Privacyverklaring voor OnZoom en Zoom Events

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2021

 

Zoom Video Communications, Inc., en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en moedermaatschappijen (“Zoom”, “we”, “ons” of “onze”) zetten zich in om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring hebt wanneer u de OnZoom en/of de evenementendirectory van Zoom Events (samen “Zoom-evenementen”).

Zoom Events is een online platform voor organisatoren van evenementen (“Evenementhosts”) om online evenementen, uitvoeringen, bijeenkomsten of soortgelijke functies, of een reeks daarvan (“Evenement” of “Evenementen”), voor deelnemers aan evenementen (“Evenementdeelnemers”) om tickets te kopen voor en deel te nemen aan dergelijke Evenementen, en voor Evenementhosts en Evenementdeelnemers (samen “Gebruikers”) om te communiceren op of via Zoom Events.Alle gebruikers moeten een Zoom-account hebben om Zoom Events te kunnen gebruiken.

Wat dekt deze verklaring

Deze privacyverklaring van Zoom Events beschrijft de praktijken van Zoom wanneer we uw "persoonsgegevens" verzamelen en/of verwerken (waaronder het verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, gebruiken of openbaarmaken) in verband met Zoom Events, inclusief via onze website op on.zoom.us

Als onderdeel van het leveren van Zoom Events gebruiken we de videoconferentie- en communicatiediensten van Zoom (“Zoom Conferencing Services”). Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met de Zoom Conferencing Services en onze andere services (zoals wanneer u onze andere webpagina's bezoekt, met ons communiceert op sociale media of offline een door Zoom gesponsord evenement bijwoont), raadpleegt u de Zoom Privacy Statement.

In sommige gevallen kunt u Zoom Events gebruiken via een Zoom-account is verstrekt door een accounteigenaar (“Accounteigenaar”).Een accounteigenaar is de organisatie of persoon die zich registreert voor een Zoom-account, zoals uw werkgever.

Wanneer u Zoom Events gebruikt via een account dat u door een Accounteigenaar is verstrekt, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens bepaald en beheerd door die Accounteigenaar. Evenzo kan de Evenementhost, wanneer u een Evenement bijwoont, uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor hun eigen doeleinden of die van een ander. Deze Privacyverklaring van Zoom Events is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt door een Accounteigenaar of Evenenementhost, die onderworpen is aan hun respectieve privacybeleid. Als u vragen hebt over hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt door een Accounteigenaar of Evenementhost, over de wettelijke grondslag voor deze verwerking of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u uw vragen richten aan de relevante Accounteigenaar of Evenementhost.

Deze Privacyverklaring van Zoom Events is ook niet van toepassing op applicaties of software van derden die u kiest toe te voegen aan Zoom Events ('Diensten van Derden'), of andere websites, mobiele apps of online producten, diensten of bedrijven van derden waartoe u toegang hebt via Zoom Events.

Welke persoonsgegevens ontvangen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens van of over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder gegevens die Zoom aan een individuele persoon kan koppelen. We kunnen namens onze klanten de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen of verwerken wanneer u Zoom-producten gebruikt of ermee communiceert:

  • Informatie van uw Zoom-account
   We verzamelen bepaalde informatie van uw Zoom-account wanneer u zich registreert voor Zoom Events.
   Accountgegevens: informatie die is gekoppeld aan het Zoom-account dat Zoom-gebeurtenissen gebruikt of ermee communiceert, waaronder naam, contactgegevens, account-ID, factuurgegevens en -adres en abonnementsgegevens.
   Profiel- en contactgegevens: informatie die is gekoppeld aan het Zoom-profiel dat Zoom Events gebruikt of ermee communiceert, waaronder uw weergavenaam, profielfoto, e-mailadres, telefoonnummer, functiegegevens, locatie en andere profielinformatie.
  • Informatie van Evenementhosts
   We verzamelen bepaalde informatie van Evenementhosts wanneer zij een verzoek indienen om Evenementhost te worden en Evenementen te maken.
   Informatie van Evenementhosts: informatie die is gekoppeld aan de Evenementhost, waaronder de naam, weergavenaam, e-mailadres, profiel- en sociale media-informatie, contactgegevens, locatie en facturerings- en belastinggegevens van de Evenementhost.
   Informatie over het maken van evenementen en uitnodigingen: informatie in verband met het maken en/of details voor een Evenement, waaronder de naam van het Evenement, het onderwerp, de starttijd, de ticketprijs en andere uitnodigingsinformatie.
   Informatie over deelnemers aan het evenement: informatie in verband met de uitnodiging van de deelnemer voor het Evenement of andere communicatie voor een Evenement, waaronder mogelijk de naam en het e-mailadres van de Evenementdeelnemer.
   Evenementinstellingen: informatie die is gekoppeld aan de voorkeuren en instellingen voor een Evenement, waaronder een toegangscode of een wachtruimte, de toegestane capaciteit, instellingen voor het delen van schermen en andere instellingen en configuratiegegevens.
  • Informatie van u
   We verzamelen bepaalde informatie van u om Zoom Events te leveren.
   Informatie over deelnemers aan het evenement: informatie over u wanneer u een Evenement bijwoont, waaronder uw naam, weergavenaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, betalingsinformatie en antwoorden op aangepaste registratievragen.
   Instellingen: informatie die is gekoppeld aan uw voorkeuren en instellingen bij het gebruik van Zoom Events, waaronder uw voorkeursinstellingen voor meldingen, abonnement en andere instellingen en configuratiegegevens.
   Communicatie met Zoom: informatie in verband met uw communicatie met ons over Zoom Events, waaronder uw communicatie met klantenondersteuning, feedback en andere informatie.
   Productgebruik: informatie in verband met uw gebruik en interactie met Zoom Events, waaronder uw aankomende en eerdere Evenementen, bestellingen, favorieten en geschenken.
   Websitegebruik: informatie over wanneer en hoe mensen de websites van Zoom Events bezoeken en ermee omgaan, inclusief welke pagina's worden geopend, interactie met de websitefuncties en of u zich al dan niet hebt aangemeld voor een Zoom-evenement.
   Informatie over Zoom Conferencing Services: we gebruiken de Zoom Conferencing Services om u Zoom Events te bieden. Wanneer u een evenement organiseert of bijwoont, verzamelen we bepaalde informatie van de Zoom Conferencing Services.

   1. Apparaatgegevens: informatie die is gekoppeld aan de computer, telefoon of ander apparaat dat u gebruikt voor Zoom Events, waaronder informatie over uw luidsprekers, microfoon en camera, versie van het besturingssysteem, id van de harde schijf, pc-naam, MAC-adres, IP-adres, apparaatkenmerken (zoals versie van het besturingssysteem en batterijniveau), WiFi-informatie, locatiegegevens (op stad-, land- en regioniveau) en andere apparaatinformatie (zoals bluetooth-signalen).
   2. Inhoud en context van Evenementen en berichten: informatie die is gekoppeld aan inhoud die is gegenereerd via het Evenement gehost op de Zoom Conferencing Services, waaronder audio, video, berichten tijdens het evenement, inhoud van chatberichten, transcripties, schriftelijke feedback, reacties op peilingen en V&A, en bestanden, evenals gerelateerde context, zoals uitnodigingsdetails, naam van vergadering of chat of agenda van de vergadering.Inhoud kan uw stem en afbeelding bevatten, afhankelijk van wat u wilt delen, uw instellingen (of de instellingen van de Accounteigenaar) en wat u doet op Zoom Events.

Raadpleeg de Privacyverklaring van Zoom voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken via de Zoom Conferencing Services.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zoom Events leveren: om Evenementen, functies en services te leveren aan Evenementhosts, Accounteigenaren, hun gebruikers, Evenementdeelnemers en de uitgenodigde deelnemers aan Evenementen, inclusief het registreren van Evenementdeelnemers voor Zoom Events, om Evenementhosts toe te staan Evenementen te maken en te hosten, om Evenementinformatie te verstrekken, om profielen weer te geven aan Evenementdeelnemers, om Zoom Events-dashboards en -rapporten te maken en om keuzes voor te stellen, zoals taalvoorkeuren.Zoom gebruikt ook persoonsgegevens, waaronder contactgegevens, om uitnodigingen en berichten naar ontvangers te routeren wanneer mensen uitnodigingen voor Evenementen verzenden met Zoom Events. Dit kan ook het gebruik van persoonsgegevens voor klantenondersteuning omvatten, waaronder toegang tot audio, video, bestanden en berichten, op aanwijzing van de accounteigenaar of hun gebruikers. We gebruiken ook persoonsgegevens om onze relatie en contracten met Evenementdeelnemers, Evenementhosts en accounteigenaren te beheren, inclusief betalingen, facturering, naleving van contractuele verplichtingen en verwante administratie.
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: om Zoom Events te ontwikkelen, te testen en te verbeteren, inclusief bijvoorbeeld om uw ervaring te verbeteren, geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens te maken om Zoom Events te verbeteren en voor andere wettige zakelijke doeleinden, en om problemen met functies en diensten van Zoom Events op te lossen.
 • Marketing en promoties: om Zoom-evenementen op de markt te brengen, te adverteren en te promoten, inclusief evenementen aan u voorstellen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, het evalueren van het succes van onze marketingcampagnes en het uitvoeren van optionele wedstrijden, sweepstakes of andere promotionele activiteiten. Als u onze website bezoekt, kunnen we informatie registreren over hoe en wanneer u bezoekt, en uw interacties. Deze informatie kunnen we gebruiken om advertenties aan te bieden met betrekking tot Zoom Events, of om externe marketingpartners in te schakelen om uw interacties op onze website te registreren of advertenties aan u te leveren.
 • Verificatie, integriteit, beveiliging en veiligheid: om accounts en activiteiten te verifiëren, kwaadaardig, schadelijk, ongeautoriseerd of illegaal gedrag of onveilige ervaringen te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen, beveiligingsbedreigingen aan te pakken, de openbare veiligheid te beschermen, de beveiliging en integriteit van onze infrastructuur, diensten en noodherstelplannen te handhaven en Zoom Events te beveiligen.
 • Communicatie met u: we gebruiken persoonsgegevens (inclusief contactgegevens) om met u te communiceren over Zoom-evenementen, -functies en -services, waaronder het verstrekken van aankondigingen over software-updates, upgrades en systeemverbeteringen, reageren wanneer u contact met ons opneemt en aanbevelingen doen.
 • Naleving en bescherming van inhoud. Zoom controleert vermeldingen en beoordelingen van evenementen en andere door gebruikers gegenereerde inhoud en kan alle daarin opgenomen persoonsgegevens gebruiken, indien wij dat nodig of gepast achten om:
  • Toe te zien op de naleving en handhaving van de toepasselijke voorwaarden, inclusief onze communityrichtlijnen;
  • Fraude, schadelijke, ongeautoriseerde of illegale activiteiten, inclusief beveiligingsincidenten, op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • Te beschermen tegen verstoring van de veiligheid, rechten of eigendommen van Gebruikers, Zoom of anderen; en/of
  • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of geldige juridische procedures, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.
 • Juridische redenen: om het bijkomende toepasselijk recht en contractverplichtingen na te leven of te reageren op juridische procedures, waaronder afkomstig van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, voor het onderzoeken van of deelname aan civiele ontdekkingen, rechtszaken of andere juridische procedures en om mogelijke overtredingen van onze Servicevoorwaarden of ons beleid af te dwingen of te onderzoeken.

Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring van Zoom Events of voor doeleinden die we vermelden op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen.We kunnen uw persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt, indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe delen we persoonsgegevens?

Zoom verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden met toestemming of in een van de volgende omstandigheden (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving):

 • Verwijzingspartners: als Zoom uw persoonsgegevens heeft ontvangen van een externe partner en u een gebruiker wordt, kan Zoom bepaalde persoonsgegevens bekendmaken aan die partner of de door hen aangewezen persoon voor de partnerovereenkomst; bijvoorbeeld om een verwijzingspartner van een mede-gesponsord evenement te belonen. De partners van Zoom zijn contractueel overeengekomen om te voldoen aan de toepasselijke privacy- en beveiligingsverplichtingen.
 • Wederverkopers: als een accounteigenaar Zoom licentie heeft verleend bij een externe wederverkoper van Zoom-producten, heeft de wederverkoper mogelijk toegang tot persoonsgegevens en inhoud van Zoom-evenementen die door de Accounteigenaar worden gehost.
 • Leveranciers : Zoom werkt samen met externe serviceproviders om Zoom Events en technische infrastructuur te leveren, te ondersteunen en te verbeteren.

  Zoom kan ook samenwerken met externe serviceproviders om advertenties en bedrijfsanalyses met betrekking tot Zoom Events te leveren. Deze leveranciers hebben toegang tot persoonsgegevens die onderworpen zijn aan contractuele en technische vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens en het verbieden van het gebruik van persoonsgegevens voor enig ander doel dan het leveren van diensten aan Zoom of zoals vereist door de wet.

 • Om juridische redenen:Zoom kan persoonsgegevens met betrekking tot Zoom Events delen als dat nodig is om: (1) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te reageren op, onderzoek te doen naar of deel te nemen aan geldige juridische procedures en procesvoering, inclusief van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties; (2) mogelijke schendingen van haar Servicevoorwaarden of beleid af te dwingen of te onderzoeken; (3) potentiële fraude, misbruik of veiligheids- en beveiligingsproblemen, met inbegrip van bedreigingen voor het publiek, op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken; (4) te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; (5) de rechten en eigendommen van ons en onze klanten te beschermen; en (6) geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen.
 • Marketing- en analysepartners: de websites van Zoom Events maken gebruik van externe providers voor marketing en advertenties om statistieken en analyses te verstrekken over hoe mensen onze websites gebruiken en om advertenties en marketing te bieden, inclusief gerichte advertenties op basis van uw gebruik van onze websites. Deze externe partners kunnen informatie ontvangen over uw activiteiten op de website van Zoom Events via cookies van derden die op de website worden geplaatst. Als u ons gebruik van cookies van derden die gegevens delen met deze partners wilt uitschakelen, gaat u naar onze tool voor het beheer van cookies. Waar dit wettelijk vereist is, zal Zoom eerst uw toestemming vragen voorafgaand aan de beschreven activiteiten.
 • Gelieerde ondernemingen: Zoom deelt persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, zoals Zoom Voice Communications, Inc., om de Zoom Events-diensten, geïntegreerde en consistente ervaringen te bieden in Zoom-producten en -diensten om fraude, misbruik en bedreigingen voor de openbare veiligheid te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen.
 • Wijziging van controle: we kunnen persoonsgegevens met betrekking tot Zoom Events delen met feitelijke of potentiële overnemers, hun vertegenwoordigers en andere relevante Evenementdeelnemers aan of tijdens onderhandelingen over elke verkoop, fusie, overname, herstructurering of wijziging van controle met betrekking tot alle of een deel van de activiteiten of activa van Zoom, inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures.

Wie kan mijn persoonlijke gegevens zien en delen wanneer ik Zoom Events gebruik?

Wanneer u deelneemt aan Zoom-evenementen , kunnen andere personen en organisaties, inclusief derden buiten het Evenement, mogelijk inhoud en informatie zien die u deelt.

 • Evenementhosts, panelleden en Evenementdeelnemers: Evenementhosts en andere Evenementdeelnemers aan een Zoom-evenement (inclusief panelleden) kunnen mogelijk uw weergavenaam en profielfoto zien. Evenementhosts en Evenementdeelnemers kunnen ook inhoud van het Evenement, audiotranscripties, berichten die rechtstreeks naar alle Evenementdeelnemers of rechtstreeks naar hen zijn verzonden en bestanden, whiteboards of andere informatie die tijdens een Evenement wordt gedeeld, bekijken en opslaan (afhankelijk van de instellingen van de Accounteigenaar).Evenementhosts kunnen mogelijk ook reacties zien op V&A en peilingen die tijdens het Evenement zijn gegenereerd. We delen ook bepaalde rapportage-informatie met Evenementhosts over Evenementen, zoals onderwerp, duur van het Evenement en het aantal deelnemers aan het Evenement.
 • Accounteigenaren Accounteigenaren kunnen profielinformatie van alle gebruikers voor hun account en informatie over hun gebruik van Zoom Events maken en/of openen. Voor meer informatie over Accounteigenaren en welke informatie deze kunnen zien en delen, gaat u naar de Privacyverklaring van Zoom.
  Zoom Events biedt Accounteigenaren van accounts van Evenementhosts rapportagefuncties waarmee ze de weergavenaam van de Evenementdeelnemers en e-mailadres en registratiegegevens kunnen bekijken indien beschikbaar.Accounteigenaren kunnen dergelijke rapportagegegevens en inhoud van opnames en live gestreamde evenementen die op hun account worden gehost, openen, gebruiken of delen.Ze kunnen ook een transcriptie van de audio van een vergadering openen, gebruiken of delen.
 • Livestreams: Evenementhosts kunnen ervoor kiezen om live video- en audioverslaggeving van een Evenement ("livestream") te verzenden of te ontvangen naar een site of service van derden. Dit betekent dat iedereen met toegang tot de livestream het Evenement kan zien.

Privacyrechten en -keuzes

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Californië bevindt, raadpleegt u de respectieve speciale secties hieronder.Anders zullen we op uw verzoek en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving het volgende doen:

 • U informeren over welke persoonsgegevens wij over u hebben die onder onze controle vallen;
 • Dergelijke persoonsgegevens of eerdere privacyvoorkeuren die u hebt geselecteerd, wijzigen of corrigeren of u doorverwijzen naar
  toepasselijke hulpmiddelen; en/of
 • Dergelijke persoonsgegevens wissen of u doorverwijzen naar toepasselijke hulpmiddelen.

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die door Zoom worden beheerd, of als u andere vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen naar privacy@zoom.us. Identificeer uzelf en geef uw account- en/of gebruikersinformatie en andere informatie om ons in staat te stellen uw verzoek met betrekking tot Zoom Events te verifiëren en erop te reageren.Waar wettelijk toegestaan, kunnen we weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief of systematisch zijn, overdreven
technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen.Als accounteigenaar of gebruiker met een account met licentie kunt u ook stappen ondernemen om uw persoonsgegevens rechtstreeks te wijzigen door uw account te bezoeken.

Kinderen

Zoom staat niet toe dat kinderen jonger dan 16 jaar een Zoom-account aanmaken.  

Hoe u contact met ons opneemt

Om uw rechten uit te oefenen of als u enige privacygerelateerde vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar privacy@zoom.us

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: 

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Privacy Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Of aan onze vertegenwoordiger in de EU:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Ierland
e-mail: zoom@LionheartSquared.eu

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@zoom.us.

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik zoals in deze Privacyverklaring voor Zoom Events wordt beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de toepasselijke wetgeving.

De volgende criteria worden onder meer gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen:

 • De duur dat we een doorlopende relatie met u hebben en Zoom-evenementen aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of onze Evenementen blijft gebruiken);
 • Of accounteigenaren informatie wijzigen of hun gebruikersgegevens verwijderen via hun accounts;
 • Of we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te bewaren (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); of
 • Of bewaring raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de handhaving van onze overeenkomsten, het oplossen van geschillen en toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevend onderzoek).

Internationale overschrijvingen

Zoom is wereldwijd actief, wat betekent dat persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt (bijvoorbeeld opgeslagen in een datacenter) in elk land waar wij of onze serviceproviders faciliteiten hebben of evenementen organiseren. Door Zoom Events te gebruiken of persoonlijke gegevens te verstrekken voor een van de hierboven vermelde doeleinden, erkent u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in de Verenigde Staten of in andere landen over de hele wereld. Dergelijke landen kunnen gegevensbeschermingsregels hebben die verschillen en minder beschermen dan die van uw land.

Als u een inwoner van Europa bent en uw persoonsgegevens buiten Europa worden overgedragen, zullen wij:

 • De verwerking ervan op een grondgebied waarvan de Europese Commissie de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt; of
 • Implementeer passende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, inclusief het overdragen ervan in overeenstemming met de toepasselijke overdrachtsmechanismen.

Specifieke informatie over Europese gegevensbescherming

Rechten van betrokkenen 

Als u zich in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, specifiek de volgende rechten: 

 • Recht op toegang en/of overdraagbaarheid : u hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien. In sommige omstandigheden hebt u het recht dat die gegevens aan u verstrekt worden zodat u ze aan een andere provider kunt verstrekken of "overdragen";
 • Recht op verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten verwijderen (bijvoorbeeld als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld);
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking:  in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en/of te stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie;
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens corrigeren;
 • Recht op beperking van de verwerking:  u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken (bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren niet juist zijn of niet rechtmatig worden bewaard).

Om enige van uw rechten uit te oefenen of als u andere vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen naar de contactgegevens die worden vermeld in het gedeelte Contact met ons opnemen van deze Privacyverklaring.Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u recht hebt op toegang tot de relevante persoonsgegevens. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken uw informatie alleen op een wettige, transparante en eerlijke manier.Afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens in kwestie en de feitelijke context, wanneer Zoom persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor personen in regio's zoals de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, vertrouwen we op de volgende rechtsgrondslagen zoals van toepassing in uw rechtsgebied:

 • Zoals vereist voor ons contract: wanneer we rechtstreeks met u een contract aangaan, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van ons contract om het contract voor te bereiden en aan te gaan, evenals om ons contract uit te voeren en te beheren (d.w.z. Zoom Events, functies en diensten te leveren aan accounteigenaren, hun gebruikers en degenen die zij uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen, webinars en evenementen die op hun accounts worden gehost, en om onze relatie en contract te beheren, inclusief facturering, naleving van contractuele verplichtingen en gerelateerde administratie).Als we uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken, kunnen we u mogelijk niet alle Evenementen, functies en diensten leveren;
 • In overeenstemming met specifieke herroepbare toestemmingen: we gebruiken uw voorafgaande toestemming om cookies te gebruiken om advertentie- en analysepartners in te schakelen voor aangepaste advertenties en analyses van ons websitegebruik.U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door onze cookiebeheertool te bezoeken, hier ;
 • Zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: we verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen met het oog op de naleving van EER-wetten, -voorschriften, -gedragscodes, -richtlijnen of -regels die op ons van toepassing zijn, en voor antwoorden op verzoeken van en andere communicatie met bevoegde publieke autoriteiten van de EER, en overheidsinstanties, gerechtelijke of andere regelgevende instanties.Dit omvat het detecteren, onderzoeken, voorkomen en stoppen van frauduleuze, schadelijke, ongeautoriseerde of illegale activiteiten ("detectie van fraude en misbruik") en naleving van privacywetten;
 • Om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen: we verwerken bepaalde persoonsgegevens om vitale belangen te beschermen met het oog op het opsporen en voorkomen van illegale activiteiten die van invloed zijn op vitale belangen en de openbare veiligheid, waaronder materiaal van seksueel misbruik van kinderen; en
 • Zoals noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van anderen) die bescherming van persoonsgegevens vereisen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden voorrang hebben:  wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van dergelijke legitieme belangen om (i) het contract met de accounteigenaar en/of wederverkoper die u de Evenementen levert aan te gaan en uit te voeren (inclusief facturering, naleving van contractuele verplichtingen en gerelateerde administratie en ondersteuning); (ii) onze Evenementen te ontwikkelen, te testen en te verbeteren en problemen met producten en functies op te lossen; (iii) om authenticatie, integriteit, beveiliging en veiligheid van accounts, activiteiten en Evenementen te waarborgen, inclusief het detecteren en voorkomen van kwaadaardig gedrag en schendingen van onze voorwaarden en ons beleid, het voorkomen of onderzoeken van slechte of onveilige ervaringen en het aanpakken van beveiligingsbedreigingen; (iv) marketingcommunicatie, reclame en promoties te sturen met betrekking tot de Evenementen; en (v) te voldoen aan niet-EER-wetten, -voorschriften, -gedragscodes, -richtlijnen of -regels die op ons van toepassing zijn en te reageren op verzoeken van en andere communicatie met bevoegde openbare, gouvernementele, gerechtelijke of andere regelgevende instanties van buiten de EER, en om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, om onze rechten en eigendommen en die van onze klanten te beschermen, geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen.

Privacyrechten in Californië

California Consumer Privacy Act

Volgens de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) hebben inwoners van Californië mogelijk het recht op:

 • Toegang tot de categorieën en specifieke stukken persoonsgegevens die Zoom heeft verzameld, de categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld, de zakelijke doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens en de categorieën derden met wie Zoom persoonsgegevens heeft gedeeld;
 • Verwijdering van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden; en
 • Weigering van de "verkoop" van persoonsgegevens. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet in de conventionele zin van het woord. Zoals veel bedrijven gebruiken we echter advertentiediensten die proberen om online advertenties af te stemmen op uw interesses op basis van informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën over uw online activiteiten. Dit wordt op interesses gebaseerd adverteren genoemd. De wettelijke definitie van de CCPA van de term "verkoop" is breed en kan advertenties op basis van interesses omvatten. U kunt meer informatie krijgen en uitschrijven voor het gebruik van cookies op onze sites voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden door op de link Mijn persoonsgegevens niet verkopen te klikken en uw voorkeuren in te stellen. U moet uw voorkeuren instellen op elk apparaat en elke webbrowser waarvoor u wilt uitschrijven. Deze functie maakt gebruik van een cookie om uw voorkeur te onthouden, dus als u alle cookies uit uw browser wist, moet u uw instellingen opnieuw configureren.

Zoom zal u niet discrimineren voor het uitoefenen van een van deze rechten, wat verder in overeenstemming is met uw rechten onder de CCPA.

Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@zoom.us of door te bellen naar +1-888-799-9666. Om het gebruik van cookies te weigeren op onze sites voor advertenties op basis van interesse, volgt u de bovenstaande instructies.

Wij bevestigen ontvangst van uw verzoek binnen 10 werkdagen en geven binnen 45 kalenderdagen een inhoudelijk antwoord, of informeren u schriftelijk over de reden en verlengingsperiode (maximaal 90 dagen).

Onder de CCPA mag alleen u of een geautoriseerde agent een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we uw identiteit moeten verifiëren om te kunnen reageren op uw verzoeken om toegang tot of verwijdering van persoonsgegevens onder de CCPA. We kunnen dit doen door u te verplichten in te loggen op uw Zoom-account (indien van toepassing), informatie met betrekking tot uw account te verstrekken (die wordt vergeleken met informatie die we hebben, zoals profielinformatie), een verklaring af te leggen over uw identiteit op straffe van meineed en/of aanvullende informatie te verstrekken. U kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om uw geverifieerde consumentenverzoek in te dienen door schriftelijke toestemming te geven en uw identiteit te verifiëren, of door middel van een volmacht.

California's Shine the Light Law

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat inwoners van Californië toe om jaarlijks informatie op te vragen over de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor de direct marketingdoeleinden van derden in het voorgaande kalenderjaar. We delen geen persoonsgegevens met derden voor de direct marketingdoeleinden van derden.

Wijzigingen in deze Verklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van Zoom Events periodiek bijwerken om rekening te houden met wijzigingen in onze verzameling en/of verwerking van persoonsgegevens, en zullen de bijgewerkte Privacyverklaring van Zoom Events op onze website plaatsen, met een datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan.Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring voor Zoom Events, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om te evalueren voordat u ervoor kiest om Zoom Events te blijven gebruiken.