Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik

Zoom ondersteunt de vrije en open uitwisseling van gedachten en ideeën. We zijn er trots op om zinvolle gesprekken en professionele samenwerking over de hele wereld mogelijk te maken. Zoom biedt een hoogwaardig portaal voor nationale en grensoverschrijdende communicatie die op sommige plaatsen anders misschien niet zou kunnen plaatsvinden. Hieronder vindt u een handleiding voor de gedragsnormen die we van al onze gebruikers verwachten.

Als deze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik geschonden worden, willen we dat u dit aan ons meldt via dit formulier.

Zooms Vertrouwens- en veiligheidsprincipes

Zoom is eraan toegewijd om onze gebruikers gelukkig te maken.

 • Wij brengen een diverse gemeenschap van mensen bijeen om met elkaar samen te werken.
 • We beschouwen het als een groot voorrecht om de verscheidenheid aan gebruikers te ondersteunen die ons hun communicatie toevertrouwen, van onze wortels in het zakelijke leven tot families en vrienden, ziekenhuizen, wetgevers, scholen en universiteiten.
 • We nemen onze plicht om de vrije en open uitwisseling van gedachten en ideeën op Zoom te waarborgen ernstig.
 • We geven veel om onze gebruikers en de virtuele en fysieke gemeenschappen waarin ze leven, werken en spelen.
 • We doen er alles aan om onze gebruikers een gastvrije, respectvolle en veilige plek te bieden om te werken, te leren, te spelen en hun stem te delen.

Misbruik

U mag niemand gericht pesten of anderen aanmoedigen om dit te doen. We beschouwen beledigend gedrag als een poging om andere mensen te pesten, te intimideren of het zwijgen op te leggen. Accounts die dit doen, kunnen permanent worden opgeschort.

Haatdragend gedrag

U mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen bedreigen of lastigvallen op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte. We behouden ons het recht voor om extra categorieën te overwegen en toe te voegen. U mag uw gebruikersnaam, weergavenaam of profielgegevens niet gebruiken om iemand te misbruiken of te bedreigen. Accounts die dit doen, kunnen permanent worden opgeschort. Bovendien is er op Zoom geen plaats voor organisaties die geweld tegen andere mensen promoten, mensen bedreigen of mensen pesten op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte.

Beleid inzake haatdragend gedrag

Er is geen plaats voor haatdragend gedrag op Zoom. Als u haatdragend gedrag vertoont, waaronder bijvoorbeeld het plaatsen of verzenden van haatdragende afbeeldingen, het uiten van gewelddadige bedreigingen, haatdragende of beledigende taal naar anderen, inclusief schelden of het aanmoedigen van iemand anders om die dingen te doen, dan wordt u geblokkeerd op Zoom.

 • Wij zijn van mening dat haatdragend gedrag, gedrag is dat geweld of directe aanvallen naar of het bedreigen van andere mensen promoot op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte. We staan niet toe dat mensen die dit soort gedrag vertonen of van plan zijn om anderen schade toe te brengen op basis van deze categorieën, toegang krijgen tot Zoom.
 • Wij zijn van mening dat haatdragende beelden logo's, symbolen of afbeeldingen omvatten die tot doel hebben vijandigheid en kwaadaardigheid tegen anderen te promoten op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte. Enkele voorbeelden van haatdragende beelden zijn:
  • symbolen die historisch worden geassocieerd met haatgroepen (bijvoorbeeld het nazi-hakenkruis);
  • afbeeldingen die anderen afbeelden als minder dan menselijk, of die zijn gewijzigd om haatdragende symbolen op te nemen (bijvoorbeeld het wijzigen van afbeeldingen van mensen om dierlijke kenmerken toe te voegen);
  • afbeeldingen die zijn gewijzigd om haatdragende symbolen of verwijzingen naar een massamoord toe te voegen gericht op een beschermde categorie (bijvoorbeeld het manipuleren van afbeeldingen van mensen om een gele davidster toe te voegen, verwijzend naar de Holocaust).
 • Wij zijn van mening dat gewelddadige bedreigingen intentieverklaringen omvatten om verwondingen toe te brengen die zouden leiden tot de dood of ernstig en blijvend lichamelijk letsel. We zijn ook van mening dat haatdragende of beledigende taal, inclusief schelden om te intimideren of te misbruiken, geen plaats heeft op Zoom. Raadpleeg ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen voor meer informatie.
 • Als blijkt dat u dit beleid hebt geschonden, wordt u permanent geschorst van Zoom. Als u van mening bent dat onze bevinding onjuist is, kunt u beroep aantekenen.

Verheerlijking van geweld

U mag Zoom niet gebruiken om te dreigen met of op te roepen tot geweld, ernstig lichamelijk letsel, de dood of ziekte van een persoon of groep mensen. We verbieden ook het vieren van elke gewelddadige daad die anderen kan inspireren om het na te bootsen of die gericht is op mensen vanwege hun lidmaatschap van een beschermde groep. Herhaalde overtredingen zullen leiden tot permanente schorsing.

Beleid inzake gewelddadige bedreigingen

Er is geen plaats voor gewelddadige bedreigingen of de verheerlijking van geweld op Zoom.

 • Wij zijn van mening dat gewelddadige bedreigingen intentieverklaringen omvatten om een specifieke persoon of groep mensen te doden of ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. We definiëren het kenbaar maken van een voornemen ook als uitspraken zoals "Ik zal", "Ik ga", of "Ik ben van plan om", evenals voorwaardelijke uitspraken zoals "Als jij X doet, zal ik dat doen." Enkele voorbeelden van gewelddadige bedreigingen zijn:
  • dreigen om iemand te doden;
  • dreigen om iemand seksueel aan te randen;
  • dreigen om iemand ernstig te verwonden en/of geweld te plegen, hetgeen kan leiden tot iemands dood of ernstig lichamelijk letsel;
  • het vragen of aanbieden van een financiële beloning in ruil voor het toebrengen van geweld aan een specifieke persoon of groep mensen.

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten

U mag Zoom niet gebruiken om het volgende te promoten, te verhandelen of eraan deel te nemen:

 • Namaakgoederen en -diensten;
 • Drugs en gereguleerde stoffen;
 • Mensensmokkel of -handel;
 • Producten gemaakt van bedreigde of beschermde diersoorten;
 • Seksuele diensten;
 • Gokspelen, weddenschappen of inzetactiviteiten;
 • Ongeautoriseerde multi-level marketingbedrijven;
 • Gestolen goederen; of
 • Inhoud met betrekking tot wapens - waaronder vuurwapens, munitie en explosieven - buiten een veilige en gecontroleerde omgeving. U mag Zoom niet gebruiken voor inhoud met betrekking tot zelfgemaakte wapens, waaronder bommen, 3D-geprinte geweren, enz. U mag Zoom ook niet gebruiken om met wapens om te gaan op een manier die in strijd is met andere Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of met de Servicevoorwaarden van Zoom.

Gevoelige inhoud

Gevoelige inhoud is verboden op Zoom. We definiëren gevoelige inhoud als inhoud die grafisch geweld, seksueel getinte inhoud, nodeloos bloederige beelden, haatdragende afbeeldingen en materiaal met kinderuitbuiting weergeeft of promoot. We beschouwen grafisch
geweld als elke vorm van bloederige media die verband houden met de dood, ernstig letsel, geweld of chirurgische ingrepen. We beschouwen seksueel getinte inhoud als pornografie en andere inhoud die bedoeld is om seksuele opwinding te veroorzaken en de meeste vormen van naaktheid. We beschouwen materiaal met uitbuiting van kinderen als inhoud waarbij seksueel misbruik of seksuele activiteiten waarbij kinderen betrokken zijn, wordt afgebeeld of gepromoot. Dit soort inhoud wordt niet getolereerd op Zoom. Accounts die het beleid inzake gevoelige inhoud schenden, kunnen permanent worden opgeschort.

Beleid inzake gevoelige inhoud

Er is op Zoom geen plaats voor bepaalde gevoelige inhoud, waaronder grafisch geweld, seksueel getinte inhoud, nodeloos bloederige beelden, haatdragende beelden en materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen.

 • Wij zijn van mening dat grafisch geweld media omvat waarin de dood, geweld of ernstig lichamelijk letsel in grafisch detail wordt weergeven. Enkele voorbeelden zijn:
  • geweldsmisdrijven of ongevallen;
  • fysieke gevechten;
  • fysieke kindermishandeling;
  • lichaamsvloeistoffen, waaronder bloed, uitwerpselen, sperma, enz.;
  • ernstig lichamelijk letsel, met inbegrip van zichtbare wonden; en
  • ernstig gewonde of verminkte dieren.
 • Wij zijn van mening dat seksueel getinte inhoud alle media omvat die pornografisch is of bedoeld is om seksueel bevredigend te zijn, of het nu gaat om foto's of video's, cartoons of animaties. In het geval van naaktheid beperken we het standaard om te voorkomen dat mensen inhoud waar geen toestemming voor is gegeven of van minderjarigen delen, en uit respect voor degenen in onze gemeenschappen die er gevoelig voor kunnen zijn. We begrijpen dat naaktheid om verschillende redenen kan worden gedeeld, met inbegrip van educatieve of medische redenen. Waar die intentie duidelijk is, kunnen we daar rekening houden.
 • Wij zijn van mening dat nodeloos bloederige inhoud alle media is die overmatig expliciete of gruwelijke inhoud afbeeldt met betrekking tot de dood, geweld of ernstig lichamelijk letsel, of gewelddadige inhoud die wordt gedeeld voor sadistische doeleinden. Enkele voorbeelden zijn:
  • uiteengereten of verminkte mensen;
  • verkoolde of verbrande menselijke resten;
  • blootgestelde inwendige organen of botten;
  • het martelen of doden van dieren (uitzonderingen worden gemaakt voor voedselbereiding of -verwerking en jacht).
 • Wij zijn van mening dat materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen inhoud is die seksueel misbruik of activiteiten met kinderen afbeeldt of promoot. Enkele voorbeelden zijn:
  • visuele beeltenissen van een kind dat seksueel expliciete of seksueel suggestieve handelingen verricht;
  • geïllustreerde, computergegenereerde of andere vormen van realistische beeltenissen van een mensenkind dat zich in een seksueel expliciete context bevindt, of seksueel expliciete handelingen verricht;
  • geseksualiseerde commentaren over of gericht aan een bekende of onbekende minderjarige;
  • links naar sites van derden die materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen hosten;
  • het delen van fantasieën over of het promoten van betrokkenheid bij seksuele uitbuiting van kinderen;
  • het uiten van de wens om materiaal te verkrijgen waarin seksuele uitbuiting van kinderen voorkomt;
  • het werven van, adverteren van of interesse tonen in een commerciële seksuele handeling waarbij een kind betrokken is, of in het herbergen en/of vervoeren van een kind voor seksuele doeleinden;
  • het verzenden van seksueel expliciete media naar een kind;
  • een kind betrekken of proberen te betrekken bij een seksueel expliciet gesprek;
  • proberen seksueel expliciete media van een kind te verkrijgen of proberen een kind te betrekken bij seksuele activiteiten door chantage of andere stimulansen; en
  • het identificeren van vermeende slachtoffers van seksuele uitbuiting in de kindertijd met naam of afbeelding.
 • Als blijkt dat u het beleid voor gevoelige inhoud hebt geschonden, wordt u geblokkeerd op het Zoom-platform. Als u van mening bent dat onze bevinding onjuist is, kunt u beroep aantekenen.
 • Als de overtreding verband houdt met materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen, zal Zoom een melding doen bij het National Center for Missing and Exploited Children of andere entiteiten zoals vereist door de wet. Waar nodig kunnen we een melding doen bij de politie.

Zelfmoord of zelfverminking

U mag zelfmoord of zelfverminking niet promoten of aanmoedigen. Wanneer we meldingen ontvangen dat een persoon dreigt met zelfmoord of zelfverminking, kunnen we een aantal stappen ondernemen om hen te helpen, zoals contact opnemen met die persoon en bronnen verstrekken zoals contactgegevens voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Als u op Zoom informatie ziet die aangeeft dat iemand zichzelf geweld zou kunnen aandoen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door deze melding te versturen.

Gewelddadige extremistische groepen

We verbieden accounts die verbonden zijn aan organisaties die geweld tegen burgers gebruiken of promoten om hun doelen te bevorderen, zowel op als buiten het platform.

Beleid inzake terrorisme en gewelddadig extremisme

Er is geen plaats voor terroristische of gewelddadige extremistische groepen op Zoom, of voor degenen die zich bij hen aansluiten of hun activiteiten promoten.

 • Wij zijn van mening dat terroristische organisaties organisaties zijn die verbonden zijn met nationale en internationale terrorismegroepen.
 • Wij zijn van mening dat gewelddadige extremistische groepen groepen zijn die:
  • zich door hun aangegeven doel, publicaties of acties identificeren als een extremistische groep; zich schuldig hebben gemaakt aan, of momenteel betrokken zijn bij, geweld en/of het promoten van geweld als middel om hun zaak te bevorderen; en
  • met hun acties burgers viseren en/of geweld promoten.
 • We zullen de activiteiten van een groep zowel op als buiten Zoom onderzoeken om te bepalen of ze zich bezighouden met en/of geweld tegen burgers promoten om een politieke, religieuze en/of sociale zaak te bevorderen.
 • Enkele specifieke voorbeelden van verboden gedrag onder dit beleid:
  • het plegen van of het promoten van handelingen namens een terroristische organisatie of gewelddadige extremistische groep;
  • het rekruteren voor een terroristische organisatie of gewelddadige extremistische groep;
  • het leveren of verspreiden van diensten (bijv. financiering, media/propaganda) om de gestelde doelen van een terroristische organisatie of gewelddadige extremistische groep te bevorderen;
  • het gebruik van de insignes of symbolen van terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groepen om deze te promoten.
 • Als blijkt dat u dit beleid hebt geschonden, wordt u geblokkeerd van het Zoom-platform. Als u van mening bent dat onze bevinding onjuist is, kunt u beroep aantekenen.

Privégegevens

U mag geen privégegevens van anderen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, of ermee dreigen om dit te doen, of anderen ertoe aanzetten om dit te doen. Met andere woorden, geen doxxing. Accounts die dit doen, kunnen permanent worden opgeschort. Privégegevens kunnen het thuisadres of fysieke locatiegegevens bevatten, waaronder de straat, GPS-coördinaten of andere identificerende informatie met betrekking tot locaties die als privé worden beschouwd; identiteitsdocumenten, met inbegrip van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen en persoonsgebonden of andere nationale identiteitsnummers; foto's; contactgegevens, inclusief niet-openbare persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen; financiële rekeninggegevens, waaronder bankrekening- en creditcardgegevens; en andere privé-informatie, waaronder biometrische gegevens of medische dossiers.

Spam

U mag Zoom niet gebruiken om iemand te spammen. Accounts die dit doen, kunnen permanent worden opgeschort. Spam wordt over het algemeen gedefinieerd als massale ongevraagde of agressieve activiteit die Zoom of de ervaring van Zoom-gebruikers probeert te manipuleren of te verstoren om verkeer of aandacht te genereren voor niet-gerelateerde accounts, producten, diensten of initiatieven.

Auteursrecht, handelsmerk, laster, publiciteitsrecht en impersonatie

U mag geen inhoud uploaden of distribueren op Zoom waarvoor u geen recht hebt om deze te verzenden op grond van enige wet, inclusief handelsmerk- en auteursrecht, of op grond van contractuele of fiduciaire relaties. U mag Zoom ook niet gebruiken om anderen te belasteren, u voor te doen als iemand anders of andermans naam of afbeelding te gebruiken zonder hun toestemming. Accounts die dit doen, kunnen permanent worden opgeschort.

 • Auteursrecht is een vorm van wettelijke bescherming voor originele werken, zoals boeken, films, foto's en muziek. Auteursrecht verbiedt om het werk van iemand anders te kopiëren of weer te geven zonder toestemming, behoudens een paar uitzonderingen, meestal redelijk gebruik. 'Redelijk gebruik' is meestal een gebruik voor kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, studie of onderzoek.
 • Een handelsmerk is een woord, logo, zin of ontwerp dat het goed of de service van een eigenaar van een handelsmerk op de markt onderscheidt. De wetgeving inzake handelsmerken voorkomt dat iemand een handelsmerk gebruikt om anderen in verwarring te brengen over de authenticiteit van een product of dienst of om te suggereren dat er een relatie is met de eigenaar van het handelsmerk wanneer dat niet het geval is.
 • Laster (smaad) is het afleggen van valse verklaringen over iemand die de reputatie van die persoon schaden.
 • Het 'recht op publiciteit' is het gebruik van de naam, persona of afbeelding van iemand anders voor marketing- of reclamedoeleinden zonder hun toestemming.
 • Impersonatie is zich voordoen als iemand anders.

Het beleid van Zoom vereist mogelijk wijzigingen om aan het toepasselijk recht en regelgevingseisen te voldoen. Eventuele wijzigingen in het beleid van Zoom worden hier gepubliceerd. Als u een melding wilt ontvangen van updates van ons beleid, geeft u uw e-mailadres op in het onderstaande vak.