2

Opleiden via Zoom

Hier leest u hoe docenten, beheerders en studenten met succes virtuele klaslokalen kunnen opstarten, deelnemen aan online lessen en Zoom gebruiken voor onderwijs op afstand:

BRONNEN VOOR OUDERS

Enkele programma's die kunnen helpen om uw kinderen thuis te laten leren in een gestructureerde omgeving:

5

Telehealth

Dit is hoe artsen, specialisten en andere zorgverleners Zoom gebruiken om patiënten op afstand te diagnosticeren en te behandelen: