Het Japanse FISC

FISC

Overzicht
Het Center for Financial Industry Information Systems (FISC) is een organisatie zonder winstoogmerk die in 1984 door het Japanse Ministerie van Financiën werd opgericht om de veiligheid bij banken en andere financiële instellingen te bevorderen door beveiligingsmaatregelen te promoten bij Japanse financiële instellingen. In samenwerking met aangesloten instellingen, de Bank van Japan en het Financial Services Agency heeft het FISC richtlijnen opgesteld voor de beveiliging van bancaire informatiesystemen. De conformiteit met dit raamwerk wordt niet voorgeschreven door regelgeving en wordt niet gecontroleerd of anderszins gevalideerd door het FISC.

 

Het Japanse FISC
Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Events en Zoom Webinars voldoen aan de richtlijnen van het FISC.