StateRAMP

Stateramp

Overzicht
StateRAMP is een geregistreerde ledenorganisatie zonder winstoogmerk (volgens artikel 501(c)(6) van de Amerikaanse Internal Revenue Code). De leden bestaan uit dienstverleners die IaaS-, PaaS- en/of SaaS-oplossingen aanbieden, evenals externe beoordelingsorganisaties en overheidsfunctionarissen. De leden van StateRAMP leiden, managen en werken in verschillende disciplines in de Verenigde Staten en zetten zich allemaal in om het digitale landschap veiliger te maken.

 

StateRAMP-goedkeuring
Zoom voor de overheid is in juli 2022 goedgekeurd op het StateRAMP Moderate-niveau. Deze goedkeuring is van toepassing op het Zoom voor de overheid-platform, dat bestaat uit Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom-vergaderruimteconnector, Zoom Apps, Zoom API's en SDK's, en Zoom Marketplace. Onze sponsorstaat is Californië. StateRAMP loopt gelijktijdig met onze FedRAMP-goedkeuring.

 

Relevante links
StateRAMP Authorized Product List (APL)