Veelgestelde vragen over toegankelijkheid

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen die we ontvangen met betrekking tot toegankelijkheid. Als u aanvullende ondersteuning met betrekking tot toegankelijkheid wilt verkrijgen, documenten in een ander formaat wilt aanvragen of vereisten voor handicaps wilt registreren bij onze ondersteuningsteams, stuurt u een e-mail naaraccess@zoom.us

Wat betekent toegankelijkheid bij Zoom?

Bij Zoom streven we ernaar om ervoor te zorgen dat mensen van alle niveaus elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken door rekening te houden met het brede scala aan gehoor-, zicht-, mobiliteits- en cognitieve vaardigheden. Onze teams houden zich aan de WCAG 2.1 AA-aanbevelingen bij het ontwerpen en ontwikkelen van elke functie om ervoor te zorgen dat toegankelijkheidsoverwegingen niet alleen leuk-om-te-hebben zijn, maar vereisten in ons ontwikkelingsproces.

Hoe zorgt Zoom voor toegankelijkheid in haar producten?

Het ontwerp- en ontwikkelingsproces van Zoom verwacht dat nieuwe geïntroduceerde functies vanaf het allereerste begin toegankelijk worden gemaakt. Het toegankelijkheidsteam werkt samen met de product- en engineeringteams in elke fase van het releaseproces. Wij zijn van mening dat toegankelijkheid moet beginnen bij de ontwerpfase, waar fundamentele toegankelijkheidsproblemen zo vroeg mogelijk kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt. Het toegankelijkheidsteam test met schermlezers en met alleen een toetsenbord en werkt samen met ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat alle versie-publicaties compatibel zijn met zoveel mogelijk ondersteunende technologieën.

Als er problemen met de toegankelijkheid ontstaan, hoe denkt Zoom dan de toegankelijkheidsproblemen op te lossen?

Zoom verzamelt voortdurend feedback van gebruikers om gebieden te identificeren waar er een mismatch is tussen onze producten en de mogelijkheden van onze gebruikers. Als er toegankelijkheidsfouten zijn, werkt Zoom samen met gebruikers en klanten om de meest kritieke toegankelijkheidsproblemen te identificeren en deze op te nemen in de roadmap. Hoewel tijdlijnen afhankelijk zijn van de ernst van de problemen, neemt Zoom "showstopper" -problemen (problemen die het voor gebruikers met een handicap onmogelijk maken om toegang te krijgen tot informatie) zeer serieus en zal ervoor zorgen dat die problemen de hoogste prioriteit hebben in de Zoom-roadmap.

Voldoet Zoom aan de WCAG-richtlijnen en sectie 508-normen?

Zoom-toepassingen en webpagina's voldoen aan zowel Sectie 508- als WCAG 2.1 AA-aanbevelingen, op enkele uitzonderingen na. Volledige details over hoe elk product voldoet aan elke WCAG-richtlijn zijn te vinden in de respectieve VPAT-documenten van de producten op zoom.us/accessibility.

Ondersteunt Zoom ondertiteling voor zijn live vergaderingen en webinars?

Zoom ondersteunt ondertiteling voor zijn live vergaderingen via verschillende methoden. Hosts van vergaderingen kunnen de ondertiteling zelf typen of een andere deelnemer toewijzen om ondertiteling te typen. Als alternatief kunnen organisatoren van vergaderingen ook een CART-provider gebruiken voor ondertiteling op locatie of op afstand. Voor ondertiteling op afstand biedt Zoom een ondertiteling REST API waarmee ondertitelingsproviders hun ondertiteling rechtstreeks naar de Zoom-interface kunnen streamen. Zoom's Cloud Room Connector en Virtual Room Connector bieden ook ondersteuning voor het weergeven van ondertiteling op H.323-apparaten.

Welke 3rd party caption providers worden ondersteund door Zoom?

CART-providers gebruiken veel verschillende platforms, afhankelijk van de behoeften van hun klanten. Ondersteuning voor geïntegreerde ondertiteling binnen Zoom kan worden bereikt zolang de CART-provider een ondertitelingsplatform kan gebruiken dat zoom's Closed Caption REST API ondersteunt. VITAC is een CART-provider die zoom's closed captioning API ondersteunt. StreamText en 1CappApp zijn ondertitelingsplatforms die ook zoom's closed captioning API ondersteunen.

Zijn de opnames van de cloudvergaderingen toegankelijk?

Zoom-opnamen van cloudvergaderingen kunnen worden gestreamd via de pagina Mijn opname van het Zoom-webportaal. De videospeler voor cloudopnamen is toegankelijk voor schermlezers en toegankelijk voor alleen toetsenbord. Cloudopnamen ondersteunen ook ondertiteling en transcriptweergaven.

Is het Zoom-toetsenbord toegankelijk?

Zoom zorgt ervoor dat zijn producten bedienbaar zijn voor gebruikers met een mobiliteitsbeperking door de toegankelijkheid van het toetsenbord te ondersteunen en door interacties te ontwerpen die geen fijne motoriek vereisen. Toetsenbordtoegankelijkheid wordt opgenomen in het ontwikkelingsproces door ervoor te zorgen dat alle acties die met een muis kunnen worden voltooid, ook kunnen worden voltooid met alleen een toetsenbord en met vergelijkbaar gebruiksgemak. Zoom biedt ook sneltoetsen die aanpasbaar zijn en wereldwijd kunnen worden ingeschakeld.

Wat zijn belangrijke toetsenbordopdrachten met betrekking tot toegankelijkheid waar ik rekening mee moet houden?

Om volledige toetsenbordondersteuning in de bureaubladvergaderingsclient te garanderen, moet de werkbalk zo zijn ingesteld dat deze niet automatisch wordt verborgen. Dit kan worden bereikt door het vinkje uit te schakelen bij het gedeelte 'Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven' in het gedeelte 'Toegankelijkheid' van de instellingen van de bureaubladtoepassing of in het gedeelte 'In vergadering (basis)' van de webportal Instellingen. Dit kan ook per vergadering worden bereikt met de sneltoets 'Altijd besturingselementen voor vergaderingen weergeven' in Instellingen/Toegankelijkheid. Zie hieronder voor een lijst met andere belangrijke navigatietoetsenborden.

Beschrijving

Windows

Macos

Schakel de optie 'Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven' in Instellingen / Toegankelijkheid in

Alt

Ctrl +

Navigeren tussen zoompop-upvensters / werkbalken

F6

CMD + ~

De focus wijzigen in Zoom-vergaderbesturingselementen (bovenaan wanneer u uw scherm onderaan deelt wanneer u niet deelt)

Ctrl + Alt + Shift

CMD + ~

Begin met afstandsbediening

Alt + Shift + R

Ctrl + Shift + R

Is Zoom toegankelijk voor gebruikers met een visuele beperking?

Zoom zorgt ervoor dat haar producten bedienbaar en waarneembaar zijn voor gebruikers met een visuele beperking. Onze producten ondersteunen algemene schermlezers zoals NVDA, JAWS, VoiceOver en Android Talkback. Bovendien zijn visuele interfaces ontworpen met voldoende kleurcontrast, grootte en kleurgebruik om helderheid te garanderen voor gebruikers met verschillende visie behoeften.

Is de inhoud die wordt gedeeld via de functie voor het delen van schermen toegankelijk voor schermlezers?

Gebruikersinhoud die wordt gedeeld via de schermdelingsfunctie van Zoom, wordt weergegeven voor deelnemers aan de vergadering als een HD-videostream. Om de inhoud van de schermshare toegankelijk te maken voor deelnemers die schermlezers gebruiken, wordt aanbevolen dat de presentator de relevante bestanden/notities deelt met deelnemers aan de vergadering. Deze oplossing zorgt ervoor dat de volledige inhoud en semantische opmaak van het document behouden blijven en toegankelijk worden gemaakt voor gebruikers van schermlezers. Zoom biedt mogelijkheden voor het uploaden van bestanden in de chat tijdens de vergadering, zodat hosts van vergaderingen bestanden kunnen delen met deelnemers tijdens de vergadering.

Kan ik de afstandsbedieningsfunctie gebruiken om de schermlezer van een andere computer te bedienen?

Met de afstandsbedieningsfunctie van Zoom kunnen gebruikers de schermlezer van de schermdeler bedienen. De hostcomputer moet eerst "computeraudio delen" inschakelen om de spraakuitvoer van de schermlezer naar de gastcomputer te streamen. Zodra de gast de afstandsbediening heeft gekregen, worden de gangbare toetsaanslagen van de schermlezer geregistreerd op de hostcomputer.

Ondersteunt de Zoom-toepassing instellingen voor hoog contrast of donkere modus?

De Zoom-applicatie op Windows, iOS en Android ondersteunt de instellingen voor hoog contrast die zijn gedefinieerd in de systeemvoorkeuren. De Zoom-applicatie voor macOS ondersteunt de donkere modus.

Ondersteunt de Zoom-applicatieondersteuning grotere lettertype-instellingen?

De zoomtoepassing op macOS en Windows ondersteunt alleen de overname van de opties voor het schalen van beeldschermen die zijn gedefinieerd in de instellingen van het besturingssysteem. De Zoom-desktoptoepassingen bieden ook aanpassingen van de lettergrootte voor ondertitels. De Zoom-applicatie voor iOS en Android ondersteunt lettergrootten die zijn gedefinieerd in de systeeminstellingen.

Ondersteunt Zoom gebarentolken?

Gebarentolken kunnen net als andere videodeelnemers deelnemen aan een Zoom-vergadering. Deelnemers kunnen de pinfunctie van Zoom gebruiken om de videominiatuur van de tolk stationair te houden.

Hoe kunt u feedback geven over Zoom Phone onder de Accessible Canada Act?

Zoom zet zich in om mensen met verschillende vaardigheden te empoweren en technologie te gebruiken om barrières weg te nemen. Zoom Phone is bezig met het implementeren van een toegankelijkheidsplan op grond van de Accessible Canada Act. In verband met deze inspanning verwelkomen we uw feedback over toegankelijkheidsproblemen op zoomphone-canada-access@zoom.us. U kunt ook anoniem feedback indienen via ons belangrijkste feedbackportaal op https://zoom.us/feed, maar raadpleeg de Accessible Canada Act en Zoom Phone als u deze portal gebruikt. De feedback die u indient, wordt op dezelfde manier bevestigd als waarop deze is ontvangen, tenzij uw feedback anoniem is gegeven. De feedback die we ontvangen, wordt beoordeeld door een toegankelijkheidsexpert en uw input wordt waar nodig opgenomen in ons plan. Op uw verzoek zullen we met u samenwerken om deze beschrijving van ons feedbackproces in een alternatief formaat te verstrekken. Kari Zeni, Associate General Counsel, is de aangewezen vertegenwoordiger van Zoom Phone om feedback te ontvangen onder de Accessible Canada Act.