Zoom Kullanıcı Katkılı İçerik Lisans Sözleşmesi

Bu Kullanıcı Katkılı İçerik Kullanım Koşulları ("KKİ Koşulları") Zoom Video Communications, Inc. şirketinin ("Zoom") belli kullanıcı katkılı içerikleri kullanmasını ve/veya dağıtmasını ve Zoom'un çeşitli web sitelerinde, sosyal kanallarda, TV yayınlarında, mobil uygulamalarda ve başka reklam girişimlerinde (toplu olarak "Reklam Kanalları") sınırlama olmaksızın kullanılmasını kapsar.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla bundan sonra dahil edilen (Kullanıcı Katkılı) resim, metin, tasarım, illüstrasyon, müzik, şarkı sözü, fotoğraf ve diğer fikri mülkiyetin Zoom tarafından kullanılması ve/veya dağıtılması hususunda, işbu vesileyle Zoom'un, Zoom Reklam Kanalları, Zoom alt lisans sahipleri ve/veya marka ortakları aracılığıyla Kullanıcı İçeriğini kullanması durumunda KKİ Koşullarına bağlı olacağınızı onaylayıp kabul etmektesiniz. Bu KKİ Koşullarını kabul ederek Kullanıcı İçeriğinizi KKİ koşulları kapsamında kullanması için Zoom'a izin vermektesiniz. Bu Sözleşmeyi bir kurum adına imzalıyorsanız, bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu beyan ediyorsunuz.

Zoom bu KKİ Koşullarının revize edilmiş bir versiyonunu yayınlayarak, KKİ Koşullarını önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar, söz konusu değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle KKİ Koşullarını düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Zoom’un Gizlilik İlkeleri uyarınca Kullanıcı İçeriği ile ilişkili kişisel verilerinizin Zoom, Zoom alt lisans sahipleri ve/veya marka ortakları tarafından kullanılması ve işlenmesine rıza gösteriyor ve kabul ediyorsunuz.

KULLANICI İÇERİK LİSANSI

Kullanıcı İçeriğinizin mülkiyeti her zaman için size aittir. İşbu vesileyle Zoom'a ve yöneticilerine, çalışanlarına, bağlı şirketlere, bağlantılı şirketlere, acentelere, lisans sahiplerine, alt lisans sahiplerine, marka ortaklarına, üretim ortaklarına, sosyal medya platformlarına, anlaşmalı taraflara, haleflere, yasal temsilcilere, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ve onların marka ortaklarına, pazarlama veya halkla ilişkiler acentelerine ve diğer bağlı şirketlere ("Yetkili Taraflar"), (i) Kullanıcı İçeriğinizi ve (ii) kullanıcı adınızı, adınızı, sesinizi, görüntünüzü, profil resminizi veya başka tanımlayıcı bilgilerinizi ("Ad ve/veya Profil Resmi") yayımlamak, yayınlamak, aktarmak, dağıtmak ve yeniden paylaşmak için dünya çapında, sürekli, feshedilemez, bedeli ödenmiş, gayri münhasır, aktarılabilir, alt lisanslandırılabilir hak ve lisans verirsiniz; aynısı Kullanıcı İçeriğinizle ilişkili olarak, Yetkili Taraflar tarafından işletilen web sayfaları ve sosyal medya sayfaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili Tarafların takdirine bağlı olarak tanıtım e-postalarında ve reklamlarda, diğer pazarlama yöntemlerinde, tanıtım ve reklam girişimlerinde ve şu an ya da gelecekte mevcut olacak herhangi bir araçta kullanma hakkı için de geçerlidir.

Yetkili Taraflar sorumluluk tamamen kendilerine olacak şekilde, sizi hiçbir şekilde yükümlülük altında bırakmadan Kullanıcı İçeriğinizi kullanabilir, gösterebilir, dağıtabilir, aktarabilir, Kullanıcı İçeriğinden türemiş çalışma oluşturabilir, bunları başka materyallerle birleştirebilir, değiştirebilir ve/veya düzenleyebilir. Yetkili Tarafların Kullanıcı İçeriğinizi, Adınızı ve/veya Profil Resminizi Kullanıcı İçeriği ile ilişkili olarak kullanması için Sizden herhangi bir şekilde izin alınmasına gerek yoktur.

Yukarıda belirtilenlere rağmen, Yetkili Tarafların verdiğiniz haklardan yararlanma zorunluğu bulunmayacaktır. Yetkili Taraflar istedikleri zaman Kullanıcı İçeriğinizi veya Ad ve/veya Profil Resminizi kullanmayı, kullanıp kullanmaya son vermeyi, tekrar kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirler. Yetkili Tarafların Kullanıcı İçeriğinizi veya Ad ve/veya Profil Resminizi kullanması sizin onayınızı ya da sizinle bağlantı kurulmasını gerektirmez.İşbu vesileyle Yetkili Tarafların burada izin verildiği şekilde Kullanıcı İçeriğinizi ya da Ad ve/veya Profil Resminizi herhangi bir şekilde kullanmasını denetleme veya onaylama hakkınızdan feragat edersiniz.

BEYANLARINIZ

Aşağıdakileri beyan ve garanti etmektesiniz:

(i) reşitsiniz ya da varsa, Kullanıcı İçeriğinizde tarif edilen tüm reşit olmayanların ebeveyni/vasisiniz.

(ii) bu KKİ Koşullarında tarif edilen hakları verme hakkına, gücüne ve yetkisine sahipsiniz;

(iii) Kullanıcı İçeriğinizin ve Ad ve/veya Profil Resminizi tüm haklarına sahipsiniz ve/veya bu Kullanıcı İçeriği, Ad ve/veya Profil Resmine sahip olan, yöneten ya da ilişkili olarak herhangi bir şekilde hak iddia eden tüm kişiler ve/veya tüzel kişiliklerden uygun hak ve izinleri aldınız, Kullanıcı İçeriği, Ad ve/veya Profil Resminizi yayınlamak ve Kullanıcı İçeriğinizde görünen ve/veya yer alan tüm kişi(ler)den alınan izinler de dahil olmak üzere, bu belgede devrettiğiniz hakları devretmek için tüm gerekli lisanslara, haklara, tasdik ve izinlere sahipsiniz;

(iv) Yetkili Tarafların Kullanıcı İçeriğinizi, Ad ve/veya Profil Resminizi bu belgede tarif edildiği şekilde kullanması hiçbir üçüncü tarafın haklarını, hiçbir yasa, hüküm ya da düzenlemeyi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüketicinin korunması, telif hakkı, marka, patent, ticaret sırrı, mahremiyet, tanıtım, değer, mülkiyete ait veya diğer hak ve kanunlarını ihlal etmez;

(v) Kullanıcı İçeriği, Ad ve/veya Profil Resmi gizli, tahkir edici, iftira niteliğinde, pornografik, istismarcı, uygunsuz, tehdit edici, taciz edici, menfur ya da rahatsız edici veya herhangi bir şekilde yasalara aykırı olamaz ve

İşbu vesileyle, Yetkili Tarafların Kullanıcı İçeriğinizi, Ad ve/veya Resminizi kullanması durumunda Yetkili Tarafların ve onlar adına faaliyet gösteren tüm kişi ya da tüzel kişiliklerin herhangi bir yükümlülükle karşı karşıya kalmayacağını açıklar, azleder ve kabul edersiniz.

Talep edilmesi durumunda, bu KKİ Koşulları ile Zoom'a bağışladığınız tüm hakların korunması, düzeltilmesi ve uygulanması için istenen yöntemle ve istenen konumda her belgeyi imzalayacaksınız.

ÇEŞİTLİ

Bu KKİ Koşulları, yasalar çatışmaları ayrı tutulmak üzere, California Eyaleti yasalarına tabidir. Bu vesileyle Kaliforniya, Santa Clara İdari Bölgesi'nde bulunan federal ve eyalet mahkemelerinin kişisel yargı yetkisi ve yetki alanına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.

Zoom'un bu KKİ Koşullarında (veya Zoom'un yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca yararına olan) belirtilen yasal hak ya da çözümleri kullanmaması veya uygulamaması Zoom'un resmi olarak haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve söz konusu hak ve çözümler Zoom için ulaşılabilir olmaya devam eder.

Bu konuda karar verme yetkisine sahip herhangi bir mahkeme bu KKİ Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse bu hüküm, KKİ Koşullarının geri kalanı etkilemeksizin kaldırılacaktır. Bu KKİ Koşullarının kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.