Powiadomienie o specjalnych warunkach obowiązujących w Niemczech dla Zoom Phone

Obowiązuje od listopada 2021 r.

Niniejsze warunki specjalne dotyczą usługi Zoom Phone w Niemczech:

  1. Tylko do użytku biznesowego. Usługa Zoom Phone jest przeznaczona wyłącznie do użytku biznesowego i nie jest oferowana konsumentom.Konsumenci prywatni nie mogą nabyć usługi Zoom Phone.
  2. Rozliczenia Wszystkie rozliczenia dokonywane są w odstępie czasowym sześćdziesięciu sekund, chyba że w obowiązujących stawkach zaznaczono inaczej.
  3. Podatek VAT nie jest wliczony. Wszystkie stawki podane w witrynie internetowej firmy Zoom w przypadku usługi Zoom Phone w Niemczech nie zawierają podatku VAT.
  4. Telekomunikacyjna komisja arbitrażowa. Niezależnie od odmiennych postanowień warunków użytkowania spory pomiędzy firmą Zoom a klientem podlegają arbitrażowi przed telekomunikacyjną komisją arbitrażową przy federalnej agencji sieciowej w Niemczech, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.