communication

Podziel długie, przeciągające się spotkania

Po zamknięciu sesji w Oddzielnym pokoju zawsze możesz zdecydować się na ponowne podzielenie uczestników. Jest to przydatne w przypadku dłuższych zajęć lub wydarzeń, ponieważ możesz dzielić uczestników dowolną liczbę razy.

Get people the help they need, when they need it

Zapewnij uczestnikom niezbędną pomoc w odpowiednim czasie

To, że nie jesteś z kimś w pokoju, nie oznacza, że nie możesz mu pomóc. Uczestnicy Oddzielnych pokoi mogą kliknąć ikonę „Poproś o pomoc”, aby zaprosić prowadzącego do dołączenia do pokoju w celu uzyskania pomocy. Prowadzący otrzymuje wtedy powiadomienie i może dołączyć do sesji.

Share multiple screens

Oceniaj zaangażowanie uczestników

Jako prowadzący możesz zobaczyć w zakładce użytkowników, sprawdzić, kto jest w którym z oddzielnych pokoi, a także czy mówi, udostępnia swój ekran, ma włączone wideo i o wiele więcej. Pomaga to lepiej ocenić zaangażowanie w oddzielnym pokoju i zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowej uwagi.

Create consistent security

Zapewnij stały poziom bezpieczeństwa

Szyfrowanie end-to-end (E2EE) w Zoom Meetings zostało rozszerzone na Oddzielne pokoje. To będzie takie samo doświadczenie jak standardowe spotkanie z E2EE, z wyjątkiem tego, że każdy oddzielny pokój dostanie swój własny, unikalny klucz szyfrujący spotkanie. Możesz użyć tej funkcji, gdy musisz dodać dodatkowe środki bezpieczeństwa do ważnych, prywatnych rozmów lub po prostu chcesz zorganizować spotkanie określonych osób w ramach E2EE.

Jak działają Oddzielne pokoje?

 • Tworzenie oddzielnych pokoi
 • Zamykanie oddzielnych pokoi
 • Usuwanie oddzielnych pokoi
 • Korzystanie z Oddzielnych pokoi w Zoom Rooms
Creating breakout rooms

Tworzenie oddzielnych pokoi

 • Oddzielne pokoje pozwalają podzielić spotkanie na maksymalnie 50 oddzielnych sesji.

 • Prowadzący spotkanie może zdecydować o automatycznym lub ręcznym podziale uczestników spotkania na pokoje i dołączyć do każdego z pokoi w dowolnym czasie.

 • Jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia uczestnika, wystarczy wybrać jego nazwę i przypisać go do innego pokoju.

 • Można także dać użytkownikom kontrolę, umożliwiając im wybór preferowanego pokoju już od samego początku.

Ending breakout rooms

Zamykanie oddzielnych pokoi

 • Gdy będziesz gotowy(-a) do zakończenia sesji w oddzielnym pokoju, możesz kliknąć opcję „Zamknij pokoje”, co spowoduje wysłanie uczestnikom powiadomienia o ponownym dołączeniu do sesji głównej.

 • Prowadzący mogą sprawić, że oddzielne pokoje będą automatycznie zakańczane po ustalonym czasie, a nawet ustawić licznik czasu dla uczestników, który automatycznie przywróci ich do głównej sesji po zakończeniu odliczania.

 • Uczestnicy mogą powrócić do głównej sesji w dowolnym momencie.

Deleting breakout rooms

Usuwanie oddzielnych pokoi

 • Istnieje również możliwość usunięcia wybranego oddzielnego pokoju, ale nie spowoduje to usunięcia jego uczestników ze spotkania.

 • Gdy jeden z pokoi zostanie usunięty, uczestnicy zostaną ponownie umieszczeni w kolejce do innego.

 • Jeśli oddzielny pokój zostanie przypadkowo usunięty i zechcesz odtworzyć początkowe ustawienia, musisz zacząć od zera, ponownie tworząc oddzielne pokoje poprzez automatyczne umieszczanie uczestników w pokojach lub ręczne umieszczanie tych samych grup uczestników w nowych oddzielnych pokojach.

Using breakout rooms with Zoom Rooms

Korzystanie z Oddzielnych pokoi w Zoom Rooms

 • Jeśli chcesz zezwolić na mniejsze rozmowy w hybrydowym środowisku pracy, możesz dołączyć do Oddzielnych pokoi z urządzenia Zoom Rooms.

 • Chociaż urządzenia Zoom Rooms nie mogą inicjować sesji w oddzielnych pokojach, można je dodawać jako uczestników, gdy prowadzący rozpoczyna sesję.

 • Uczestnicy Zoom Rooms mogą również dołączać do sesji i opuszczać ją, a także sprawdzać, kto jeszcze znajduje się w ich oddzielnym pokoju.

Get started with Zoom breakout rooms

Rozpoczynanie korzystania z Oddzielnych pokoi Zoom

Nawet wirtualne spotkania wymagają jakiegoś sposobu na połączenie określonych osób lub utworzenie tematycznych grup. Dzięki Oddzielnym pokojom w Zoom masz możliwość angażowania uczestników zgodnie z potrzebami, jednocześnie ciesząc się elastycznością środowiska cyfrowego.

Pobierz Zoom Meetings już dziś, aby wypróbować Oddzielne pokoje!

Najczęściej zadawane pytania

Aby włączyć funkcję Oddzielnych pokoi do własnego użytku, zacznij od zalogowania się do portalu internetowego Zoom i przejdź do „Ustawień”. Kliknij zakładkę „Spotkanie”. W sekcji „Na spotkaniu (zaawansowane)” włącz opcję Oddzielnych pokoi. Może pojawić się okno dialogowe weryfikacji. W takim przypadku po prostu kliknij „Włącz”, aby potwierdzić zmianę. Jeśli z jakiegoś powodu opcja Oddzielnego pokoju jest wyszarzona, prawdopodobnie została zablokowana przez administratora konta – skontaktuj się z nim w celu jej konfiguracji.

Aby zapewnić sobie większą elastyczność podczas korzystania z Oddzielnych pokoi, sugerujemy zaznaczenie następujących pól podczas konfiguracji:

 • pozwól prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi;
 • pozwól prowadzącemu na transmisję wiadomości do uczestników, dzięki czemu będzie mógł transmitować wiadomości tekstowe do wszystkich uczestników w oddzielnych pokojach;
 • pozwól prowadzącemu na przekazanie transmisji głosowej do oddzielnych pokoi, co umożliwi mu transmitowanie do nich dźwięku z mikrofonu;
 • pozwól prowadzącemu tworzyć, zmieniać nazwy i usuwać oddzielne pokoje, kiedy są otwarte;
 • pozwól prowadzącemu na wyświetlanie statusów uczestników w oddzielnych pokojach (np. udostępnianie ekranu, reakcje). Dzięki temu prowadzący i współprowadzący mogą szybko wyświetlać status głosu i wideo uczestników, sprawdzać, czy udostępniają ekran, a także przeglądać wszelkie aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne.

Następnie kliknij „Zapisz” i gotowe.

Aby utworzyć oddzielny pokój, wystarczy rozpocząć natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie i kliknąć „Oddzielne pokoje”. Wybierz liczbę pokoi, które chcesz utworzyć i sposób przypisania uczestników – albo przez osobiste wybranie osób, które mają być w każdym pokoju, albo przez automatyczne przypisanie. Możesz też pozwolić uczestnikom wybrać pokój, w którym chcą się znaleźć. Kliknij „Utwórz”, a następnie pozwól sesjom przebiegać według uznania uczestników.