DOD Etki Seviyesi 4

DOD logo

Genel Görünüm
Savunma Bakanlığı (DoD) Bulut Bilişim Güvenlik Gereksinimleri Kılavuzu (CC SRG), DoD bilgilerinin ve bilişim sistemlerinin kategorize edilmesine yönelik standartları tanımlamaktadır ve Etki seviyesi 4'ü (IL4) şu şekilde tanımlamaktadır: Kontrollü Sınıflandırılmamış Bilgi (CUI) veya CUI Dışı, Kritik Olmayan Görev Bilgileri, Ulusal Olmayan Güvenlik Sistemleri.

 

Zoom’dan DOD IL4
Zoom for Government (ZfG), Savunma Bilişim Sistemleri Ajansı'ndan (DISA) DoD için IL4 seviyesinde Geçici Onay ve Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Konferans Odası Bağlayıcısı, Zoom Apps, Zoom API'leri ve SDK'ları ve Zoom Marketplace için Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile DoD IL4 için İşletme Onayı almıştır.

Savunma Bilişim Sistemleri Ajansı'ndan (DISA) DoD IL4 Geçici Onayını almış olmakla birlikte, bunu ABD Hava Kuvvetlerinin sponsorumuz olarak bize yardım ettiği NIPRNet bağlantısı üzerinden işlevsel hale getirilmesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

FedRAMP programı kapsamında elde edilen bu tasdik, DoD genelinde ve endüstrideki misyon ortaklarıyla güvenli iletişim ve iş birliği konusundaki kararlılığımızı göstermektedir.

 

İlgili Bağlantılar
FedRAMP Mağazası