Vrije meningsuiting, veiligheid en procedure bij Zoom

2 september 2021
De technologieën van tegenwoordig laten onze fysieke en virtuele werelden door elkaar lopen en bieden ons nieuwe manieren om te werken, te communiceren en onszelf te uiten. Bij Zoom doen we er alles aan om al die activiteiten op ons platform mogelijk te maken, terwijl we ons tegelijkertijd inzetten om de veiligheid van onze gebruikers en hun gemeenschappen te waarborgen. Hieronder enkele manieren waarop we dit doen:

Vrije meningsuiting

Zoom ondersteunt de vrije en open uitwisseling van gedachten en ideeën. We zijn er trots op dat we zinvolle gesprekken en professionele samenwerking over de hele wereld mogelijk maken. Zoom biedt een hoogwaardige portal voor nationale en grensoverschrijdende communicatie die op sommige plaatsen anders misschien niet zou kunnen plaatsvinden.

In oktober 2020 publiceerden we onze eerste Richtlijnen voor de gemeenschap. In deze richtlijnen leggen we uit welke inhoud en welk gedrag we verbieden. De richtlijnen helpen ons Zoom levendig te houden en het risico op schadelijke gevolgen te verminderen. In maart 2021 publiceerden we onze verklaring over academische vrijheid, waarmee we extra bescherming waarborgen voor de meningsuiting in het hoger onderwijs.

Over het algemeen vertrouwen we op meldingen en openbare informatie om mogelijke overtredingen te achterhalen.

Inclusie

We respecteren het recht van onze gebruikers om uiteenlopende standpunten en meningen te uiten, en verbinden ons ertoe onze gebruikers via onze Richtlijnen voor de gemeenschap uit te leggen welke inhoud en uitingen niet zijn toegestaan op ons platform. In onze Richtlijnen voor de gemeenschap besteden we bijzondere aandacht aan de vrije en veilige meningsuiting van degenen die tot beschermde groepen behoren.

Procedure

We begrijpen dat mensen verschillende verwachtingen hebben van de manier waarop Zoom 'inhoud modereert', afhankelijk van hoe ze Zoom gebruiken. Deze verwachtingen zijn verschillend voor persoonlijke één-op-één-gesprekken, familiefeesten, werkvergaderingen, grote openbare evenementen en academische cursussen, om maar een paar toepassingen van Zoom te noemen.

We proberen niet om verschillende standaarden te creëren voor elk gebruik van Zoom, maar hebben in plaats daarvan één standaard gepubliceerd: onze Richtlijnen voor de gemeenschap. Context is van cruciaal belang voor al onze beslissingen over vertrouwen en veiligheid en is een belangrijke factor wanneer we een melding van een mogelijke overtreding beoordelen.

Hieronder beschrijven we verschillende aspecten van onze procedure voor de beoordeling van meldingen. Zoom zet zich in om te leren en beter te worden, en we verwachten in 2021 enkele functies te lanceren: een duidelijke mededeling over eventuele nadelige maatregelen die we hebben genomen ten aanzien van een gebruikersaccount en een beroepsprocedure voor de meeste soorten maatregelen.

Onderzoek

Wanneer een gebruiker een melding doet over een overtreding van onze Richtlijnen voor de gemeenschap of Servicevoorwaarden, zal ons Trust & Safety-team onderzoek doen en zo snel mogelijk actie ondernemen als dat nodig is. Op ons gestroomlijnde dashboard verzamelen we meldingen op één plek en genereren we zinvolle gegevens, zodat we van elke melding kunnen leren en onze procedures in de loop van de tijd kunnen verfijnen.

Zoom maakt gebruik van zowel 'waarschuwen' als 'blokkeren'. Zo zorgen we ervoor dat, wanneer er maatregelen nodig zijn, deze in verhouding staan tot de overtreding. Dit betekent dat we in sommige situaties (bijvoorbeeld geloofwaardige dreigingen met geweld) een gebruiker al bij de eerste melding van een overtreding kunnen blokkeren. In andere gevallen kunnen we ervoor kiezen een waarschuwing te registreren en een gebruiker pas te blokkeren wanneer deze een bepaald aantal waarschuwingen heeft ontvangen.

We hebben speciale procedures voor meldingen in het onderwijs, zoals onze verklaring over academische vrijheid, vanwege de unieke rol die Zoom speelt in zowel het basis- en middelbaar onderwijs als in het hoger onderwijs.

Beoordeling

We hebben een vierledig systeem om meldingen van vermeende overtredingen van onze Richtlijnen voor de gemeenschap en Voorwaarden te beoordelen. De meeste meldingen gaan eerst naar niveau I-analisten. Onze niveau I-beoordelaars zijn gescreend op geestelijke veerkracht en beschikken over middelen voor geestelijke gezondheid. Meldingen die niet snel kunnen worden afgehandeld, worden doorverwezen naar niveau II of III, waarop sommige zaken direct kunnen worden afgehandeld.

Ons hoogste niveau is niveau IV, de Beroepscommissie. De Beroepscommissie neemt beslissingen over meldingen die zijn doorverwezen vanuit niveau III. Dit zijn de meest controversiële of moeilijk te classificeren meldingen.

Niveau IV-medewerkers vertegenwoordigen een verscheidenheid aan achtergronden, afdelingen en dienstjaren bij Zoom. Ze worden geselecteerd aan de hand van hun bewezen staat van dienst op het gebied van goed beoordelingsvermogen, ruimdenkendheid en luistervaardigheden. Ga voor meer informatie over dit systeem naar onze Vertrouwenscentrum-pagina over dit onderwerp, die je hier vindt.

Beroep

Gebruikers hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen nadelige beslissingen over hun account als ze vinden dat een beslissing onterecht is genomen. Geblokkeerde gebruikers krijgen een melding dat ze geblokkeerd zijn wanneer ze proberen in te loggen, evenals informatie over hoe ze in beroep kunnen gaan. In beroep gaan kan hier.

Documentatie

We documenteren elke melding die we via het Vertrouwensformulier ontvangen, evenals hoe we deze behandelen. Voor niveau III- en IV-kwesties houden we een beslissingsbank bij met gedetailleerde informatie en redeneringen, zodat we leren van elke melding die we krijgen.

Privacy

Zoom heeft een groot aantal privacyfuncties waarmee onze gebruikers kunnen bepalen wie hun vergaderingen, webinars en evenementen bijwonen en hoe deze deelnemers deelnemen. Onze gebruikers bepalen of, wanneer en waar ze hun inhoud opslaan en wie toegang tot deze inhoud heeft. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Zoom biedt end-to-endversleuteling voor vergaderingen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers vergaderingen organiseren waarbij niemand, behalve elke deelnemer, toegang heeft tot de coderingssleutels die worden gebruikt om de vergadering tijdens overdracht te versleutelen.

Overheidsverzoeken

Zoom doet er alles aan om gebruikersgegevens te beschermen. Wij leveren alleen gebruikersgegevens aan overheden als reactie op geldige en wettige verzoeken, in overeenstemming met onze handleiding overheidsverzoeken. Behalve in een beperkt aantal uitzonderingsgevallen stellen we gebruikers op de hoogte wanneer we hun gegevens aan overheden verstrekken.

Af en toe ontvangen we een overheidsverzoek om de toegang tot een vergadering te beperken voor personen in het rechtsgebied van deze overheid. Als dit verzoek geldig is en een passend toepassingsgebied heeft, kan Zoom een geografische blokkering gebruiken. In dit geval beperkt Zoom de toegang tot een bepaalde vergadering voor gebruikers in een rechtsgebied op basis van geografie. Dit betekent dat we kunnen voldoen aan geldige verzoeken van lokale autoriteiten en tegelijkertijd de betreffende vergadering voor deelnemers buiten die grenzen kunnen beschermen. Als de betreffende vergadering binnen het aanvragende rechtsgebied wordt georganiseerd, kunnen we de vergadering echter volledig blokkeren. In beide gevallen stellen we de host vooraf op de hoogte. Ook melden we deze 'verzoeken om beperking van toegang' in ons Transparantierapport.

Transparantie

In december 2020 publiceerden we ons eerste Transparantierapport, waarin we documenteerden hoe we in de rapportageperiode hebben gereageerd op verzoeken van wetshandhavings- en overheidsinstanties. Volgens Zoom is transparantie van cruciaal belang om vertrouwen op te bouwen en een vrije en open uitwisseling van ideeën te bevorderen. Daarom zijn we van plan om onze transparantierapporten vanaf nu elk halfjaar te publiceren.

Kom af en toe terug voor updates over alle manieren waarop we ons bij Zoom blijven inzetten voor de digitale mensenrechten van onze gebruikers.