Ujawnianie wniosków dotyczących praw w zakresie prywatności

Zgodnie z ustawą CCPA przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawnienia liczby otrzymanych wniosków, które zostały zrealizowane w całości lub w części, lub które zostały odrzucone. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, kliknij tutaj lub zadzwoń pod numer +1-888-799-0566.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. firma Zoom otrzymała od klientów z Kalifornii poniższe wnioski dotyczące praw w zakresie prywatności. Na wszystkie takie wnioski odpowiadaliśmy średnio w ciągu czterech dni.

Wnioski o informacje i usunięcie danych

Zrealizowano Odmówiono
Wnioski o informacje 87 36
Wnioski o usunięcie danych 100 27

Pewne dane nie mogą zostać udostępnione lub mogą być przechowywane zgodnie z Oświadczeniem o prywatności Zoom, np. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Odrzucone wnioski obejmują takie, których nie można było zweryfikować; wnioski, które nie zostały złożone przez konsumenta, oraz wnioski, które były wyłączone z ujawnienia.

Wnioski o rezygnację ze „sprzedaży” danych osobowych

Obejmuje to rezygnację ze „sprzedaży” lub „udostępniania” danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej. Firma Zoom nie sprzedaje Twoich danych osobowych w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Dodatkowe informacje można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności Zoom.

Zrealizowano Odmówiono
Wniosek o rezygnację ze „sprzedaży” danych osobowych 68 18