Karma Sağlık Organizasyonunuz İçin Tümleşik İletişim

Zoom platformunun, yönetimden hasta hizmetlerine kadar kuruluşunuz genelindeki tüm iletişimi nasıl güçlendirebileceğini öğrenin.

Karma Sağlık Organizasyonunuz İçin Tümleşik İletişim

Sağlık kuruluşları, hasta deneyimlerini geliştirmenin ve insanların sağlık ekipleriyle daha etkili şekilde bağlantı kurmasının bir yolu olarak uzun zamandır dijital iletişim yöntemlerine geçiş yapıyor. Hastalar, dijital araçları ve çevrimiçi portalları kullanarak doktorlarına güvenli bir şekilde mesajlar gönderebilir, internetten laboratuvar sonuçlarına bakabilir, kliniğe gitmek zorunda kalmadan sağlık uzmanıyla konuşabilecekleri telefon randevuları planlayabilir. Pandemi başladığında, yüz yüze seçeneklerin mevcut olmadığı durumlarda hastaların sağlık hizmetlerine uzaktan erişmesine olanak tanımak için video destekli sanal ziyaretler popüler ve gerekli bir seçenek hâline geldi. Bu durum, daha karma bir sağlık hizmetleri modeline geçişi teşvik etti.

Bu değişiklikler hasta-sağlık uzmanı ilişkilerini geliştirirken birçok hasta ve sağlık kuruluşu için çalışanlar ve yöneticiler, satıcılar ve iş ortakları ile yönetim kurulu ve topluluk üyeleri arasındaki iletişim büyük bir sorun olarak kaldı. Bu durum, özellikle bir bölgede veya ülkede birden çok ofis konumuna ve dağılmış ekiplere sahip sağlık sistemleri için geçerlidir.

Aşağıdakilerden kaçı sizin için geçerli?

  • Telesağlık ve dahili video konferansı için farklı platformlar kullanıyorsunuz. Sohbet tabanlı iletişim için bile farklı bir platform kullanıyorsunuz. Çalışanlarınızın gün içinde iki veya daha fazla sistem arasında geçiş yapmaları gerekiyor.
  • Şirket içi telefon sisteminiz, farklı klinik konumları arasında hareket eden veya sıklıkla hareket hâlinde olan çalışanlar ve sağlık uzmanları için sıfır esneklik sağlıyor. Personellere birden fazla telefon numarası atanmış (ofis hattı, cep telefonu, çağrı cihazı ve personel telefonu) mevcut. Bu durum, belirli günlerde sağlık uzmanlarına nereden ulaşılabileceğinin hatırlanmasını zorlaştırabilir.
  • Çalışanlarınız karma çalışma modeline geçiş yapmak istiyor ancak bazen ofiste, bazen uzakta olacak çalışanları desteklemek için doğru iletişim ve iş birliği araçlarına sahip değilsiniz. Video konferans gibi araçlarla bile uzaktan çalışanlar daha az ilgili görünebilir ve toplantılara katılımda zorluk yaşayabilir.

Peki çözüm nedir? Telesağlık için zaten Zoom kullanıyorsanız tüm Zoom platformunu kuruluş genelinde nasıl uygulayabileceğinizi öğrenin. Tüm iletişim ve sanal sağlık hizmetleri gereksinimlerinizi karşılayan tek bir çözüm sayesinde hem çalışan hem de hasta deneyimlerini kolaylaştırıp iyileştirebilirsiniz.

Sağlık hizmetleri iletişimlerini birleştiriyoruz

Sağlık hizmetleri iletişimlerini birleştiriyoruz

Sağlık kuruluşlarının bakım hizmetleri sunma söz konusu olduğunda benzersiz ihtiyaçları bulunur. Telesağlık gibi belirli klinik uygulamalar için birçok farklı çözüm tasarlanmıştır. Bu durum, kuruluşların günlük operasyonları için daha genel bir video çözümü benimsemelerini gerektirir. Ayrıca, sağlık kuruluşlarında iletişimlerin çoğu telefon üzerinden gerçekleştirilir. Bu, uzaktan veya karma ortamda çalışan daha fazla kişi nedeniyle iletişim yükünüzü çok daha karmaşık hâle getirir. Peki ya sanal sağlık hizmetleri ve video, telefon, hatta sohbet gibi iletişim türleri için tek bir platform kullansanız nasıl olur?

Çok amaçlı bir platform, personeliniz arasındaki iletişimleri kolaylaştırmanın yanı sıra klinik veya klinik olmayan hizmetler için hastalarla ve üyelerle bağlantı kurmayı daha kolay hâle getirir.

Sağlık hizmetleri yönetimini kolaylaştırıyoruz

Sağlık hizmetleri yönetimini kolaylaştırıyoruz

Hastalar her sağlık kuruluşunun merkezinde yer alır. Ancak yöneticiler, bakım hizmetlerinin yanı sıra personel, uyumluluk, bütçe ve finans, eğitim ve daha fazlasını destekleme açısından önemli bir role sahiptir. Hizmetleri ve paydaş iletişimini nasıl yöneteceğiniz hasta bakımını ve deneyimini her yönden etkiler. Bu yüzden, kuruluşunuzda tek bir klinik ve yönetim iletişimi çözümleri kullanılmalıdır.

Tümleşik bir iletişim platformu; sağlık uzmanları, personel, hastalar, aile üyeleri ve yöneticiler arasındaki bağlantıları kolaylaştırarak hem işletme operasyonlarını hem de klinik operasyonları destekleyebilir.

İletişimi güçlendirin ve bilgiye erişimi geliştirin

 

Dahili iletişim

Çalışanlarınızı kuruluşunuzun ne yaptığı konusunda bilgilendirip ilgili kalmalarını sağlayın, yeni süreçler hakkında bilgi verin ve doğrudan liderden haber almalarını sağlayın. Tüm tarafların katıldığı sanal toplantılar ve departman toplantıları, çalışanlar tek bir yerde toplanamasa bile önemli bilgilerin kuruluş genelinde iletilmesine yardımcı olabilir.Zoom Rooms, bazı katılımcıların bizzat bulunduğu ve diğerlerinin uzak bir konumdan video aracılığıyla katıldığı karma toplantılar için bağlantı kurulmasını, içerik paylaşılmasını ve herkesin sohbete katılmasını çok daha kolay hâle getirir.

Toplantılar arasında hızlı güncellemeler göndermek veya kaynakları ve bilgileri belirli gruplarla ya da tüm kuruluşla paylaşmak için Zoom Team Chat'i kullanın. 

Yönetim kurulu ve topluluk toplantıları

Yönetim kurulu toplantıları için sanal seçenekler sunulması, genellikle programları dolu olan ve toplantıya bizzat katılması zor olan yöneticilere, idarecilere, vekillere ve yönetici liderlere yardımcı olabilir. Zoom Events veya Zoom Webinars kullanarak halka açık toplantılar, etkinlikler veya eğitim oturumları düzenlenmesi, insanların sanal olarak katılmasına olanak tanır, böylece üyelere bilgi sahibi olma ve bağlantıda kalma fırsatı sunabilir.

 

Eğitim ve geliştirme

Sanal eğitim ve geliştirme, eğitim bölgelerinden uzakta yaşayan veya ailesinden ayrılmak istemeyen kişilere daha iyi erişim sağlayarak becerilerini öğrenip geliştirmelerine olanak tanır. Eğitim oturumlarını tüm katılımcıların video üzerinde etkileşim kurabilmesi için Zoom Meetings'de mi yoksa soru-cevap, sohbet ve oylama özellikleriyle etkileşime olanak tanırken oturum sahibine kimlerin konuşabileceği veya ekranını paylaşabileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan Zoom Webinars'da mı düzenleyeceğinize karar verebilirsiniz. Eğitim oturumlarını kaydederek katılamayan personelin vakit bulduklarında isteğe bağlı içeriği görüntülemesini sağlayın.

 

Esneklik ve mobilite sağlayın

 

Herhangi bir cihazdan telefon edin

Tüm çalışanlar ofiste çalışırken geleneksel şirket içi telefon sistemi kullanmak mantıklıydı. Şu anda bazı çalışanlar uzaktan veya karma düzende çalıştığından Zoom Phone,çalışanların internet bağlantısı olan her yerden erişebilecekleri bir işletme telefon hattı sunar.

Çalışanlar, Zoom Phone sayesinde cep telefonlarında, tabletlerinde, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarında iş telefon numaralarını (geleneksel olarak masa telefonlarına bağlı olan) kullanarak arama yapıp mesaj gönderebilir veya alabilir. Bu, evden veya farklı bir tesisten çalışıyor olsalar bile çalışanların bağlı kalmasını sağlar. Sürekli hareket hâlinde olan kişiler bile bir aramayı beklemeye alıp farklı cihazda aramayı sorunsuz şekilde yanıtlayabilir.

 

Kişisel telefon numaralarını gizli tutun

Uzaktan çalışırken hastaları veya aile üyelerini araması gereken sağlık uzmanları ve personel, giden arayan kimliğinde hangi numaranın (doğrudan işletme hattı, ana hastane hattı veya belirli bir departmana atanmış bir numara) görüneceğini seçebilir. Arama yapmak için mobil telefonlarını kullansalar bile kişisel telefon numaraları görüntülenmez.

 

Anında sohbetten telefon görüşmesine ve videoya geçin

Video, telefon ve sohbet çözümlerinizin aynı platformda olması, başkalarıyla nasıl iletişim kuracağınız konusunda konuşma ilerlerken bile esnek olabileceğiniz anlamına gelir. Meslektaşınızla telefonda klinik bir konu hakkında konuşuyorsanız ve bir hastanın laboratuvar sonuçlarını tartışmak istiyorsanız bu telefon görüşmesini anında ekranınızı paylaşabileceğiniz güvenli bir görüntülü toplantıya dönüştürmek için bir düğmeye basmanız yeterli.

Bakım süresi boyunca bağlantı sağlayın

Klinik ve idari iletişimin çakıştığı yerlerden biri, birden fazla tesis veya hasta bakıcı arasındaki bakım koordinasyonudur. Hastanın bir sonraki bakım aşamasıyla ilgili konuşmalara katılması gereken sağlık uzmanları, taburculuk koordinatörleri, sosyal hizmet görevlileri ve aile üyeleri olabilir.

Hasta ister eve gidiyor ister rehabilitasyona veya bakım tesisine gidiyor olsun, hastaların ve hasta bakıcıların hastanın sağlık durumu, tıbbi ekipman, takip randevuları veya testler gibi acil gereksinimler ve hatta finansal kaynaklar hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Hasta ve aile üyeleri de dahil olmak üzere herkesin verimli ve koordineli planlama için aynı anda katılabilmesi amacıyla bir Zoom toplantısı ayarlayın.

Sağlık hizmetleri için karma çalışma alanlarını iyileştiriyoruz

Sağlık hizmetleri için karma çalışma alanlarını iyileştiriyoruz

Farklı bir tesisten konsültasyona katılan klinisyenler, evden çalışırken görüntülü toplantı yapan personel gibi karma ekipler arasında giderek daha fazla sağlık ve yönetim etkileşimi gerçekleşiyor. Modern sağlık hizmeti alanları tasarlanırken karma ekipler göz önünde bulundurulmalıdır.  

Karma iş birliğinin daha kolay ve etkili olmasını sağlayan alanlar tasarlamaya yönelik birkaç öneriyi burada bulabilirsiniz:

İletişimin benzerliği

Video toplantısındaki uzak katılıcımlar konferans odasında meslektaşlarını görmekte veya duymakta zorlanabilir. Bu durum, konuşmanın takip edilmesini, yüz ifadelerinin okunmasını ve beden dilinin değerlendirilmesini zorlaştırır. Zoom Rooms Smart Gallery gibi özellikler, bu boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir ve uzaktaki katılımcılara daha adil bir deneyim sunabilir.

Tutarlı bir deneyim

Sağlık uzmanlarınız ve personeliniz birden fazla tesiste çalışıyorsa hangi konferans odasını veya telesağlık arabasını kullandıklarından bağımsız olarak her zaman tutarlı bir video deneyimine sahip olmalarını istersiniz. Zoom Roomssayesinde tek bir dokunuşla video aramalarına katılabilir veya içerik paylaşabilirsiniz. Böylece personeliniz farklı sistemlerin nasıl çalıştığını öğrenmeye gerek kalmadan odalar veya tesisler arasında kolayca geçiş yapabilir.

Karma hasta etkileşimi için mobil arabalar

Hasta telesağlık danışmanına veya sanal tercümana ihtiyaç duyduğunda teknolojiden yararlanmak genellikle bu kişileri video özellikli bir odaya taşımaktan daha kolaydır. Hastalarınızın bulunduğu yere gidebilecek mobil arabalar oluşturmak için Zoom Rooms'u ve hepsi bir arada video konferans cihazını kullanabilirsiniz.

Karma hasta etkileşimi için mobil arabalar

Hasta bakımını ve hizmetlerini geliştiriyoruz

Hasta bakımını ve hizmetlerini geliştiriyoruz

Telesağlık için Zoom kullanıyorsanız evde veya klinikte hasta ve sağlık uzmanı arasındaki bire bir video ziyaret uygulamaları muhtemelen size tanıdık geliyordur. Video destekli sanal ziyaretler, kaynakları daha verimli kullanırken bakıma erişimi iyileştirmeye yardımcı olarak bakım hizmetlerinin en önemli parçası hâline geldi.

Sağlık kuruluşları, hasta bakımını başka şekillerde de geliştirmek için Zoom'u kullanıyor. Sanal doktor ofisinde hastalarla nasıl bağlantı kurabileceğinize dair birkaç örneği burada bulabilirsiniz.

Bakım koordinasyonunu kolaylaştırın

Birincil ve özel bakım sağlayıcıları, hemşireler, eczacılar, sosyal hizmet uzmanları, terapistler, aile üyeleri ve hastanın kendisi dahil olmak üzere hastanın bakımına dahil olan tüm kişileri bir araya getirin. Sanal bakım koordinasyon toplantıları ile herkesin aynı anda aynı odada bulunabileceği bir zaman bulma konusunda endişelenmenize gerek yok. Aile üyeleri, aynı şehirde yaşamasalar bile sevdiklerinin bakımına daha fazla dahil olabilir. Ekran paylaşımı ve ek açıklama gibi özellikler sayesinde laboratuvar sonuçlarını tartışırken, hasta çizelgelerini ve diğer belgeleri görüntülerken herkes konuyu takip edebilecek.

Grup terapisi ve hasta eğitimi sunun

Uzaktan ruh sağlığı terapisi, pulmoner rehabilitasyon seansları, beslenme dersleri gibi uzaktan bağlantıları kolaylaştıran, gelişen sanal programlara bakın. Uzaktan grup seansları ile hastalar, ev rahatlığında destek sistemleri bulabilir, klinisyenler ve diğer hastalarla iletişim kurabilir. Bu, özellikle sınırlı hareket kabiliyetine sahip veya ulaşım sıkıntısı çeken kişiler için yararlıdır.

Central & North West London NHS Foundation Trust, Uzak Programlar Aracılığıyla Bulundukları Yerde Hastalarla Buluşuyor
Central & North West London

Bu NHS Foundation Trust'ın hastalarla bulundukları yerde iletişim kurmak için uzak grup programlarını nasıl tasarlandığına bakın.

hikayeyi okuyun

Gerçek zamanlı değerlendirmeler sunun

Teleinme programları, uzaktaki uzmanların kritik bakım ortamlarında hastaya teşhis koymasına ve hastanın tedavisiyle ilgili meslektaşlarına danışmasına olanak tanıyarak inmeye hızlı şekilde yanıt vermenin etkili bir yolu olarak kurulmuştur. Akıl sağlığı krizlerini, afet müdahalesini ve uzmanları doğrudan olay yerine getirmenin zor veya tehlikeli olabileceği diğer durumları desteklemek için acil durumlarda gerçek zamanlı video değerlendirmeleri de kullanılabilir. 

Destek hizmetleri sağlayın

Yardım ve destek hizmetleri, hastaların bakımlarını daha iyi yönetmelerine veya anlamalarına yardımcı olur ancak hastaların ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesini sağlamak için hastanede atanmış tercüman veya personel bulunması gerekmez. Tercümanlara, manevi bakıma, mali yardıma veya diğer önemli hizmetlere sanal olarak erişerek daha geniş bir hizmet yelpazesiyle hastaları destekleyin.

İletişim çözümünde nelere dikkat edilmelidir?

İletişim çözümünde nelere dikkat edilmelidir?

İletişim platformunuz telesağlık randevularını kolaylaştırmaktan çok daha fazlasını yapabilir. Bu tür bir platform; karma bir sağlık iş gücünün ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanmanıza, çalışanları desteklemenize ve esnekliği, iş-yaşam dengesini ve kariyer gelişimini destekleyen olumlu bir kültür oluşturmanıza yardımcı olabilir. 

Telesağlık çözümünüzü kapsamlı bir işletme, yönetim ve klinik iletişim platformuna dönüştürmek istiyorsanız şu özelliklere dikkat edin:

  • Sağlık uzmanları ve personel için basit olmasıİletişim çözümünüzün benimsenmesi kolay olmalı, sağlık uzmanlarınızın ve personelinizin günlük iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uymalıdır. Bu nedenle, sağlık hizmeti ekipleri için tek platformlu yaklaşım daha mantıklıdır. Kiminle konuştuklarına bağlı olarak çözümler arasında geçiş yapmaları gerekmez.
  • Hastalar için sezgisel olmasıHerhangi bir klinik çözümün, tüm hastaların (çeşitli teknik yeteneklere sahip) çok az eğitim veya destekle kullanabileceği şekilde basit ve sezgisel olmalıdır. Düşük teknolojiye sahip cihazlarla ve zayıf internet bağlantısıyla çalışabilmelidir.
  • Güvenli Hassas hasta verilerinin ve sağlık bilgilerinin korunması, herhangi bir sağlık kuruluşu için önemli bir önceliktir. Güvenliğe ve gizliliğe öncelik veren, gerektiğinde toplantılar için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirme seçeneği de dahil olmak üzere özelleştirilmiş özellikler ve şifreleme yöntemleri aracılığıyla uyumluluğu korumanıza yardımcı olan bir çözüm arayın.
  • GüvenilirHastaların sağlık ekipleriyle kesintili ses veya donmuş video ekranları olmadan iletişim kurabilmesi gerekir. Kanıtlanmış kalite ve performansa sahip güvenilir bir çözüm seçin. Böylece teknolojinin hasta deneyimini veya önemli kararlarınızı etkilemesinden endişe duymanıza gerek kalmaz.
  • Esnekİster test sonuçlarını tartışmak için bir hastayı aramanız ister öğle yemeğini yeniden planlamakla ilgili bir meslektaşınızla sohbet etmeniz veya sanal bir bütçe toplantısına katılmanız gereksin, tek bir çözümde bir araya getirilmiş video, telefon ve sohbet sayesinde farklı kişilerle nasıl iletişim kurmak istediğinizi seçme esnekliğine sahip olursunuz. Klinik, yönetim ve işletme gereksinimleri için tasarlanmış bir platform, sizin ve çalışanlarınızın platformu kuruluş genelinde nasıl kullanacağınız konusunda daha fazla çeviklik sağlar.
  • Bir araya getirme özelliğiBirçok sağlık kuruluşu, tüm süreçlerin ve iş akışlarının gerçekleştirildiği merkezi bir EHR veya HIT sistemine sahiptir. Tüm sistemlerle tümleşen bir çözüm, mevcut iş akışlarınızı geliştirerek veya taklit ederek kusursuz bir deneyim sunar.

Sağlık hizmeti ekiplerinizle bağlantı kurun

Tümleşik iletişim deneyimi, klinik kullanım durumları ve sağlık yönetimi arasındaki boşluğu kapatmaya, şirket içi ve şirket dışı iletişimi güçlendirmeye ve karma iş gücünüzü desteklemeye yardımcı olabilir.

Hasta bakımı, iş birliği ve yenilikler için çok amaçlı platformumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.