Tuyên bố về quyền riêng tư của OnZoom và Zoom Events

Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 6 năm 2021

Zoom Video Communications, Inc. và các công ty con, các đơn vị tiếp thị liên kết và các công ty mẹ của Zoom (“Zoom”, “chúng tôi”, “bởi chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng OnZoom và/hoặc các thư mục sự kiện Zoom Events (gọi chung là “Zoom Events”).

Zoom Events là một nền tảng trực tuyến dành cho những người tổ chức sự kiện (“Người chủ trì sự kiện”) để tạo, sắp xếp, Tổ chức sự kiện, quảng bá, quản lý, và đăng các sự kiện trực tuyến, buổi biểu diễn trực tuyến, tụ họp trực tuyến, hoặc các chức năng tương tự, hoặc một chuỗi các sự kiện đó ("Sự kiện” hoặc “Các sự kiện”), dành cho những Người tham gia sự kiện (“Người tham gia sự kiện”) mua vé tham dự và tham dự các Sự kiện đó, cũng như những Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện (gọi chung là “Người dùng”) để tương tác trên hoặc thông qua Zoom Events. Tất cả Người dùng phải có tài khoản Zoom để sử dụng Zoom Events.

Tuyên bố này đề cập đến những nội dung nào

Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events mô tả các hoạt động của Zoom khi chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý (có thể bao gồm thu thập, sắp xếp, cấu trúc, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ) “dữ liệu cá nhân” của bạn liên quan đến Zoom Events, bao gồm cả thông qua trang web của chúng tôi tại on.zoom.us

Là một phần trong việc cung cấp Zoom Events cho bạn, chúng tôi sử dụng dịch vụ truyền thông và hội nghị video của Zoom ("Dịch vụ hội nghị Zoom"). Để biết thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến Dịch vụ hội nghị Zoom và các dịch vụ khác của chúng tôi (chẳng hạn như khi bạn truy cập các trang web khác của chúng tôi, tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội, hoặc tham dự một sự kiện ngoại tuyến do Zoom tài trợ), vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng Zoom Events thông qua tài khoản Zoom do chủ sở hữu tài khoản (“Chủ sở hữu tài khoản”) cung cấp.  Chủ sở hữu tài khoản là tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tài khoản Zoom, chẳng hạn như chủ sử dụng lao động của bạn.

Khi bạn sử dụng Zoom Events thông qua tài khoản do Chủ sở hữu tài khoản cung cấp cho bạn, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ do Chủ sở hữu tài khoản đó xác định và quản lý. Tương tự, khi bạn tham dự một Sự kiện, Người chủ trì sự kiện có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ hoặc thay mặt cho người khác. Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events không áp dụng cho dữ liệu cá nhân do Chủ sở hữu tài khoản hoặc Người chủ trì sự kiện xử lý, điều này tuân theo chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ. Nếu bạn có thắc mắc về cách thức và lý do tại sao dữ liệu cá nhân của bạn được Chủ sở hữu tài khoản hoặc Người chủ trì sự kiện xử lý, cơ sở pháp lý của họ để xử lý hoặc các yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng chuyển câu hỏi của bạn đến Chủ sở hữu tài khoản hoặc Người chủ trì sự kiện có liên quan.

Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events cũng không áp dụng cho bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm bên thứ ba nào mà bạn chọn thêm vào Zoom Events (“Dịch vụ bên thứ ba”), hoặc bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc sản phẩm, dịch vụ trực tuyến nào khác của bên thứ ba hoặc các doanh nghiệp mà bạn có thể truy cập từ Zoom Events.

Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một người đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, bao gồm thông tin mà Zoom có thể liên kết với một cá nhân. Chúng tôi có thể thay mặt cho Người chủ trì sự kiện để thu thập hoặc xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân sau đây khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Zoom Events:

  • Thông tin từ tài khoản Zoom của bạn
   Chúng tôi thu thập một số thông tin từ tài khoản Zoom của bạn khi bạn đăng ký Zoom Events.
   Thông tin tài khoản: Thông tin liên quan đến tài khoản Zoom sử dụng hoặc tương tác với Zoom Events, có thể bao gồm tên, thông tin liên hệ, ID tài khoản, thông tin hóa đơn, cũng như địa chỉ và thông tin gói tài khoản.
   Thông tin hồ sơ và liên hệ: Thông tin liên quan đến hồ sơ Zoom sử dụng hoặc tương tác với Zoom Events, có thể bao gồm tên hiển thị, ảnh đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin công việc, vị trí, và thông tin hồ sơ khác.
  • Thông tin từ Người chủ trì sự kiện
   Chúng tôi thu thập một số thông tin từ Người chủ trì sự kiện khi họ yêu cầu trở thành Người chủ trì sự kiện và tạo lập Sự kiện.
   Thông tin người chủ trì sự kiện: Thông tin liên quan đến Người chủ trì sự kiện, có thể bao gồm thông tin của Người chủ trì sự kiện như tên, tên hiển thị, địa chỉ email, thông tin trong hồ sơ và mạng xã hội, thông tin liên hệ, vị trí, và thông tin về hóa đơn và thuế.
   Thông tin về tạo lập sự kiện và lời mời tham gia: Thông tin liên quan đến tạo lập và/hoặc thông tin chi tiết về Sự kiện, có thể bao gồm tên Sự kiện, chủ đề, thời gian bắt đầu, giá vé, và các thông tin về lời mời tham gia khác.
   Thông tin người tham gia sự kiện: Thông tin liên quan đến lời mời tới Người tham gia sự kiện hoặc các truyền thông khác về Sự kiện, có thể bao gồm tên và địa chỉ email của Người tham gia sự kiện.
   Cài đặt sự kiện: Thông tin liên quan đến tùy chọn và cài đặt cho Sự kiện, có thể bao gồm yêu cầu có mật mã hoặc phòng chờ, dung lượng cho phép, cài đặt chia sẻ màn hình, và các thông tin khác về cài đặt cũng như cấu hình.
  • Thông tin từ bạn
   Để cung cấp Zoom Events, chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn.
   Thông tin người tham gia sự kiện: Thông tin về bạn khi tham dự Sự kiện, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán và các câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi đăng ký tùy chỉnh nào.
   Cài đặt: Thông tin liên quan đến tùy chọn và cài đặt của bạn khi sử dụng Zoom Events, có thể bao gồm tùy chọn thông báo, tùy chọn đăng ký, và các thông tin khác về cài đặt cũng như cấu hình.
   Thông tin trao đổi với Zoom: Thông tin liên quan đến trao đổi giữa bạn với chúng tôi về Zoom Events, có thể bao gồm thông tin trao đổi về hỗ trợ khách hàng, phản hồi, và các thông tin liên lạc khác.
   Sử dụng sản phẩm: Thông tin liên quan khi bạn sử dụng và tương tác với Zoom Events, có thể bao gồm các Sự kiện sắp tới hay đã tổ chức, đơn đặt hàng, các tính năng yêu thích, và hoạt động tặng quà.
   Sử dụng trang web: Điều này bao gồm thông tin về thời điểm và cách mọi người truy cập và tương tác với các trang web của Zoom Events, bao gồm những trang họ đã truy cập, tương tác với các tính năng của trang web, đồng thời cho biết liệu bạn có đăng ký Zoom Event hay không.
   Thông tin dịch vụ hội nghị Zoom: Chúng tôi sử dụng Dịch vụ hội nghị Zoom để cung cấp Zoom Events cho bạn. Khi bạn tổ chức hoặc tham dự một sự kiện, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ Dịch vụ hội nghị Zoom.

   1. Thông tin thiết bị: Thông tin liên quan đến máy tính, điện thoại, hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng cho Zoom Events, có thể bao gồm thông tin về loa, micrô và camera của bạn, phiên bản hệ điều hành, ID đĩa cứng, tên máy vi tính, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, thuộc tính của thiết bị (như phiên bản hệ điều hành và mức pin), thông tin WiFi, thông tin vị trí (ở cấp thành phố, quốc gia và khu vực) cũng như các thông tin khác của thiết bị (như tín hiệu bluetooth). 
   2. Nội dung và bối cảnh sự kiện và tin nhắn: Thông tin liên quan đến nội dung được tạo thông qua Sự kiện được tổ chức trên Dịch vụ hội nghị Zoom, có thể bao gồm âm thanh, video, tin nhắn trong sự kiện, nội dung tin nhắn trò chuyện, bản phiên âm, phản hồi bằng văn bản, các phản hồi cho các cuộc thăm dò và Hỏi đáp, và các tệp cũng như bối cảnh liên quan, chẳng hạn như thông tin chi tiết lời mời, tên cuộc họp hoặc đoạn trò chuyện, hoặc chương trình nghị sự của cuộc họp.Nội dung có thể chứa giọng nói và hình ảnh của bạn, tùy thuộc vào nội dung bạn chọn chia sẻ, cài đặt của bạn (hoặc cài đặt của Chủ sở hữu tài khoản) và những gì bạn làm trên Zoom Events.

Vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom để biết thêm thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông qua Dịch vụ hội nghị Zoom.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp Zoom Events:  Để cung cấp Sự kiện, tính năng, và dịch vụ cho Người chủ trì sự kiện, Chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ, Người tham gia sự kiện và những người mà họ mời tham gia Sự kiện, bao gồm cả việc đăng ký Người tham gia sự kiện cho Zoom Events, để cho phép Người chủ trì sự kiện tạo và tổ chức Sự kiện, để cung cấp thông tin Sự kiện, để hiển thị hồ sơ cho Người tham gia sự kiện, để cung cấp các báo cáo và trang tổng quan Zoom Events, và để đề xuất các lựa chọn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ.Zoom cũng sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin liên hệ, để định tuyến lời mời và tin nhắn đến người nhận khi mọi người gửi lời mời tham gia Sự kiện bằng Zoom Events. Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ khách hàng, có thể bao gồm việc truy cập âm thanh, video, tệp và tin nhắn, theo chỉ đạo của chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng của họ. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ và các hợp đồng của chúng tôi với Người tham gia sự kiện, Người chủ trì sự kiện và chủ sở hữu tài khoản, bao gồm các khoản thanh toán, lập hóa đơn, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và hoạt động quản trị liên quan.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Zoom Events, chẳng hạn như để cải thiện trải nghiệm của bạn, tạo dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp để cải thiện Zoom Events và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, và để khắc phục sự cố xảy ra với các tính năng và dịch vụ của Zoom Events.
 • Tiếp thị và quảng bá: Để tiếp thị, quảng cáo và quảng bá Zoom Events, bao gồm đề xuất cho bạn những Sự kiện bạn có thể quan tâm, đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, và chạy các cuộc thi mà người dùng chủ động chọn tham gia, rút thăm trúng thưởng, hoặc các hoạt động quảng bá khác. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập cũng như các tương tác của bạn với trang web đó, đồng thời sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn những quảng cáo liên quan đến Zoom Events, hoặc để thu hút các đối tác tiếp thị bên thứ ba ghi lại các tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp quảng cáo cho bạn.
 • Tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn: Để xác thực tài khoản và hoạt động, phát hiện, điều tra cũng như ngăn chặn hành vi độc hại, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp, hoặc trải nghiệm không an toàn, giải quyết các mối đe dọa tính bảo mật, bảo vệ an toàn công cộng, duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng của chúng tôi, các dịch vụ, các gói và các chính sách khắc phục thảm họa, và đảm bảo an toàn cho Zoom Events.
 • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm cả thông tin liên hệ) để liên lạc với bạn về Zoom Events, tính năng và dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp thông báo về các bản cập nhật phần mềm, nâng cấp và cải tiến hệ thống, phản hồi cho bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, và đưa ra các đề xuất.
 • Tuân thủ và bảo vệ nội dung. Zoom giám sát các danh sách Sự kiện, các đánh giá Sự kiện và các nội dung khác do người dùng tạo, và có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có trong đó, khi chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc thích hợp để:
  • Giám sát việc tuân thủ và thực thi các điều khoản hiện hành, bao gồm cả các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi;
  • Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động gian lận, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả các sự cố bảo mật;
  • Bảo vệ khỏi tổn hại đến sự an toàn, quyền hoặc tài sản của Người dùng, Zoom hoặc những người khác; và/hoặc
  • Đáp ứng bất kỳ luật, quy định hiện hành, hoặc thủ tục pháp lý hợp lệ nào từ cả các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.
 • Lý do pháp lý: Để tuân thủ luật hiện hành bổ sung, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng, hoặc đáp ứng thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm thủ tục pháp lý từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ, để điều tra hoặc tham gia vào việc khám phá dân sự, kiện tụng, hoặc các thủ tục pháp lý đối nghịch khác, và để thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của chúng tôi.

Nói chung, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events hoặc cho các mục đích mà chúng tôi giải thích cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.  Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác không tương thích với các mục đích mà chúng tôi đã tiết lộ cho bạn, nếu và khi điều này được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào?

Zoom chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khi có sự đồng ý hoặc trong một trong các trường hợp sau (tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn nếu được yêu cầu theo luật hiện hành):

 • Đối tác giới thiệu: Nếu Zoom nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ đối tác bên thứ ba và bạn trở thành một Người dùng, Zoom có thể tiết lộ một số dữ liệu cá nhân cho đối tác đó hoặc người được chỉ định của họ vì mục đích của thỏa thuận đối tác; ví dụ, để thưởng cho một đối tác giới thiệu từ một sự kiện đồng tài trợ. Các đối tác của Zoom đã ký kết hợp đồng sẽ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư thích hợp.
 • Đại lý bán lẻ:: Nếu Chủ sở hữu tài khoản cấp phép Zoom từ một đại lý bán lẻ bên thứ ba của Sản phẩm Zoom, thì đại lý bán lẻ có thể truy cập dữ liệu cá nhân và nội dung từ Zoom Events do Chủ sở hữu tài khoản tổ chức.
 • Nhà cung cấp: Zoom làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp, hỗ trợ, và cải thiện Zoom Events và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Zoom cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo và phân tích kinh doanh liên quan đến Zoom Events. Các nhà cung cấp này có thể truy cập dữ liệu cá nhân tuân theo các yêu cầu hợp đồng và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và cấm họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho Zoom hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Vì lý do pháp lý:: Zoom có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến Zoom Events khi cần thiết để: (1) tuân thủ luật hiện hành hoặc để phản hồi, điều tra, hoặc tham gia vào các quy trình và thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm quy trình và thủ tục pháp lý từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ; (2) thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của Zoom; (3) phát hiện, ngăn chặn, hoặc điều tra các hành vi gian lận, lạm dụng, hoặc các mối lo ngại về an toàn và bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả các mối đe dọa đối với công chúng; 4) đáp ứng các cam kết về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi; (5) bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và các khách hàng của chúng tôi; và (6) giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.
 • Đối tác tiếp thị và phân tích: Trang web của Zoom Events sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo bên thứ ba để cung cấp số liệu thống kê và phân tích về cách mọi người đang sử dụng các trang web của chúng tôi và để cung cấp quảng cáo và tiếp thị, bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Các đối tác bên thứ ba này có thể nhận được thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web Zoom Events thông qua các cookie của bên thứ ba được đặt trên trang web. Để chọn không sử dụng các cookie của bên thứ ba có chia sẻ dữ liệu với các đối tác này của chúng tôi, hãy truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, trước tiên Zoom sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi tham gia vào các hoạt động được mô tả ở đây.
 • Các đơn vị tiếp thị liên kết của công ty: Zoom chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đơn vị tiếp thị liên kết của công ty, chẳng hạn như Zoom Voice Communications, Inc., để cung cấp các dịch vụ Zoom Events, các trải nghiệm được tích hợp và nhất quán trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, và để phát hiện, điều tra, và ngăn chặn gian lận, lạm dụng, và các mối đe dọa đến an toàn công cộng.
 • Thay đổi quyền kiểm soát: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến Zoom Events với những người mua lại thực tế hoặc tiềm năng, những đại diện của họ và những Người tham gia sự kiện có liên quan khác trong các đàm phán hoặc trong suốt quá trình đàm phán của bất kỳ thương vụ mua bán, sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc, hoặc thay đổi quyền kiểm soát nào liên quan đến tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của Zoom, bao gồm cả việc liên quan đến việc phá sản hoặc các thủ tục tương tự.

Ai có thể xem và chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi khi tôi sử dụng Zoom Events?

Khi bạn tham dự và/hoặc tham gia vào Zoom Events, những người và các tổ chức khác, bao gồm cả các bên thứ ba bên ngoài Sự kiện, có thể xem nội dung và thông tin mà bạn chia sẻ.

 • Người chủ trì sự kiện, Người tham gia chính và Người tham gia sự kiện: Những Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện khác trong Zoom Events (bao gồm cả Người tham gia chính) có thể thấy tên hiển thị và ảnh hồ sơ của bạn. Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện cũng có thể xem và (tùy thuộc vào cài đặt của Chủ sở hữu tài khoản) ghi lại hoặc lưu Sự kiện, bản phiên âm, tin nhắn được gửi đến tất cả Người tham gia sự kiện hoặc gửi trực tiếp cho họ, và các tệp, bảng trắng hoặc các thông tin khác được chia sẻ trong Sự kiện. Người chủ trì sự kiện cũng có thể xem các câu trả lời cho mục Hỏi đáp và các cuộc bình chọn được tạo trong Sự kiện. Chúng tôi cũng chia sẻ một số thông tin báo cáo nhất định với Người chủ trì sự kiện về Sự kiện, chẳng hạn như chủ đề, thời lượng Sự kiện và số lượng Người tham gia sự kiện.
 • Chủ sở hữu tài khoản Chủ sở hữu tài khoản có thể tạo và/hoặc truy cập thông tin hồ sơ của tất cả Người dùng cho tài khoản của họ và các thông tin về việc sử dụng Zoom Events của họ. Để biết thêm thông tin về Chủ sở hữu tài khoản cũng như thông tin nào họ có thể xem và chia sẻ, vui lòng truy cập Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.
  Zoom Events cung cấp cho Chủ sở hữu tài khoản của các tài khoản Người chủ trì sự kiện các tính năng báo cáo, cho phép họ xem tên hiển thị của Người tham gia sự kiện, địa chỉ email và thông tin đăng ký nếu có.  Chủ sở hữu tài khoản có thể truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin báo cáo đó và nội dung của các bản ghi và Sự kiện truyền phát trực tiếp được tổ chức trên tài khoản của họ. Họ cũng có thể truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ bản phiên âm cuộc họp.
 • Truyền phát trực tiếp: Người chủ trì sự kiện có thể chọn truyền hoặc nhận video và âm thanh trực tiếp của một Sự kiện (“truyền phát trực tiếp”) đến trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba, có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào truyền phát trực tiếp đều có thể xem Sự kiện.

Các quyền riêng tư và lựa chọn

Nếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, hoặc là một cư dân của bang California, vui lòng tham khảo các mục dành riêng tương ứng bên dưới.  Nếu không, theo yêu cầu của bạn và theo yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi;
 • Sửa đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó hoặc bất kỳ tùy chọn về quyền riêng tư nào trước đây mà bạn đã chọn, hoặc hướng bạn đến các công cụ thích hợp; và/hoặc
 • Xóa dữ liệu cá nhân đó hoặc hướng bạn đến các công cụ thích hợp.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu tới privacy@zoom.us.  Vui lòng nêu danh tính của bạn, và để biết thông tin liên quan đến Zoom Events, hãy cho biết thông tin tài khoản và/hoặc người dùng của bạn và các thông tin khác để cho phép chúng tôi xác thực và phản hồi yêu cầu của bạn.  Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại hoặc yêu cầu có hệ thống một cách vô lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, hoặc gây hại cho quyền riêng tư của người khác.  Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng theo tài khoản được cấp giấy phép, bạn cũng có thể thực hiện các bước để thay đổi dữ liệu cá nhân bằng cách truy cập tài khoản của bạn và sửa đổi trực tiếp dữ liệu cá nhân.

Trẻ em

Zoom không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản Zoom.  

Cách liên hệ với chúng tôi

Để thực hiện quyền của bạn hoặc nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư hoặc ý kiến liên quan đến Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events, vui lòng gửi email đến privacy@zoom.us.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ sau:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Privacy Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Hoặc gửi cho đại diện của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu (EU):

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Republic of lreland
email: zoom@LionheartSquared.eu

Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us.

Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân chừng nào còn cần cho các mục đích sử dụng được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Zoom Events cho bạn (ví dụ: chừng nào bạn còn có tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Sự kiện của chúng tôi);
 • Liệu chủ sở hữu tài khoản có sửa đổi hoặc người dùng của họ có xóa thông tin thông qua tài khoản của họ không;
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ dữ liệu (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi được phép xóa); hoặc
 • Liệu việc lưu giữ có thích hợp dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và các quy chế áp dụng đối với các giới hạn, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

Truyền dữ liệu quốc tế

Zoom Events hoạt động trên toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ và xử lý (ví dụ: được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu) ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở hoặc tổ chức sự kiện. Bằng việc sử dụng Zoom Events hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác trên thế giới. Các quốc gia như vậy có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác biệt và có mức bảo vệ ít hơn quốc gia của bạn.

Nếu bạn là cư dân của Châu Âu và dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài Châu Âu, chúng tôi sẽ:

 • Xử lý dữ liệu trong một lãnh thổ mà Ủy ban Châu Âu hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh (nếu có) đã xác định là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho thông tin cá nhân; hoặc
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả việc chuyển giao thông tin đó theo các cơ chế chuyển giao hiện hành.

Thông tin cụ thể về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu

Quyền chủ thể dữ liệu

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ, hoặc Vương quốc Anh, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý với tư cách là đơn vị kiểm soát cụ thể bao gồm:

 • Quyền truy cập và/hoặc di chuyển dữ liệu:  Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và trong một số trường hợp, dữ liệu đó được cung cấp cho bạn để bạn có thể cung cấp hoặc “chuyển” dữ liệu đó cho một nhà cung cấp khác;
 • Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (ví dụ, nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập ban đầu);
 • Quyền phản đối xử lý:  Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc ngừng gửi truyền thông tiếp thị cho bạn;
 • Quyền cải chính:  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền hạn chế xử lý:  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ, khi bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không được lưu giữ hợp pháp).

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin chi tiết liên hệ được chỉ định trong mục Cách liên hệ với chúng tôi của Tuyên bố về quyền riêng tư này.  Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có liên quan.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu.  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng.  Tùy thuộc vào dữ liệu cá nhân cụ thể có liên quan và bối cảnh thực tế, khi Zoom xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là đơn vị kiểm soát cho các cá nhân ở các khu vực như EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây nếu có thể áp dụng trong khu vực tài phán của bạn:

 • Khi cần thiết cho hợp đồng của chúng tôi:  Khi chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi để chuẩn bị và ký kết hợp đồng, cũng như để thực hiện và quản lý hợp đồng của chúng tôi (tức là, cung cấp Zoom Events, các tính năng và dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ, và những người họ mời tham gia cuộc họp và Sự kiện hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ, và quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi, bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng, và hoạt động quản trị liên quan).  Nếu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả Sự kiện, tính năng và dịch vụ;
 • Phù hợp với các đồng thuận có thể hủy ngang cụ thể:  Chúng tôi dựa vào sự đồng thuận trước đây của bạn để sử dụng cookie nhằm thu hút các đối tác quảng cáo và phân tích để cung cấp quảng cáo phù hợp và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi.  Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn tại đây;
 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi:  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo nhằm mục đích tuân thủ các luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc của EEA áp dụng cho chúng tôi, và các phản hồi cho những yêu cầu từ, và các thông tin liên lạc khác với, các cơ quan có thẩm quyền của EEA, các cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, hoặc các cơ quan quản lý khác.  Điều này bao gồm việc phát hiện, điều tra, ngăn chặn và ngừng hoạt động gian lận, có hại, trái phép, hoặc bất hợp pháp (“phát hiện gian lận và lạm dụng”) và việc tuân thủ các luật về quyền riêng tư;
 • Để bảo vệ những lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác:  Chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định để bảo vệ những lợi ích quan trọng nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến những lợi ích quan trọng và an toàn công cộng, bao gồm cả tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; và
 • Khi cần thiết cho những lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của người khác), trừ khi những lợi ích hoặc quyền và sự tự do cơ bản của bạn được ưu tiên hơn và đòi hỏi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân:  Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những lợi ích hợp pháp đó để (i) ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ sở hữu tài khoản và/hoặc đại lý bán lẻ cung cấp cho bạn Sự kiện (bao gồm hoạt động thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng, và quản trị và hỗ trợ liên quan); (ii) phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sự kiện của chúng tôi cũng như khắc phục sự cố các sản phẩm và tính năng; (iii) đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn của tài khoản, hoạt động và Sự kiện, bao gồm việc phát hiện và ngăn chặn hành vi xấu và các vi phạm điều khoản và chính sách của chúng tôi, ngăn chặn hoặc điều tra các trải nghiệm xấu hoặc không an toàn, và giải quyết các mối đe dọa bảo mật; (iv) gửi các truyền thông tiếp thị, quảng cáo và quảng bá liên quan đến Sự kiện; và (v) tuân thủ các luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn, hoặc quy tắc không thuộc EEA áp dụng cho chúng tôi và phản hồi các yêu cầu từ và các thông tin liên lạc khác với các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp, hoặc các cơ quan quản lý khác ngoài EEA, cũng như đáp ứng các cam kết trách nhiệm xã hội và công ty của chúng tôi, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận.

Quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA), cư dân California có thể có quyền:

 • Truy cập các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà Zoom đã thu thập, các danh mục nguồn mà dữ liệu cá nhân được thu thập, (các) mục đích kinh doanh để thu thập dữ liệu cá nhân, và danh mục các bên thứ ba mà Zoom đã chia sẻ dữ liệu cá nhân;
 • Xóa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định; và
 • Chọn không tham gia "bán" dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn theo cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, giống như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo, và chúng sử dụng thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự về hoạt động trực tuyến của bạn để điều chỉnh quảng cáo trực tuyến theo sở thích của bạn. Điều này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Định nghĩa theo luật định của Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California về thuật ngữ "bán" rất rộng và có thể bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể lấy thêm thông tin và chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách nhấn vào đường liên kết Không được bán thông tin cá nhân của tôi, ở chân trang của trang web và thiết lập các tùy chọn của bạn. Bạn cần cài đặt tùy chọn của mình trên từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn muốn chọn không sử dụng cookie. Tính năng này sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt của mình, bạn sẽ cần đặt lại cài đặt của mình.

Zoom sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, điều này cũng phù hợp với các quyền của bạn theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California.

Để thực hiện các quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us hoặc gọi tới số +1-888-799-9666. Để chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên.

Chúng tôi sẽ xác nhận về việc nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày làm việc và đưa ra phản hồi chi tiết và toàn diện trong vòng 45 ngày theo lịch, hoặc thông báo cho bạn về lý do và thời gian gia hạn (tối đa 90 ngày) bằng văn bản.

Theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California, chỉ có bạn hoặc người được ủy quyền mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Lưu ý rằng để phản hồi các yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California, chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn (nếu có), cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (thông tin bạn cung cấp sẽ được so sánh với thông tin chúng tôi có, chẳng hạn như thông tin hồ sơ), khai báo danh tính của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào, và/hoặc cung cấp thông tin bổ sung. Bạn có thể chỉ định một người được ủy quyền gửi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh của bạn bằng cách cấp phép bằng văn bản và xác minh danh tính của bạn, hoặc thông qua bằng chứng ủy quyền.

Luật Shine the Light của California

Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép cư dân California hàng năm yêu cầu thông tin về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (nếu có) cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba trong năm dương lịch trước đó. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Tuyên bố này

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events theo định kỳ để bao gồm những thay đổi trong việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời sẽ đăng Tuyên bố về quyền riêng tư đã cập nhật của Zoom Events trên trang web của chúng tôi, có ghi rõ ngày “Cập nhật gần nhất” ở trên cùng.  Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này của Zoom Events, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và tạo cơ hội cho bạn xem xét trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Zoom Events.