Kamu Güvenliği Hizmetlerinin Modernize Edilmesi

Devlet kuruluşları, dijital çağda vatandaşlara hizmet sunma biçimlerini dönüştürüyor. Aynı durum, kamu güvenliği kuruluşları için de geçerli. Bu rehberde, günümüzün kamu güvenliği hizmetlerinin modernize edilmesi konusu irdelenmekte ve Zoom teknolojisinin saha personeliyle iletişimin iyileştirilmesinde, güvenli topluluklar oluşturulmasında ve hayatların kurtarılmasında nasıl kullanılabileceğine dair bilgi verilmektedir.

Hayat kurtaran faaliyetler için dijital dönüşüm

Kamu güvenliği ekipleri acil durumlara müdahale, yangınları önleme ve söndürme, arama ve kurtarma faaliyetleri, kolluk faaliyetleri, kamu sağlığı hizmetlerinin yönetilip sunulması gibi çok sayıda vazgeçilmez, yaşam kurtaran faaliyet yürütmekle görevlidir. Bu faaliyetlerde genellikle sabit telefon hatları, radyo ekipmanı, vücut kameraları, fiziksel belgeler gibi çok sayıda çözüm yer alır ve bu çözümlerin hepsi ekiplerin önemli bilgileri gecikmeden paylaşması bakımından büyük önem taşır. Ancak genellikle güvenilir olmayan bu yavaş iletişim biçimleri, sahadaki çalışanlar arasındaki iletişimin etkili olmasını engeller. Artık teknoloji kullanımında daha modern ve tümleşik bir yaklaşım uygulama zamanı geldi. 

COVID-19 pandemisi kamu sektörünü kapsamlı bir dijital dönüşümün içine çektiğinde, pek çok kuruluşun analog süreçleri terk edip bir yaklaşım değişikliği yaparak çevik iş birliği ve iletişim teknolojisine geçmesi ve kâğıtsız bir dünyaya kucak açması gerekti. Ancak ekipler, kısa süre içinde uzaktan ve hibrit devlet hizmetlerinin daha iyi şartlar sunmak için bir zemin oluşturarak maliyet tasarrufu, çalışanlar için daha iyi bir deneyim ve halkın daha iyi korunabilmesini sağlayabileceğini fark etti.

Özünde iş birliği teknolojisi bulunan bu kapsamlı dijital dönüşüm sırasında, vatandaşlara hızlı ve etkin bir koruma ve hizmet sunmaya çalışan kamu kurumları için Zoom gibi tedarikçiler kilit bir rol oynamaktadır.

Bu rehberde, Zoom platformunun kamu güvenliği faaliyetlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesi için nasıl kullanılacağı ve bu tekniklerin bazı kurumlar tarafından nasıl uygulamaya konduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sahadaki ekip desteğinin artırılması

Sahadaki ekiplerin can kurtarmaya, faciaları önlemeye ve hatta insanları tehlikeli konumlardan ve durumlardan çıkarmaya çalıştığı kamu güvenliği faaliyetlerinin yüz yüze olması, tüm faaliyetler için kilit bir noktadır. Teknolojinin bu çalışmaların yerini alması mümkün değildir ancak çalışmaların teknolojiyle güçlendirilip desteklenmesi söz konusu olabilir.

İş birliği teknolojisinin stratejik bir şekilde uygulanması sayesinde insanlar ve makinelerden oluşan harika bir ekip oluşturulabilir. Kamu güvenliği birimleri, Zoom'u uçangöz kayıtlarıyla, vücut kamerası teknolojisiyle ve diğer fiziksel yerinde bileşenlerle entegre ederek ekip üyelerinin riskle karşılaşma olasılığını düşürürken görünürlüğü ve durumsal farkındalığı artırabilir. 

Aşağıda iş birliği teknolojilerinin sahadaki ekipleri nasıl destekleyebileceğine dair birkaç örnek verilmiştir: 

  • Komuta kademesi için bilgiye dayalı karar verme olanağı: Komuta kademesi, Zoom’un yüksek kaliteli videolarını kullanarak, bir operasyondaki veya konumdaki şartları gerçek zamanlı olarak uzaktan görüp duyabilir ve böylece bilgiye dayalı, daha iyi kararlar verebilir. Bu sayede operasyonların maliyeti düşürülebilir, doğruluğu artırılabilir ve daha iyi sonuçlar elde edilebilir. 
  • Saha çalışanları için daha iyi destek: İlkyardım ekipleri ve ordu personeli gibi sahada çalışan personel, Zoom Meetings ve Zoom Phone üzerinden gerçek zamanlı iş birliği yapıp uzak katılımcılardan bilgi ve istihbarat alarak bunları çalışmalarına dahil edebilir.
  • Mevcut ekipmanlarla entegrasyon: Komuta ve saha ekipleri, Zoom'u uçangözlerle ve diğer insansız sistemlerle, farklı iletim mekanizmalarıyla çalışan mevcut radyo ekipman ve cihazlarıyla entegre ederek insanların hayatına yönelik tehdit oluşturmadan tehlikeli konumlara erişme ve istihbarat toplama imkânına sahip olur.
  • Uzak konumlarda arama ve mesaj gönderme: Zoom platformu, bant genişliğinin düşük olduğu alanlarda çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Zoom Phone özelinde bakılırsa, saha personeli veri hızlarının düştüğü alanlarda iletişim kurmak için yerel cihazları ve telefon numaralarını kullanabilir ve hatta metin mesajları göndermek için SMS özelliğinden yararlanabilir.

Öne çıkan müşteri

Oceanside Polis Merkezi

İnsan hayatının tehlikede olduğu durumlarda, en güncel bilgilere erişme olanağına sahip olmak ve durumu gerçek zamanlı takip edebilmek çok önemlidir. Oceanside Polis Merkezi'nde polis, ilkyardım ekipleri ve diğer acil durum personeli tarafından yürütülen faaliyetlerin yönetilmesi ve görünürlüğünün kontrol edilmesi için uzaktan kontrol edilen uçangözler tarafından yakalanan ve Zoom üzerinden paylaşılan videolar kullanılmaktadır. Zoom'u bilgi işleme ve paylaşma süreçlerini hızlandırmak için kullanan Oceanside Polis Merkezi, hayat kurtarabilir, daha güvenli operasyonlar yürütebilir ve arama-kurtarma ve kamu güvenliği konusunda daha fazla imkâna sahip olabilir.

Bir uçangöz simülasyonundan elde edilen örnek kayıt/figcaption>

Toplumun esenliğine yönelik çalışmaların modernize edilmesi

Geride bıraktığımız birkaç yılda aldığımız en büyük ders, kamu sağlığının vazgeçilmez bir hizmet olduğudur. İster aşı çalışmalarını koordine eden yerel sağlık merkezleri ister global bir krizin etkilerini hafifletmeye çalışan ruh sağlığı uzmanları olsun, ortak esenliğimiz için yürütülen çalışmalar için doğru kaynakların olması ve böyle önemli bir görevin başarıyla yürütülmesinin desteklenmesi gerekir. 

HIPAA uyumluluğunu destekleyen bir ortamda sorunsuz ve güvenli bir iş birliği için yetkililere gerekli donanımı sunacak şekilde tasarlanan Zoom platformu, günümüzün sağlık kuruluşları için çevik ve çabuk karşılık veren iletişim olanağı sunar. Zoom'un kamu sağlığı çalışmalarının destekleme yollarından bazıları şöyledir:  

  • Bir kriz anında çevik telefon görüşmeleri: Krizlere müdahale eden çalışanlar ve ruh sağlığı uzmanları Zoom Phone'u kullanarak işle ilgili çağrıları acil duruma müdahale için yoldayken yanıtlayabilir ve kişisel telefon numaralarının gizli kalmasını sağlayabilir. Acil durum müdahale çalışanları çağrı kaydı özelliğini kullanarak devlet kayıtlarında tutulması gereken iletişimlerin takibini de yapabilir.
  • Farkındalık yaratmaya yönelik basın toplantıları: Kamu sağlığı yetkilileri, Zoom Webinars'ı aşı farkındalığı ve aşıyla ilgili diğer güncellemeler, COVID-19 testleri ve COVID-19 hakkında bilgilendirme gibi çok sayıda acil konuda stratejik bir şekilde kullanarak binlerce katılımcıyla hızla iletişim kurabilir. Ayrıca web semineri soru-cevap özelliği sayesinde halktan gelen gerçek zamanlı soruları yanıtlayabilir veya farkındalığı artırmak için diğer platformlarda oturumu canlı yayınlayabilirler.
  • Departmanlar arası koordinasyon: Sürekli değişen sağlık politikasını aktarmakla görevli olan yerel sağlık kuruluşları, Zoom Meetings üzerinden okullarla ve diğer kurumlarla hızla toplantı yaparak çalışmaları koordine edebilir ve iletişimde kalabilir.
  • Önemli bilgilere erişimin artırılması: Yerel sağlık kuruluşları, Zoom Phone’un çağrı kuyruğu özelliği sayesinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtlama biçimlerini modernize edebilir.
  • Telesağlık yoluyla tedavilerin kişiselleştirilmesi: Vatandaşlar artık sağlık çalışanları ve ruh sağlığı uzmanlarıyla video çağrıları yoluyla etkileşime geçebilir ve böylece güven duygusu artırılır, vatandaşlara daha iyi bir deneyim sunulur ve personel de gerçek şartlar hakkında daha iyi bilgi sahibi olur.

Öne çıkan müşteri

Kansas Ceza İnfaz Kurumu

Kansas Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Kansas eyaletinin daha güvenli olması ve tutuklular için daha iyi koşullar elde edilmesi için çalışmaktadır. Kansas Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu'nun Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Direktörü Harold Sass, tutuklular için yapıcı bir kültür oluşturmak üzere kurumu tarafından yürütülen çalışmalarda “ailevi, sosyal ve sağlıkla ilgili senaryoların önceliklendirilmesi gerektiğine” yürekten inanmaktadır. 

Sass, eğitim alanı sunmak ve dijital iletişimin iyileştirilmesini sağlamak için, CARES Yasası kapsamında temin edilen finansmanı kullanarak 60'tan fazla Zoom Rooms oluşturmuştur. Zoom Rooms, COVID-19 nedeniyle yüz yüze ziyaretlerin durdurulması gerektiği dönemde bile, tutuklu annelerin çocuklarını daha sık görmesine olanak vermiştir. Ekip, uzaktan madde bağımlılığı tedavilerini desteklemek, tutuklular için tesisler arasında ilgi alanlarına dayalı topluluklar oluşturmak ve Centurion Health ile yapılan bir iş birliği yoluyla telesağlık hizmetlerini sürdürmek için de Zoom Rooms'u kullanmıştır. Zoom'u hem zihinsel hem de ruhsal esenliği desteklemek için kullanan Sass, tutuklu bireylerin topluma daha sorunsuz bir şekilde tekrar entegre olmasına zemin oluşturmuştur.

Finansman fırsatlarını öğrenmek mi istiyorsunuz?

BT ve telekomünikasyon altyapınızı modernize etmek için kullanabileceğiniz teşvik fonları ve diğer federal hibe programları hakkında bilgi edinin.

Finansman sayfamızı ziyaret edin

Temel hizmetler için özel platform seçenekleri

Kamu güvenliği hizmetleri, vatandaşların esenliği ve toplumun bir bütün olarak ilerlemesi için vazgeçilmezdir. Böyle benzersiz sorumlulukların ve taleplerin söz konusu olduğu bir ortamda, günümüzün kamu güvenliği kuruluşları, geride kalmamak için çevik ve gelişmiş bir iletişim platformuna ihtiyaç duyarlar. Zoom ve Zoom for Government bu özel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Zoom, Amerika Birleşik Devletleri'nde, federal güvenlik gereksinimlerine uyumlu olarak tasarlanan Zoom for Government adında ayrı bir platform sunmaktadır. Zoom for Government, ABD'deki federal, eyalet ve yerel yönetim müşterilerinin yanı sıra devlet bünyesindeki bir müşteriyi destekleyen onaylı devlet yüklenicilerinin, entegratörlerin ve eğitim kurumlarının kullanımına sunulmaktadır. Zoom for Government platformu, ABD merkezlidir ve sadece ABD Vatandaşı Personel tarafından kontrol edilir.  

Zoom for Government ile, ticari Zoom kullanıcılarına sunulan deneyime benzer sezgisel ve güvenli bir deneyim sunulur. Platformun her iki sürümü de, ölçeklenebilir ve esnektir ve günümüzün devlet kurumlarına platform üzerinden paylaşılan önemli bilgileri korurken hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları teknolojiyi sunar. 

Zoom for Government, FedRAMP'de Orta Düzeyde yetkilendirilmiştir ve Zoom Meetings için Hava Kuvvetleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın Etki Düzeyi 4 kapsamında şartlı faaliyet iznini (ATO-C) almıştır. Zoom for Government; FIPS 140-2 şifrelemeyi, HIPAA uyumluluğunu ve 300'ün üzerinde NIST denetimini de destekler.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Zoom'un kamu güvenliği ekibinize faaliyetlerini modernize etmesine ve halkı koruma biçimlerini dönüştürmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

Lütfen bilgilerinizi girin

* Gerekli bilgiler

İş ihtiyaçlarınıza dair ek bilgiler*

Devam etmek için bu politikayı kabul etmelisiniz.

Formu göndererek Gizlilik Politikasını kabul ediyorum.