Modernisering van diensten voor openbare veiligheid

In dit digitale tijdperk ontwikkelen overheidsinstanties hun diensten voor burgers, en dat geldt ook voor instanties die verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid. Deze handleiding bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van openbare veiligheid. U ontdekt hoe u Zoom-technologie kunt gebruiken om de communicatie met uw personeel op locatie te verbeteren, gemeenschappen veiliger te maken en levens te redden.

Digitale transformatie voor levensreddende activiteiten

Teams die verantwoordelijk zijn voor openbare veiligheid moeten essentieel en levensreddend werk verrichten, zoals het beheren en inzetten van hulpdiensten, brandpreventie en -bestrijding, zoek- en reddingsacties, wetshandhaving, openbare gezondheidsdiensten, rampenbestrijding en meer. Voor deze werkzaamheden worden traditioneel vaste telefoons, radioapparatuur, bodycams, fysieke documentatie en meer gebruikt. Dit alles was lange tijd essentieel voor het tijdig uitwisselen van cruciale informatie. Maar vaak zijn deze communicatiemethoden traag en onbetrouwbaar, waardoor ze een effectieve communicatie met personeel op locatie belemmeren. Het is tijd voor een modernere, meer op integratie gerichte benadering van technologie-implementatie. 

Toen de COVID-19-pandemie de publieke sector tot een ingrijpende digitale transformatie dwong, moesten veel instanties hun analoge processen loslaten en een papierloze wereld omarmen. Flexibele samenwerkings- en communicatietechnologie speelden een hoofdrol in deze paradigmaverschuiving. Al snel besefte men dat digitale en hybride overheidsdiensten tot betere omstandigheden konden leiden, en dat ze kostenbesparingen, een betere ervaring voor werknemers en een betere bescherming voor het publiek zouden kunnen opleveren.

Samenwerkingstechnologie stond centraal in deze ingrijpende digitale transformatie en aanbieders als Zoom vervulden een spilfunctie voor overheidsorganisaties die hun burgers snel en effectief wilden beschermen en verzorgen.

In deze handleiding leert u hoe u het Zoom-platform kunt gebruiken om uw activiteiten voor de openbare veiligheid effectiever te maken. Ook ontdekt hoe u sommige organisaties deze technieken al in de praktijk hebben gebracht.

Betere ondersteuning voor teams op locatie

Het persoonlijke element van openbare veiligheid is de hoeksteen van alle activiteiten, bijvoorbeeld wanneer teams ter plaatse zijn om mensenlevens te redden, de gevolgen van rampen te beperken en mensen te redden uit gevaarlijke plaatsen en situaties. Technologie kan dit werk niet vervangen, maar wel verbeteren en ondersteunen.

Een strategische toepassing van samenwerkingstechnologie kan een optimaal samenspel tussen mens en machine opleveren. Door Zoom te integreren met dronebeelden, bodycamtechnologie en andere fysieke technologie op locatie kunnen openbare veiligheidsdiensten het risico voor hun medewerkers verminderen en tegelijkertijd hun zichtbaarheid en situationeel bewustzijn vergroten. 

Hier volgen enkele manieren waarop samenwerkingstechnologie teams op locatie kan ondersteunen: 

  • Geïnformeerde besluitvorming door aanvoerders: dankzij de hoogwaardige videobeelden van Zoom kunnen aanvoerders in realtime op afstand zien en horen wat de omstandigheden van een operatie of locatie zijn. Zo kunnen ze beslissingen nemen op basis van betere informatie. Dit kan de kosten verlagen, de nauwkeurigheid vergroten en de resultaten van een operatie verbeteren.
  • Betere ondersteuning voor personeel op locatie: personeel op locatie, waaronder eerstehulpverleners en militairen, kunnen inzichten en informatie van externe deelnemers op afstand benutten dankzij realtimesamenwerking via Zoom Meetings en Zoom Phone.
  • Integratie met bestaande apparatuur: commando- en missieteams kunnen Zoom integreren met drones en andere onbemande systemen, bestaande radioapparatuur en andere apparaten via diverse transmissiemechanismen, waardoor ze toegang krijgen tot gevaarlijke locaties en informatie kunnen verzamelen zonder mensenlevens in gevaar te brengen.
  • Bellen en sms'en op afgelegen locaties: het Zoom-platform is geoptimaliseerd om te presteren in gebieden met een geringe bandbreedte. Voor Zoom Phone in het bijzonder kan het ter plaatse werkzame personeel binnenlandse apparaten en telefoonnummers gebruiken om te communiceren in gebieden met lagere datasnelheden, en zelfs de sms-functie gebruiken voor tekstberichten.

Klant in de schijnwerpers

Politiebureau Oceanside

Wanneer levens op het spel staan, is het essentieel om te beschikken over de meest recente informatie en om een actueel beeld van de situatie te hebben. Het politiebureau van de Californische stad Oceanside maakt video's via op afstand bestuurbare drones en deelt de beelden via Zoom om volledige informatie te voorzien tijdens politie-, reddings- en andere noodhulpoperaties. Door Zoom te gebruiken voor het sneller verwerken en delen van informatie, kan het politiebureau levens redden, operaties veiliger uitvoeren en de mogelijkheden op het gebied van zoek- en reddingsacties en openbare veiligheid uitbreiden.

Voorbeeldbeelden uit een dronesimulatie/figcaption>

Optimalisering van werkzaamheden voor het welzijn van de gemeenschap

Als er iets is dat we in de afgelopen jaren hebben geleerd, dan is het wel dat zorg voor de volksgezondheid essentieel is. Van de coördinatie van vaccinatieactiviteiten door lokale gezondheidsorganisaties tot geestelijke gezondheidszorg om de impact van een globale crisis op te vangen, de mensen en organisaties die zich inzetten voor ons collectief welzijn hebben de juiste middelen en ondersteuning nodig voor hun essentiële werk. 

Het Zoom-platform maakt flexibele en snelle communicatie binnen volksgezondheidsorganisaties mogelijk en voorziet deze instellingen van functies die zijn ontwikkeld voor een naadloze en veilige samenwerking in een HIPAA-compatibele omgeving. Hieronder enkele manieren waarop Zoom activiteiten voor de volksgezondheid kan ondersteunen:

  • Flexibel bellen in crisissituaties: crisiswerkers en professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen werkgerelateerde telefoontjes onderweg opnemen met Zoom Phone, zonder dat ze hun persoonlijk nummer hoeven te gebruiken, zodat hun privacy beschermd blijft. En met de functie voor het opnemen van gesprekken kunnen crisiswerkers telefoongesprekken vastleggen als de overheid dat verplicht.
  • Persconferenties voor een betere bewustwording: medewerkers in de volksgezondheidszorg kunnen Zoom Webinars strategisch inzetten om snel duizenden mensen toe spreken over urgente kwesties, zoals de noodzaak tot vaccinatie en vaccinatienieuws, COVID-19-tests en -informatie en meer. Ook kunnen ze vragen van burgers direct beantwoorden met de webinar-V&A-functie of de sessie livestreamen op andere platforms om een beter bewustzijn te genereren.
  • Coördinatie tussen afdelingen: lokale gezondheidsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor de communicatie over het continu veranderende gezondheidsbeleid, kunnen scholen en andere organisaties snel ontmoeten op Zoom Meetings om activiteiten te coördineren en op de hoogte te blijven.
  • Betere toegang tot cruciale informatie: lokale gezondheidsorganisaties kunnen binnenkomende vragen van burgers efficiënter afhandelen met de oproepwachtrij-functie van Zoom Phone.
  • Personalisatie van zorg via telegeneeskunde: burgers kunnen zorgpersoneel en professionals in de geestelijke gezondheidszorg vanaf nu spreken door middel van videogesprekken. Dit vergroot het vertrouwen, verbetert de ervaring van burgers en geeft medewerkers meer inzicht in de werkelijke omstandigheden.

Klant in de schijnwerpers

Kansas Department of Corrections

Het Kansas State Department of Corrections zet zich in om de veiligheid in Kansas te vergroten en het welzijn van gevangenen te verbeteren. Harold Sass, CIO van het Kansas State Department of Corrections, is er sterk van overtuigd dat het werk van zijn organisatie voor een constructieve cultuur onder gedetineerden "prioriteit moest geven aan familie, sociale omstandigheden en gezondheid".

Met financiering vanuit de CARES Act zette hij meer dan 60 Zoom Rooms op om leerruimtes te creëren en digitaal contact te bevorderen. Dankzij Zoom Rooms konden gedetineerde moeders hun kinderen vaker zien, ondanks de stopzetting van persoonlijke bezoeken tijdens COVID-19. Het team gebruikte Zoom Rooms ook om afkickprogramma's op afstand te ondersteunen, faciliteitsoverschrijdende belangengemeenschappen voor gedetineerden te creëren en telegeneeskunde mogelijk te maken via een partnerschap met Centurion Health. Door Zoom te gebruiken om het geestelijk en lichamelijk welzijn te ondersteunen, kon Sass de weg banen voor een betere re-integratie van gedetineerden in de samenleving.

Zoekt u informatie over financieringsmogelijkheden?

Kom meer te weten over beschikbare stimulerings- en andere subsidieprogramma's die u kunnen helpen bij het moderniseren van uw IT- en telecommunicatie-infrastructuur.

Naar onze pagina over financiering

Platformopties op maat voor essentiële diensten

Openbare veiligheidsdiensten zijn essentieel voor het welzijn van burgers en de vooruitgang van de samenleving als geheel. Met het oog op deze bijzondere verantwoordelijkheden en eisen hebben de openbare veiligheidsdiensten van vandaag een wendbaar en geavanceerd communicatieplatform nodig dat de huidige ontwikkelingen kan bijbenen. Zowel Zoom als Zoom voor de overheid zijn ontworpen om aan deze specifieke eisen te voldoen.

In de Verenigde Staten biedt Zoom een apart platform, Zoom voor de overheid, dat is ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse veiligheidseisen. Zoom voor de overheid is beschikbaar voor federale, staats- en lokale overheidsklanten in de Verenigde Staten, evenals voor goedgekeurde onderaannemers, integrators en onderwijsinstellingen die een overheidsklant ondersteunen. Het Zoom voor de overheid-platform wordt vanuit de Verenigde Staten en uitsluitend door 'US Persons' (Amerikaanse ingezetenen) geëxploiteerd.  

Zoom voor de overheid biedt een intuïtieve en veilige ervaring die vergelijkbaar is met die van de commerciële Zoom-versie. Beide versies van het platform zijn schaalbaar en flexibel. Ze voorzien de overheidsorganisaties van vandaag van de technologie die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken, en helpen daarnaast bij het beschermen van belangrijke informatie die op het platform wordt gedeeld. 

Zoom voor de overheid is goedgekeurd op het FedRAMP Moderate Level (gemiddeld impactniveau) en heeft toestemming gekregen om onder bepaalde voorwaarden (ATO-C) op Department of Defense Impact Level 4 te werken voor Zoom Meetings met het Department of the Air Force. Zoom voor de overheid ondersteunt eveneens FIPS 140-2-cryptografie, HIPAA-conformiteit en meer dan 300 NIST-besturingselementen.

Wil je meer weten?

Als u meer wilt weten over hoe Zoom uw openbare-veiligheidsteam kan helpen om activiteiten te stroomlijnen en burgers beter te beschermen, neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

Voer uw gegevens in

* Vereiste informatie

Aanvullende informatie met betrekking tot uw zakelijke behoeften*

You must agree to this policy to continue.

Door het formulier in te dienen, ga ik akkoord met het Privacybeleid.