CJIS

CJIS Compliance

Genel Görünüm
Criminal Justice Information Services (CJIS) güvenlik politikası; başkanlık yönergeleri, federal kanunlar, FBI yönergeleri ve cezai adalet topluluğunun APB kararları üzerinden, National Institute of Standards and Technology'nin (NIST) tanınmış standartlarıyla birlikte belirlenen bir çerçeve kümesidir. Politika, hem stratejik hem de taktik seviyesinde yönlendirme sağlamakta, iş modellerinin evrilmesine yönelik güvenlik gereksinimlerini yansıtmaktadır. Bu çerçeve ayrıca, ortaya çıkan tehditlere ve yeni güvenlik önlemlerine değinmeye yönelik daha sık güncellemeleri sağlayan modüler bölümler sunmaktadır. Sunulan güvenlik kriterleri, sistemler tasarlayan ve uygulayan kurumların tek tip bir risk ve güvenlik koruma seviyesini karşılamasını temin ederken, aynı zamanda onlara kendi işletme modellerine ve yerel ihtiyaçlarına göre daha sıkı güvenlik koşulları ve kontrolleri tesis etme esnekliğini sağlamıştır.

 

Zoom’un CJIS Değerlendirmesi
CJIS Tasdiki Ocak 2022'de düzenlenmiştir ve Zoom for Government platformuna uygulanmaktadır. Bu platform, Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Konferans Odası Bağlayıcısı, Zoom Uygulamaları, Zoom API'leri ve SDK'ları ve Zoom Marketplace'i içeren Zoom for Government platformu için geçerlidir.

 

İlgili Bağlantılar
CJIS Güvenlik Politikası Kaynak Merkezi
CJIS Onayı