Zoom Phone-noodoproepdiensten
Kennisgeving voor wereldwijde klanten

Met ingang van februari 2020

Deze kennisgeving bevat belangrijke informatie over het kunnen verbinden met noodoproepdiensten terwijl u Zoom Phone gebruikt.Lees dit zorgvuldig door.

Zoom Phone-noodoproepdienst: de Zoom Phone-noodoproepdienst werkt anders dan traditionele noodoproepdiensten. Zoom Phone is verplicht om klanten in te lichten over de omstandigheden waarin de noodoproepen mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn in vergelijking met een traditionele noodoproepdienst.Houd rekening met de volgende belangrijke informatie.

(1) Wees voorbereid tijdens elke onderbreking van de dienst. VoIP-telefoondiensten zijn niet alleen afhankelijk van uw ononderbroken abonnement (en betaling) van de dienst, maar ook van de internetconnectiviteit en de stroomvoorziening. In het geval van stroom-, netwerk- of internetuitval (waaronder overbelasting) of als uw dienst is ontkoppeld of opgeschort vanwege het uitblijven van betaling, kunt u een storing, onderbreking of vertraging ervaren in de noodoproepdienst. We raden u aan een alternatieve telefoondienst bij de hand te houden (zoals een mobiele telefoon) om de betrouwbaarheid van uw toegang tot nooddiensten te vergroten tijdens onderbrekingen van de service.

(2) Verbreek de verbinding niet.Totdat een hulpverlener u dit vraagt, mag u uw verbinding met de hulpdiensten niet verbreken. Als dit toch onbedoeld gebeurt, bel dan onmiddellijk terug.

(3) Netwerkconfiguratie. Als de netwerkconfiguratie van uw bedrijf de Zoom Phone-dienst niet toestaat verbinding te maken, heeft uw bedrijf geen toegang tot de Zoom Phone-servicedienst en derhalve geen toegang tot noodoproepen.

(4) Verhuizing van dienst en niet-eigen telefoonnummers. Traditionele noodoproepdiensten sturen u automatisch door naar de juiste lokale alarmcentrale, op basis van het telefoonnummer van de gebruiker. Traditionele verbeterde noodoproepdiensten sturen noodoproepen automatisch naar de juiste lokale alarmcentrale, samen met het adres en telefoonnummer van de gebruiker. Omdat de Zoom Phone-dienst klanten (en gebruikers van klanten) de Zoom Phone-dienst overal te kunnen gebruiken waar er breedbandinternettoegang is en nummers kunnen verkrijgen die mogelijk niet overeenkomen met hun huidige locatie, werkt de Zoom Phone-noodoproepdienst in bepaalde opzichten anders dan een traditionele noodoproepdienst:

Aangezien het telefoonnummer van een gebruiker niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de fysieke locatie van de gebruiker, moeten alle gebruikers hun geregistreerde locatie verstrekken aan Zoom Phone wanneer het bedrijf de dienst instelt. De geregistreerde locatie is het adres waar de gebruikers de Zoom Phone-dienst gaan gebruiken.

Zoom Phone verzendt, waar mogelijk, automatisch de geregistreerde locatie van een gebruiker naar de juiste lokale alarmcentrale. Als een gebruiker de apparatuur (bijvoorbeeld laptop, tablet, mobiel apparaat, desktoptelefoon of desktopcomputer) gebruikt om toegang te krijgen tot de Zoom Phone-dienst, moet de gebruiker de geregistreerde locatie bijwerken. Als de gebruiker de geregistreerde locatie niet bijwerkt, wordt een noodoproep van de gebruiker via de Zoom Phone-dienst gerouteerd op basis van de eerder opgegeven geregistreerde locatie en wordt daardoor mogelijk niet naar de juiste alarmcentrale voor de huidige locatie van de gebruiker geleid.

Als een gebruiker Zoom Phone inlicht over een verandering van de geregistreerde locatie, kan er een vertraging optreden in de nieuwe geregistreerde locatie die beschikbaar is om noodoproepen te routeren en alarmcentrales in te lichten over de geregistreerde locatie van de gebruiker.

Als de geregistreerde locatie van een gebruiker niet klopt of vanwege andere technische redenen, kan het noodcallcenter mogelijk niet het adres en telefoonnummer van de gebruiker hebben. Daarom moeten gebruikers bereid zijn om tijdens het gesprek hun naam, locatie en telefoonnummer door te geven aan een lokale alarmcentrale.

(5) Andere gebruikers informeren. U dient medewerkers, bezoekers of andere mogelijke gebruikers van uw VoIP-dienst in te lichten over de aard en beperkingen van noodoproepen.Plak daarom de stickers van Zoom Phone op een zichtbare locatie op uw apparatuur.

(6) Toestellen voor alleen uitgaande telefoonnummers. Uw bedrijf kan ervoor kiezen bepaalde toestellen alleen in te schakelen voor uitgaande oproepen. Aan toestellen voor alleen uitgaande oproepen wordt geen telefoonnummer toegewezen om inkomende oproepen te ontvangen. Als u een toestel van Zoom Phone voor alleen uitgaande oproepen gebruikt om noodoproepen te doen, wordt die oproep gerouteerd via het hoofdadres van uw bedrijf en ontvangt de alarmcentrale het hoofdadres van uw bedrijf en het hoofdtelefoonnummer van uw bedrijf als het terugbelnummer.

(7) Beperking van aansprakelijkheid. Zoom Phone heeft geen controle over de manier waarop lokale alarmcentrales reageren op noodoproepen of dat ze reageren via de Zoom Phone-dienst. Zoom Phone wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gedrag van lokale alarmcentrales. Zoom Phone vertrouwt op derden om noodoproepen door te sturen naar lokale alarmcentrales. Zoom wijst alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af indien een dergelijke derde partij oproepen onjuist routeert of de gegevens die zijn gebruikt om oproepen te routeren, onjuist zijn. Noch Zoom Phone noch haar functionarissen, managers, medewerkers, partners, vertegenwoordigers en andere dienstverleners die u diensten verlenen in verband met de Zoom Phone-dienst ("Zoom-gevrijwaarden") kunnen aansprakelijk worden gesteld voor claims, schade, verlies, boetes, straffen, kosten en onkosten voortkomend uit of met betrekking tot de nooddiensten via Zoom Phone (samen "Claims" genoemd) en u wijst hierbij alle en eventuele dergelijke Claims af, tenzij dergelijke Claims voortkomen uit grove nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijk wangedrag van Zoom. U verdedigt, vrijwaart en stelt Zoom schadeloos voor alle claims door of namens u of een derde partij in verband met de afwezigheid, storing of uitval van de Zoom-telefoondienst, onjuist gerouteerde noodoproepen en/of het onvermogen van een gebruiker van de dienst om gebruik te kunnen maken van de noodoproepdienst of toegang te krijgen tot het personeel van de nooddienst.

Beheerders van klantaccounts dienen te bevestigen dat zij deze kennisgeving hebben gelezen en begrepen voordat zij gebruikers aanmelden voor de Zoom Phone-dienst. Klanten zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de geregistreerde locatie bijgewerkt blijft voor hun gebruikers en voldoet aan alle eisen van de kennisgeving over noodoproepen.

Het beleid van Zoom vereist mogelijk wijzigingen om aan het toepasselijk recht en regelgevingseisen te voldoen. Eventuele wijzigingen in het beleid van Zoom worden hier gepubliceerd. Als u een melding wilt ontvangen van updates van ons beleid, geeft u uw e-mailadres op in het onderstaande vak.