CAIQ-vragenlijst

CAIQ Compliance

Overzicht
De Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ) bestaat uit een reeks vragen die overeenkomen met de controlemaatregelen van de Cloud Controls Matrix (CCM) van de Cloud Security Alliance (CSA). Met behulp van deze vragenlijst kunnen cloudconsumenten en cloudauditors nagaan of hun clouddienstverlener aan de CCM voldoet.

 

CAIQ van Zoom
De commerciële cloudklanten van Zoom kunnen de CAIQ gebruiken om de beveiligingsmaatregelen van Zoom te beoordelen aan de hand van de CCM. De CAIQ van Zoom heeft betrekking op Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings en Zoom Team Chat.

 

Relevante links
Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ)