Zoom Gizlilik Bildirimi

Son Güncelleme: 10 Nisan 2023

Bu Gizlilik Bildirimi; Zoom Video Communications Inc.’in ("Zoom") web siteleri, toplantıları, web seminerleri ve mesajlaşma platformu, ilgili iş birliği özellikleri ve Zoom App Marketplace dahil olmak üzere doğrudan Zoom tarafından sunulan ürün ve hizmetleri ("Zoom ürün ve hizmetleri" veya "ürün ve hizmetler") sunmak için topladığımız ve/veya işlediğimiz (bunlar toplama, düzenleme, yapılandırma, depolama, kullanma ve üçüncü kişilere açıklamayı içerebilir) kişisel verileri açıklamaktadır. Zoom tarafından geliştirilen ve ayrı bir gizlilik politikasına konu edilen ürün veya hizmetler (burada listelenenler de dahil olmak üzere), bu Gizlilik Bildirimi’ne konu edilen Zoom ürün ve hizmetlerinin kapsamında değildir.

Kaliforniya'da ikamet edenler, lütfen Kaliforniya Toplama Sırasında Gizlilik Bildirimi ve Kaliforniya ile Diğer ABD Eyaletlerindeki Gizlilik Hakları bölümlerine bakın.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Kişisel veri, Zoom'un bir kişiyle ilişkilendirebileceği bilgiler de dahil olmak üzere, belirli ya da belirlenebilir bir kişiden elde edilen ya da bu kişi hakkındaki herhangi bir bilgi anlamına gelir. Zoom ürün ve hizmetlerini kullandığınızda ya da bunlarla etkileşime geçtiğinizde müşterilerimiz adına aşağıdaki kategorilere ait kişisel verileri toplayabilir ya da işleyebiliriz:

 • Hesap Bilgileri: Yönetici adı, iletişim bilgileri, hesap kimliği, faturalandırma ve işlem bilgileri ile hesap planı bilgilerini içerebilen ve Zoom ürün ve hizmetlerinin lisansını alan bir hesapla ilişkili bilgiler.
 • Profil ve Katılımcı Bilgileri: Lisanslı bir hesap altında Zoom ürün ve hizmetlerini kullanan bir kullanıcının Zoom profili ile ilişkili olan ya da lisans hakkı bulunmayan bir katılımcının bir toplantıya katılması ile iletilen; ad, görünen ad, resim, e-posta adresi, telefon numarası, iş bilgisi, belirtilen yerel bölge, kullanıcı kimliği ya da kullanıcı ve/veya kullanıcıların hesap sahibi tarafından iletilen diğer bilgileri içerebilen bilgiler.
 • Kişi Bilgileri: Zoom ürün ve hizmetlerinde kişi iletişim listeleri oluşturmak amacıyla hesap sahipleri ve/veya hesap sahiplerinin kullanıcıları tarafından eklenen ve bir kullanıcı tarafından üçüncü taraf bir uygulamadan entegre edilen veya yönlendirilmiş davetiyeleri işleme alabilmek adına kullanıcılar tarafından iletilen iletişim bilgilerini içerebilen iletişim bilgileri.
 • Ayarlar: Zoom hesabı veya kullanıcı profilindeki tercih ve ayarlarla ilişkilendirilmiş; ses ve video ayarları, yapılan kaydın dosya konumu, ekran paylaşma ayarları veya diğer ayarlar ve yapılandırma bilgilerini içerebilen bilgiler.
 • Kayıt Bilgileri: Bir Zoom toplantısı, web seminerleri ya da Zoom Odası’na kaydolurken verilen; ad ve iletişim bilgisi, kayıt sorularına verilen cevaplar ve oturum sahibi tarafından talep edilen diğer kayıt altına alınan dosya bilgilerini içerebilen bilgiler veya kayıtlar.
 • Cihaz Bilgileri: Zoom ürün ve hizmetleri ile etkileşime geçerken kullanılan bilgisayar, telefon ve diğer cihazlara ilişkin; hoparlörler, mikrofon, kamera, İS versiyonu, sabit disk kimliği, bilgisayar adı, MAC adresi, IP adresi (bir şehir veya ülke çapında genel konum bilgisi elde etmek için kullanılabilir), (işletim sistemi versiyonu ve pil seviyesi gibi) cihaz özellikleri, WiFi bilgisi hakkında bilgiler ile (Bluetooth sinyalleri gibi) diğer cihaz bilgilerini içerebilen bilgiler.
 • Toplantılar, Web Seminerleri, Mesajlaşma ve Diğer İş Birliği Özelliklerinden Gelen İçerik ve Kaynak: Zoom ürün ve hizmetleri kullanılarak düzenlenen toplantılar, web seminerleri ya da bu ürün ve hizmetler kullanılarak gönderilen mesajlarda oluşturulan; ses, video, toplantı içi mesajlar, toplantı içi ve toplantı dışı beyaz tahtalar, sohbet mesajı içeriği, transkriptler, transkript düzenlemeleri ve önerileri, yazılı geri bildirim, anketler ve Soru-Cevaplara verilen cevaplar ile dosyaların yanı sıra davetiye ayrıntıları, toplantı ya da sohbet adı veya toplantı gündemi gibi ilgili kaynakları içerebilen içerik. İçerik, hesap sahibinin ayarlarına, neyi paylaşmayı seçtiğinize, ayarlarınıza ve Zoom ürün ve hizmetlerinde ne yaptığınıza bağlı olarak sesinizi ya da görüntünüzü de içerebilir.
 • Toplantılar, Web Seminerleri, Mesajlaşma, İş Birliği Özellikleri ve Web Sitesine İlişkin Kullanım Bilgileri: Katılımcıların ne zaman toplantıya katıldığı ve toplantıdan ayrıldığı; katılımcıların mesaj gönderip göndermediği ve kiminle mesajlaştıkları; performans verileri; fare hareketleri, tıklamalar, tuş vuruşları veya eylemler (sesi kapatma/açma ya da videoyu açma/kapatma gibi), hesap sahibi tarafından yetki verildiğinde transkript metninde yapılan düzenlemeler ve Zoom'un özelliklerin kullanımını anlamasına, ürün tasarımını iyileştirmesine ve özellikler önermesine yardımcı olan diğer girdiler; bir toplantıya veya diğer ürün ve hizmetlere hangi üçüncü taraf uygulamaların eklendiği ve bu uygulamanın erişmeye ve yerine getirmeye yetkili olduğu bilgi ve eylemlerin neler olduğu; üçüncü taraf uygulamalarının ve Zoom App Marketplace'in kullanımı; kullanılan özellikler (ekran paylaşma, emojiler veya filtreler gibi) ve diğer kullanım bilgileri ve ölçümler gibi kişilerin ve cihazlarının Zoom ürün ve hizmetleri ile nasıl etkileşim kurduğuyla ilgili bilgiler. Bu veriler ayrıca, hangi web sayfalarına erişildiği, web sitesinin hangi özelliklerinin kullanıldığı ve kişinin, bir Zoom ürün veya hizmeti için hesap oluşturup oluşturmadığı da dahil olmak üzere, kişilerin Zoom web sitelerini ne zaman ve nasıl ziyaret ettiği ile bu web siteleriyle ne zaman ve nasıl etkileşime geçtiği hakkındaki bilgileri de içermektedir.
 • Zoom E-posta ve Takvim Hizmetlerinden Gelen Sınırlı Bilgiler: “Zoom E-posta”, Zoom’un sunduğu e-posta hizmetini ve bu e-posta hizmetinden gönderilen e-postaları ifade eder. Zoom E-posta, doğrudan aktif Zoom E-posta kullanıcıları arasında gönderilen ve alınan e-postalar için varsayılan ayar olarak Zoom tarafından uçtan uca şifrelenecek şekilde tasarlanmıştır. Uçtan uca şifreleme desteği için Zoom E-posta kullanıcılarının, Zoom E-posta hesaplarını, ilişkilendirilmiş bir e-posta adresiyle birlikte bir cihaza eklemiş olmaları ve desteklenen bir Zoom istemcisi kullanmaları gerekir. Bir e-posta uçtan uca şifrelendiğinde, yalnızca kullanıcılar ve yaptıkları ayarlara bağlı olarak hesap sahipleri veya atanmış hesap yöneticileri şifreleme anahtarını kontrol edebilir ve dolayısıyla, yalnızca bu kişiler e-posta metni, konu satırı, ekler ve kullanıcıların gelen kutularındaki iletilere uyguladığı özel etiketler de dahil e-posta içeriğine erişebilir. Zoom E-posta kullanıcısı, e-postaları şifreleme ile göndermeyi tercih etmişse; Zoom E-posta kullanıcısı olmayan kişilere gönderilen veya bu kişilerden alınan e-postalar, Zoom sunucularından gönderildikten veya sunucular tarafından alındıktan sonra şifrelenir. Her durumda Zoom’un, temel e-posta teslimi için kullanılan e-posta meta verilerine yani kimden, alıcı, bilgi (cc) ve gizli (bcc) alanlarındaki e-posta adreslerine, zamana, çok amaçlı internet posta uzantısına (mime kimliği) ve eklerin sayısı ve boyutuna erişimi vardır. Zoom, Zoom’un yerel takvim hizmetinin kullanımına istinaden toplantı davetiyeleri, takvim metni, göndericiler ve alıcılar ile diğer takvim bilgileri hakkında bilgi toplar.
 • Üçüncü Taraf Entegrasyonlarından Gelen İçerikler: Kullanıcılar, üçüncü taraf hizmetlerini Zoom’a entegre ederlerse, üçüncü taraf hizmetlerden Zoom istemcileri aracılığıyla gelen e-postalara ve takvimlere erişebilirler. Bu bilgiler, Zoom tarafından uçtan uca şifrelenmez, buna karşılık Zoom çalışanları da aksi yönde bir talimat verilmediği sürece veya yasal nedenler, emniyet ya da güvenlikle ilgili nedenler gerektirmedikçe bu içeriğe erişemezler. Hesap sahipleri ve/veya hesap sahiplerinin kullanıcıları, üçüncü taraf e-postalarını ZoomIQ benzeri iş analizi araçları gibi Zoom tarafından sunulan veya desteklenen ürün ve hizmetlerle entegre ederlerse, Zoom hesap tarafından talep edilen hizmetleri sunmak ve ürünü geliştirmek amacıyla bu tür üçüncü taraf hizmetlerden alınan e-posta içeriği, başlıklar ve meta veriler dahil olmak üzere e-posta bilgilerini toplayabilir veya işleyebilir.
 • Zoom ile İletişim: Destek sorularınız, hesabınız ve merak ettiğiniz diğer konular da dahil olmak üzere Zoom ile olan iletişiminiz hakkındaki bilgiler.
 • Ortaklardan Gelen Bilgiler: Zoom, pazar verisi zenginleştirme hizmetleri sunan şirketler gibi üçüncü taraflardan, bir hesap sahibinin şirketinin büyüklüğü ya da sektörü, iletişim bilgileri veya belirli girişim alanlarının faaliyetleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere hesap sahipleri ve kullanıcıları hakkındaki bilgileri toplar. Zoom, Zoom ürün ve hizmetlerinde görüntülenen reklamları yayınlayan üçüncü taraf reklam ortaklarından size gösterdikleri bir reklama tıklayıp tıklamadığınız gibi bilgileri de toplayabilir.

Bazı yargı alanlarında, Zoom'un aldığı bazı kişisel veriler hassas olarak kabul edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen "Kaliforniya ve Diğer ABD Eyaletlerindeki Gizlilik Hakları" bölümüne bakın.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Zoom çalışanları, yalnızca, bir hesap sahibi tarafından talimat verilmesi veya aşağıda belirtildiği gibi yasal nedenler, emniyet veya güvenlikle ilgili nedenlerle gerekli ve teknik olarak mümkün olması kaydıyla toplantı, web semineri, mesajlaşma veya e-posta içeriğine (özellikle de ses, video, dosyalar, toplantı içi beyaz tahtalar, mesajlaşma veya e-posta içeriklerine) veya (toplantı dışı beyaz tahtalar gibi) diğer iş birliği özelliklerinin bir parçası olarak oluşturulan veya paylaşılan herhangi bir içeriğe erişebilir. Zoom, kişisel verileri aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanır:

 • Zoom Ürün ve Hizmetleri’nin Sunulması: Zoom ürün ve hizmetlerinin özgünleştirilmesi ile hesaplar ve bunların kullanıcılarına öneriler sunulması da dahil olmak üzere hesap sahipleri, kullanıcıları ve hesap sahiplerinin hesaplarında düzenledikleri toplantı ve web seminerlerine katılmaya davet ettikleri kişilere ürün ve hizmetleri sunmak ve geliştirmek amacıyla. Zoom, konumunuzda hangi ürün ve hizmetlerin bulunabileceğine karar vermek için kişisel verileri de kullanır. Ayrıca, kullanıcılar Zoom ürün ve hizmetlerini kullanarak davetiye, mesaj veya Zoom E-Postaları gönderdiğinde veya aldığında, alıcılara davetiye, mesaj veya Zoom E-Postalarını yönlendirmek için iletişim bilgileri dahil olmak üzere kişisel verileri kullanır. Bu kullanım ayrıca, müşteri desteği için hesap sahibi ya da hesap sahibinin kullanıcılarının talimatıyla ses, video, dosyalar, mesajlar ve diğer içerik ve kaynaklara erişim dahil olmak üzere kişisel veri kullanımını da içerebilir. Kişisel verileri ayrıca faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uyma, Zoom App Marketplace aracılığıyla yapılan satın almalarla ilgili olarak üçüncü taraf geliştiricilere ödeme yapılması ve bütün bunların yönetimi de dahil olmak üzere hesap sahipleri ve diğerleriyle olan ilişkilerimizi ve sözleşmelerimizi yönetmek için de kullanırız.
  • Gelişmiş Ses ve Video Özellikleri: Filtreler, stüdyo efektleri, avatarlar ve jestler gibi belirli video özellikleri varsa ve bunları kullanmayı seçerseniz hareketleriniz ve yüzünüz veya ellerinizin konumu ile ilgili bilgiler, seçilen özellikleri uygulamak amacıyla cihazınızda işlenebilir. Bu tür veriler cihazınızın dışına çıkmaz, saklanmaz ve sizi tanımlamak için kullanılmaz; yalnızca seçili efektleri oluşturmak için kullanılır. Kayıt altına alınan dosyalar için transkript oluşturma gibi başka belirli özellikler etkinleştirilirse Zoom, doğru bir transkript oluşturulması amacıyla bir konuşmacıyı diğerinden ayırt etmek için toplantının ses kaydını analiz eden teknolojiyi kullanabilir. Ses analizi, döküm oluşturulduktan sonra saklanmaz.
  • Akıllı Özellikler: Zoom, sohbet- e-posta veya başka içerik önerisinde bulunmak için içeriğinizi ve kişisel verilerinizi analiz etmek ve işlemek amacıyla, akıllı özellikler ve ürünler geliştirmek, sağlamak ve var olanları iyileştirmek amacıyla yapay zekadan, makine öğrenmesinden veya başka teknolojilerden yararlanabilen Zoom IQ veya başka araçlar gibi akıllı özellikler ve ürünler sunmaktadır.
 • Ürün Araştırma ve Geliştirme: Örneğin, içerikle ilgili (arka plan ve diğer filtreler gibi) özellikler de dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetlerini geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek ile ürün ve hizmetlerle ilgili sorunları gidermek amacıyla.
 • Pazarlama, Tanıtım ve Üçüncü Taraf Reklamlar: Ürün kullanımınız temel alınarak; üçüncü taraf ortaklardan aldığımız bilgiler, yönlendirilmiş davetiyeleri işleme almak için sunduğunuz bilgiler veya web sitelerimizi ziyaret etmeniz halinde, web sitelerimizi nasıl ve ne zaman ziyaret ettiğiniz ve web sitelerimizle nasıl ve ne zaman etkileşime geçtiğinizle ilgili bilgiler dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetlerinin pazarlanması, reklamının yapılması ve tanıtılması için Zoom’a ve/veya üçüncü taraf pazarlama ortaklarına izin vermek amacıyla. Bu bilgileri ayrıca, Zoom ürün ve hizmetleri ile ilgili size reklamlar sunmak ya da web sitemiz veya uygulamamızdaki etkileşimlerinizin analiz edilmesi veya size reklam sunulması amacıyla üçüncü taraf ortaklardan hizmet almak için de kullanabiliriz. Zoom; toplantı, web semineri veya mesajlaşma içeriğini (özellikle ses, video, paylaşılan dosyalar, toplantı içi beyaz tahtalar ve mesajlar) veya diğer iş birliği özelliklerinin bir parçası olarak oluşturulan veya paylaşılan (toplantı dışı beyaz tahtalar gibi) herhangi bir içeriği herhangi bir şekilde pazarlama veya tanıtım yapmak amacıyla kullanmaz.
 • Kimlik Doğrulama, Bütünlük, Güvenlik ve Emniyet: Hesaplar ve faaliyetler için kimlik doğrulama, kötü amaçlı davranışları, hileli faaliyetleri veya güvenli olmayan deneyimleri tespit etme, araştırma ve önleme, güvenlik tehditlerini ele alma, kamu güvenliğini koruma ve Zoom ürün ve hizmetlerinin güvenliğini sağlama amaçlarıyla.
 • Sizinle İletişim Kurma: Kişisel verileri (iletişim bilgileri dahil), ürün güncellemeleri, hesabınız ve politikalarımız ile Hizmet Şartları’mızdaki değişiklikler gibi konular dahil olmak üzere, Zoom ürün ve hizmetleri hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanırız. Ayrıca bizimle iletişime geçtiğinizde size cevap verebilmek için de bilgilerinizi kullanırız.
 • Yasal Nedenler: Yürürlükteki mevzuata uymak ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumlarınınkiler de dahil olmak üzere; geçerli yasal sürece cevap vermek, dava öncesi bilgi toplama sürecinde, dava veya diğer çekişmeli yargılama süreçlerinde araştırma yapmak ya da bunlara katılmak, bizi, sizi ve başkalarını hileli, kötü amaçlı, aldatıcı, suistimal edici ya da hukuka aykırı faaliyetlere karşı korumak ve Hizmet Şartları’mızı veya politikalarımızı uygulamak ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırmak amacıyla.

Zoom; ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sağlanması ve iyileştirilmesinin yanı sıra Hizmet Şartlarımızın veya politikalarımızın ihlal edilmesini ya da hukuka aykırı veya diğer zarar verici faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla sanal arka planlar, profil görüntüleri, Zoom E-posta kullanıcısı olmayan birinden Zoom’un sunduğu e-posta hizmetine gelen e-postalar ve sohbet üzerinden yüklenen veya paylaşılan dosyalar gibi içerikleri otomatik olarak taramak için gelişmiş araçlar kullanır. Zoom çalışanları; yasal, güvenlik veya emniyet gerekçesiyle veya bir hesap sahibinin yetki verdiği durumlarda bu tür içeriğe erişebilir.

Kişisel Verileri Nasıl Paylaşıyoruz?

Zoom, yalnızca açık rıza alınmış olması ya da aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde üçüncü taraflara veri paylaşımı yapar (yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli olduğu durumlarda önceden alınmış açık rızanıza tabi olmakla birlikte):

 • Bayiler: Hesap sahibi, Zoom ürün ve hizmetlerini satan üçüncü taraf bir bayiden Zoom ürün ve hizmetleri için lisans hakkı almış veya bunları bu bayiden satın almışsa bayi; hesap sahibi tarafından düzenlenen toplantılar, web seminerleri ve mesajlar dahil olmak üzere kişisel verilere ve kullanıcılara yönelik içeriklere erişebilir.
 • Satıcılar: Zoom, Zoom ürün ve hizmetlerini ve teknik altyapıyı sağlamak, desteklemek ve iyileştirmek ile Zoom App Marketplace aracılığıyla gerçekleştirilen satın alma işlemleri ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, ödeme işlemlerinin yürütülmesi gibi ticari hizmetler için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile çalışır. Ayrıca Zoom, Zoom ürün ve hizmetleri ile ilgili reklam ve iş analizlerini sağlamak için de üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile çalışabilir. Bu satıcılar, kişisel verilerin korunmasına yönelik olan ve Zoom’a hizmet sağlamanın veya kanunların gerektirdiğinin dışında herhangi bir amaçla kişisel verileri kullanmalarını yasaklayan sözleşmesel veya teknik gerekliliklere tabi olarak kişisel verilere erişebilir. Zoom, video efektleri sunmak için cihazınız üzerinde, yüz veya el boyutları ve jestlerle ilgili bilgileri işlemek üzere gelişmiş özellikler sunmak adına, Apple’ın TrueDepth teknolojisi gibi üçüncü taraf teknolojilerini entegre edebilir. Bu bilgiler cihazınızda işlenir ve üçüncü bir taraf ya da Zoom tarafından toplanmaz veya saklanmaz.
 • Yasal Nedenler İçin: Zoom, gerektiğinde (1) yürürlükteki mevzuata uyma ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumlarınınkiler de dahil olmak üzere geçerli yasal süreç ve işlemlere cevap verme, bunları araştırma ya da bunlara katılma (2) Hizmet Şartları veya politikalarını uygulatma ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırma (3) kamuyu tehdit eden durumlar dahil olmak üzere olası dolandırıcılık, suistimal ya da emniyet ve güvenliğe dair endişeleri tespit etme, önleme veya araştırma, (4) kurumsal ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizi yerine getirme, (5) bize ve müşterilerimize ait haklar ile mülkiyet haklarını koruma ve (6) uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sözleşmelerin icra edilmesini sağlama amaçlarıyla kişisel verileri paylaşabilir.
 • Pazarlama, Reklam ve Analiz Ortakları: Zoom, web sitemiz de dahil olmak üzere kişilerin Zoom ürün ve hizmetlerini nasıl kullandığına ilişkin istatistik ve analizler sağlamak ve web sitemizi kullanımınızı temel alan hedefli reklamlar dahil olmak üzere, Zoom ürün ve hizmetleri için reklam ve pazarlama sunmak amacıyla üçüncü taraf pazarlama, reklam ve analiz sağlayıcıları kullanır. Bu üçüncü taraf ortaklar, Zoom’un web sitesine yerleştirilen üçüncü taraf çerezler üzerinden Zoom’un web sitesindeki eylemleriniz hakkında bilgi toplayabilirler. Bu ortaklarla veri paylaşan üçüncü taraf çerezleri kullanmamızı devre dışı bırakmak için (opt-out) Çerez Ayarları’nda bulunan çerez yönetim aracımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanunların gerektirdiği hallerde, Zoom açıklanan pazarlama veya reklam faaliyetlerine girişmeden önce, öncelikle sizin açık rızanızı alacaktır.
 • Kurumsal İştirakler: Zoom, kişisel bilgileri; Zoom ürün ve hizmetleri genelinde (hesap sahiplerinin veya kullanıcılarının Zoom Phone görüşmelerini bir toplantıya entegre etmesini etkinleştirme gibi) entegre ve istikrarlı deneyimler sağlamak ile dolandırıcılık, suistimal ve kamu güvenliğine yönelik tehditleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla Zoom Voice Communications, Inc. gibi kurumsal iştirakleri ile paylaşır.
 • Kontrolün El Değiştirmesi: İflas veya benzeri süreçlerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere Zoom’un işletmesinin veya varlıklarının tamamını yahut bir kısmını ilgilendiren herhangi bir satış, birleşme, devralma, yeniden yapılandırma ya da kontrol değişikliği işlemlerinde veya bunlar için yapılan görüşmeler sırasında mevcut ya da muhtemel alıcılar, onların temsilcileri ve diğer ilgili katılımcılar ile kişisel verileri paylaşabiliriz.
 • Üçüncü Taraf Geliştiriciler: Zoom App Marketplace'den üçüncü taraf bir uygulama veya entegrasyon satın alırsanız Zoom, uygulamanın ya da entegrasyonun sunulması amacıyla satın almayla ilgili bilgileri üçüncü taraf geliştiriciyle paylaşabilir.

Toplantılara Katıldığımda ve Diğer Zoom Ürün ve Hizmetlerini Kullandığımda Kişisel Verilerimi Kimler Görebilir, Paylaşabilir ve İşleyebilir?

Zoom’da mesaj gönderdiğinizde ya da toplantılara veya web seminerlerine katıldığınızda toplantı, web semineri ya da mesajlaşmaya dahil olmayan üçüncü kişiler de dahil olmak üzere diğer kişiler ve kuruluşlar paylaştığınız içeriği ve bilgiyi görebilirler:

 • Hesap Sahibi: Hesap sahibi, bir Zoom hesabı oluşturan kişi ya da kuruluştur. Genellikle, bir hesap sahibi hesaplarını yönetmeleri için bir veya daha fazla kişiyi ("yönetici" olarak adlandırılır) atar ve hesaptaki kullanıcılara ayrıcalıklar verebilir. Zoom’dan aldığı lisansın türüne bağlı olarak hesap sahibi, hesabındaki ek kullanıcıları yetkilendirebilir ve hesabındaki tüm kullanıcılar için profil bilgileri oluşturabilir ve/veya bu bilgilere erişebilir. Hesap sahibi ve kullanıcıları, hesaplarında düzenlenen toplantılara veya web seminerlerine (hesaplarında bulunmayan konuklar ve lisans hakkı bulunmayan katılımcılar dahil) başkalarını davet edebilir.
  Zoom, hesap sahiplerine hesaplarında düzenlenen toplantılar ve web seminerleri için kayıt altına alınan dosyalar veya Zoom Team Chat mesajları gibi belirli türden içeriklerin oluşturulup oluşturulamayacağına ya da bunların gönderilip gönderilemeyeceğine ve hangi üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilip kullanılamayacağına karar vermek amacıyla kullanabilecekleri şekilde kontrol yetkisi verir ve özellikler sunar. Hesap sahipleri ve atadıkları kullanıcılar, yaptıkları ayarlara bağlı olarak kendi hesaplarındaki toplantılara ve web seminerlerine katılan katılımcıların kişisel verilerine erişebilir ve hesaplarından, kullanıcılara mesaj gönderebilir. Hesap sahipleri, özellikle şunlara erişebilir:

  • Hesap Kullanımı:
   • Ürün Kullanımı: Hesap sahiplerinin kullanıcılarına sohbet içerisinde kimin mesaj gönderdiği, e-posta adresleri, IP adresleri, cihaz bilgileri ve hesaplarındaki toplantılara ya da web seminerleri kimin katıldığına dair diğer bilgiler, kullanıcılarının bir kayıt dosyasını görüntüleyip görüntülemediği veya indirip indirmediği, katılımcıların toplantılara ne kadar süre ile katıldığı, bir mesajın gönderilme zamanı, Zoom Phone entegrasyonları hakkında bilgiler ve diğer kullanım bilgileri ile geri bildirim ölçümlerini içerebilen, kullanıcıların ve cihazlarının hesap sahibinin hesaplarıyla nasıl etkileşime geçtiğine dair bilgiler.
   • Katılımcı Listesi: Bir Zoom toplantısı, web semineri veya sohbetteki katılımcılar hakkında ad, görünen ad, e-posta adresi, telefon numarası ve katılımcı veya kullanıcı kimliğini içerebilen bilgiler.
  • Kayıt Bilgileri: Hesap sahibi tarafından düzenlenen bir web semineri, toplantı, Zoom Odası için kaydolurken ya da kayıt altına alınma sırasında verilen bilgiler.
  • Zoom Team Chat ve Toplantı Dışı İş Birlikleri: Hesap Sahibinin hesabında etkinleştirilmişse hesap sahipleri ve yetkilendirdikleri kişiler, senkronize edilmiş toplantı içi mesajlar (örneğin, Zoom Team Chat ile senkronize edilen özel bir toplantı grubu sohbetinden) dahil olmak üzere hesaplarındaki kullanıcılara Zoom Team Chat mesajlarını kimin gönderdiği ve aldığıyla ilgili bilgilerin yanı sıra mesajla ilgili bilgileri (örneğin, tarih ve saat, ve üye veya katılımcı sayısı) görebilir. Hesap sahipleri, Gelişmiş Sohbet Şifrelemesini etkinleştirmedikleri sürece, yaptıkları ayarlara bağlı olarak gönderen ve alıcı bilgilerini ve (özel toplantı grubu sohbetlerinin etkinleştirildiği toplantı içi sohbetler dahil) hesaplarındaki kullanıcılara gönderilen ve kullanıcıların gönderdikleri mesajların içerikleri ile birlikte diğer mesajlaşma verilerini de görebilirler. Hesap sahipleri ve yetkilendirdikleri kişiler, yaptıkları ayarlara bağlı olarak Zoom Team Chat’te paylaşılan beyaz tahtalar, dosyalar ve görüntüler dahil iş birliği özellikleri aracılığıyla paylaşılan içeriği de görebilirler.
  • Toplantı İçi/Web Semineri Mesajları: Hesap sahipleri yaptıkları ayarlara bağlı olarak hesaplarındaki kullanıcılara gönderilen ve kullanıcıların gönderdikleri mesajların içeriğiyle birlikte gönderen ve alıcı bilgilerini aşağıdaki durumlarda görebilir:
   • Kayıt altına alınan bir toplantıda Herkese gönderilen mesajlar
   • Bir toplantı grubu sohbeti etkinleştirildiğinde toplantıdaki toplantı grup sohbetine gönderilen mesajlar
   • Kayıt altına alınan bir web seminerindeki panel konuşmacılarına gönderilen mesajlar
   • Team Chat'teki özel toplantı grubu sohbetlerinde gönderilen mesajlar
   • Hesap sahibi arşivlemeyi etkinleştirmişse, doğrudan mesajlar
   • Toplantıdaki bir katılımcı arşivlemeye tabiyse, katılımcının hesap sahibi, toplantıdaki Herkese gönderilen mesajların yanı sıra bu katılımcıya gönderilen doğrudan mesajlara da erişebilecektir. Özel toplantı grubu sohbetinin üyesi olan bir katılımcı arşivlemeye tabiyse üyenin hesap sahibi, toplantı grubu sohbet mesajlarına ve bu üyeye gönderilen doğrudan mesajlara erişebilir. Özel toplantı grubu sohbetine sahip bir toplantıdaki bir konuk arşivlemeye tabiyse söz konusu konuğun hesap sahibi, toplantı grup sohbetine gönderilen iletilerin yanı sıra bu konuğa gönderilen doğrudan iletilere de erişebilir.
  • Kayıtlar: Hesap sahipleri, hesaplarında düzenlenen toplantıların ve web semineri kayıtlarının içeriğini izleyebilir. Ayrıca, toplantı sesinin transkripti için gelişmiş özellikleri görüntüleyebilir, paylaşabilir ve etkinleştirebilir.
  • Anket, Soru-Cevap ve Geri Bildirim: Hesap sahipleri, cevaplar anonim olarak gönderilmediği sürece cevaplar veya geri bildirimlerle birlikte, ad ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere; anketlerine, Soru-Cevaplarına ya da geçmiş toplantı veya web semineri geri bildirim taleplerine kimin cevap verdiğine dair bilgileri görebilir.
  • Zoom E-posta ve Zoom Takvim İçeriği: Hesap sahipleri ve atanmış hesap yöneticileri, yaptıkları ayarlara bağlı olarak Zoom E-posta veya Zoom Takvim hesaplarındaki kullanıcılara gönderilen ve bu kullanıcıların gönderdikleri e-posta ve takvim içeriğine bu e-postalar şifrelenmiş olsa dahi erişebilirler.
 • Toplantı Sahipleri, Katılımcılar ve Davetliler: Toplantı sahipleri, katılımcılar ve davetliler Zoom toplantılarında ve Zoom’un sunduğu takvim hizmetinde olanlar da dahil olmak üzere e-posta adresinizi, görünen adınızı, profil resminizi ve katılım durumunuzu görebilir. Toplantı sahipleri, katılımcılar ve davetliler ayrıca toplantı içeriğini, sesli dökümleri, Herkese gönderilen mesajları, toplantı grubu sohbetlerine gönderilen mesajları (etkinleştirilmiş olduğunda ve Team Chat'te veya toplantı sırasında gönderilip gönderilmediğinden bağımsız olarak) toplantı grubu sohbetlerine gönderilen veya (bir toplantı sırasında yahut özel toplantı grubu sohbeti üzerinden paylaşılanlar da dahil olmak üzere) kendilerine doğrudan gönderilen mesajları ve kendileriyle paylaşılan dosyaları, beyaz tahtaları veya diğer bilgileri görebilir ve (hesap sahibinin ayarlarına bağlı olarak) saklayabilir, kaydedebilir ve paylaşabilir. Toplantı sahipleri, hesap sahibinin ayarlarına bağlı olarak sohbet transkriptlerini Zoom Team Chat’te de paylaşabilirler. Toplantı sahipleri, toplantı sırasında oluşturulmuş Soru-Cevap ve anketlere verilen cevapları da görebilirler.
 • Zoom E-posta, Takvim ve Zoom Team Chat Alıcıları: Zoom E-postalar’ının ve Zoom Takvim davetlerinin alıcıları, e-posta ve takvim içeriğinizi görebilir, kaydedebilir ve e-postaların Zoom Team Chat’te paylaşılması da dahil olmak üzere bunları başkalarıyla paylaşabilirler. Bir alıcı, örneğin şifrelenmiş bir Zoom E-postasını, Zoom Team Chat’te paylaşarak veya şifrelenmiş Zoom E-postasını Zoom E-posta hesabı olmayan üçüncü taraf bir alıcıya ileterek şifrelenmiş bir içeriği başkalarıyla paylaşırsa, paylaşılan veya iletilen içerik Zoom tarafından uçtan uca şifrelenmeyecektir. Cihazınıza ve oturum açma bilgilerinize erişimi olanlar, ilgili cihazdaki e-posta ve takvim içeriklerinizi görebilir, kaydedebilir ve paylaşabilir. Zoom Team Chat’in alıcıları, sizin veya bir üçüncü bir tarafın Zoom Team Chat ile paylaşmayı seçtiği Zoom E-postalar’ın, Zoom Takvim’in ve Zoom istemcisine entegre edilmiş üçüncü taraf hizmetlerden gelen e- postaların içeriği de dahil olmak üzere mesajlarınızı, tepkilerinizi, emojilerinizi ve ilgili içerik ile katılımcıların özel toplantı grubu sohbetleri aracılığıyla gönderdiği Zoom Team Chat ile eşitlenen, toplantı içi mesajları görebilirler. Hesap sahibinin ayarlarına bağlı olarak, Zoom Team Chat alıcıları mesajlarınızı kayıt altına alabilir, kaydedebilir veya paylaşabilirler.
 • Web Semineri Panel Konuşmacıları ve Katılımcılar: Bir web semineri sırasında yalnızca panel konuşmacıları katılımcılar tarafından görülebilir, ancak sesini açık tutmayı kabul eden katılımcılar diğer katılımcılar tarafından da duyulabilirler. Bir katılımcı, web semineri sırasında panel konuşmacısı olmayı kabul ederse yapılan ayarlara bağlı olarak, diğer katılımcılar tarafından da görülebilirler. Panel konuşmacıları ve katılımcılar, katılımcı soruyu anonim olarak göndermediği sürece Soru-Cevap sırasında soruyla birlikte soru soran katılımcının adını da görebilirler.
 • Canlı Yayınlar: Toplantı ve web semineri sahipleri, üçüncü taraf bir web sitesine ya da hizmete canlı yayın yapmayı tercih edebilirler; bu, canlı yayına erişimi olan herkesin, toplantıyı ya da web seminerini görebileceği anlamına gelir.
 • Uygulamalar ve Entegrasyonlar:  
  • Hesap sahipleri, hesaplarına ve kullandıkları Zoom ürün ve hizmetlerine Zoom tarafından geliştirilen uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarını eklemeyi tercih edebilirler (bu eklemeyi Zoom App Marketplace aracılığıyla da yapabilirler) ve ayrıca, hesaplarında düzenlenen toplantı, web semineri ve sohbetler de dahil olmak üzere kullanıcılarının, belirli Zoom uygulamalarını ve üçüncü taraf uygulamalarını ekleyip ekleyemeyeceklerini ve kullanıp kullanamayacaklarını düzenleyebilirler.
  • Hesap sahipleri, Zoom ürünlerini kullandıklarında işletmelerle ilgili içgörüler ve iş analizleri sağlamak üzere Satış Ekipleri için Zoom IQ gibi, kullandıkları uygulamalara ve hizmetlere kurumsal hesaplarındaki üçüncü taraf e-posta iletişimleri gibi üçüncü taraf hizmetlerdeki diğer içerikleri entegre etmeyi de seçebilirler. Dahası, hesap sahipleri doğru bir transkript oluşturmak için bir konuşmacının diğerinden ayırt edilmesi amacıyla Zoom’un toplantının ses kaydını analiz etmesini de tercih edebilirler. Ses analizi, döküm oluşturulduktan sonra saklanmaz.
  • Hesap sahiplerinin yaptıkları ayarlara bağlı olarak hesap sahiplerinin, kullanıcıların ve konukların kişisel verileri ve içerikleri, hesap sahipleri tarafından onaylanan uygulamalar ve entegrasyonlarla paylaşılabilir. Paylaşılan bu kişisel veriler ve içerikler, hesap bilgileri, profil ve iletişim bilgileri, kaydolma bilgileri, katılımcı listesi, ayarlar, içerik, ürün kullanımı, cihaz bilgileri veya uygulama ile paylaşılan üçüncü taraf e-postaları gibi yukarıda listelenen tüm kişisel veri kategorilerini içerebilir.
  • Uygulamanın toplantıdan (ses ve video dahil) içerik toplaması halinde, toplantıdaki diğer katılımcılar toplantıda kullandığınız uygulamayı görebilirler.
  • Ayrıca, üçüncü taraf geliştiriciler Zoom toplantılarını kendi web sitelerine veya uygulama deneyimlerine entegre edebilir ya da yerleştirebilir veya bir üçüncü taraf uygulamadan Zoom ürün ve hizmetlerine erişim sağlanmasına izin veren Zoom versiyonları tasarlayabilirler.
  • Hesap sahipleri ve kullanıcılar tarafından, üçüncü taraf uygulamalar ve entegrasyonlar ile paylaşılan kişisel bilgiler Zoom’un değil, uygulama geliştiricilerinin hizmet koşullarına ve gizlilik politikalarına göre toplanır ve işlenir.

Gizlilik Hakları ve Tercihler

Pazarlama İletişimi
Sunduğumuz veya ortaklarımızın sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmek istemezseniz size gönderilen iletişimin (örneğin e-posta veya SMS yoluyla) içindeki pazarlama iletişimlerini almaktan vazgeçme bağlantısına tıklayabilir veya privacy@zoom.us adresine e-posta gönderebilirsiniz. İletişimlerimizin tamamı pazarlama amaçlı değildir. Ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili faturalandırma, işlem bildirimleri veya müşteri hizmetleri gibi mesajları almaya devam edeceksiniz.

Veri Hakları
Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA), İsviçre’de veya Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız ya da Kaliforniya’da veya yürürlükte bir gizlilik kanunu olan başka bir ABD eyaletinde ikamet ediyorsanız lütfen aşağıdaki ilgili özel bölümleri dikkate alın. Aksi halde, talebiniz üzerine ve mevzuat yasalar uyarınca:

 • Kontrolümüz altında sizinle ilgili hangi kişisel verilerin olduğu hakkında sizi bilgilendireceğiz;
 • Bu kişisel verileri ya da önceki gizlilik tercihlerinizi, değiştirecek veya düzeltecek yahut sizi uygun araçlara yönlendireceğiz ve/veya
 • Bu kişisel verileri sileceğiz ya da sizi uygun araçlara yönlendireceğiz.

Zoom’un veri sorumlusu olduğu kişisel verilerle ilgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen buraya tıklayın. Yasal olarak izin verilen durumlarda, makul olmayan bir şekilde tekrarlanan veya sistematik olan, orantısız teknik çaba gerektiren veya başkalarının gizliliğini tehlikeye atan talepleri yerine getirmeyi reddedebiliriz. Hesap sahibi ya da lisans sahibi bir hesabın kullanıcısı olmanız halinde, hesabınızı ziyaret ederek ve kişisel verilerinizi doğrudan değiştirerek, kişisel verilerinizi etkilemek için de adım atabilirsiniz.

Çocuklar

Zoom, 16 yaşından küçük çocukların Zoom hesabı oluşturmalarına izin vermez.

18 yaşından küçük çocuklara eğitim hizmeti sunmak amacıyla Zoom ürün ve hizmetlerini kullanan eğitim kuruluşları için Zoom'un Çocukların Eğitim Gizliliği Bildirimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız. Bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin olarak, gizliliğe ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz varsa lütfen privacy@zoom.us adresine e-posta gönderiniz.

Aşağıdaki adres üzerinden yazılı olarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Protection Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Veya AEA veya Birleşik Krallık'taki temsilcimizle de iletişime geçebilirsiniz:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
İrlanda Cumhuriyeti
e-posta: zoom@LionheartSquared.eu

Lionheart Squared Limited
Attn: Data Privacy
17 Glasshouse Studios
Fryern Court Road
Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
Birleşik Krallık
İletişim: zoom@LionheartSquared.co.uk

Veri Koruma Görevlimiz ile privacy@zoom.us adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Yürürlükteki mevzuat uyarınca daha uzun bir saklama süresi öngörülmedikçe, kişisel verileri bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan kullanımları gerçekleştirmek için gerekli olduğu süre boyunca saklarız.

Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler aşağıdakileri içermektedir:

 • Sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu ve size Zoom ürün ve hizmetleri sunduğumuz süre (örneğin, bizde bir hesabınız olduğu ve ürünlerimizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece);
 • Hesap sahiplerinin hesapları aracılığıyla, bilgileri değiştirip değiştirmediği veya hesap sahiplerinin, kullanıcılarının bilgilerini silip silmediği;
 • Verileri saklamak için hukuki bir yükümlülüğümüz bulunup bulunmadığı (örneğin, bazı kanunlar verileri silmeden önce işlemlerinize ilişkin belirli bir süre boyunca kayıt tutmamızı gerektirmektedir); ya da
 • Yasal konumumuz ışığında verilerin saklanmasının uygun olup olmadığı (örneğin, sözleşmelerimizin icra edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve geçerli zamanaşımı süreleri, dava veya idari soruşturmalarla ilgili olarak).

Veri Korumaya İlişkin Avrupa Ekonomik Alanı’na Özel Bilgiler

İlgili Kişilerin Hakları

AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen kişisel verilerinizle ilgili haklarınız özellikle şunları içermektedir:

 • Erişim ve/veya veri taşınabilirliği hakkı: Sizin hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel veriye erişme ve bazı durumlarda, bu verileri başka bir sağlayıcıya sunabilmeniz veya “taşıyabilmeniz” için bu verilerin size sağlanması hakkına sahipsiniz;
 • Kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı: Bazı durumlarda, sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz (örneğin, bu veriler asıl olarak toplandığı amaçlar için artık gerekli değilse);
 • İşlemeye itiraz etme hakkı: Bazı belirli durumlarda, kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı ve/veya sizinle pazarlama amacıyla ticari iletişim kurmayı durdurmamızı talep etme hakkına sahipsiniz;
 • Düzeltme hakkı: Sizinle ilgili doğru olmayan veya eksik herhangi bir kişisel veriyi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz;
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz (örneğin, sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru olmadığını veya hukuka uygun olarak tutulmadığını düşünüyorsanız).

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız. Kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz? bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak talebinizi gönderiniz. Kimliğinizi doğrulayabilmek ve ilgili kişisel veriye erişim izniniz olduğundan emin olabilmek için sizden ek bilgi talep edebileceğimizi lütfen göz önünde bulundurunuz.

Ayrıca, veri koruma otoritesine şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel veri koruma otoriteniz ile iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Bilgilerinizi sadece hukuka uygun, şeffaf ve adil bir şekilde kullanmaktayız. Söz konusu kişisel verilere ve olaya ilişkin bağlama bağlı olarak Zoom; AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi bölgelerde bulunan kişiler bakımından, kişisel verileri veri sorumlusu olarak işlediğinde, bulunduğunuz yargı alanında geçerli olan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız:

 • Sözleşmemiz için gerekli olması: Doğrudan sizinle bir sözleşme yaptığımızda, sözleşmeyi hazırlamak ve akdetmek, ayrıca sözleşmeyi uygulamak ve yönetmek için (başka bir ifadeyle, hesap sahiplerine, hesap sahiplerinin kullanıcılarına ve hesap sahiplerinin hesaplarında düzenlenen toplantılara ve web seminerlerine katılmaya davet ettikleri kişilere; Zoom ürünlerini, hizmetlerini, özelliklerini ve hizmetlerini sunmak ve faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uymak ve bunların yönetimi de dahil olmak üzere ilişkimizi ve sözleşmemizi yönetmek) sözleşmemize dayanarak kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizi bu amaçlar için işleyemezsek, size tüm ürün ve hizmetleri sunamayabiliriz;
 • Belirli, geri alınabilir açık rızanıza uygun olarak: Reklam ve analiz ortaklarımızın kişiye özel reklam ve web sitesi kullanım analizi sunmaları amacıyla çerezler kullanmak için önceden alınmış açık rızanıza dayanmaktayız. Çerez Ayarları’nda bulunan çerez yönetim aracımızı ziyaret ederek açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz;
 • Hukuki yükümlülüklerimize uymak için gerekli olması durumunda: Kişisel verilerinizi AEA kanunlarına, yönetmeliklerine, uygulama kurallarına, rehberlerine veya bizim için geçerli olan kurallara uymak ve kamu makamları, resmi, adli makamlar veya diğer düzenleyici yetkili AEA makamlarından gelen taleplere ve diğer bildirimlere yanıt vermek amaçlarıyla tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için işlemekteyiz. Bu yükümlülükler hileli, zarar verici, yetkisiz ya da hukuka aykırı faaliyetlerin ("dolandırıcılık ve suistimalin tespiti") tespit edilmesi, araştırılması, önlenmesi ve durdurulmasını ve gizlilik mevzuatına uyulmasını içermektedir;
 • Sizin veya başkalarının hayati menfaatlerini korumak için: Belirli kişisel verileri, çocuk cinsel istismarı materyali de dahil olmak üzere hayati menfaatler ve kamu güvenliğini etkileyen kanuna aykırı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla, hayati menfaatleri korumak için işlemekteyiz; ve
 • Kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatlerinize veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz (veya başkalarının meşru menfaatleri) için gerekli olması halinde: Kişisel verilerinizi bu tür meşru menfaatlere dayanarak; (i) size ürün ve hizmetleri sağlayan hesap sahibi ve/veya bayi ile (faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uyma ve bunların yönetilmesini ve desteklenmesini içeren) sözleşme yapmak ve uygulamak, (ii) ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek ile ürün ve hizmetlerdeki sorunları gidermek, (iii) kötü amaçlı davranışları ve Hizmet Şartları'mıza ve politikalarımıza yönelik ihlalleri tespit etmek ve önlemek, kötü veya güvenli olmayan deneyimleri önlemek veya araştırmak ve güvenlik tehditlerini ele almak da dahil olmak üzere, hesapların, faaliyetlerin ve ürün ve hizmetlerin doğrulanmasını, bütünlüğünü, emniyetini ve güvenliğini sağlamak, (iv) ürün ve hizmetler ile ilgili pazarlama amacıyla ticari iletişimler, reklamlar ve promosyonlar göndermek ve (v) AEA dışı kanunlara, yönetmeliklere, uygulama kurallarına, rehberlere veya bizim için geçerli olan kurallara uymak ve AEA dışı kamu makamları, resmi, adli veya diğer düzenleyici yetkili makamlardan gelen taleplere ve diğer bildirimlere yanıt vermek, ayrıca, kurumsal ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizi yerine getirmek, bize ve müşterilerimize ait haklar ile mülkiyet haklarını korumak, uyuşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerin icra edilmesini sağlamak amaçlarıyla işlemekteyiz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Zoom dünya çapında faaliyet göstermektedir, yani kişisel veriler, Zoom'un veya hizmet sağlayıcılarının müşterilerinin ve tesislerinin bulunduğu ve ilk başta toplandıkları ülke veya bölgenin dışına aktarılabilir ya da söz konusu ülke ve bölgenin dışında (örneğin, bir veri merkezinde) depolanabilir ve işlenebilir. Buna, katıldığınız toplantı veya web seminerlerini düzenleyen ya da gönderdiğiniz mesajları alan hesap sahipleri ile toplantı katılımcılarının bulunduğu ülkeler de dahildir.

Dolayısıyla, Zoom ürün ve hizmetlerini kullanarak veya yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi biri için kişisel veri sağlayarak, kişisel verilerinizin kurulu olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık dışındaki diğer ülkelere aktarılabileceğini veya bu ülkelerde saklanabileceğini kabul etmiş olmaktasınız. Bu tür ülkeler, ülkenizdekinden farklı ve daha az koruyucu veri koruma kurallarına sahip olabilirler.

Kişisel verilerinizi, işlendikleri her yerde bu Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak korumakta ve yürürlükteki mevzuat uyarınca korumak için uygun sözleşmesel veya diğer adımları atmaktayız. AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık'taki kullanıcıların kişisel verilerinin AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık dışındaki bir ülkede bulunan ve yeterli düzeyde veri korumasına sahip olduğu kabul edilmeyen bir alıcıya aktarıldığı durumlarda, aktarımın Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine tabi olmasını sağlamaktayız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kaliforniya Toplama Sırasında Bildirim

Zoom'un Aldığı Kişisel Bilgilerin Kategorileri: Zoom yukarıdaki "Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?" bölümünde açıklandığı gibi şu kişisel veri kategorilerini müşterilerimiz adına toplayabilir ya da işleyebiliriz: tanımlayıcılar (örneğin Hesap Bilgileri, Profil ve Katılım Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Kayıt Bilgileri), mali hesap bilgileri (örneğin Hesap bilgileri), ticari bilgiler (örneğin Hesap Bilgilerindekiler), internet veya diğer elektronik ağ etkinlik bilgileri (örneğin Cihaz bilgileri, Toplantılar, Web Seminerleri, Mesaj, İş Birliği Özellikleri ve İnternet Sitesi ile ilgili Kullanım Bilgileri ve Zoom Email ile Calendar Hizmetlerinden sınırlı bilgiler), ses, elektronik ve görsel bilgiler (örneğin Toplantılardaki, Web Seminerlerindeki, Mesajlaşmadaki ve Diğer İş Birliği Özelliklerindeki İçerikte ve Bağlamda), üniversite müşterilerinden alınanlar gibi eğitim bilgileri; topladığımız önceki bilgilerden veya diğer bilgilerden elde ettiğimiz çıkarımlar; ve hassas kişisel bilgiler (örneğin Hesap Bilgilerinde bulunan, Toplantılardaki, Web Seminerlerindeki, Mesajlaşmadaki ve Diğer İş Birliği Özelliklerindeki İçerik ve Bağlamda yer alan belirli kategoriler.

Kaynaklar:Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?” bölümünde açıklandığı şekilde kaynaklardan bilgi alıyoruz. Bu kaynaklara şunlar dahildir: siz (ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınız yoluyla dahil olmak üzere); ortaklar; müşteriler ve halka açık kaynaklar. Hizmetlerimizi kullanan okullardan eğitim bilgileri topluyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen Çocukların Eğitim Gizliliği Bildirimimize bakın.

Zoom'un kullanıma ilişkin iş amaçları ve ticari amaçları: Zoom, kişisel verileri şu iş amaçları ve ticari amaçlar için kullanır: Zoom Ürünlerini ve Hizmetlerini sağlamak; Ürün Araştırma ve Geliştirme; Pazarlama ve Promosyonlar (Zoom; toplantı, web semineri veya mesajlaşma içeriğini veya diğer iş birliği özelliklerinin bir parçası olarak oluşturulan ya da paylaşılan herhangi bir içeriği herhangi bir pazarlama veya promosyon için kullanmaz); Kimlik Doğrulama, Bütünlük, Güvenlik ve Emniyet; Sizinle iletişime geçmek ve Hukuki Sebepler. Daha fazla bilgi için lütfen “Kişisel Verileri Nasıl Paylaşıyoruz?” bölümüne bakınız. Kişisel Bilgileri ticari amaçlarla açıkladığımız üçüncü tarafların kategorileri, "Kişisel Verileri Nasıl Paylaşıyoruz?" bölümünde açıklanmıştır

Zoom, web sitemiz veya uygulamamızla etkileşimlerinize dayalı olarak size reklam sunmayı ve/veya etkileşimlerinizi analiz etmeyi amaçlayan reklam ve analiz hizmetlerine izin verebilir. Bu durum, Kaliforniya kanunlarına göre verilerin "satışı" veya "paylaşımı" olarak yorumlanabilir. Devre dışı bırakma hakkınız ile ilgili daha fazla bilgi için "Kaliforniya ve Diğer ABD Eyaletlerindeki Gizlilik Hakları" bölümüne bakın.

Saklama: Yürürlükteki mevzuatta daha uzun bir saklama süresi öngörülmedikçe, Zoom, kişisel verileri bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan kullanımları gerçekleştirmek için gerekli olduğu süre boyunca saklar. Saklama kriterleri hakkında ek bilgiler yukarıdaki Saklama bölümünde yer almaktadır.

Kaliforniya ve Diğer ABD Eyaletlerindeki Gizlilik Hakları

2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (Kaliforniya Tüketici Gizlilik Hakları Yasası ile değiştirildiği hâliyle) (CCPA) dahil olmak üzere bazı ABD eyalet kanunları uyarınca, ilgili eyaletlerde ikamet edenler aşağıdaki haklara sahip olabilir:

 • Zoom'un topladığı kişisel veri kategorilerine ve belirli kişisel veri parçalarına, kişisel verilerin toplandığı kaynakların kategorilerine, kişisel verilerin toplanmasına yönelik ticari amaç(lar)a ve Zoom’un kişisel verileri paylaştığı üçüncü taraf kategorilerine erişme;
 • Belirli koşullar altında, kişisel verilerin silinmesini isteme;
 • Belirli koşullar altında, kişisel verilerin düzeltilmesini isteme; ve
 • Hedeflenen reklam amaçları için kişisel verilerin "satışını" veya kişisel verilerin "paylaşılmasını" devre dışı bırakma (opt out). Kişisel verilerinizi geleneksel anlamda satmıyoruz. Ancak birçok şirket gibi biz de çerezlerden veya diğer izleyicilerden elde edilen bilgilere dayanarak web sitemiz ya da uygulamamızla etkileşimlerinizi analiz etmeyi amaçlayan reklamcılık ve analiz hizmetlerini kullanabiliriz (örneğin ilgi alanına dayalı, hedefli veya bağlamlar arası davranışsal reklamcılık). Ana sayfamızda da bulunan Kişisel Bilgilerimi Kesinlikle Satmayın bağlantısına tıklayıp tercihlerinizi ayarlayarak daha fazla bilgi edinebilir ve web sitelerimizin yanı sıra uygulamamızdaki çerezlerle diğer izleyicilerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Tercihlerinizi, devre dışı bırakma (opt out) işlemini uygulamak istediğiniz her cihazdan ve her web tarayıcısından ayarlamanız gerekecektir. Bu özellik tercihinizi hatırlamak için bir çerez kullanır, bu nedenle tarayıcınızdaki tüm çerezleri temizlerseniz ayarlarınızı sıfırlamanız gerekecektir. Kaliforniya'da ikamet edenler, kullandıkları her bir katılımcı tarayıcı sistemi için kişisel bilgilerin "satışını" veya "paylaşılmasını" devre dışı bırakmak için Global Gizlilik Kontrolünü (GPC) de ayarlayabilirler. Zoom, 16 yaşın altındaki tüketicilerin kişisel bilgilerini "sattığı" veya "paylaştığı" hakkında gerçek bilgiye sahip değildir.
 • İsteğinizin reddedilmesi hâlinde itiraz etme. Bazı eyaletler, mukimlerine ek haklar sağlamaktadır. İsteğinizi işlemeyi reddedersek, kararımıza itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bunu yapmak için doğrudan reddimize cevap verebilir veya privacy@zoom.us adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Zoom, eyalet kanunu kapsamındaki haklarınız uyarınca bu hakların herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacaktır.

Hassas Bilgiler. Zoom, belirli Hesap Bilgileri (ör. finansal bilgiler, oturum açma bilgileri), Toplantılardaki, Web Seminerlerindeki, Mesajlaşmadaki ve Diğer İş Birliği Özelliklerdeki belirli İçerik ve Bağlam ve Zoom Email ve Calendar Hizmetlerinden belirli Sınırlı Bilgiler (ör. burada açıklanan durumlarda mesajlaşma içeriği) gibi bazı eyalet kanunlarına göre hassas kabul edilebilecek bilgileri alır. Zoom, Zoom ürün ve hizmetlerini sağlamak amacıyla, ürün araştırma ve geliştirme amacıyla, kimlik doğrulama, bütünlük, güvenlik ve emniyet nedenleriyle, sizinle iletişim kurmak amacıyla, yasal nedenlerle ve izninize dayalı olarak hassas kişisel bilgileri işler. Zoom, hassas kişisel bilgileri (CCPA kapsamında tanımlandığı şekilde) bir tüketici hakkında çıkarım yapmak amacıyla veya herhangi bir şekilde Zoom'un CCPA kapsamında bir sınırlama hakkı sağlamasını gerektirecek şekilde kullanmaz veya açıklamaz. Bazı kanunlar kapsamında, ikamet edenlerin, yasal veya benzer önemli bir etki yaratacak şekilde bireyin bilgilerinin belirli kategorilerini analiz eden otomatik işlemeyle ilgili belirli bir profil çıkarmayı devre dışı bırakmalarına da izin verilebilir. Zoom, bireylere yönelik bu tür profil çıkarma işlemleri gerçekleştirmez.

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız veya +1-888-799-0566 numaralı telefonu arayınız. Web sitelerimizde çerezlerin ilgi alanına dayalı reklamcılık amaçlarıyla kullanımını devre dışı bırakmak (opt out) için yukarıdaki talimatları izleyiniz.

Talebinizin alındığını 10 iş günü içerisinde onaylayacak ve size 45 takvim günü içinde anlamlı bir cevap verecek veya bu süre içerisinde cevap veremeyeceksek bunun gerekçesi ile (toplamda 90 güne kadar) uzatma süresini size yazılı olarak bildireceğiz.

Bu haklar mutlak değildir, istisnalara ve sınırlamalara tabidir ve tüm eyaletlerde ikamet edenlere sağlanamayabilir. Bazı durumlarda, kanunların izin vermesi hâlinde bu hakları kullanma taleplerini reddedebiliriz. Erişim, silme ve düzeltme taleplerinizi işlemek için kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. İlgili eyalette ikamet ettiğinizi doğrulama hakkımızı saklı tutarız. Kimliğinizi doğrulamak için mevcut Zoom hesabınıza giriş yapmanızı (varsa), gerçeğe aykırı beyanda bulunma yaptırımına tabi olarak kimliğiniz hakkında beyanda bulunmanızı ve/veya hesabınızla ilgili olarak en az iki farklı kişisel bilgi (bu bilgiler, profil bilgileri gibi sahip olduğumuz bilgilerle karşılaştırılacaktır) ya da e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi hâlihazırda sahip olabileceğimiz bilgiler gibi ek bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Sağladığınız bilgileri hâlihazırda elimizde bulunan bilgilerle karşılaştırarak tüketici talebinizi doğrulayacağız ve dolandırıcılık riskini en aza indirmek için ek adımlar atacağız. Doğrulanmış tüketici talebinizi iletmek için, yazılı izin vererek ve kimliğinizi doğrulayarak veya vekâletname ile yetkili bir temsilci atayabilirsiniz.

Gizlilik Hakları Talepleriyle ilgili Açıklamamızı görmek için lütfen buraya tıklayın.

Kaliforniya'nın Işık Tut Kanunu:

''Işık Tut'' olarak da bilinen Kaliforniya Medeni Kanunu'nun 1798.83 maddesi, Kaliforniya’da ikamet eden kişilerin, Kişisel Bilgilerinin (varsa) bir önceki takvim yılında, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara açıklanması hakkında yıllık olarak bilgi talep etmelerine izin vermektedir. Kişisel Bilgiler’i, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Bu Gizlilik Bildirimi'nde Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi’ni, kişisel verileri toplama ve/veya işlemedeki değişiklikleri yansıtmak için düzenli aralıklarla güncelleyebilmekte ve güncellenmiş Gizlilik Bildirimi’ni web sitemizde en üstte "Son Güncelleme" tarihiyle birlikte yayınlamaktayız. Gizlilik Bildirimi’nde önemli değişiklikler yaparsak ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce sizi bilgilendirecek ve size bu değişiklikleri inceleme imkânı sunacağız.