IRAP

iRAP

Overzicht
Het Infosec Registered Assessor Program (IRAP) is een initiatief van het Australian Signals Directorate (ASD), dat goedgekeurde beoordelaars in staat stelt veiligheidsbeoordelingen uit te voeren aan de hand van specifieke beveiligingsmaatregelen die zijn uiteengezet in de Information Security Management Guidelines van het ASD voor de Australische overheid (het Gemenebest van Naties, de staat/grondgebieden en lokale overheden en hun agentschappen) en ondersteunende organisaties.

 

De onafhankelijke IRAP-beoordeling van Zoom
De doelstelling van de onafhankelijke Cloud Security Assessment was om te beoordelen in hoeverre de bij Zoom ingevoerde beveiligingsmaatregelen voldoen aan het Information Security Manual van de Australische Cybersecurity Centres (ACSC's) en gerelateerde normen op het gebied van effectieve opslag, verwerking en communicatie van informatie tot aan het informatieclassificatieniveau 'PROTECTED'. De onafhankelijke IRAP-beoordeling had betrekking op de volgende Zoom-producten: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Events en Zoom Rooms.

 

Relevante links
IRAP-beoordelingsbrief Zoom
IRAP-antwoordbrief Zoom