Japon FISC

FISC

Genel Görünüm
Finans Sektörü Bilişim Sistemleri Merkezi (FISC), Japonya Maliye Bakanlığı tarafından 1984 yılında bankacılık ve ilgili finans kurumlarında güvenliği desteklemek amacıyla Japonya'nın mali kurumlarındaki güvenlik önlemlerini geliştirmek için kurulan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kendi üye kurumlarıyla, Bank of Japan ve Finansal Hizmetler Ajansıyla iş birliği içinde FISC, bankacılık bilişim sistemlerinin güvenliği hakkında yönergeler oluşturmuştur. Yönetmelikler uyarınca bu çerçeveye uyulması gerekli değildir ve FISC tarafından denetlenmemekte veya başka bir şekilde onaylanmamaktadır.

 

Japon FISC
Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Events ve Zoom Webinars FISC ile uyumludur.