Usługi połączeń alarmowych z Zoom Phone
Powiadomienie klienta dla klientów globalnych

Obowiązuje od lutego 2020 r.

Powiadomienie zawiera ważne informacje o możliwości łączenia się z usługami połączeń alarmowych za pomocą telefonu Zoom Phone.Przeczytaj uważnie.

Usługa połączeń alarmowych Zoom Phone: usługa połączeń alarmowych Zoom Phone działa inaczej, niż tradycyjne usługi połączeń alarmowych.Zoom Phone jest zobowiązany do poinformowania klientów o okolicznościach, w których połączenia alarmowe mogą być niedostępne lub mogą być w jakiś sposób ograniczone w porównaniu z tradycyjnymi usługami połączeń alarmowych.Należy pamiętać o następujących ważnych informacjach.

(1) Bądź przygotowany na każdą przerwę w świadczeniu usług. Usługa telefoniczna VoIP zależy nie tylko od ciągłego abonamentu (i płatności) za usługę, ale także od łączności z Internetem i działania infrastruktury. W przypadku awarii zasilania, sieci lub Internetu (w tym przeciążenia) lub jeśli usługa zostanie odłączona lub zawieszona z powodu braku płatności, możesz doświadczyć awarii, zakłóceń lub opóźnienia w działaniu usługi połączeń alarmowych. Zalecamy, aby mieć pod ręką alternatywną usługę telefoniczną (taką jak telefon komórkowy), aby zwiększyć niezawodność dostępu do służb ratunkowych podczas przerw w świadczeniu usług.

(2) Nie rozłączaj się.Dopóki nie zostaniesz poproszony o to przez dyspozytora alarmowego, nie rozłączaj połączenia służb ratunkowych. Jeśli przypadkowo zostałeś rozłączony, oddzwoń natychmiast.

(3)  Konfiguracja sieci.Jeśli konfiguracja sieci Twojej firmy nie pozwala na połączenie usługi Zoom Phone, Twoja firma nie będzie miała dostępu do usługi Zoom Phone, a zatem nie będzie miała dostępu do usług połączeń alarmowych.

(4) Przeniesienie usługi i inne niż rodzime numery telefonów.Tradycyjne usługi połączeń alarmowych automatycznie wysyłają połączenia alarmowe do odpowiedniego lokalnego centrum reagowania na połączenia alarmowe na podstawie numeru telefonu użytkownika.Tradycyjne rozszerzone usługi połączeń alarmowych automatycznie wysyłają połączenia alarmowe do odpowiedniego lokalnego centrum reagowania na połączenia alarmowe, podając adres i numer telefonu użytkownika.Ponieważ usługa Zoom Phone umożliwia klientom (i użytkownikom klientów) korzystanie z usługi Zoom Phone wszędzie tam, gdzie mają szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz na uzyskanie numerów, które mogą nie odpowiadać ich aktualnej lokalizacji, usługa połączeń alarmowych Zoom Phone działa inaczej, niż tradycyjna usługa połączeń alarmowych:

Ponieważ numer telefonu użytkownika niekoniecznie odpowiada jego fizycznej lokalizacji, wszyscy użytkownicy muszą podać Zoom Phone swoją zarejestrowaną lokalizację, gdy firma konfiguruje usługę. Zarejestrowana lokalizacja to adres, pod którym użytkownicy będą korzystać z usługi Zoom Phone.

Zoom Phone, jeśli to możliwe, automatycznie przekaże zarejestrowaną lokalizację użytkownika do odpowiedniego lokalnego centrum reagowania na połączenia alarmowe.W związku z tym, jeśli użytkownik przeniesie sprzęt (na przykład laptop, tablet, urządzenie mobilne, telefon stacjonarny lub komputer stacjonarny) używany do uzyskania dostępu do usługi Zoom Phone, użytkownik musi zaktualizować zarejestrowaną lokalizację.Jeśli użytkownik nie zaktualizuje zarejestrowanej lokalizacji, wszelkie połączenia alarmowe wykonane przez użytkownika za pomocą usługi Zoom Phone będą kierowane na podstawie podanej wcześniej zarejestrowanej lokalizacji użytkownika, a zatem mogą nie zostać przekierowane do odpowiedniego lokalnego centrum reagowania na połączenia alarmowe dla bieżącej lokalizacji użytkownika.

Gdy użytkownik powiadomi Zoom Phone o zmianie zarejestrowanej lokalizacji, może wystąpić opóźnienie w udostępnieniu nowej zarejestrowanej lokalizacji w celu prawidłowego przekierowywania połączeń alarmowych i informowania lokalnych centrów reagowania na połączenia alarmowe w zarejestrowanej lokalizacji użytkownika.

Jeśli zarejestrowana lokalizacja użytkownika jest nieprawidłowa lub z innych przyczyn technicznych, lokalne centrum reagowania na połączenia alarmowe może nie mieć adresu i numeru telefonu użytkownika.W związku z tym użytkownicy powinni być gotowi do podania swojego imienia i nazwiska, lokalizacji i numeru telefonu do odpowiadającego lokalnego centrum reagowania na połączenia alarmowe natychmiast po połączeniu.

(5) Poinformuj innych Użytkowników.Musisz powiadomić pracowników, gości lub innych potencjalnych użytkowników usługi VoIP o charakterze i ograniczeniach połączeń alarmowych.Aby to ułatwić, naklej naklejki dostarczone przez Zoom Phone w widocznym miejscu na Twoim urządzeniu.

(6) Rozszerzenia tylko dla połączeń wychodzących.Twoja firma może włączyć niektóre rozszerzenia dla połączeń wychodzących.Rozszerzeniom obsługującym tylko połączenia wychodzące nie zostanie przypisany numer telefonu do odbierania połączeń przychodzących.Jeśli korzystasz z rozszerzenia Zoom Phone tylko dla połączeń wychodzących do wykonywania połączeń alarmowych, połączenie to zostanie przekierowane przy użyciu głównego adresu Twojej firmy, a centrum reagowania na połączenia alarmowe otrzyma główny adres i numer telefonu firmy przypisany przez Zoom jako numer do oddzwaniania

(7) Ograniczenie odpowiedzialności.Zoom Phone nie ma żadnej kontroli nad tym, czy lub w jaki sposób lokalne centra reagowania na połączenia alarmowe odbierają lub odpowiadają na połączenia alarmowe wykonane za pomocą usługi Zoom Phone.Zoom Phone zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za prowadzenie lokalnych centrów reagowania na połączenia alarmowe.Zoom Phone polega na osobach trzecich, które przekierowują połączenia alarmowe do lokalnych centrów reagowania na połączenia alarmowe.Zoom zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy takie połączenia osób trzecich przekierowują niepoprawnie lub dane wykorzystywane do przekierowywania połączeń są nieprawidłowe.Ani Zoom Phone, ani jego kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci i inni dostawcy usług, którzy świadczą usługi na rzecz Użytkownika w związku z Usługą Zoom Phone („Osoby zwolnione z odpowiedzialności Zoom Phone”) nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub straty, grzywny , kary, koszty i wydatki wynikające z lub związane z Usługą połączeń alarmowych Zoom Phone (łącznie „Roszczenia”), a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich takich Roszczeń, chyba że takie Roszczenia wynikają z rażącego zaniedbania, lekkomyślności lub umyślnego działania Zoom. Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i zapobiegać szkodzie osób objętych zwolnieniem z odpowiedzialności Zoom przed wszelkimi roszczeniami wysuwanymi przez lub w imieniu użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z brakiem, awarią lub awarią usługi Zoom Phone, nieprawidłowo kierowanymi połączeniami alarmowymi i/lub niemożnością każdego użytkownika usługi, korzystania z usługi połączeń alarmowych lub uzyskania dostępu do personelu służb ratunkowych.

Administratorzy konta klienta muszą potwierdzić, że przeczytali i zrozumieli powiadomienie przed zarejestrowaniem użytkowników w Zoom Phone. Klienci są odpowiedzialni za zapewnienie, że zarejestrowana lokalizacja jest aktualizowana dla swoich użytkowników oraz za spełnienie wszystkich wymagań zawartych w zawiadomieniu o usługach połączeń alarmowych.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.