Oświadczenie o prywatności w OnZoom i Zoom Events

Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2021 r.

 

Firma Zoom Video Communications, Inc., oraz jej spółki zależne, stowarzyszone i spółki macierzyste („Zoom”, „my”, „nas” lub „nasz”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia pozytywnych doświadczeń podczas korzystania z OnZoom i/lub katalogów wydarzeń Zoom Events (razem „Zoom Events”).

Zoom Events to platforma internetowa dla organizatorów wydarzeń („Gospodarzy wydarzeń”) do tworzenia, organizowania, gospodarowania wydarzeń, promowania, zarządzania i tworzenia listy wydarzeń online, występów, zgromadzeń lub podobnych funkcji lub ich serii („Wydarzenie” lub „Wydarzenia”), dla uczestników Wydarzeń („Uczestnicy Wydarzeń ”) w celu zakupu biletów na takie Wydarzenia i uczestnictwa w nich, oraz dla Gospodarzy wydarzeń i Uczestników wydarzeń (razem „Użytkownicy”) do interakcji w wydarzeniach Zoom lub za ich pośrednictwem.Wszyscy Użytkownicy muszą mieć konto Zoom, aby korzystać z Zoom Events.

Co obejmuje niniejsze oświadczenie

Niniejsze Oświadczenie o prywatności Zoom Events opisuje praktyki Zooma podczas gromadzenia i/lub przetwarzania (co może obejmować zbieranie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub ujawnianie) Twoich „danych osobowych” w związku z Zoom Events, w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej on.zoom.us

W ramach zapewniania usługi Zoom Events korzystamy z usług wideokonferencyjnych i komunikacyjnych Zoom („Usługi konferencyjne Zoom”). Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z usługami konferencyjnymi Zoom i innymi naszymi usługami (np. kiedy odwiedzasz nasze inne strony internetowe, wchodzisz w interakcje z nami w mediach społecznościowych lub uczestniczysz w wydarzeniu sponsorowanym przez Zooma w trybie offline), zobacz Oświadczenie o prywatności Zoom.

W niektórych przypadkach możesz korzystać z Zoom Events za pośrednictwem konta Zoom dostarczonego przez właściciela konta („Właściciel konta”).  Właściciel konta to organizacja lub osoba, która zarejestruje konto Zoom, na przykład Twój pracodawca.

Gdy korzystasz z Zoom Events za pośrednictwem konta dostarczonego Ci przez Właściciela konta, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest określane i administrowane przez tego Właściciela konta. Podobnie, gdy uczestniczysz w Wydarzeniu, Gospodarz wydarzenia może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe do własnych celów lub w imieniu innej osoby. Niniejsze Oświadczenie o prywatności Zoom Events nie ma zastosowania do danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela konta lub Gospodarza wydarzenia, które podlegają ich odpowiednim politykom prywatności. Jeśli masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Właściciela konta lub Gospodarza wydarzenia, ich podstawę prawną przetwarzania lub prośby dotyczące Twoich danych osobowych, skieruj swoje zapytania do odpowiedniego Właściciela konta lub Gospodarza wydarzenia.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności Zoom Events nie ma również zastosowania do żadnych aplikacji lub oprogramowania stron trzecich, które użytkownik zdecyduje się dodać do Wydarzeń Zoom („Usługi stron trzecich ”), ani żadnych innych stron internetowych osób trzecich, aplikacji mobilnych lub produktów, usług lub firm online, do których użytkownik może uzyskać dostęp z Zoom Events.

Jakie dane osobowe otrzymujemy?

Dane osobowe to wszelkie informacje pochodzące od lub dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w tym informacje, które Zoom może powiązać z konkretną osobą. Możemy gromadzić lub przetwarzać w imieniu Organizatorów wydarzeń następujące kategorie danych osobowych podczas korzystania z Zoom Events lub interakcji z nimi.

  • Informacje z Twojego konta Zoom
   Zbieramy pewne informacje z Twojego konta Zoom, gdy rejestrujesz się w Zoom Events.
   Informacje o koncie: informacje związane z kontem Zoom korzystającym z Zoom Events lub wchodzącym w interakcję z Zoom Events, które mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, identyfikator konta, informacje rozliczeniowe i adres do faktury oraz informacje o planie konta.
   Profil i informacje kontaktowe: informacje związane z profilem korzystającym z Zoom Events lub wchodzącym w interakcję z Zoom Events, które mogą obejmować nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer telefonu, informacje o pracy, lokalizację i inne informacje o profilu.
  • Informacje od Prowadzących wydarzenia
   Zbieramy pewne informacje od Prowadzących wydarzenia, gdy zgłaszają oni chęć zostania Prowadzącym wydarzenia i tworzenia Wydarzeń.
   Informacje o Prowadzącym wydarzenia: informacje związane z Prowadzącym wydarzenia, które mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę, adres e-mail, informacje o profilu i mediach społecznościowych, informacje kontaktowe, lokalizację oraz informacje rozliczeniowe i informacje podatkowe.
   Informacje o utworzeniu Wydarzenia i zaproszeniu na Wydarzenie: informacje związane z tworzeniem i/lub szczegółami Wydarzenia, które mogą obejmować nazwę Wydarzenia, temat, godzinę rozpoczęcia, cenę biletu i inne informacje o zaproszeniu.
   Informacje o Uczestniku wydarzenia: informacje związane z zaproszeniem Uczestnika wydarzenia lub innymi komunikatami dotyczącymi Wydarzenia, które mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika wydarzenia.
   Ustawienia Wydarzenia:  informacje związane z preferencjami i ustawieniami Wydarzenia, które mogą obejmować wymóg związany z kodem dostępu lub poczekalnią, dozwoloną pojemność, ustawienia udostępniania ekranu oraz inne ustawienia i informacje o konfiguracji.
  • Informacje od Ciebie
   Aby dostarczać Ci usługę Zoom Events, zbieramy od Ciebie określone dane.
   Informacje o Uczestniku wydarzenia: informacje o Tobie podczas Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, nazwę, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje o płatnościach oraz odpowiedzi na wszelkie niestandardowe pytania dotyczące rejestracji.
   Ustawienia: informacje związane z Twoimi preferencjami i ustawieniami podczas korzystania z Zoom Events, które mogą obejmować preferencje dotyczące powiadomień, preferencje dotyczące subskrypcji oraz inne ustawienia i informacje o konfiguracji.
   Komunikacja z Zoomem: informacje związane z Twoją komunikacją z nami w zakresie Zoom Events, które mogą obejmować komunikację w zakresie obsługi klienta, informacje zwrotne i inne informacje na temat komunikacji.
   Użytkowanie produktu: informacje związane z korzystaniem i interakcją z Zoom Events, które mogą obejmować nadchodzące i poprzednie Wydarzenia, zamówienia, ulubione funkcje oraz aktywność związaną z prezentami.
   Użytkowanie strony internetowej: informacje o tym, kiedy i jak ludzie odwiedzają strony internetowe Zoom Events i wchodzą z nimi w interakcję, w tym, jakie strony są odwiedzane, interakcje z funkcjami strony oraz czy użytkownik zarejestrował się w Zoom Event.
   Informacje o usługach konferencyjnych Zoom: korzystamy z usług konferencyjnych Zoom, aby zapewnić Ci usługę Zoom Events. Kiedy organizujesz wydarzenie lub w nim uczestniczysz, zbieramy pewne informacje z usług konferencyjnych Zoom.

   1. Informacje o urządzeniu: informacje powiązane z komputerem, telefonem lub innym urządzeniem, którego używasz do Zoom Events, które mogą obejmować informacje o głośnikach, mikrofonie i kamerze, wersji systemu operacyjnego, identyfikatorze dysku twardego, nazwie komputera, adresie MAC, adresie IP, atrybutach urządzenia (takich jak wersja systemu operacyjnego i poziom naładowania baterii), informacje o sieci Wi-Fi, informacje o lokalizacji (na poziomie miasta, kraju i regionu), i inne informacje o urządzeniu (takie jak sygnały bluetooth).
   2. Treść i kontekst wydarzeń i wiadomości: informacje związane z treściami generowanymi za pośrednictwem Wydarzenia organizowanego w usługach konferencyjnych Zoom, które mogą obejmować audio, wideo, wiadomości w trakcie Wydarzenia, treść wiadomości czatu, transkrypcje, pisemne opinie, odpowiedzi na ankiety i pytania i odpowiedzi oraz pliki, a także powiązany kontekst, taki jak szczegóły zaproszenia, nazwa spotkania lub czatu lub plan spotkania.Treści mogą zawierać Twój głos i obraz, w zależności od tego, co zdecydujesz się udostępnić, Twoich ustawień (lub ustawień Właściciela konta) oraz tego, co robisz w Zoom Events.

Zapoznaj się z Oświadczeniem o prywatności Zoom, aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem usług konferencyjnych Zoom.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów.

 • Udostępnianie usługi Zoom Events: aby zapewnić wydarzenia, funkcje i usługi gospodarzom Wydarzeń, właścicielom kont, ich użytkownikom, uczestnikom Wydarzeń i tym, których zapraszają do udziału w Wydarzeniach, w tym rejestrować uczestników Wydarzenia na wydarzenia Zoom, aby umożliwić gospodarzom wydarzeń tworzenie i organizowanie Wydarzenia, dostarczanie informacji o Wydarzeniu, wyświetlanie profili Uczestnikom Wydarzenia, udostępnianie pulpitów nawigacyjnych i raportów Zoom Events oraz sugerowanie wyborów, takich jak preferencje językowe.Zoom wykorzystuje również dane osobowe, w tym informacje kontaktowe, do kierowania zaproszeń i wiadomości do odbiorców, gdy ludzie wysyłają zaproszenia do Wydarzeń za pomocą Zoom Events. Może to również obejmować wykorzystanie danych osobowych do obsługi klienta, co może obejmować dostęp do materiałów głosowych, wideo, plików i wiadomości, na polecenie właściciela konta lub jego użytkowników. Wykorzystujemy również dane osobowe do zarządzania naszymi relacjami i umowami z Uczestnikami wydarzenia, Organizatorami wydarzeń i właścicielami kont, w tym płatnościami, rozliczeniami, przestrzeganiem zobowiązań umownych i powiązaną administracją.
 • Badania i rozwój produktów: opracowywanie,testowanie i ulepszanie Zoom Events, w tym na przykład w celu poprawy komfortu użytkowania, tworzenia anonimowych lub zagregowanych danych w celu ulepszania Zoom Events i innych zgodnych z prawem celów biznesowych oraz rozwiązywania problemów z funkcjami i usługami Zoom Events.
 • Marketing i promocje: aby wprowadzać na rynek, reklamować i promować Zoom Events, w tym sugerowanie Wydarzeń, które mogą Cię zainteresować, ocenę sukcesu naszych kampanii marketingowych oraz prowadzenie konkursów za wyrażeniem zgody, loterii lub innych działań promocyjnych. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy rejestrować informacje o tym, jak i kiedy odwiedzasz, oraz Twoje interakcje z nią, i wykorzystywać te informacje do dostarczania Ci reklam związanych z Zoom Events lub do angażowania zewnętrznych partnerów marketingowych do rejestrowania Twoich interakcji na naszej stronie internetowej lub dostarczania Ci reklam.
 • Uwierzytelnianie, integralność, ochrona i bezpieczeństwo: uwierzytelnianie kont i aktywności, wykrywanie, badanie i zapobieganie złośliwym, szkodliwym, nieautoryzowanym lub nielegalnym zachowaniom lub niebezpiecznym doświadczeniom, reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa, ochrona bezpieczeństwa publicznego, utrzymywanie bezpieczeństwa i integralności naszej infrastruktury, usług oraz planów i zasad odzyskiwania po awarii oraz zabezpieczanie Zoom Events.
 • Komunikowanie się z Tobą: używamy danych osobowych (w tym danych kontaktowych) do komunikowania się z Tobą w sprawie Zoom Events, funkcji i usług, w tym dostarczania ogłoszeń o aktualizacjach oprogramowania, aktualizacjach i ulepszeniach systemu, odpowiadania Ci, gdy się z nami kontaktujesz, i formułowania zaleceń.
 • Zgodność i ochrona treści. Zoom monitoruje listy wydarzeń, recenzje wydarzeń i inne treści generowane przez użytkowników i może wykorzystywać wszelkie dane osobowe w nich zawarte, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe, aby:
  • monitorować zgodność z obowiązującymi warunkami i egzekwowanie ich, w tym naszych wytycznych dla społeczności;
  • wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób reagować na oszustwa, szkodliwe, nieautoryzowane lub nielegalne działania, w tym incydenty związane z bezpieczeństwem;
  • chronić przed szkodą dla bezpieczeństwa, praw lub własności Użytkowników, Zoom lub innych;
  • spełniać wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ważne procesy prawne, w tym pochodzące od organów ścigania lub innych organów rządowych.
 • Powody prawne: aby zachować zgodność z dodatkowym obowiązującym prawem, przestrzegać zobowiązań umownych lub reagować na ważne procesy prawne, w tym ze strony organów ścigania lub agencji rządowych, w celu zbadania lub uczestniczenia w odkryciu cywilnym, sporze sądowym lub innym kontradyktoryjnym postępowaniu sądowym oraz w celu egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub polityk.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności Zoom Events lub do celów, które wyjaśnimy Ci w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych.Możemy jednak również wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które Ci ujawniliśmy, jeśli i gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Jak udostępniamy dane osobowe?

Zoom przekazuje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie za zgodą lub w jednej z poniższych sytuacji (z zastrzeżeniem uprzedniej zgody użytkownika, jeżeli jest ona wymagana na mocy obowiązującego prawa).

 • Partnerzy polecający: jeśli Zoom otrzymał Twoje dane osobowe od partnera zewnętrznego, a Ty staniesz się Użytkownikiem, Zoom może ujawnić wybrane dane osobowe tego partnera lub osoby przez nich wyznaczonej do celów umowy partnerskiej; na przykład, aby nagrodzić partnera polecającego ze współsponsorowanego wydarzenia. Partnerzy Zoom umownie zgodzili się przestrzegać odpowiednich zobowiązań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.
 • Odsprzedawcy: jeśli właściciel konta uzyskał licencję Zoom od zewnętrznego sprzedawcy produktów Zoom, sprzedawca może mieć dostęp do danych osobowych i treści Wydarzeń Zoom organizowanych przez właściciela konta.
 • Dostawcy: Zoom współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług, aby zapewnić, wspierać i ulepszać Zoom Events oraz infrastrukturę techniczną. Zoom może również współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług w celu dostarczania reklam i analiz biznesowych dotyczących Zoom Events. Sprzedawcy ci mogą uzyskać dostęp do danych osobowych pod warunkiem spełnienia wymogów umownych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakazu wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług na rzecz Zooma lub zgodnie z wymogami prawa.
 • Ze względów prawnych: Zoom może udostępniać dane osobowe związane z Zoom Events w razie potrzeby, aby: (1) przestrzegać obowiązującego prawa lub uczestniczyć w ważnych procesach i postępowaniach prawnych lub reagować na nie i badać je; w tym ze strony organów ścigania lub agencji rządowych; (2) egzekwować lub badać potencjalne naruszenia Warunków świadczenia usług lub polityk; (3) w celu wykrywania, zapobiegania lub badania potencjalnych oszustw, nadużyć lub obaw związanych z bezpieczeństwem i ochroną, w tym zagrożeń dla społeczeństwa; (4) wykonywać nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej; (5) chronić prawa i własność nasze i naszych klientów; oraz (6) rozstrzygać spory i egzekwować umowy.
 • Partnerzy marketingowi i analityczni: strony internetowe Zoom Events korzystają z zewnętrznych dostawców usług marketingowych i reklamowych w celu dostarczania statystyk i analiz dotyczących sposobu, w jaki ludzie korzystają z naszych stron internetowych oraz w celu dostarczania reklam i marketingu, w tym ukierunkowanych reklam opartych na korzystaniu z naszych stron internetowych. Ci partnerzy zewnętrzni mogą otrzymywać informacje o Twoich działaniach na stronie Zoom Events za pośrednictwem plików cookie stron trzecich umieszczonych na stronie internetowej. Aby zrezygnować z używania przez nas plików cookie innych firm, które udostępniają dane tym partnerom, odwiedź naszą stronę poświęconą zarządzaniu plikami cookie. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, Zoom najpierw uzyska Twoją zgodę przed podjęciem działań opisanych tutaj.
 • Podmioty stowarzyszone: Zoom udostępnia dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, takim jak Zoom Voice Communications, Inc., w celu świadczenia usług Zoom Events, zintegrowanych i spójnych doświadczeń w zakresie produktów i usług Zoom oraz w celu wykrywania i badania oszustw, nadużyć i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, a także zapobiegania im.
 • Zmiana kontroli: możemy udostępniać dane osobowe dotyczące Zoom Events aktualnym lub potencjalnym nabywcom, ich przedstawicielom i innym odpowiednim Uczestnikom wydarzenia w trakcie negocjacji sprzedaży, fuzji, przejęcia, restrukturyzacji lub zmiany kontroli obejmującej całość lub część działalności lub aktywów Zoom, w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem.

Kto może zobaczyć i udostępnić moje dane osobowe, gdy korzystam z Zoom Events?

Kiedy dołączasz i/lub uczestniczysz w wydarzeniach Zoom Events, inne osoby i organizacje, w tym osoby trzecie spoza Wydarzenia, mogą być w stanie zobaczyć treści i informacje, które udostępniasz.

 • Gospodarze wydarzeń, paneliści i uczestnicy wydarzenia: Gospodarze wydarzenia i inni Uczestnicy wydarzenia Zoom (w tym paneliści) mogą zobaczyć Twoją nazwę wyświetlaną i zdjęcie profilowe. Gospodarze wydarzeń i Uczestnicy wydarzenia mogą również wyświetlać i (w zależności od ustawień Właściciela konta) nagrywać lub zapisywać Wydarzenia, transkrypcje audio, wiadomości wysyłane do wszystkich Uczestników wydarzenia lub bezpośrednio do nich oraz pliki, tablice lub inne informacje udostępniane podczas Wydarzenia.Gospodarze wydarzenia mogą również zobaczyć odpowiedzi na pytania i odpowiedzi oraz ankiety wygenerowane podczas wydarzenia. Udostępniamy również gospodarzom wydarzeń pewne informacje sprawozdawcze dotyczące wydarzeń, takie jak temat, czas trwania wydarzenia i liczba uczestników wydarzenia.
 • Właściciele kont: Właściciele Kont mogą tworzyć i/lub uzyskiwać dostęp do informacji profilowych wszystkich Użytkowników dla swojego konta oraz informacji o korzystaniu przez nich z Zoom Events. Więcej informacji o Właścicielach kont oraz o tym, jakie informacje mogą oni widzieć i udostępniać, można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności Zoom.
  Zoom Events udostępnia Właścicielom kont prowadzących wydarzenia funkcje raportowania, które umożliwiają wyświetlanie nazwy Uczestników wydarzeń oraz, jeśli to możliwe, adresu e-mail i informacji o rejestracji.Właściciele kont mogą uzyskiwać dostęp, wykorzystywać lub udostępniać takie informacje sprawozdawcze oraz zawartość nagrań i Wydarzeń transmitowanych na żywo na swoim koncie.Mogą również uzyskiwać dostęp, używać lub udostępniać transkrypcję audio spotkania.
 • Transmisje na żywo: Gospodarze wydarzenia mogą zdecydować się na transmisję lub odbiór transmisji wideo i audio z Wydarzenia na żywo („transmisja na żywo”) do witryny lub usługi strony trzeciej, co oznacza, że każdy, kto ma dostęp do transmisji na żywo, będzie mógł zobaczyć Wydarzenie.

Prawa i wybór w zakresie prywatności

Jeśli przebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, lub jesteś mieszkańcem Kalifornii, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi dedykowanymi sekcjami poniżej.W przeciwnym razie, na Twoje żądanie i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, będziemy:

 • informować Cię o tym, jakie dane osobowe znajdują się pod naszą kontrolą;
 • zmieniać lub korygować takie dane osobowe lub jakiekolwiek wcześniej wybrane preferencje dotyczące prywatności, lub kierować Cię do odpowiednich narzędzi;
 • i/lub usuwać takie dane osobowe lub kierować Cię do odpowiednich narzędzi.

W celu skorzystania z jakichkolwiek praw dotyczących danych osobowych kontrolowanych przez Zooma lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, wyślij zapytanie na adres privacy@zoom.us. Podaj swoją tożsamość oraz, w przypadku informacji dotyczących Zoom Events, swoje konto i/lub informacje o użytkowniku oraz inne informacje, aby umożliwić nam uwierzytelnienie i odpowiedź na Twoją prośbę.Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić przetwarzania żądań, które są nadmiernie powtarzalne lub systematyczne, wymagają nieproporcjonalnego wysiłku technicznego lub zagrażają prywatności innych osób.Jako właściciel konta lub użytkownik konta objętego licencją możesz również podjąć kroki w celu wpłynięcia na Twoje dane osobowe, odwiedzając swoje konto i bezpośrednio modyfikując swoje dane osobowe.

Dzieci

Zoom nie zezwala na zakładanie konta Zoom dzieciom poniżej 16. roku życia.  

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszego Oświadczenia o prywatności Zoom Events, wyślij e-mail na adres
privacy@zoom.us

Ponadto możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na następujący adres: 

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Privacy Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

lub do naszego przedstawiciela w UE:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Irlandia
Adres e-mail: zoom@LionheartSquared.eu

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres privacy@zoom.us.

Przechowywanie

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z usług opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności Zoom Events, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania.

Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania danych są następujące:

 • czas trwania relacji z Tobą i dostarczania Ci Zoom Events (na przykład tak długo, jak długo masz u nas konto lub nadal korzystasz z naszych Wydarzeń);
 • czy właściciele kont modyfikują lub ich użytkownicy usuwają informacje poprzez swoje konta;
 • czy mamy prawny obowiązek przechowywania danych (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
 • czy przechowanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów oraz obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Przelewy międzynarodowe

Zoom Events działa globalnie, co oznacza, że dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane (na przykład przechowywane w centrum danych) w dowolnym kraju, w którym my lub nasi usługodawcy mamy obiekty lub organizujemy wydarzenia. Korzystając z Zoom Events lub podając dane osobowe w dowolnym z celów określonych powyżej, przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach na całym świecie. W takich krajach mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych, z mniejszą ochroną niż w Twoim kraju.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, a Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europę, będziemy:

 • przetwarzać je na terytorium, które Komisja Europejska lub władze Wielkiej Brytanii (w zależności od przypadku) uznały za zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • lub wdrażać odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, w tym przekazywanie ich zgodnie z obowiązującymi mechanizmami przekazywania.

Informacje szczegółowe na temat ochrony danych w Europie

Prawa osób, których dane dotyczą 

Jeśli przebywasz na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas jako administratora obejmują w szczególności poniższe. 

 • Prawo dostępu i/lub przenoszenia:  masz prawo dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a w niektórych przypadkach do dostarczenia Ci tych danych, aby móc przekazać lub „przenieść” te dane do innego dostawcy.
 • Prawo do usunięcia:  w pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy o Tobie (na przykład, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych i/lub zaprzestania wysyłania Ci komunikatów marketingowych.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo żądać od nas poprawienia wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach (na przykład, gdy uważasz, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, nie są dokładne lub przechowywane zgodnie z prawem).

W celu skorzystania z jakichkolwiek praw dotyczących danych osobowych kontrolowanych przez Zooma lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych prześlij wniosek na dane kontaktowe określone w sekcji Jak się z nami skontaktować niniejszego Oświadczenia o prywatności.Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o podanie nam dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i upewnienia się, że masz prawo dostępu do odpowiednich danych osobowych. 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Wykorzystujemy informacje o użytkownikach wyłącznie w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i uczciwy.W zależności od konkretnych danych osobowych i kontekstu faktycznego, gdy Zoom przetwarza dane osobowe jako administrator danych osobowych osób fizycznych w regionach takich jak EOG, Szwajcaria i Wielka Brytania, opieramy się na następujących podstawach prawnych mających zastosowanie w Twojej jurysdykcji.

 • W razie potrzeby dla naszej umowy: kiedy zawieramy umowę bezpośrednio z Tobą, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszej umowy w celu przygotowania i zawarcia umowy, a także wykonania i zarządzania naszą umową (tj. dostarczania Zoom Events, funkcji i usług właścicielom kont, ich użytkownikom oraz tym, których zapraszają do udziału w spotkaniach i webinarach organizowanych na ich kontach, oraz zarządzać naszymi relacjami i umowami, w tym rozliczeniami, zgodnością ze zobowiązaniami umownymi i powiązaną administracją).Jeśli nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w tych celach, możemy nie być w stanie zapewnić Ci wszystkich Wydarzeń, funkcji i usług.
 • Zgodnie z określonymi, odwołalnymi zgodami: polegamy na Twojej uprzedniej zgodzie, aby wykorzystywać pliki cookie do angażowania partnerów reklamowych i analitycznych w celu dostarczania dostosowanych reklam i analizy korzystania z naszej strony internetowej.Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odwiedzając nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie, dostępne tutaj .
 • Jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych:  przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami, kodeksami postępowania, wytycznymi lub zasadami obowiązującymi nas w EOG, a także w celu odpowiedzi na wnioski i innej komunikacji z właściwymi organami publicznymi, rządowymi, sądowymi lub innymi organami regulacyjnymi EOG.Obejmuje to wykrywanie, badanie, zapobieganie i powstrzymywanie oszukańczych, szkodliwych, nieautoryzowanych lub nielegalnych działań („wykrywanie oszustw i nadużyć”) oraz przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności.
 • Aby chronić żywotne interesy użytkownika lub innych osób: przetwarzamy określone dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów w celu wykrywania nielegalnych działań, które mają wpływ na żywotne interesy i bezpieczeństwo publiczne, i zapobieganiu im, w tym materiałom dotyczącym niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.
 • Jeśli jest to konieczne dla naszych (lub innych) uzasadnionych interesów, chyba że interesy te są nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych: przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o takie uzasadnione interesy, aby (i) zawrzeć i wykonać umowę z właścicielem konta i/lub odsprzedawcą dostarczającym Ci Wydarzenia (co obejmuje rozliczenia, przestrzeganie zobowiązań umownych oraz związaną z tym administrację i wsparcie); (ii) opracowywać, testować i ulepszać nasze Wydarzenia oraz rozwiązywać problemy z produktami i funkcjami; (iii) zapewnić uwierzytelnianie, integralność, ochronę i bezpieczeństwo kont, aktywności i Wydarzeń, w tym wykrywanie i zapobieganie złośliwym zachowaniom i naruszeniom naszych warunków i zasad, zapobieganie złym lub niebezpiecznym doświadczeniom lub ich badanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa; (iv) wysyłać komunikaty marketingowe, reklamy i promocje związane z Wydarzeniami; oraz (v) przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych, kodeksów postępowania, wytycznych lub zasad mających do nas zastosowanie poza EOG oraz odpowiadać na wnioski i inną komunikację z właściwymi organami publicznymi, rządowymi, sądowymi lub innymi organami regulacyjnymi spoza EOG, a także wypełniać nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej, chronić nasze prawa i własność oraz prawa i własność naszych klientów, rozwiązywać spory i egzekwować umowy.

Prawa do prywatności w Kalifornii

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów

Na mocy Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA) mieszkańcy Kalifornii mają prawo:

 • dostępu do kategorii i konkretnych fragmentów danych osobowych zebranych przez Zooma, kategorii źródeł, z których dane osobowe są gromadzone, celów biznesowych gromadzenia danych osobowych oraz kategorii stron trzecich, którym Zoom udostępnił dane osobowe;
 • usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach; oraz
 • rezygnacji ze „sprzedaży” danych osobowych. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Jednak, podobnie jak wiele firm, korzystamy z usług reklamowych, które starają się dostosować reklamy online do Twoich zainteresowań w oparciu o informacje zebrane za pomocą plików cookie i podobnych technologii na temat twojej aktywności online. Nazywa się to reklamą opartą na zainteresowaniach. Ustawowa definicja terminu „sprzedaż” CCPA jest szeroka i może obejmować reklamę opartą na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji i zrezygnować z wykorzystywania plików cookie w naszych witrynach, do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, należy kliknąć link Nie sprzedawaj moich danych osobowych w stopce strony internetowej oraz ustawić swoje preferencje. Trzeba będzie ustawić swoje preferencje dla każdego urządzenia i każdej przeglądarki internetowej, z których chcesz zrezygnować. Ta funkcja używa plików cookie do zapamiętania Twoich preferencji, więc jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie z przeglądarki, konieczne będzie zresetowanie ustawień.

Zoom nie będzie dyskryminował w przypadku korzystania z któregokolwiek z tych praw, co jest zgodne z prawami wynikającymi z ustawy CCPA.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres privacy@zoom.us lub dzwoniąc pod numer +1 888 799 9666. Aby zrezygnować z wykorzystywania plików cookie w naszych witrynach do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 10 dni roboczych i udzielimy merytorycznej odpowiedzi w ciągu 45 dni kalendarzowych lub poinformujemy na piśmie o przyczynie i okresie przedłużenia (do 90 dni).

Zgodnie z ustawą CCPA tylko osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela można złożyć wniosek dotyczący własnych danych osobowych. Należy pamiętać, że aby odpowiedzieć na wnioski o dostęp lub usunięcie danych osobowych zgodnie z ustawą CCPA, musimy zweryfikować Twoją tożsamość. W tym celu możemy poprosić o zalogowanie się do konta Zoom (jeśli dotyczy), podanie informacji związanych z kontem (które zostaną porównane z posiadanymi przez nas informacjami, takimi jak informacje o profilu), złożenie oświadczenia dotyczącego tożsamości pod groźbą kary krzywoprzysięstwa i/lub podanie dodatkowych informacji. Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia zweryfikowanego wniosku konsumenckiego poprzez dostarczenie pisemnego pozwolenia i zweryfikowanie swojej tożsamości lub poprzez dowód pełnomocnictwa.

Kalifornijskie prawo „Shine the Light”

Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, znany również jako prawo „Shine the Light”, zezwala mieszkańcom Kalifornii na coroczne żądanie informacji dotyczących ujawnienia danych osobowych (jeśli dotyczy) osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich w poprzednim roku kalendarzowym. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o prywatności Zoom Events, aby uwzględnić zmiany w naszym gromadzeniu i/lub przetwarzaniu danych osobowych, i opublikujemy zaktualizowane Oświadczenie o prywatności Zoom Events na naszej stronie internetowej, z datą „Ostatnia aktualizacja” na górze.Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności Zoom Events, powiadomimy Cię o tym i zapewnimy Ci możliwość zapoznania się z nim, zanim zdecydujesz się kontynuować korzystanie z Zoom Events.