SOC 2 Tip 1
SOC 2

Genel Görünüm
Amerika Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) Hizmet Organizasyon Kontrolleri (SOC) 2 raporları, bir hizmet organizasyonunun güvenlik, kullanılabilirlik, işleme, doğruluk, gizlilik veya mahremiyet ile ilgili tasarım ve işletim etkililiğinin uygunluğuna ilişkin bağımsız uygunluk incelemeleridir.

 

Zoom’un SOC 2 Tip 1 Raporu
Zoom’un SOC 2 Tip 1 raporu, 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren Zoom Whiteboard, Zoom X, Zoom Contact Center (ZCC) ve Satış ekipleri için Zoom IQ'nün güvenliği, kullanılabilirliği ve gizliliği ile ilgili kontrollerin tasarım ve işletim etkililiğinin uygunluğu hakkında bağımsız bir onay sağlamaktadır.

 

İlgili Bağlantılar
Zoom SOC 2 Tip 1 Raporu