Zoom, Kullanıcı Güvenliği İçin Global Organizasyonlarla Birlikte Çalışıyor

Zoom olarak, kullanıcılarımızı ve platformumuzu güvende tutmak için durmaksızın çalışıyoruz ve ifade özgürlüğü, kapsayıcılık, gizlilik ve şeffaflık konusundaki taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Ancak bu, yalnız yapılabilecek bir iş değil. Zoom'un çalışmalarına, dünya çapındaki organizasyonlar tarafından katkı sağlanmaktadır. Bu organizasyonlar da tıpkı Zoom gibi interneti herkes için geliştirme konusunda kararlıdır. Zoom kullanıcıları için güvenli bir deneyim oluşturmak amacıyla iş birliği yaptığımız organizasyonlardan birkaç tanesini aşağıda görebilirsiniz.

Christchurch Çağrısı, Devletler ve çevrimiçi hizmet sağlayıcıların, teröristlerin çevrimiçi faaliyetlerine son verme ve çevrimiçi ortamdaki aşırılık unsurları içeren şiddet içeriklerini ortadan kaldırma taahhüdüdür. Bu organizasyon; özgür, açık ve güvenli internetin topluma olağanüstü faydalar sağlayacağına inanır.

Digital Trust and Safety Partnership, çeşitli ürün ve hizmetler sunan teknoloji şirketlerini bir araya getirerek bu şirketlerin internetteki Güven ve Güvenliği artırmak amacıyla güçlerini birleştirmesini sağlar.

Global Internet Forum to Counter Terrorism, teröristlerin ve şiddete başvuran radikal toplulukların dijital platformları kullanmasını önlemek için kurulmuş bir organizasyondur. 2017 yılında Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube tarafından kurulan Forum, üye şirketler arasında teknik iş birliğini teşvik etmek, ilgili araştırmaları geliştirmek ve daha küçük platformlarla bilgi paylaşmak için kuruldu. 

Küresel Ağ Girişimi, şirketlerin karar alma süreçlerini sorumlu bir şekilde yürütmeleri için global bir standart belirler ve devletlerin kısıtlamalarıyla talepleri karşısında hakların korunmasında çok paydaşlı bir araç olarak hizmet eder. Amacı, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinde ifade özgürlüğü ve gizlilik haklarını korumak ve geliştirmektir

Internet Watch Foundation (IWF), dünya genelindeki çocuk cinsel istismarı mağdurlarına ait istismar görüntü ve videolarını bulup kaldırarak bu mağdurlara yardımcı olur. Çocuklarla ilgili cinsel istismar görüntüleri ve videolarını ararlar ve insanlara bu tür içerikleri anonim olarak bildirme imkânı sunarlar. 

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC); misyonu kayıp çocukları bulmak, çocuk cinsel sömürüsünü azaltmak ve çocuk mağduriyetini engellemek olan özel, kâr amacı gütmeyen 501(c)(3) bir organizasyondur. NCMEC; çocuk kaçırılmalarını engellemek, kayıp çocukları bulmak ve çocuk istismarını caydırmak ve çocuk istismarıyla mücadele etmek amacıyla hizmet sağlamak için aileler, mağdurlar, özel sektör, kolluk kuvvetleri ve halkla birlikte çalışır.

Tech Against Terrorism, insan haklarına saygı gösterirken internetin terör kullanımına karşı mücadele etmek için küresel teknoloji endüstrisi ile birlikte çalışması amacıyla Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele İcra Direktörlüğü tarafından başlatılan ve desteklenen bir girişimdir.

Tech Coalition, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için teknolojideki önemli gelişmeleri desteklemek ve en iyi uygulamaların benimsenmesini sağlamak amacıyla birlikte çalışan, boyutları ve sektörleri farklı olan teknoloji şirketlerinin oluşturduğu bir birliktir.

WeProtect Global Alliance; çocukları çevrimiçi cinsel sömürü ve istismardan korumak için devletleri, özel sektörü, sivil toplumu ve diğer uluslararası kuruluşları bir araya getirerek politikalar ve çözümler geliştiren bir organizasyondur.

Liste bunlarla sınırlı değildir. Global organizasyonlarla çalışarak kullanıcı güvenini ve güvenliğini artırmayı sürdüreceğiz. Lütfen güncellemeleri kontrol edin.