Tổng quan Giải pháp Zoom Tổng quan Giải pháp Zoom Rooms
Thấy là tin! Lên lịch demo trực tiếp với một chuyên gia sản phẩm của chúng tôi thật thuận tiện, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng - 4 giờ chiều. Chúng tôi có thể tìm hiểu các yêu cầu của bạn, giải đáp các câu hỏi và xem xét cách thức Zoom có thể trợ giúp bạn và tổ chức của bạn.

Vui lòng gửi thông tin của bạn ở phần sau đây và chúng tôi sẽ liên lạc ngay để sắp xếp demo trực tiếp.
Thấy là tin! Điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới để đăng ký để được dùng thử miễn phí Zoom Rooms trong 30 ngày. Một chuyên gia sản phẩm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để tìm hiểu các yêu cầu của bạn, giải đáp các câu hỏi và xem xét cách thức Zoom có thể trợ giúp bạn và tổ chức của bạn.

Vui lòng gửi thông tin của bạn ở phần sau đây và chúng tôi sẽ liên lạc ngay để thiết lập bản dùng thử miễn phí.
Vui lòng nhập thông tin của bạn*
Thông tin bổ sung liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn*

Tôi muốn nhận thông báo về sản phẩm, ưu đãi và xu hướng ngành từ Zoom. Tôi hiểu rằng tôi có thể hủy đăng ký vào bất kỳ lúc nào.

* Thông tin bắt buộc