CyberGRX

CyberGRX

Overzicht
CyberGRX biedt een onafhankelijke, externe evaluatie van de beveiligingsstatus van Zoom. De beoordeling heeft betrekking op de naleving van sectornormen en -kaders door Zoom en geldt voor de volgende Zoom-producten: Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Webinars en Zoom Rooms.

 

De CyberGRX-beoordeling van Zoom
De CyberGRX-beoordeling van Zoom heeft betrekking op meer dan 200 beheersingsmaatregelen. De beoordeling is onafhankelijk gevalideerd en omvat de antwoorden van Zoom met analyses, informatie over bedreigingen en risicomodellen. De Framework Mapper van CyberGRX maakt het mogelijk om de beoordeling van Zoom toe te wijzen aan meer dan 20 verschillende gangbare sectorkaders en normen, zoals NIST SP 800-53, NIST CSF, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, CMMC, SOC 2, CSA STAR, NY-DFS, FFIEC, enz. Bovendien worden het risicoanalyseplatform en de beoordelingsvragen van CyberGRX toegewezen aan het MITRE ATT&CK-kader en de bijbehorende taxonomie. Zo kunnen klanten meer leren over de beheersingsmaatregelen die de bedreigingen in hun sector kunnen verminderen, evenals over de ondersteunende maatregelen die de effectiviteit van de aanvalstechnieken indirect beïnvloeden.

 

Het Zoom CyberGRX-rapport staat kosteloos aan alle klanten ter beschikking. Klanten kunnen toegang tot het rapport krijgen door een toegangsaanvraagformulier in te vullen, dat te vinden is op de Zoom CyberGRX-pagina.

 

Relevante links
– Aanvraagformulier CyberGRX-beoordeling