Anket Çalışmaları Devlet Çalışanlarının Zoom'u Tercih Ettiğini Ortaya Koyuyor

Zoom tarafından Kasım 2021'de¹ yaptırılan bir anket çalışması, belirli yerlerdeki federal ve yerel çalışanların ve eyalet çalışanlarının Zoom ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Zoom'un görüşü

İdari faaliyetler 10 sene öncekilerle aynı değildir. Hatta beş sene öncekilerle bile aynı olduğunu söyleyemeyiz. Kamunun giderek dijitalleşmesiyle birlikte çok sayıda devlet kurumunun teknolojiye ayak uydurmanın bir yolunu bulması gerekti ve analog cihazlar ile eski süreçlere bağlı kalmak yerine ilerlemeyi seçtiler. 

İş açısından kritik zorlukların üstesinden gelirken bu yeni çevrimiçi kamuya hizmet sunmak isteyen devlet kurumları ülke genelinde, son zamanlarda yaygınlaşan uzaktan çalışmaya daha da hız kazandıran yeni bir dijital dönüşüm çağını benimsedi. 

Sanal iş birliğini merkezine alan bu dijital dönüşümle birlikte sağlayıcılar devlet kuruluşlarının günlük faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya başladı. Buna karşılık, video konferansın benimsenmesi uygulamayla ilgili soruları da beraberinde getirdi:

 • Devlet çalışanları günlük çalışmalarında video iletişimi tam olarak nasıl kullanıyor? 
 • Hangi platformları, neden tercih ediyorlar?
 • Belirli işler için hangi video iletişim platformları kullanılıyor?

Bu sorulara yanıt aramak için iş ortamında ayda en az bir kez ses ve video iletişim platformlarını kullanan ve ABD'de yaşayan 300 federal, eyalet ve yerel devlet çalışanının katıldığı bir anket yaptırdık ve oldukça öğretici sonuçlar elde ettik. Ankete göre, birçok devlet çalışanı ses ve video platformlarının gelecekte hem genel olarak devlet dairelerinde (%84) hem de kendi işlerinde (%77) önemli rol oynayacağını düşünüyor. Bunun sonucunda ise geleceğin biraz daha esnek olabileceği düşünülüyor. Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%78) ses ve video iletişimlerinin uzaktan çalışmalarını kolaylaştırdığı düşüncesini paylaşıyor.

Ankete katılan devlet çalışanlarının birçok durumda diğer platformları değil Zoom'u tercih ettiğini öğrendik. Görüşülen çalışanların yarısından fazlası canlı bir hedef kitleye sunum yaparken Zoom'u kullanmayı tercih edeceğini ifade ediyor (%56) ve üçte birlik bir kısım da gizli toplantılarında Zoom kullanacağını belirtiyor (%39). Öyle ki, işlerinde kullanmak için tek bir platform seçmeleri istendiğinde anketi yanıtlayan devlet çalışanlarının neredeyse yarısı (%47) Zoom'u seçti. 

Bununla birlikte, popülerlik Zoom ile ilişkilendirilen tek özellik değildi. Kullanım kolaylığı ve güvenilirlik sunan yüksek kaliteli ve ses ve video, ankete katılanların en önem verdiği özellikler oldu. Diğer sağlayıcılara kıyasla Zoom'un geniş kapsamlı olarak bu özelliklere sahip olduğunu düşünen yanıtlayanların sayısı daha fazlaydı.

Anket bulgularına daha ayrıntılı bir bakış için okumaya devam edin.

İş birliği yapmanın popüler yolu nedir? Video

İş birliği yapmanın popüler yolu nedir? Video

Modern kamu sektörü diğer sektörlerde yaygınlaşan iş trendlerini benimsiyor, teknolojiyle ilgili maliyetleri ve işten çıkarmaları azaltıyor, dağılmış iş gücünü mümkün kılıyor ve sanal araçlar kullanarak toplumsal hizmetlerin daha fazla seçmene ulaşmasını sağlıyor. Bu bakımdan, ses ve video teknolojilerinin bu trendlerin gerçeğe dönüştürülmesinde rol oynadığını görüyoruz. Öyle ki, bu teknolojiyi genelde nasıl kullandıklarını sorduğumuzda ankete katılanların %44'ü dahili toplantıları için kullandıklarını belirtti.

 

Çok sayıda anket katılımcısı teknolojiyi hem harici hem de dahili iletişim için kullandığını belirtti ve iş arkadaşlarıyla, diğer devlet kurumlarındaki çalışanlarla veya halkla bağlantı kurmak için kullandığını söyledi. Anketi yanıtlayanların büyük çoğunluğu (%80) teknolojiyi iş arkadaşlarıyla, yaklaşık üçte birlik bir kısmı kuruluşları dışındaki devlet çalışanlarıyla (%33) ve %29'luk bir kısmı da genel vatandaşlarla/nüfusla bağlantı kurmak için kullanıyor.

 

 

Devlet çalışanları canlı izleyicilere sunum yaptıktan hemen sonra yüksek düzeyde gizli bir toplantıya katılabilir. Çeşitli sorumluluklar yüklenen devlet çalışanları dijital çağda belirli iletişimleri için hangi araçları kullanacaklarına dair tercihler geliştirmiştir. Telefon ve çevrimiçi sohbet seçeneklerine yanıtlar arasında sıklıkla rastlansa da ankete katılan devler çalışanları, yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı önemli devlet görevleri için video iletişimini kullanmayı tercih ediyor.

Yüz yüze iletişimin kullanılamadığı durumlarda, ankete katılanların birçoğu web semineri düzenlemek (%81), yüksek mevkideki kişilerle harici olarak toplantı yapmak (%80) ve bir hedef kitleye canlı sunum gerçekleştirmek (%79) için ses ve video iletişimlerini kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yarısı gizli toplantılarında video konferans yöntemini kullanmayı tercih ediyor (%47). Telefonun gizli toplantılar için en fazla tercih edilen ikinci seçenek olduğunu (%40) görüyoruz. Bu durum ses çözümlerine olan güvenin devam ettiğini gösteriyor.

 

Video iletişimin avantajları

Video iletişimin avantajları

Son birkaç yılda ses ve video iletişimi platformlarının sayısındaki büyük artış, kamu sektörü de dahil olmak üzere hemen herkesin dikkatini çekmiştir. İnsanların ses ve video iletişiminin rahatlığını fark etmesiyle birlikte teknolojiyle ilgili görüşler ve tercihler de şekillenmeye başladı. Morning Consult tarafından yürütülen anket çalışmasında da bu görüş ve tercihlerin ortaya çıkarılması amaçlandı. Sonuçlar, ankete katılan çalışanların ses ve video çözümlerinin üretkenlik, katılım ve daha birçok konuyla ilgisi olduğunu ortaya koyuyor.  

Sonuçlara göre, ankete katılan devlet çalışanlarının çoğunluğunun, ses ve video araçlarının uzaktan çalışırken işlerini yapma biçimlerini güçlendirdiğini düşünmesi şaşırtıcı değil.

 • %59 oranında katılımcı işinde daha üretken olduğunu düşünüyor  
 • %55 oranında katılımcı konuştuğu kişilerle daha fazla bağlantı halinde olduğunu hissediyor
 • %55 oranında katılımcı düşüncelerini ifade etmenin daha kolay olduğunu düşünüyor 
 • %52 oranında katılımcı işlerine olan bağlılıklarının arttığını hissediyor
 • %49 oranında katılımcı video iletişim kullanmamaları halinde yapacaklarına kıyasla daha büyük bir etki yarattıklarını hissediyor

Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre, ankete katılan devlet çalışanlarının %79'luk bir bölümü ses ve video iletişimi teknolojisinin çok veya kısmen güvenli olduğunu düşünüyor. Güvenlik açısından, ses ve video platformları anket katılımcılarının en güvenli iletişim yöntemi olarak gördüğü "sabit hat kullanan telefonlara" yakın bir oranla ikinci sırada yer alıyor.

 

 

Video iletişimi uzaktan çalışmanın aniden yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte popülerlik kazanırken araştırma sonuçları bu durumun kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, ankete katılan devlet çalışanlarının büyük çoğunluğu (%84) ses ve video teknolojisinin kendi iş kollarında gelecekte de önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Bu kişilerin bir çoğu bu durumun kendi özel iş birimlerini gelecekte de etkileyeceğine inanıyor (%77). 

Ses ve video teknolojilerinin uzun süre hayatımızda olacak olması bu teknolojilerin birkaç özelliğiyle ilişkilendirilebilse de erişilebilirliğin kamu sektöründe geniş bir kesim tarafından kabul görmesinin en önemli nedenlerinden birinin erişilebilirlik olması olasıdır. Morning Consult tarafından yürütülen çalışmaya göre, ankete katılanların %72'si ses ve video çözümlerinin herkesin konuşmalara eşit şekilde katkıda bulunmasını kolaylaştırdığına inanıyor.

 

Hangi sağlayıcıyı beğeniyorsunuz?

Hangi sağlayıcıyı beğeniyorsunuz?

Ses ve video çözümlerinin devlet dairelerinin günlük faaliyetlerinde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte çalışanlar iş birliğine başlarken çoğu zaman aynı soruyu soruyor: Hangi video iletişimi çözümlerini biliyorsunuz ve hangilerini kullanmayı seviyorsunuz? 

The Morning Consult'un elde ettiği bulgular, 87% oranında katılımcının Zoom ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

 

 

Bu durumda, devlet çalışanlarının Zoom ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olmasının nedenleri nelerdi? Bu platformun tercih edilmesinin nedeni büyük toplantıları veya web seminerleri düzenlemek için daha iyi olması mıydı, kayıt özellikleri miydi yoksa beyaz tahta özelliği miydi? Anket sonuçları, bazıları daha belirgin olmak üzere yukarıdakilerin tümünü işaret ediyor. 

Katılımcılar, ankete dahil edilen diğer platformlara kıyasla Zoom'un belirli temel özellikler konusunda daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. Bu durumun, Morning Consult'un çalışmasına dahil edilen tüm özellikler için geçerli olduğu görülüyor. 

Yüzde elli altı oranında katılımcı Zoom'da büyük toplantılar düzenlemeyi seviyor. Yüzde elli oranında katılımcı Zoom'u toplantıları kaydetmek için kullanmayı sevdiğini ifade ederken %46'sı ise Zoom'u ekran paylaşımı özelliği için tercih ettiğini belirtiyor. %45 oranında katılımcı ise Zoom'u toplantı katılımcılarını daha küçük gruplara ayırmak için kullanmayı sevdiğini söylüyor.

 

 

Ankete katılan devlet çalışanları, canlı bir hedef kitleye sunum yapma, web semineri düzenleme veya yüksek düzeyde gizli bir toplantı düzenleme gibi nedenlerle Zoom'u kullanmayı tercih ediyor.Microsoft Teams'i tercih eden %21'lik kesime kıyasla, katılımcıların yüzde elli altısı canlı sunumları için Zoom'u kullanıyor. Gizli toplantıları için Zoom kullanmayı tercih edenlerin oranı %39 iken Microsoft Teams'i kullanan katılımcıların ise %34 oranında olduğunu görüyoruz. 

 

Neden Zoom?

Neden Zoom?

Bu durumda, ankete dahil edilen diğer platformlara kıyasla, devlet çalışanlarının çeşitli özellikleri için neden Zoom'u tercih ettiğini sormamız yerinde olacaktır. Zoom'u tercih eden katılımcılar platformu "kullanıcı dostu" ve "güvenilir" olarak tanımlıyor ve platformun "tanıdık olması" ve "kullanışlı özellikleriyle" bilindiğini ifade ediyor.¹

Ankete katılan devlet çalışanlarının diğerlerine kıyasla neden bir platformu tercih ettiğini bilmek, bir ses ve video iletişimi platformundan neler beklediklerinin anlaşılmasını gerektiriyor. Bu doğrultuda, ankete katılanlardan kendileriyle paylaşılan listedeki özelliklerden onlar için en önemli özelliği seçmelerini istedik. %52 oranında katılımcının kendileri için en önemli özellik olduğunu belirttiği "kullanım kolaylığı" özelliğinin beklentiler arasında ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Diğer yanıtlar ise şu şekilde:

 • “İyi ses/video kalitesi” (%44)
 • “Güvenilir olma” (%35)
 • “Güvenli olma” (%33)

 

 

Ankete dahil edilen diğer platformlarla kıyaslandığında, Zoom'un bu önemli özellikleri her ürününde sunduğu görüşünü paylaşan katılımcılarının sayısının daha fazla olduğu görülüyor. Ankete katılanların büyük çoğunluğu Zoom'un kullanımı kolay bir platform olduğunu (%91) ve kullanıcıların etki yaratmasına yardımcı olduğunu (%64) düşünüyor. 

Araştırma ayrıca, erişebilirliğin çözüm seçme kararlarını etkileme potansiyeli olduğunu da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde seksen dörtlük bir bölümü, Zoom'un toplantıdaki herkesin eşit katılım göstermesine olanak sağladığına inanıyor ve %80 oranına denk gelen bir kesimi herkes için platforma eşit erişim olanağı sağladığını düşünüyor. Buna karşılık, Microsoft Teams için aynı şeyleri düşünenlerin oranı sırasıyla %64 ve %62 olurken bu oranların Google Meet için %62 ve %59, Cisco Webex için isi %54 ve %50 olduğu görülüyor.

 

İş yerlerinde Zoom'u seçen anket katılımcıları

İş yerlerinde Zoom'u seçen anket katılımcıları

Katılımcılara, işlerinde kullanmak için tek bir ses ve video iletişimi platformunu seçecek olsalar hangi platformu seçeceklerini sorduk. Microsoft Teams, Cisco Webex ve ankete dahil edilen diğer platformların da yer aldığı şıklar arasından bu soruya Zoom yanını veren anket katılımcılarının oranı %47 oldu.

 

 

Devlet çalışanlarının ses ve video iletişimi çözümleri hakkında kendi görüşleri var ve ses ve video iletişimi çözümleri seçen liderlerin çalışan tercihlerini karar alma süreçlerine dikkate alması önem arz ediyor. Çalışan deneyimiyle tanımlanan bir çağın başlangıcında olduğumuz düşünüldüğünde, insan odaklı iş yerleri yaratmanın yolu stratejik çözümlerden yararlanmaktan geçiyor. Devlet kurumu çalışanları ister evden ister ofisten hibrit şekilde çalışıyor olsun, çalışanların teknolojiye değil teknolojinin çalışanların ihtiyaçlarına uydurulduğu teknolojilerle tanımlanan iş yaratmak liderlerin önceliği olmalıdır.

Devlet kurumlarının dijital gerçekliğe adım atmasıyla birlikte Zoom gibi sağlayıcılarla iş ortağı olmak, çalışanlarına daha iyi bir deneyim sağlamak isteyen devletlere yardımcı olur. Zoom, kurumunuzun inovasyon ve yaratıcılıkla tanımlanan yeni bir çağı benimsemesine yardımcı olmak için sektör lideri video, sohbet, telefon ve çalışma alanı çözümleri sunar.

Metodoloji

"Zoom'un Devlet Dairelerindeki Etkisi" anketi, 5-13 Kasım 2021 tarihleri arasında, ayda en az bir kez ses ve video iletişim platformlarını kullanan ve ABD'de yaşayan 300 federal, eyalet ve yerel devlet çalışanının katılımıyla gerçekleştirildi. Karşılaştırma yapmaları istendiğinde, ankete katılanlar Zoom ve rakipleri hakkında karşılaştırma yapmaları için yeterli düzeyde bilgiye sahipti. Araştırmadan elde edilen veriler düzenlenmedi ve Morning Consult hedef kitlenin yapısını yaklaşık olarak değerlendirmek için kotalardan yararlandı. Çalışmanın hata payı +/- %6 olarak ölçüldü.