Over academische vrijheid voor onze gebruikers in het hoger onderwijs

Datum: 13 april 2021

Zoom erkent dat we een unieke relatie hebben met onze gebruikers in het hoger onderwijs. De wereld van de academici en de virtuele communicatie verandert snel en het is voor ons een eer dat zoveel onderwijsinstellingen ervoor hebben gekozen om deze transformaties met ons aan te gaan.

Ons commentaar voor academische vrijheid in het hoger onderwijs vond zijn oorsprong in deze evolutie. We hebben deze stelling gemaakt omdat onze gebruikers van het hoger onderwijs wilden weten wat ons standpunt was. We willen trouw blijven aan onze waarden om transparant te zijn en de feedback van onze klanten te verwerken in alles wat we doen. Hoewel we begrijpen dat de fysieke campussen die we kennen en liefhebben zich niet netjes vertalen naar de virtuele ruimtes van vandaag, zijn we het aan onze gebruikers van het hoger onderwijs verplicht om onze benadering van spraak en gedrag zo goed mogelijk af te stemmen op die van de academische instellingen waarvoor we werken.

Academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn cruciale overtuigingen voor veel van onze gebruikers van het hoger onderwijs, zowel in het klaslokaal als op de bredere campus. Bij het opstellen van deze opmerking maken we gebruik van specifiek advies van de 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure door de American Association of University Professors.

Dit commentaar is bestemd voor elke instelling voor hoger onderwijs die een beleid van academische vrijheid voert dat in grote lijnen overeenkomt met dat van de AAUP in het klaslokaal, of een beleid ter bescherming van de meningsuiting op de campus voert dat overeenkomt met de regels die gelden voor de openbare universiteiten van de V.S.

Voor Zoom-vergaderingen en webinars die worden gehost door een instelling voor hoger onderwijs, zal het Trust & Safety Team enkel actie ondernemen voor meldingen waarin vermeende inhoudsgerelateerde schendingen van onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of Servicevoorwaarden voorkomen die afkomstig zijn van de host van de vergadering of de eigenaren of beheerders van het account, tenzij:

  • Zoom bepaalt dat er een wettelijk of regelgevend risico is voor Zoom als het geen actie onderneemt;
  • het rapport stelt dat er een onmiddellijke bedreiging is voor de fysieke veiligheid van een persoon; of
  • de vergadering of webinar losstaat van de academici of activiteiten van de instelling.

Zoom zal alles in het werk stellen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is met de instelling voor hoger onderwijs te overleggen, voordat er wordt gereageerd op klachten over schendingen van de Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of Servicevoorwaarden van Zoom. Soms kan Zoom van de instelling voor hoger onderwijs eisen dat deze schriftelijk vermeldt dat een bepaalde vergadering verband houdt met de academici of activiteiten van de instelling, dat de instelling ermee instemt dat de vergadering in haar naam wordt gehost en dat de vergadering voldoet aan de normen van de instelling voor evenementen op de campus en online.

Zoom kan deze opmerking geregeld bijwerken en we raden u aan hier te controleren op updates.

We kijken ernaar uit om samen met onze gebruikers in het hoger onderwijs te groeien terwijl we nieuwe problemen aanpakken in de steeds verder evoluerende wereld van virtueel leren.