Çocukların Eğitim Gizliliği Bildirimi

Son güncelleme: Eylül 2021

Bu Çocukların Eğitim Gizliliği Bildirimi ("Bildirim"), çocuklara eğitim hizmeti vermek için Zoom Video Communication, Inc.'in ("Zoom") toplantılarını, webinarlarını veya mesajlaşma platformunu ("Zoom Ürünleri") kullanan okullardan ve diğer kuruluşlardan eğitim hizmetleri aldıklarında 18 yaşından küçük olan öğrencilerden topladığımız, kullandığımız veya üçüncü kişilere açıkladığımız kişisel verileri açıklamaktadır.  Bu Bildirim, Zoom'un Gizlilik Bildirimi'ni tamamlayıcı niteliktedir ve yalnızca, bir okul veya kuruluş tarafından seçilen hesap ayarlarının, ilgili okul veya kuruluşun 18 yaşından küçük çocuklara eğitim hizmeti verdiğini teyit etmesi halinde uygulanır.

Zoom, Öğrencilerden Hangi Kişisel Verileri Topluyor?

Kişisel veri, Zoom'un bir kişiyle ilişkilendirebileceği bilgiler de dahil olmak üzere, belirli ya da belirlenebilir bir kişiden elde edilen ya da bu kişi hakkındaki herhangi bir bilgi anlamına gelir. Bir öğrenci, Zoom üzerinden sınıfına katıldığında veya öğretmeniyle görüştüğünde olduğu gibi, eğitim hizmetleri almak için Zoom Ürünleri’ni kullandığında veya Zoom Ürünleri ile etkileşime geçtiğinde aşağıdaki kategorilere ait kişisel verileri toplayabilir ya da bu verileri okullar veya eğitim hizmeti sunan diğer kuruluşlar adına işleyebiliriz:

 • Profil ve Katılımcı Bilgileri:  Ad, profil resmi, iletişim bilgileri ve bir okul veya eğitim kuruluşunun öğrencilerin profillerine eklemelerine izin verdiği veya okulun veya kuruluşun hesabında düzenlenen toplantılara, kayıtlara veya webinarlara kaydolurken eklemelerine olanak tanıdığı diğer bilgiler.
 • Kişiler ve Takvim Bilgileri: Okul veya eğitim kuruluşunun eklediği veya öğrencilerin hesaplarında kullanmalarına izin verdiği (okuldaki diğer öğrencilerin adları ve e-posta adresleri gibi) kişi iletişim listelerinin yanı sıra hesaba eklenen (ders programı veya yaklaşan okul etkinlikleri gibi) takvim bilgileri.
 • Ayarlar: Mikrofon, ses ve video ayarları ile ekran paylaşımı ayarları gibi, öğrencilerin bir eğitim hesabı kullanırken belirledikleri tercihler ve ayarlar.
 • Cihaz Bilgileri:  Öğrencilerin, Zoom Ürünleri’ni kullanarak toplantılara veya webinarlara katılırken yahut mesaj gönderirken kullandıkları bilgisayar, telefon ve diğer cihazlara ilişkin; (mikrofon veya kamera versiyonları ve kimlikler gibi) cihaz özellikleri, (bir şehir veya ülke çapında genel konum bilgisi elde etmek için kullanılabilecek olan) IP adresi ile WiFi bilgisini içerebilen bilgiler.
 • Toplantı, Webinar ve Mesajlaşma İçeriği:  Okul veya eğitim kuruluşu, toplantı veya webinarları Zoom Cloud'da kayıt altına almayı seçerse, Zoom bu kayıt altına alınan dosyaları okul veya kuruluş adına saklar. Kayıt altına alınan dosyalar, bir öğrencinin toplantı veya webinar sırasında paylaştığı sesi ve görüntüsü, mesajları, Soru-Cevapları veya (sunum veya beyaz tahta gibi) diğer içerikleri içerebilir. Okul veya eğitim kuruluşu tarafından bize aksi yönde bir talimat verilmediği sürece veya yasal nedenler, güvenlik veya emniyetle ilgili nedenler gerektirmedikçe Zoom çalışanları bu içeriğe erişemezler.
 • Ürün Kullanımı:  Öğrencilerin ve cihazlarının, ne zaman bir toplantıya katıldıkları ve toplantıdan ayrıldıkları, mesaj gönderip göndermedikleri ve kimlerle mesajlaştıkları, fare hareketleri, tıklamalar, tuş vuruşları veya (sesi kapatma/açma ya da videoyu açma/kapatma gibi) eylemler ile Zoom'un, özelliklerin kullanımını anlamasına, ürün tasarımını iyileştirmesine ve özellikler önermesine yardımcı olan diğer girdiler gibi öğrencilerin ve cihazlarının Zoom Ürünleri ile nasıl etkileşime geçtiklerine dair bilgiler.

 

Öğrencilerin Kişisel Verilerini Nasıl Kullanıyoruz?

Zoom, öğrencilerden toplanan kişisel verileri aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanır:

 • Eğitim Ürünlerini ve Hizmetlerini Sunmak:  Bir okul ortamı için ürün ve emniyet özelliklerinin ve ayarların özelleştirilmesi dahil olmak üzere, çocuklara eğitim hizmetleri sunarken okullar ve diğer kuruluşların kullanacağı ürünleri, özellikleri ve hizmetleri sunmak amacıyla. Bu kullanım ayrıca, müşteri desteği için okul veya kuruluşun talimatıyla ses, video, dosyalar ve mesajlara erişim dahil olmak üzere kişisel verilerin kullanılmasını da içerebilir.
 • Ürün Araştırma ve Geliştirme:  Eğitim ortamlarında kullanılan Zoom Ürünleri’ni geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek amacıyla.
 • Kimlik Doğrulama, Bütünlük, Güvenlik ve Emniyet:  Hesaplar ve faaliyetler için kimlik doğrulama, kötü amaçlı davranışları veya güvenli olmayan deneyimleri tespit etme, araştırma ve önleme, güvenlik tehditlerini ele alma, okul ve kamu güvenliğini koruma ve Zoom Ürünleri’nin güvenliğini sağlamak amaçlarıyla.
 • Yasal Nedenler:  Yürürlükteki mevzuata uymak ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumlarınınkiler de dahil olmak üzere, geçerli yasal sürece cevap vermek, dava öncesi bilgi toplama sürecinde, dava veya diğer çekişmeli yargılama süreçlerinde araştırma yapmak ya da bunlara katılmak ve Hizmet Şartları’mızı veya politikalarımızı uygulamak ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırmak amacıyla.

Zoom, Hizmet Şartları’mızın veya politikalarımızın ihlal edilmesini ya da hukuka aykırı veya diğer zarar verici faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla sanal arka planlar, profil görüntüleri ve sohbet üzerinden yüklenen veya paylaşılan dosyalar gibi içerikleri otomatik olarak taramak için gelişmiş araçlar kullanır ve Zoom çalışanları; yasal nedenler, emniyet veya güvenlikle ilgili nedenler gerektirdiğinde bu içerikleri inceleyebilir.

Öğrencilerin Kişisel Verilerini Nasıl Paylaşıyoruz?

Zoom, aşağıdaki durumlar dışında, öğrencilerin kişisel verilerini üçüncü taraflara açıklamaz:

 • Zoom Ürünleri’ni ve teknik altyapıyı sunmamıza yardımcı olan hizmet sağlayıcılara;
 • yasal nedenler, güvenlik veya emniyetle ilgili nedenler gerektirdiğinde;
 • veya okullar ve eğitim kuruluşları tarafından kullanılmak üzere ek ürünler ve özellikleri sunmak için (Zoom Phone‘u sunan Zoom Voice Communications, Inc. gibi) diğer Zoom iştiraklerine.

Okullar Zoom Ürünleri’nde Hangi Öğrenci Bilgilerini Görüyor ve Paylaşıyorlar?

Eğitim hizmetleri sunan okul veya kuruluş, kendi politikalarına, ayarlarına ve eğitim hizmetleri sunmak için Zoom Ürünleri’ni nasıl kullandıklarına bağlı olarak, okul veya kuruluşun hesaplarından toplantılara veya webinarlara katılan öğrencilerin aşağıdaki kişisel verilerini görebilir veya paylaşabilir. Okul veya diğer kuruluşların öğrenci bilgilerini kullanması ve üçüncü kişilere açıklaması Zoom'un değil, okulun veya eğitim kuruluşunun politikalarına tabidir.Zoom, çocukların Zoom Ürünlerini kullanarak kişisel bilgileri herkese açık hale getirmelerine izin vermez.   

 • Öğrenci Kullanımı ve İçeriği:  Yaptıkları ayarlara bağlı olarak, eğitim hizmetleri sunan okul veya diğer kuruluşlar – ve atadıkları kişiler – (i) öğrencilerin ve cihazlarının, okul veya eğitim kuruluşunun hesabıyla nasıl etkileşime geçtikleri hakkındaki bilgilere; (ii) (katılımcı adı, görünen ad, e-posta adresi ve katılımcı kimliği dahil olmak üzere) kendi hesaplarındaki sınıflara veya toplantılara katılan katılımcılar hakkındaki bilgilere; (iii) hesaplarında barındırılan kayıt altına alınan dosyaların içeriğinin yanı sıra, etkinleştirilmişse ses transkriptine ve (iv) hesaplarındaki sınıflar, webinarlar ve toplantılar sırasında paylaşılan anketlere, Soru-Cevaplara veya diğer içeriklere cevap olarak sağlanan bilgilere erişebilirler.
 • Öğretmenler, Toplantı Sahipleri ve Katılımcılar: Öğretmenler, toplantı sahipleri ve bir sınıf veya toplantıdaki diğer katılımcılar, öğrencilerin e-posta adreslerini, görünen adlarını ve profil resimlerini, ayrıca bir toplantı ve webinar sırasında öğrenciler tarafından paylaşılan içerik ve bilgileri görebilirler. Okul veya eğitim kuruluşu tarafından yapılan ayarlara bağlı olarak; öğretmenler, toplantı sahipleri ve katılımcılar; ayrıca sınıf veya toplantı içeriğini, ses transkriptlerini, Herkese veya doğrudan kendilerine gönderilen mesajları ve bir sınıfta veya eğitim toplantısı sırasında paylaşılan dosyaları, beyaz tahtaları veya diğer bilgileri kayıt altına alabilir veya kaydedebilirler.
 • Üçüncü Taraf Uygulaması: Okullar veya eğitim kuruluşları, hesaplarındaki öğrenciler ve diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgilere erişebilecek uygulamalar da dahil olmak üzere, Zoom Ürünleri kullanımlarına, özellikler veya eğitim hizmetleri eklemek için üçüncü taraf uygulamaları yüklemeyi seçebilirler. Zoom, eğitim hesaplarına herhangi bir uygulamayı önceden yüklemez ve okul veya eğitim kuruluşu belirli bir uygulamaya onay vermeyi seçmediği sürece, uygulamalar Zoom Ürünleri üzerinden eğitim hizmetleri alan öğrencilerin kişisel bilgilerine erişemez. Okullar ve eğitim kuruluşları tarafından üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılan kişisel bilgiler, Zoom'un değil, okul veya kuruluşun politikalarına ve uygulama geliştiricilerinin hizmet şartları ile gizlilik politikalarına tabidir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde; okullar veya eğitim kuruluşları, 13 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılabilecek üçüncü taraf uygulamalarını yüklemeyi seçmeden önce, üçüncü taraf uygulamasının veri uygulamaları için ebeveyn veya vasinin rızasını almalıdırlar. Bu okullar veya diğer eğitim kuruluşları, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasını yükleyerek, bu tür bir ebeveyn veya vasi rızasını almayı kabul etmiş olurlar ve uygulamayı yüklerken, öğrencilerin kişisel bilgilerinin üçüncü taraf uygulamasına açıklanmasına kendileri de rıza vermelidirler.

 

Öğrenci Bilgileri Nasıl Gözden Geçirilir ve Silinir?

Bir okul veya diğer eğitim kuruluşu, yürürlükteki mevzuata uygun olması halinde, kendi yönetici kontrol paneli üzerinden, bir öğrencinin bilgilerini gözden geçirebilir ve silebilir.  Eğer bir ebeveyn veya öğrenci iseniz, lütfen herhangi bir kişisel bilgiye erişmek, bir öğrencinin Zoom Ürünleri özelliklerine veya hizmetlerine erişimini sınırlandırmak yahut kişisel bilgileri veya öğrencinin tüm profilini silmek için okulunuzla ya da diğer eğitim kuruluşuyla iletişime geçiniz. Bir okul veya diğer eğitim kuruluşu, bir öğrencinin profilini okulun veya diğer eğitim kuruluşunun hesabından silerek ve öğrencinin Zoom kullanımına erişimini sınırlayarak, öğrencinin ileride okulun veya diğer eğitim kuruluşunun hesabı üzerinden Zoom Ürünleri’ni kullanarak eğitim hizmeti almasını engellemek için de adımlar atabilir.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Ebeveyn veya vasi iseniz:

 • Aşağıdakilerle ilgili sorularınız varsa okul yöneticinizle iletişime geçiniz:
  • okulun kendi Zoom hesabının yönetimi
  • okulun, çocuğunuzun bilgilerini kullanımı
  • okul tarafından onaylanan, çocuğunuzun bilgilerine erişebilen üçüncü taraf uygulamaları
  • eğitim kayıtlarıyla ilgili gizlilik haklarınızın kullanılması
 • Aşağıdakilere ilişkin sorularınız varsa aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Zoom ile iletişime geçiniz:
  • bu Bildirim
  • Zoom'un öğrenci bilgilerini kullanımı

18 yaşından küçük öğrencilere eğitim hizmeti sunan bir kuruluşun yöneticisi iseniz, aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bu Bildirim’deki bilgiler hakkında Zoom ile iletişime geçebilirsiniz.

educationalprivacy@zoom.us

1-888-799-0182