Handhaving van de richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik

Overzicht

Bij Zoom doen we er alles aan om onze gebruikers blij te maken met behoud van een cultuur van vertrouwen, veiligheid en respect. In oktober 2020 publiceerden we onze eerste Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, formeel bekend als ‘Richtlijnen voor de gemeenschap’, die van toepassing zijn op het hele Zoom-platform. Deze Richtlijnen beschrijven de soorten inhoud en gedrag die we verbieden. Deze Richtlijnen, samen met onze Servicevoorwaarden, helpen Zoom levendig te houden en het risico op schade en verstoring op ons platform te verminderen. Ga naar ons Veiligheidscentrum voor meer informatie over onze omgang met vertrouwen en veiligheid en hoe we onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik handhaven.

Dit rapport bevat de meest recente gegevens over onze handhavingsacties voor Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik. De informatie in dit rapport wordt ongeveer maandelijks bijgewerkt, in stappen van volledige maanden. De gegevens hier hebben betrekking op rapporten die we in een bepaalde maand hebben verwerkt, in tegenstelling tot rapporten die we in een bepaalde maand hebben ontvangen. We hebben een apart rapport over overheidsverzoeken, dat je hier kunt bekijken.

Omdat de rapporteur het ‘probleemtype’ kiest, kan het werkelijke probleemtype soms afwijken van het gerapporteerde type.

Uitgevoerde rapporten

Definities

Type probleem

Ze worden gedefinieerd in onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik.

Ga voor meer informatie over hoe we werken om dit soort misbruik aan te pakken naar de pagina Vertrouwenscentrum van het team Vertrouwen en veiligheid.

Actie ondernomen

Verworpen: Er is geen actie ondernomen.

Duplicaat: twee of meer rapporten over hetzelfde probleem van dezelfde verslaggever.

Evenement(en) opgeschort: Zoom heeft een bepaalde gebeurtenis beëindigd of verhinderd.

OnZoom / Zoom Events Host(s) Opgeschort: Zoom heeft een of meer hosts van OnZoom- of Zoom-evenementen geblokkeerd.

Waarschuwing gegeven: De gebruiker heeft een waarschuwing ontvangen. Waarschuwingen verlopen na 180 dagen en hebben geen invloed op het vermogen van de gebruiker om het platform te gebruiken, tenzij ze zich cumuleren. Afhankelijk van de reden voor de waarschuwing, zullen een of twee extra waarschuwingen binnen dezelfde periode van 180 dagen resulteren in een schorsing van de gebruiker.

Gebruiker(s) geschorst: De gebruiker is gedeactiveerd en / of geblokkeerd. Het is hen verboden Zoom te gebruiken, tenzij ze met succes in beroep gaan tegen de beslissing.

Rapporteur Land

Deze informatie is gebaseerd op het IP-adres van de rapporteur op het moment dat de melding werd ingediend. Het IP-adres komt meestal overeen met waar een rapporteur zich bevind, tenzij deze een VPN (Virtual Private Network) of proxyserver gebruikt.

Ons beoordelingsproces

Wanneer een gebruiker een melding doet over een schending van onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of Servicevoorwaarden, zal ons Trust & Safety Team die zo snel mogelijk onderzoeken en, indien gerechtvaardigd, actie ondernemen.

Ons gelaagd beoordelingsproces begint met een team van analisten die in eerste instantie verschillende soorten rapporten en markeringen beoordelen. Rapporten worden eerst onderverdeeld in wachtrijen op basis van probleem- of rapporteurtype. Teamleden rouleren tussen de verschillende wachtrijen zodat we allemaal brede ervaring opdoen. Terwijl we rapporten oplossen, wordt de informatie over rapporttype en resolutie ingevoerd in een dashboard. Het dashboard geeft ons zinvolle gegevens om trends te herkennen, tools voor misbruikpreventie te testen of pieken in de vraag te zien, zodat we onze processen in de loop van de tijd kunnen verfijnen.

Analisten escaleren moeilijke of dubbelzinnige zaken naar hogere niveaus. Het hoogste niveau is ons Beroepscommissie. Beroepscommissieleden dienen voor een termijn van een jaar en komen uit een verscheidenheid aan achtergronden, ervaringsniveaus, ambtstermijnen en afdelingen bij Zoom.

Gebruikers die zijn geschorst van Zoom kunnen hier in beroep gaan tegen de actie.