Bazı Durumlarda Videonuzu Açmak Size, Ekibinize ve İşletmenize Fayda Sağlayabilir

Sanal görüşmeler sırasında kameranızı ne sıklıkta açıyorsunuz? Son araştırmalar, video açmanın sadece ekipler için değil, aynı zamanda bireyler için de profesyonel anlamda önemli faydalar sağladığını gösteriyor.

Tüm gün boyunca video görüşmeleri yapmanın yorucu olduğunu biliyoruz. Uzun bir dönem boyunca uzaktan ve hibrit çalışma biçimlerini sürdürdükten sonra, artık video toplantıları yapmanın eskisi kadar heyecan verici olmadığının da farkındayız. Bu nedenle, arada sırada bir toplantıya katılmamamız veya kameramızı kapatmamız anlayışla karşılanabilir.

Ayrıca süpervizörler, yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla yüz yüze görüşme imkanı son derece kısıtlı olduğundan, öz güveni en yüksek olan çalışanlar bile uzun süre boyunca devam eden uzaktan çalışma düzeni nedeniyle profesyonel gelişmeleri konusunda şüpheye düşebilir. Öyleyse bu soruları sormamızı anlayışla karşılayacağınızı düşünüyoruz:

 • Uzaktan çalışma düzeninde nasıl fark yaratıyorsunuz?
 • Ekiplerinizle etkileşimde olduğunuzu göstermek için neler yapıyorsunuz?
 • Üretken bir çalışan olduğunuzu göstermek için neler yapıyorsunuz?

İş arkadaşları ve müşterileriyle iletişim kurmak için ses ve video iletişimi platformlarını kullanan ABD’li çalışanlarla bir anket çalışması yaptık ve iletişim alışkanlıklarını öğrendik. Araştırmamız sonucunda; çoğumuzun büyük bir kısmında video iletişimiyle işlerini tamamladığı 18 aylık dönemin sonrasında bile, çeşitli sektörlerden çalışanların video toplantıları yapmanın ve özellikle de bu toplantılar sırasında kameralarını açmanın işlerine önemli bir değer sağladığına inandığını gördük.

Zoom’un talebi üzerinde Morning Consult tarafından yürütülen bu anket çalışmasına göre, “video açmak” çalışanlardaki üretkenliği, etkileşimi ve güveni arttırıyor. Ayrıca, patronunuzun veya iş arkadaşlarınızın bir çalışan olarak size yönelik genel algısını güçlendirmeye yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte tüm mesele dengeli olmakla ilgili ve videonun nerede ve ne zaman kullanılacağına karar vermek çoğu durumda büyük önem taşıyor. Gerçek şu ki, ankete katılanların %71’i video görüşmelerinde paylaşılan bilgilerin sohbet veya e-posta üzerinden daha iyi bir şekilde iletileceğini ifade ediyor.

İnsanların sanal toplantılar sırasında videolarını ne zaman açtıklarını, ne zaman açmak istemediklerini ve ne zaman açmaları gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Bu rapor hakkında

Video konferans, iş dünyasında yıllar önce vazgeçilmez bir unsur haline gelmişti. COVID-19 pandemisiyle birlikte, çalışanların iş arkadaşları ve müşterileri ile aynı ortamda bir araya gelmeden video konferans yoluyla “yüz yüze” konuşabilmesi birdenbire çok daha fazla önem kazandı.

Zoom ve Morning Consult, video konferans görüşmeleri sırasında kamera açmanın etkileşim, üretkenlik ve çalışanların, iş arkadaşlarının ve müşterilerin bağlantıda hissetmesi gibi şeyleri nasıl etkilediğini araştırmak için ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma ayrıca, video açmanın çoğu zaman yöneticiniz de dahil olmak üzere diğer kişilerin performansınızla ilgili algısını nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini de ortaya koymaktadır.

Önemli çıkarımlar

Birçok uzman, video konferans görüşmeleri sırasında video açma konusunda aşağıdaki görüşleri paylaşıyor:

 • Etkileşimi ve üretkenliği arttırır.
 • İletişim kurulan kişilere daha açık olunmasını sağlar ve karşılıklı güveni arttırır.
 • Toplantılarda düşüncelerin paylaşılmasını ve zor konuşmaların yapılmasını kolaylaştırır.
 • Olumlu bir hibrit çalışma deneyimi sunar.
 • Gelecekte iş dünyasının önemli bir faktörü haline gelecektir.

Bu kılavuzda aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

Uzaktan ve hibrit çalışma deneyimi

2020 yılı uzaktan çalışma konusunda hakkında bildiklerimizi önemli ölçüde değiştirdi. Şirketlerin ofislerini güvenli bir şekilde yeniden açmak, farklı yerlerdeki ekiplerini aynı anda desteklemek ve herkes için iş birliğine dayalı çalışma ortamı yaratmak için yaptıkları çalışmalarla birlikte bu konu hakkında yeni şeyler öğrenmeye bugün de devam ediyoruz.

Video iletişimi 2021 yılının ilk yarısında kritik bir öneme sahipti. Bu dönemde, tamamen uzaktan çalıştıklarını belirten çalışanların sayısı, tüm mesaisini iş yerinde geçirdiğini veya hibrit bir düzende çalıştığını ifade eden çalışanların sayısından daha fazlaydı. (Ankette, “hibrit çalışma” kavramı “kısmen ofiste, kısmen de uzaktan yapılan iş” olarak tanımlanmıştır.)

Ankete katılanların çoğu, nereden çalıştıkları fark etmeksizin, işiyle (%70 oranında), iş arkadaşlarıyla ve müşterileriyle (%55 oranında) oldukça etkileşim halinde hissettiğini belirtiyor. Bu veriyi, teknolojinin farklı konumlardaki ekipleri birbirleriyle iletişim halinde tutma ve üretkenliği sürdürme gücünün bir kanıtı olarak yorumlayabiliriz.

Hibrit çalışma düzeni, çalışanların gelecekte en çok uygulamak istediği çalışma düzeni olarak ön plana çıksa da birçok çalışanın çalışmaya alıştığı şekilde devam etmek istediğini göz önünde bulundurmamız gerekir.

“Bunu söylemek için video görüşmesine gerek yoktu”

Hepimizin tercih ettiği bir iletişim tarzı vardır. Anket sonuçları, bu konudaki tercihlerin etkileşim ve iletişim kurulan kişiye bağlı olarak uygulandığını gösteriyor.

Araştırmamız, uzaktan çalışma söz konusu olduğunda iş arkadaşlarımız ve müşterilerle iletişim kurarken uyguladığımız ve aslında uygulamak istediğimiz yöntemler arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. Etkileşimin türü, çoğu zaman çalışanların iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle uzaktan veya yüz yüze etkileşimde bulunma tercihlerine etki ediyor.

Anketten aşağıdaki sonuçların çıkmış olması pek de beklenmedik değil:

 • Çalışanlar, sosyalleşme veya ekip oluşturma amacıyla kişisel bağlantılar kurduklarında yüz yüze iletişimi tercih ediyor.
 • Ankete katılanların neredeyse yarısı video görüşmelerinin çok sık yapıldığını, çok uzun sürdüğünü ve aslında kendilerine verilen görevlere odaklanmalarını zorlaştırdığını düşünüyor.
 • Çalışanların büyük çoğunluğu, sohbet veya e-postanın, iş arkadaşlarına işle ilgili hızlı bir soru yöneltmek için en iyi iletişim yolu olduğu görüşünü paylaşıyor.

%71

Video görüşmelerinde paylaşılan bilgilerin sohbet veya e-posta üzerinden daha iyi iletileceğini ifade eden çalışanların oranı.

Profesyonel ipucu

Sohbetin daha kapsamlı bir iletişim gerektirdiği durumlarda, Zoom Team Chat gibi çözümler, bir düğmeye tıklayarak konuşmayı Zoom video toplantısına dönüştürmenize olanak sağlar.

Video görüşmelerin tercih edildiği durumlar

Yüz yüze görüşmenin mümkün olmaması durumunda çalışanların çoğu, bir adayla mülakat yapma, bir müşteriye veya şirket dışından birine sunum yapma ve şirket içi ekip oluşturma faaliyetleri gibi birçok durumda video görüşmelerini tercih ediyor.

Uzaktan çalışırken çalışanlar, aşağıdaki durumlarda diğer iletişim yöntemlerini kullanmak yerine video görüşmeleri yapmayı tercih ediyor:

 • Bir pozisyon için adayla mülakat yapma
 • Müşteriye veya şirket dışından birine sunum yapma
 • İş arkadaşlarına yönelik şirket içi sunum yapma
 • Şirket içi ekip oluşturma etkinliklerine katılma
 • Müşteriyle veya şirket dışından biriyle çalışma oturumu düzenleme

Videonun açıldığı durumlar

Görmek aslında inanmaktır. Araştırmamız, belirli görüşmelerde veya toplantılarınızda kameranızı açmanın değer sağladığını ortaya koyuyor. Peki sanal görüşmelerimiz sırasında hangi durumlarda videomuzu açmanın bizim için faydalı olacağını düşünüyoruz?

Ankete katılanlar, aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda sıklıkla veya her zaman videolarını açtıklarını söylüyor:

 • Bir pozisyon için adayla mülakat yapma (%66)
 • Müşteriye veya şirket dışından birine sunum yapma(%64)
 • Müşteriyle veya şirket dışından biriyle çalışma oturumu düzenleme (%63)
 • Şirket içi ekip oluşturma etkinliklerine katılma (%59)
 • İş arkadaşlarına yönelik şirket içi sunum yapma (%59)
 • Yöneticileriyle bire bir toplantı yapma(%59)
 • Müşterilerle sosyalleşme (%59)

Anket sonuçları, çalışanların iş arkadaşlarına işle ilgili kısa bir soru sorduklarında video açma olasılıklarının en düşük düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

İşletme birimleri açısından faydaları

“Video açmak” özellikle belirli iş süreçlerinin başarısı için önemliydi:

İşe alma ve yetenek bulma

 • Yöneticilerin %84‘ü, astlarının videolarını açtıklarında işe aldıkları kişi konusunda daha güvenli hissediyor.
 • Yöneticilerin %82‘si, kendilerinin ve iş arkadaşlarının videolarını açması durumunda, birlikte iyi çalışacak güçlü ekipler kurma konusunda kendilerini daha donanımlı hissediyor
 • Yöneticilerin %63‘ü bir adayla mülakat yaparken diğer dijital yöntemler yerine videoyu tercih ediyor

Satış ve pazarlama

 • Satış ve pazarlamadaki uzmanların %70‘i, videonun müşteriler veya olası müşterilerle daha güçlü bir güven ilişkisi kurma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ifade ediyor.
 • Çalışanların %67‘si videolarını açmanın iş anlaşmaları yapmalarını kolaylaştırdığını belirtiyor
 • Çalışanların %59‘u videonun markalarının bilinirliğini hızlı bir şekilde arttırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor

Yuvarlak ışık, webcam ve yarattığı etki!

Etkileşim neden artıyor?

Video açıldığında etkileşimin diğer yöntemlerle kıyaslanamayacak kadar hissedilmesinin temel nedeni, diğer kişilerin yüzlerini ve vücut dillerini görmenin mümkün olmasıdır.

Video açıldığında etkileşimin daha fazla hissedilmesinin diğer önemli nedenleri ise şunlardır:

 • “Videomu açmak beni etkileşimde olmaya itiyor çünkü aynı anda başka işlerle uğraşamıyorum
 • “Biriyle konuşurken göz teması kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum”
 • “Videomu açtığımda görüşme esnasında daha kişisel bir bağ kurabiliyorum.”

Üretkenlik

Çalışanların çoğu, video toplantılarında çalışırken video açmanın daha üretken hissettirdiğini ifade ediyor.

 • Tek başına çalışmayı tercih edenlerle kıyaslandığında çalışanların yarıdan fazlası (%59), videosunu açtığında daha üretken hissettiğini belirtiyor.
 • Yöneticilerin çoğu (%69), astlarının videolarını açtıklarında daha üretken olduğunu düşünüyor.
 • Hibrit düzende çalışanlar, tamamen uzaktan veya tamamen ofiste çalışanlara göre videoları açıkken kendilerini daha üretken hissediyor.

Güven

Görüşmeler sırasında video açmak kişilerin birbirine duyduğu güveni çeşitli şekillerde artırır. Çalışanlar doğru insanları işe alma konusunda kendilerinden daha emin bir şekilde karar alır, iş arkadaşlarını daha kolay anladıklarını hisseder ve müşteriler ve iş arkadaşlarıyla daha güçlü bir güven ilişkisi kurar.

 • Her 10 çalışandan yedisi (%70), videolarını açmanın müşterileri ile arasındaki güven ilişkisini güçlendirdiğini düşünüyor.
 • Benzer şekilde, yaklaşık her üç kişiden ikisi (%67) videolarını açmanın iş arkadaşlarıyla daha derin ve daha güvene dayalı bağlantılar kurmalarına olanak sağladığını düşünüyor.
 • Ankete katılanların %67‘si videoları açıkken iş anlaşmaları yapmanın daha kolay olduğunu belirtiyor.
 • %61‘i kamerası açıkken işinde daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

Diğerleri sizi nasıl algılıyor

Uzaktan çalışma düzeninde, etkileşim halinde ve üretken bir çalışan olduğunuzu göstermek zor olabilir. Anket sonuçlarına göre, yöneticileriniz ve iş arkadaşlarınızla kameranız açık şekilde toplantı yapmak bu durumu kolaylaştırabilir.

İş arkadaşları

  Ayrıca, videosu açık olanların iş arkadaşları tarafından daha güvenilir olarak göründüğüne dair kanıt bulunmaktadır.

 • Uzmanların %79‘u, videoları açık olduğunda iş arkadaşlarının kendilerini daha dikkatli dinlediğini düşünüyor.
 • %75‘i kamerası açıkken daha fazla bağlantıda hissediyor.
 • %75‘i videolarını açtıklarında yaptıkları görüşmelerin gerçekten de daha kaliteli hale geldiğini ifade ediyor.
 • %67‘si iş arkadaşları videolarını açtıklarında onlara daha fazla güven duyuyor.

Yöneticiler

 • Yöneticilerin %72‘si, astlarının videolarını açtıklarında etkileşimi daha fazla hissettiğini düşünüyor.
 • Yöneticilerin %69‘u, astlarının videolarını açtıklarında daha üretken olduğunu düşünüyor.
84%Hem kendilerinin hem de iş arkadaşlarının videolarını açtığı durumda, birlikte iyi çalışacak güçlü ekipler oluşturma konusunda kendilerini daha donanımlı hisseden yöneticilerin oranı.

Geleceğin iş dünyasının vazgeçilmezi: video

Video iletişiminin modası hiçbir zaman geçmeyecek. Aslına bakılırsa çalışanların %75‘ine göre sanal görüşmeler sırasında video açmak, gelecekte iş dünyası için oldukça önemli bir hale gelecek. Bunun yanında neredeyse aynı oranda çalışan (%72), video açmanın şirketlerini hibrit iş gücünü destekleme konusunda daha donanımlı hale getirdiğine inanıyor.

İş arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle video görüşmeleri yaptığımızda zaman etkileşim, güven ve üretkenlik artar. Ankete katılan çok az kişi, çalışanların kameralarını açmalarının her görüşme için zorunlu hale getirilmesi gerektiğine inanıyor. Bununla birlikte eldeki veriler,
“video açma” kültürünün geniş iş ekiplerinin yanı sıra tek başına çalışmayı tercih eden kişilere de fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Güvenilir video konferans, “video açma” kültürünün başarılı olması için gereklidir. Ancak her etkileşimin video görüşmesi olarak gerçekleşmesi gerekmediğini de bilmek gerekir. Çalışanlarınıza istedikleri şekilde iletişim kurma olanağı sunan
ve şirket içi esnek iş birliğini destekleyen bir iletişim ekosistemine sahip olmak sizi başarıya götürecektir.

Zoom, ekiplerinize ihtiyaç duydukları tüm iletişim yollarını sağlamak için sektörde öncü video, sohbet, telefon, çalışma alanı ve etkinlik çözümleri sunar.

Metodoloji

23-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında, salgından önce Zoom vb. ses ve video iletişim platformlarını ayda en az bir kez kullanan 1.179 ABD’li çalışan ile çevrimiçi anket yapıldı (anket sonuçları metninin geri kalanında bundan böyle kısaca “çalışanlar” olarak anılacaktır). Bu çalışmada, çalışanlar Ocak-Haziran 2021 arasında çalıştıkları düzene göre tanımlanmaktadır (örneğin, Ocak-Haziran 2021 arasında hibrit bir düzende çalışmış biri “hibrit çalışan” olarak tanımlanır).

Örnek ağırlıklandırılmamıştır ve bu grubun ABD’deki demografisini yaklaşık olarak karşılar. Bu çalışmanın hata payı yaklaşık% 3’tür.