Zoom Phone Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Eylül 2021'den itibaren geçerlidir

Tüm Zoom Phone kullanımları, her zaman bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'na ("AUP") tabidir.  Herhangi bir Müşterinin veya Son Kullanıcının bu AUP'yi ihlal etmesi halinde Müşterinin Hizmet kullanımı Zoom tarafından askıya alınabilir.

 1. Makul Kullanım.   Zoom Phone Hizmeti ve ilgili arama planları iş amaçlı olağan ve makul kullanım içindir.
 2. Kabul Edilemez Kullanım. Hizmet Şartları'nda veya Zoom ile olan Sözleşmenizde belirtilen yasaklı kullanımlara ek olarak, Zoom Phone Hizmetleri (Hizmetler veya Zoom ağı ile bağlantılı olarak kullanılan tüm cihazlar, sistemler, ağlar veya hesaplar dahil) aşağıdaki faaliyetlerinden herhangi birinde bulunmak için kullanılamaz:
  1. Yasa dışı faaliyetler. ABD'deki federal, eyalet veya yerel düzeydeki yasalar ya da yönetmelikler dahil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir yasayı veya iletişimlerin kaydedilmesine ilişkin geçerli yasalar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ülke mahkemesinin yargı yetkisi sınırlarında yer alan yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal eden faaliyetler. Zoom Phone Hizmetlerinin, telefonla pazarlama yasa veya düzenlemelerini ihlal eden tüm faaliyetler de dahil olmak üzere dolandırıcılık amacıyla veya yasadışı kullanımı.
  2. Otomatik arama; trunking; trafik pompalama. Otomatik arama veya "tahminlemeli arama" işlemini kötü niyetli bir şekilde gerçekleştirmek; Zoom Phone numaranızı aynı anda birden fazla çağrı işleyen diğer numaralara, özel birim santraline (PBX) veya bir anahtar sistemine iletmek veya trunk kanalıyla aktarmak; Hizmetler veya Zoom Ağı üzerinden trafik pompalama veya çağrı erişimi uyarma.
  3. Reşit olmayan kişilere yönelik yasadışı faaliyetler. Reşit olmayan kişileri istismar etmek veya onlara zarar vermek (örneğin; uygunsuz içeriğe maruz bırakmak, ebeveyn izni olmadan kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler istemek).
  4. Müdahale etme; virüs bulaştırma. Hizmetlere veya Zoom'un Ağına müdahale etmek, ağı kısıtlamak, tehlikeye atmak veya ağa başka bir şekilde zarar vermek (niyet veya eylemin sonuçlarının bilinip bilinmediğine bakılmaksızın); virüsler, saatli bombalar veya yazılım bombaları, Truva atları, solucanlar, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar veya zararlı ya da tehlikeli olabilecek diğer programları içeren herhangi bir materyali iletmek.
  5. Sakıncalı veya Yanıltıcı faaliyetler. Uygunsuz, saldırgan, tehdit edici, taciz edici, karalayıcı, hakaret içeren, dolandırıcılık amaçlı, kötü niyetli, rahatsız edici, haksız veya başka bir şekilde sakıncalı fiil ve davranışlarda bulunmak; sahte bir arayan kimliği oluşturmak (ör. kimlik sahtekarlığı), sahte adresler veya başlıklar oluşturmak ya da diğer kişileri gönderen kimliği ya da kaynağı hakkında başka bir şekilde yanıltmak.
  6. Güvenlik. Hizmetler, herhangi bir yüksek riskli ortam için ya da ortamda veya güvenli olmayan bir şekilde kullanılmayacaktır. Hizmetler, nükleer tesislerin, uçak navigasyon/iletişim sistemlerinin, hava trafik kontrolünün ve yaşam destek veya silah sistemlerinin çalışması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere arıza emniyetli kontroller gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır veya lisanslanmamıştır.
  7. Bilgi toplama; istenmeyen postalar; toplu mesajlar. İzinsiz olarak üçüncü taraflar veya Son Kullanıcılar hakkında bilgi toplamak; alıcının izni olmadan toplu iletişimler veya başka içerikler göndermek.
  8. Aşırı veya yetkisiz kullanım. Zoom Phone Hizmetlerinin sürekli, kesintisiz veya istikrarlı bir şekilde aşırı kullanımını içeren kullanım veya faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Herhangi bir cihazı, sistemi, ağı, hesabı, planı veya Hizmetleri yetkisiz ya da makul iş kullanımını aşmak suretiyle kullanmak.
  9. Uyumluluğu ve güvenliği atlatmak. Hizmetlerin, güvenlik mekanizmalarının veya bu AUP'ye ya da herhangi bir yasaya uyumlulukla ilgili sınırlamaları kasten ihlal ederek, istismar ederek, boşa çıkararak, geçersiz kılarak veya başka bir şekilde atlatarak avantaj sağlamak.
  10. Engelleme. Herhangi bir amaçla herhangi bir iletişimi veya verileri engellemek, ele geçirmek, izlemek, değiştirmek, taklit etmek, yeniden yönlendirmek, bu iletişimin veya verilerin şifresini çözmek veya bunlar hakkında bilgi toplamak.
  11. Yeniden Satış Yasağı. Müşteriler, her iki tarafın da imzaladığı bir sözleşmede açıkça izin verilmedikçe, Hizmetleri veya herhangi bir bileşenini satamaz, yeniden satamaz, devren kiralayamaz, atayamaz, lisanslayamaz veya alt lisansını veremez veya bunları bir hizmet bürosu veya zaman bölüşümü bazlı kullanamaz veya sunamaz.
  12. Yüksek Riskli Kullanım Yasağı. HİZMETLER; ARIZA, KESİNTİ, BOZUKLUK, HATA VEYA KULLANIM DIŞILIĞIN FİZİKSEL ZARAR, BEDENSEL YARALANMA, ÖLÜM, UZUV KAYBI, MALA YÖNELİK ZARAR VEYA ÇEVRESEL ZARARA NEDEN OLABİLECEĞİ HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA YÜKSEK RİSKLİ VEYA ARIZAYA KARŞI DAYANIKLI BİR AMAÇ VEYA FAALİYET İÇİN KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞ, ÜRETİLMEMİŞ, BURALARDA KULLANIMI AMAÇLANMAMIŞ VEYA ÖNERİLMEMİŞTİR. MÜŞTERİ, HİZMETLERI BU TÜR BİR AMAÇ VEYA FAALİYET İÇİN VEYA BÖYLE BİR ORTAMDA KULLANMAYACAKTIR.
 3. Kullanımı İnceleme, Askıya Alma veya Feshetme Hakkı. Zoom, Müşterilerin ve Son Kullanıcıların Zoom Phone Hizmetlerinin kullanımını inceleme hakkına sahiptir.Anormal çağrı uzunlukları, anormal çağrı sıklığı, anormal çağrı süresi veya anormal çağrı modelleri ya da hedefleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın uygulanmasından kaçınma girişimini gösteren, tipik iş müşterilerinin kullanım türleri ve düzeyleriyle tutarsız olan kullanım.Zoom, tamamen Zoom'un takdirine bağlı olarak, Müşterilerin ve Son Kullanıcıların Hizmetleri kullanırken (veya belirli telefon numaralarını kullanırken) Yasaları ve/veya bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın şartlarını ihlal etmesi durumunda, Hizmetleri veya telefon numaralarını askıya almak veya sonlandırmak için derhal ve bildirimde bulunmaksızın harekete geçebilir.
 4. İhlaller. Zoom, bu AUP'yi yorumlamak ve Müşterilerin veya Son Kullanıcıların AUP'yi ihlal edip etmediğini belirlemek için yegane takdir yetkisine sahiptir.

Geçerli yasal ve mevzuata ilişkin zorunluluklara uymak için Zoom politikalarında değişiklik yapılması gerekebilir. Zoom politikalarında yapılan bu tür değişiklikler burada yayınlanacaktır. Politikalarımızla ilgili güncelleme bildirimlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi girin.