Kiedy włączenie wideo przynosi korzyści Tobie, Twoim zespołom i Twojej firmie

Jak często włączasz kamerę podczas rozmów wirtualnych? Nowe badania wskazują, że włączenie wideo prowadzi nie tylko do korzyści dla zespołu, ale także do istotnych korzyści zawodowych dla poszczególnych osób.

Rozumiemy to – masz dość ciągłych rozmów wideo. Po dłuższym okresie w zdalnych i hybrydowych środowiskach pracy wiemy, że zmęczenie spotkaniami wideo jest rzeczywistym problemem. Wszystkim nam można wybaczyć, jeśli nie weźmiemy udziału w spotkaniu lub po prostu od czasu do czasu wyłączymy kamerę.

Ponadto długotrwałe przebywanie w środowisku pracy zdalnej, z niewielką ilością bezpośrednich kontaktów z przełożonymi, dyrektorami i współpracownikami może sprawić, że nawet najbardziej pewny siebie pracownik nie będzie wiedział, na czym stoi zawodowo. Warto więc zapytać:

 • Jak wyróżnić się w środowisku pracy zdalnej?
 • Jak pokazać, że angażujesz się w pracę swoich zespołów?
 • Jak udowodnić, że jest się wydajnym pracownikiem?

Zbadaliśmy nawyki komunikacyjne amerykańskich pracowników, korzystających z platform komunikacji głosowej i wideo do kontaktów ze współpracownikami i klientami. Dowiedzieliśmy się, że nawet po tym, jak wielu z nas korzystało z komunikacji wideo przez ponad 18 miesięcy, specjaliści z różnych branż uważają, że spotkania wideo są cenne, a w szczególności dużą wartość ma włączanie kamer podczas tych spotkań.

Według badania zleconego przez Zoom i przeprowadzonego przez Morning Consult, „włączenie wideo” pomaga ludziom zwiększyć produktywność, zaangażowanie i zaufanie. Może to również pomóc w poprawie ogólnego postrzegania pracownika przez szefa lub współpracowników.

Wszystko zależy jednak od równowagi, a kluczem do niej jest często wybór, czasu i miejsca używania wideo. Aż 71% respondentów stwierdziło, że informacje przekazywane w niektórych rozmowach wideo lepiej byłoby przesyłać na czacie lub pocztą elektroniczną.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kiedy ludzie włączają wideo podczas spotkań wirtualnych, kiedy tego nie chcą i kiedy Ty też powinieneś/powinnaś to robić.

Informacje o tym raporcie

Chociaż wideokonferencje od lat stanowią ważny element atmosfery zawodowej, pandemia COVID-19 szybko zwiększyła znaczenie możliwości rozmawiania ze współpracownikami i klientami „twarzą w twarz” za pośrednictwem wideokonferencji, bez konieczności przebywania w tym samym miejscu.

Firmy Zoom i Morning Consult współpracowały nad badaniem mającym na celu sprawdzenie, jak włączenie kamery podczas wideokonferencji wpływa na zaangażowanie, produktywność i poczucie więzi wśród pracowników, ich współpracowników i klientów. Badanie to ujawnia również, w jaki sposób włączanie wideo może często pozytywnie wpływać na to, jak inni, w tym przełożony, postrzegają Twoją pracę.

Kluczowe sposoby

Większość specjalistów uważa, że włączenie wideo podczas połączeń wideokonferencyjnych:

 • zwiększa zaangażowanie i produktywność
 • zwiększa otwartość wobec innych osób, z którymi się komunikują i buduje zaufanie
 • ułatwia im dzielenie się przemyśleniami podczas spotkań i prowadzenie trudnych rozmów
 • zapewnia pozytywne wrażenia z pracy hybrydowej
 • będzie ważnym czynnikiem wpływającym na przyszłość pracy

W tym przewodniku:

Doświadczenie zdalne i hybrydowe

To, co wiedzieliśmy o pracy zdalnej, zmieniło się diametralnie w roku 2020 i nadal ewoluuje, gdy organizacje starają się bezpiecznie ponownie otwierać biura, jednocześnie wspierać rozproszone zespoły i utrzymywać środowisko pracy oparte na współpracy dla wszystkich.

Komunikacja wideo miała kluczowe znaczenie w pierwszej połowie 2021 roku, ponieważ więcej specjalistów zgłosiło pracę w całkowicie zdalnym środowisku niż w całkowicie osobistym lub hybrydowym (w badaniu „praca hybrydowa” została zdefiniowana jako „praca, która jest wykonywana częściowo w środowisku biurowym, a częściowo zdalnie”).

Większość ankietowanych czuje się bardzo zaangażowana w swoją pracę (70%) oraz w kontakty ze współpracownikami i klientami (55%), niezależnie od miejsca pracy, co można uznać za dowód na to, że technologia jest w stanie zapewnić rozproszonym zespołom łączność i produktywność.

Hybrydowe środowisko pracy jest najbardziej pożądane przez specjalistów w przyszłości, ale warto zauważyć, że wielu specjalistów jest zainteresowanych kontynuowaniem pracy w dotychczasowy sposób.

„To mógłby być czat”

Każdy z nas ma swój własny, preferowany styl komunikacji, ale wyniki badania wskazują, że to interakcja i osoba, z którą się komunikujemy zazwyczaj decydują o tym, kiedy ujawniają się te preferencje.

Badania sugerują, że w przypadku pracy zdalnej jest wyraźna różnica między tym, jak komunikujemy się ze współpracownikami i klientami, a tym, jak chcielibyśmy się komunikować. Typ interakcji wpływa na to, w jaki sposób specjaliści wolą kontaktować się ze współpracownikami/klientami – zdalnie czy osobiście.

Nie jest zapewne zaskoczeniem, że badanie wykazało, iż:

 • W przypadku nawiązywania kontaktów osobistych w ramach spotkań towarzyskich lub budowania zespołu specjaliści wolą być obecni osobiście.
 • Prawie połowa uważa, że rozmowy wideo są zbyt częste, zbyt długie i utrudniają wykonywanie zadań.
 • Większość specjalistów zgadza się, że szybkie wewnętrzne pytanie do kolegi najlepiej przekazać za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej.

71%

specjalistów stwierdziło, że informacje przekazywane w niektórych rozmowach wideo lepiej byłoby przesyłać na czacie lub pocztą elektroniczną.

Wskazówka eksperta

Jeśli czat wymaga szerszej komunikacji, rozwiązania takie jak Zoom Team Chat umożliwiają przejście z rozmowy do spotkania wideo Zoom za pomocą jednego przycisku.

Kiedy wolimy rozmowy wideo?

Jeśli spotkanie osobiste nie jest możliwe, większość specjalistów woli korzystać z wideorozmów w wielu okolicznościach, na przykład podczas rozmów z kandydatami, prezentacji dla klientów/firm zewnętrznych oraz wewnętrznych działań związanych z budowaniem zespołu.

Pracując zdalnie, specjaliści przedkładają wideorozmowę nad inne sposoby komunikacji, gdy:

 • prowadzą rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy
 • prowadzą prezentacje dla klienta/firmy zewnętrznej
 • prowadzą wewnętrzne prezentacje dla współpracowników
 • uczestniczą w wewnętrznych zajęciach z budowania zespołu
 • mają sesję roboczą z klientem/firmą zewnętrzną

Kiedy włączamy wideo?

Zobaczyć znaczy uwierzyć, a jak wynika z badań, warto włączać kamerę podczas określonych rozmów lub spotkań. Kiedy więc uważamy, że warto włączyć wideo podczas naszych rozmów wirtualnych?

Ankietowani twierdzą, że włączają wideo najczęściej lub zawsze, gdy:

 • prowadzą rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy (66%)
 • prowadzą prezentacje dla klienta/firmy zewnętrznej (64%)
 • mają sesję roboczą z klientem/firmą zewnętrzną (63%)
 • uczestniczą w wewnętrznych zajęciach z budowania zespołu (59%)
 • prowadzą wewnętrzne prezentacje dla współpracowników (59%)
 • podczas indywidualnego spotkania z przełożonym (59%)
 • podczas rozmów towarzyskich z klientami (59%)

Badanie wykazało, że ludzie są najmniej skłonni do włączania wideo, gdy mają szybkie wewnętrzne pytanie do współpracownika.

Korzyści dla funkcji biznesowych

W szczególności „włączenie wideo” było ważne dla powodzenia określonych procesów biznesowych:

Zatrudnianie i rekrutacja

 • 84% menedżerów czuje się pewniej co do tego, kogo zatrudniają, gdy dzieje się to przy włączonym wideo
 • 82% menedżerów czuje się lepiej przygotowanych do budowania silnych zespołów, które dobrze ze sobą współpracują, gdy oni i ich współpracownicy mają włączone wideo
 • 63% menedżerów przedkłada wideo nad inne metody cyfrowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem

Sprzedaż i marketing

 • 70% specjalistów z dziedziny sprzedaży i marketingu twierdzi, że połączenie wideo pomaga zbudować większe zaufanie obecnego/potencjalnego klienta
 • 67% specjalistów twierdzi, że włączenie wideo pomaga im w przeprowadzeniu transakcji
 • 59% specjalistów twierdzi, że wideo pomaga im zwiększać świadomość marki

Lampa pierścieniowa, kamera internetowa, wpływ!

Przyczyny zwiększonego zaangażowania

Głównym powodem, dla którego ludzie czują się bardziej zaangażowani, gdy włączone jest wideo, jest możliwość zobaczenia twarzy i mowy ciała innych osób.

Inne kluczowe powody, dla których ludzie zgłaszają, że czują się bardziej zaangażowani, gdy ich wideo jest włączone:

 • „Kiedy mam włączone wideo, muszę być zaangażowany, bo nie mogę pracować wielozadaniowo”.
 • „Uważam, że ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego, kiedy się do kogoś mówi”.
 • „Włączenie wideo pozwala na nawiązanie bardziej osobistych kontaktów podczas rozmowy”.

Produktywność

Jeśli chodzi o rzeczywiste wykonywanie pracy podczas spotkań wideo, większość specjalistów czuje się bardziej produktywna po włączeniu kamery:

 • Ponad połowa (59%) specjalistów twierdzi, że czuje się produktywniejsza, gdy ma włączone wideo, w porównaniu z indywidualnymi współpracownikami.
 • Większość menedżerów (69%) uważa, że ich bezpośredni podwładni są produktywniejsi, gdy mają włączone wideo.
 • Pracownicy hybrydowi czują się produktywniejsi, gdy mają włączone wideo niż osoby pracujące w pełni zdalnie lub w pełni osobiście.

Zaufanie

Włączenie wideo podczas rozmów zwiększa zaufanie na wiele sposobów: specjaliści mają większą pewność, że zatrudniają właściwe osoby, czują, że łatwiej jest im zrozumieć współpracowników, a także mają większe zaufanie do klientów i współpracowników.

 • Siedmiu na dziesięciu specjalistów (70%) uważa, że udostępnianie materiałów wideo zwiększa zaufanie między nimi a ich klientami.
 • Podobnie, mniej więcej dwie na trzy osoby (67%) uważają, że włączenie wideo pozwala im nawiązać głębsze i ufniejsze relacje ze współpracownikami.
 • 67% twierdzi, że łatwiej jest zamknąć transakcje, gdy włączone jest wideo.
 • 61% twierdzi, że lepiej wykonuje swoją pracę, gdy ma włączoną kamerę.

Jak postrzegają Cię inni?

W środowisku pracy zdalnej zaprezentowanie się jako zaangażowany i wydajny pracownik może być trudne. Jak wynika z badania, spotkanie przed kamerą z przełożonymi i współpracownikami może to ułatwić.

Współpracownicy

  Istnieją również dowody na to, że osoby z włączonym wideo są postrzegane przez współpracowników jako bardziej godne zaufania:

 • 79% specjalistów uważa, że ich współpracownicy są skupieni, na tym, co się dzieje, gdy ich koledzy i koleżanki mają włączony podgląd wideo ze swojej kamerki.
 • 75% czuje się bardziej połączona, gdy kamera jest włączona.
 • 75% twierdzi, że włączanie wideo faktycznie poprawia jakość rozmowy.
 • 67% bardziej ufa swoim współpracownikom, gdy mają włączone wideo.

Menedżerowie

 • 72% menedżerów uważa, że ich bezpośredni podwładni są bardziej zaangażowani, gdy mają włączone wideo.
 • 69% menedżerów uważa, że ich bezpośredni podwładni są produktywniejsi, gdy mają włączony podgląd wideo ze swojej kamerki.
84%menedżerów czuje się lepiej przygotowanych do budowania silnych zespołów, które dobrze ze sobą współpracują, gdy oni i ich współpracownicy mają włączone wideo.

Przyszłość pracy z wykorzystaniem wideo

Komunikacja wideo nie odejdzie do lamusa. Aż 75% specjalistów zgadza się, że włączenie wideo podczas rozmów wirtualnych będzie ważnym czynnikiem w przyszłości pracy. Prawie tyle samo (72%) uważa, że dzięki włączeniu wideo ich firmy są lepiej przygotowane do obsługi hybrydowych pracowników.

Zaangażowanie, zaufanie i wydajność pracy wzrastają, gdy spotykamy się ze współpracownikami i klientami za pośrednictwem wideo. Niewiele osób objętych badaniem uważało, że należy nakazać pracownikom włączanie kamer podczas każdej rozmowy, ale dane sugerują, że przyjęcie kultury „włączonego wideo” może przynieść korzyści zarówno poszczególnym pracownikom, jak i szerszym zespołom biznesowym.

Niezawodne wideokonferencje to podstawa udanej kultury „włączonego wideo”, ale równie ważne jest zrozumienie, że nie każda interakcja musi być wideorozmową. Posiadanie ekosystemu komunikacyjnego, który wspiera elastyczną współpracę biznesową i wszystkie sposoby, na jakie ludzie chcą się komunikować, pozwoli Ci odnieść sukces.

Zoom oferuje najlepsze w branży rozwiązania wideo, czatu, telefonu, obszaru roboczego i wydarzeń, które umożliwiają komunikację na wszystkie sposoby, jakich potrzebują Twoje zespoły.

Metodologia

W dniach 23-30 sierpnia 2021 roku przeprowadzono ankietę online wśród 1179 amerykańskich specjalistów, którzy przed pandemią co najmniej raz w miesiącu korzystali z platform komunikacji głosowej/wideo, takich jak Zoom (dla zwięzłości w przypadku pozostałych wyników opisano ich jako „specjalistów”). W tym badaniu pracownicy są definiowani na podstawie środowiska, w którym pracowali w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. (na przykład osoba, która pracowała w środowisku hybrydowym w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. jest określana jako „pracownik hybrydowy”).

Próba jest nieważona i zbliżona do danych demograficznych tej grupy w USA. Margines błędu dla tego badania wynosi około 3%.