Zoom werkt samen met wereldwijde organisaties aan de veiligheid van gebruikers

Bij Zoom werken we onvermoeibaar om gebruikers en ons platform te beschermen, terwijl we ons tegelijkertijd inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, inclusie, privacy en transparantie. Dit doen we echter niet alleen. Het werk van Zoom wordt verrijkt door organisaties over de hele wereld die zich eveneens inspannen om het internet voor iedereen te verbeteren. Hieronder staan enkele van de organisaties waarmee we hebben samengewerkt om een veilige ervaring voor Zoom-gebruikers te creëren.

Christchurch Call is een initiatief van regeringen en online dienstverleners om terroristische en gewelddadige extremistische inhoud online te elimineren. Het is gebaseerd op het geloof dat een vrij, open en veilig internet buitengewone voordelen biedt aan de samenleving.

Het Digital Trust and Safety Partnership brengt technologiebedrijven samen die een breed aanbod aan producten en diensten leveren op basis van een gemeenschappelijke aanpak om het vertrouwen en de veiligheid op het internet te vergroten.

Global Internet Forum to Counter Terrorism is een organisatie die is ontworpen om te voorkomen dat terroristen en gewelddadige extremisten digitale platforms exploiteren. Het Forum, in 2017 opgericht door Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube, is gecreëerd om technische samenwerking tussen aangesloten bedrijven te bevorderen, relevant onderzoek vooruit te helpen en kennis te delen met kleinere platforms. 

Het Global Network Initiative zet zich in om de vrijheid van meningsuiting en privacyrechten in de sector voor informatie- en communicatietechnologie te beschermen en vooruit te helpen door een wereldwijde standaard te bepalen voor verantwoorde besluitvorming door ondernemingen. Ook vertegenwoordigt het meerdere belanghebbenden in het licht van overheidsbeperkingen en -eisen. 

De Internet Watch Foundation (IWF) helpt slachtoffers van seksueel kindermisbruik overal ter wereld door afbeeldingen en video's van hun misbruik op te sporen en te verwijderen. De stichting zoekt naar afbeeldingen en video's van seksueel kindermisbruik en biedt een plek waar iedereen deze anoniem kan melden. 

Het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) is een particuliere 501(c)(3)-organisatie zonder winstoogmerk met als missie om vermiste kinderen te vinden, seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden. Het NCMEC werkt samen met families, slachtoffers, particuliere bedrijven, wetshandhavers en het grote publiek om ontvoering van kinderen te voorkomen, vermiste kinderen terug te vinden en diensten te verlenen om seksuele uitbuiting van kinderen te ontmoedigen en te bestrijden.

Tech Against Terrorism is een initiatief dat door het United Nations Counter Terrorism Executive Directorate is gelanceerd en wordt ondersteund om samen te werken met de wereldwijde techsector voor het bestrijden van terroristisch gebruik van het internet, met respect voor de mensenrechten.

De Tech Coalition is een samenwerking van technologiebedrijven van verschillende groottes en uit verschillende sectoren die samenwerken om belangrijke ontwikkelingen in technologie en de toepassing van aanbevolen procedures te stimuleren om kinderen online veilig te houden.

WeProtect Global Alliance brengt overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en andere internationale organisaties samen voor het ontwikkelen van beleid en oplossingen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en misbruik op het internet.

Deze lijst is niet volledig. Kom gerust terug voor updates, want we blijven het vertrouwen en de veiligheid van gebruikers bevorderen door samen te werken met wereldwijde organisaties.