ACN
ACN

Genel Görünüm
19 Ocak 2023 tarihinden itibaren kamu sektörü için bulut hizmetlerinin yeterliliği, Agenzia per l’Italia Digitale'den (AgID) görevi devralan Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın (ACN) sorumluluğuna girmiştir. Bulut Kataloğundaki bulut stratejisi, ilgili hükümler uyarınca yüksek güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik standartlarına uyuma yönelik bir yeterlilik yolu için gerekli stratejinin ana hatlarını çizmektedir.

 

Zoom’un AgID/ACN Yeterliliği
12 Aralık 2022 tarihinde verilen Zoom'un AgID/ACN yeterliliği şu Zoom ürünlerini içermektedir: Zoom Meetings, Webinar, Events, Phone, Rooms, Konferans Odası Bağlayıcısı ve Team Chat. Zoom'un AgID yeterliliği 18 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir.

 

İlgili Bağlantılar
ACN Bulut Kataloğu (yalnızca İtalya, Almanya, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan erişildiğinde kullanılabilir)