CAIQ Anketi

CAIQ Compliance

Genel Görünüm
Konsensus Değerlendirme Girişimi Anketi (CAIQ) Cloud Security Alliance’ın (CSA) Bulut Kontrolleri Matrisine (CCM) karşılık gelen bir dizi soru sunmakta, bulut tüketicilerine ve bulut denetçilerine, bulut hizmet sağlayıcılarının CCM ile uyumluluğundan emin olma fırsatı sağlamaktadır.

 

Zoom’dan CAIQ
CAIQ, Zoom’un ticari bulut müşterileri tarafından Zoom’un güvenlik kontrollerini CCM karşısında değerlendirmek için kullanılabilir. Zoom’un CAIQ'i Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings ve Zoom Team Chat'i içermektedir.

 

İlgili Bağlantılar
Konsensus Değerlendirme Girişimi Anketi (CAIQ)