Kennisgeving van bijzondere voorwaarden die in Duitsland gelden voor Zoom Phone

Van kracht vanaf november 2021

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Zoom Phone Service in Duitsland:

  1. Alleen voor zakelijk gebruik. De Zoom Phone Service is uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik en is geen consumentenaanbod.Het is particuliere consumenten niet toegestaan de Zoom Phone Service te kopen.
  2. Facturering. Alle facturering vindt plaats op een tijdsinterval van zestig seconden, tenzij anders vermeld in de toepasselijke tarieven.
  3. Exclusief BTW. Alle tarieven die op de Zoom-website worden weergegeven voor de Zoom Phone Service in Duitsland zijn exclusief BTW.
  4. Arbitragecommissie Telecommunicatie. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, zijn geschillen tussen Zoom en de Klant indien vereist door de toepasselijke wetgeving onderworpen aan arbitrage voor de Arbitragecommissie Telecommunicatie van het Federale Netwerkagentschap van Duitsland.

Het kan nodig zijn om het beleid van Zoom te wijzigen om aan het toepasselijk recht en regelgevingseisen te voldoen. Eventuele wijzigingen in het beleid van Zoom worden hier gepubliceerd. Als u een melding wilt ontvangen van updates van ons beleid, geeft u uw e-mailadres op in het onderstaande vak.